docfoc.com-perancangan panitia matematik 2015

Author: rosunaiza-rose

Post on 09-Mar-2016

241 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

doc

TRANSCRIPT

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA MATEMATIKTAHUN 2016 SMA TARBIAH DINIAH JALAN PEGAWAI, 09000 KULIM, KEDAH.BILISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1VISI SEKOLAH DAN MISI SEKOLAH

2PENDAHULUAN , MATLAMAT DAN OBJEKTIF PANITIA

3 CARTA ORGANISASI PANITIA

4 MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN

5ANALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1,2 & 4 dan PT3

6 ANALISIS SWOT

7 STRATEGI PENINGKATAN UTAMA

8 PELAN TAKTIKAL

9 PELAN OPERASI

10 TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN

11 CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA

12ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN WANG PCG MATA PELAJARAN MATEMATIK 2015

VISI SEKOLAHPendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara SejahateraMISI SEKOLAHMembangun Potensi Individu Melalui Pendidikan BerkualitiFALSAFAH SEKOLAH

Satu usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan ke arah melahirkan pelajar cemerlang dalam bidangilmu duniawi dan ukhrawi bagi melahirkan ulama dan ummah yang jujur lagi ikhlas untuk kesejahteraan dankemakmuran diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.MOTO SEKOLAH

Ilmu dan Amal Asas KejayaanMATLAMAT

Untuk mejadikan Sekolah Menengah Agama Parit Sulong sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaanyang cemerlang dengan melahirkan pelajar yang lulus 100% dalam peperiksaan, berjaya dalam bidangkokurikulum sekurang-kurangnya ke peringkat daerah dan memiliki sahsiah yang cemerlang.PENDAHULUAN :Kurikulum merupakan urusan utama yang menjadi tumpuan dalam bidang pendidikan. Satu dasar yangkomprenhensif, selaras dan berkesan mengurus pencapaian akademik serta mampu menanaganikeseluruhan masalahnya amat perlu disediakan. Bahagian Pendidikan Islam bertanggungjawab terhadap SABK merasakan perlu untuk menggalas tugas menyediakan satu bentuk dasar yang boleh diterima dandigunapakai oleh sekolah dibawah BPI. Panitia Matematik akan terus mendukung keperluan Pengurusan Kurikulum dan Visi dan Misi Sekolah agar kecemrlangan seperti yang diharapkan dapat digembleng bersama-sama pantitia-panitia lain dan membangun prestasi sekolah dan potensi individu.Bagi mendukung Penetapan Kurikulum Sekolah, Panitia Matematik akan menggunakan objektif dan kurikulum Sekolah seperti yang berikut:Objektif

2.1 Penetapan dasar kurikulum ini amat penting bagi mencapai objektif-objektif berikut:2.1.1 Menjadi garis panduan kepada warga SABK dalam melaksanakan pengurusan kurikulum disekolah2.1.2 Memantapkan pengurusan kurikulum dan pentadbiran di SABK pada semua peringkat2.2 Memenuhi keperluan standard kualiti pengurusan pendidikan yang ditetapkan dalam instrumentStandard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)2.3 Menampilkan suatu identit khusus untuk SABK setanding dengan pengurusan kurikulum sekolahsekolahlain di Malaysia.Dasar

3.1 Setiap dasar dan peraturan yang digunapakai di SABK hendaklah selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan3.2 Kurikulum yang dilaksanakan hendaklah memenuhi kehendak KementerianPelajaran, JabatanPelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.3.3 Mematuhi segala peraturan dari semasa ke semasa dari Sektor Pendidikan Islam dan BahagianPendidikan Islam, Kementerian Pelajaran sebagai Sektor dan Bahagian yang bertanggunjawab ke atasSABK.3.4 Semua guru dan pegawai di semua peringkat pengurursan PIPA hendaklah memberi taklimatmengenai dasar pendidikan semasa dan maklumat terkini yang lain.3.5 Program kurikulum / akademik lebih diutamakan berbanding program-programlain sekiranya berlaku pertindihan program di sekolah.( SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN MATA PELAJARAN DAN HUBUNGKAIT DENGAN PENDAHULUAN, MATLAMAT DAN

OBJEKTIF PANITIA)

CARTA ORGANISASI PANITIA MATEMATIK 2015

AJK

MAKLUMAT GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKBilNama guruKelulusanOpsyenGredTing MengajarBil Tahun Mengajarcatatan

1.NADIA BINTI MOHD NASIR

--DG412 DAN 34Sedang mengikuti KPLI (opsyen Mate)

2.FATCHUROZI BIN TUKIMON

IPG KTI, JBMATEDG4135

3.MUHAMMAD NAJIB BIN ARIFFIN

MATEDG414 DAN 53

4.MUHAMMAD FARHAN BIN ABDUL AZIZ

SAINS : MATEDG411Sedang mengikuti KPLI (opsyen Sains Minor : Mate)

Analisa Pencapaian Pelajar 2015 dan Pelunjuran 2012 bagi Tingkatan 2, berlandaskan Peperiksaan Akhir Tahun 2015.

