Download - Bab 9

Transcript
Page 1: Bab 9

Geo bab 9Migrasi Penduduk

Page 2: Bab 9

Ahli kumpulan 9AcapAripAcikNazmi

Page 3: Bab 9

definasi:-

Migrasi ialah sebuah proses penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang

lain

Page 4: Bab 9

Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu :

-migrasi dalaman -migrasi antarabangsa

Page 5: Bab 9

~Migrasi dalaman~

Page 6: Bab 9

Definasi:-

Migrasi dalaman membawa maksud,perpindahan atau penghijrahan ke sesuatu tempat tetapi masih

berada di dalam nagara yang sama

Page 7: Bab 9

Jenis-jenis migrasi dalaman yang terdapat di Malaysia.....

Luar bandar ke luar bandar – dari satu perkampungan ke satu perkampungan yang lain

Luar bandar ke bandar – dari satu perkampungan ke satu bandar

Bandar ke bandar – dari satu bandar ke bandar yang lain

Bandar ke luar bandar – dari satu bandar ke satu perkampungan

Page 8: Bab 9

Faktor-faktor migrasi

dalaman

Page 9: Bab 9

Faktor-faktor tolakan (luar bandar)

Kemiskinan Kekurangan kemudahan asas Peluang pendidikan terhad Pertukaran kerja Perkembangan ekonomi terhad Kegiatan ekonomi yang terhad Peluang pekerjaan yang terhad Tertumpu pada satu sektor ekonomi sahaja

Page 10: Bab 9

Faktor-faktor tarikan (bandar)

Melanjutkan pelajaran Sistem perhubungan yang canggih Kemudahan insfrastruktur yang lengkap Cara hidup yang moden Kesetabilan politik Kemudahan asas yang banyak dan selesa Penubuhan zon bebas Pelbagai sektor ekonomi Peluang pekerjaan yang banyak

Page 11: Bab 9

Migrasi antarabangsa

Page 12: Bab 9

Definasi:-

Migrasi antarabangsa membawa maksud perpindahan atau penghijrahan dari sebuah nagara ke sebuah negara yang lain,migrasi

antarabangsa hanya berlaku apabila seorang imigran melintasi sempadan antarabangsa

contohnya:-Malaysia ke Jepun

-Indonesia ke Malaysia

Page 13: Bab 9

Faktor-faktormigrasi

antarabangsa

Page 14: Bab 9

Faktor-faktor tolakan (negara asal)

Kemiskinan Peluang pekerjaan Kadar upah yang rendah Bencana alam Dasar governen Pertukaran pekerjaan Kegiatan ekonomi yang terhad

Page 15: Bab 9

Faktor-faktor tarikan(nagara imigran)

Tempat pembelajaran yang lebih baik Peluang pekerjaan yang lebih banyak Kadar upah lebih tinggi Kesetabilan politik Cara hidup yang lebih selesa Kegiatan ekonomi yang lebih baik

Page 16: Bab 9

...sekian...

...terima......kasih...


Top Related