TINGKATAN 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015TINGKATAN 2 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015

PT3PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014BILTINGA%B%C%D%E%F%Bilangan PelajarHadir TidakTOV (%)

13S12.8625.7125.7125.7125.712674280

PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015BILTINGA%B%C%D%E%F%Bilangan PelajarHadir TidakTOV (%)

13S514.28514.28411.431234.2925.71414.28320

23H

TINGKATAN 4PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015

SPMPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 PELUNJURAN BAGI TAHUN 2015

ANALISIS PEP. AKHIR TAHUN 2015 T1, T2 DAN T4 - rujuk unit peperiksaan dalaman/guru kanan bidang/pk1 PELUNJURAN PANITIA SENDIRI YANG BUAT TIADA KETETAPAN.ANALISIS SWOT0 STRENGHT (KEKUATAN)1. Mempunyai guru-guru yang berpengalaman yang pernah mengajar PT3 dan SPM.

2. Hubungan guru-guru dengan kakitangan sokongan yag baik memudahkan guru meminta pertolongan terutama untuk mencetak soalan dan latihan pelajar.3. Pelajar yang tidak terlalu ramai untuk satu sekolah memudahkan panitia merancang program yang bersesusuaian (228 orang) WEAKNESS (KELEMAHAN)1. Tahap pengguasaan asas matematik pelajar agak rendah.Pelajar tidak begitu berminat dalam matematik.

2. Sikap pelajar yang tidak membuat kerja sekolah dan latihan yang diberikan oleh guru .

3. Dua aliran akademik bagi setiap tingkatan menyebabkan pelajar kurang menumpukan perhatian dalam peringkat tingkatan 2 dan 4.4. Program Kokurikulum yang padat pada setengah tahun yang pertama.OPPORTUNITIES (PELUANG)

1. Pendedahan pelajar kepada prasarana dan system maklumat teknologi yang moden.

2. Hubungan baik guru-guru matematik dalam kelompok M8 3. Hubungan baik dengan PPD dan JPN.4. Prasarana dan persekitaran sekolah baru diharap dapat meningkatkan semangat dan minat pelajar untuk belajar. THREATS (ANCAMAN)

1. Kawasan kediaman pelajar terdedah kepada gejala sosial.

2. Suasana pembelajaran yang kurang kondusif dan kurang bekalan peralatan ICTSTRATEGI PENINGKATAN UTAMA

Action Component:

Keperluan Utama:

1. Mengukuhkan asas matematik2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Matematik

3. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid.

Matlamat:

A1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Matematik

B1. Meningkatkan kualiti gred A Matematik

C1. Memastikan pelajar memahami konsep dan Aplikasi KBAT dalam Matematik

Punca/Faktor Penyumbang:

A1. Kemahiran asas matematik adalah lemah di kalangan pelajar.

B1. Pelajar kurang berkeyakinan dalam m/ pelajaran matematik C1. Kurang penggunaan Aplikasi KBAT.Objektif:

A1. Peningkatan 3 % pencapaian Matematik setiap tahun.

B1. Setiap pelajar akan meningkat peratus lulus sebanyak 3 peratus dalam setiap ujian/peperiksaan.C2. Semua guru matematik mahir menggunakan aplikasi soalan KBAT dalam PdPD1. Sekurang-kurangnya 40% pelajar mendapat gred A.

-PELAN TAKTIKAL/TINDAKANObj/

LabelStrategi/

Aktiviti Kesan Jangkaan dalam Tempoh Pelaksanaan dan KejayaanSasaranTindakanTarikh mulaTarikh AkhirAnggaran

Sumber/

KosPunca Kewangan

C1

C2

A1

B1

D1

Melaksanakan Buddy Support System

Kursus dalaman untuk guru.

Micro Teaching antara guru.

Program 1Bab 1 KBATScience & Math week

Lawatan ke Pusat Sains Negara dan Planetarium(dengan kerjasama Panitia Sains dan Matematik)Tumpuan kepada bab dan topik yang mudah difahami

Memperbanyakkan latih tubi

Kelas Tambahan

Ujian,ujian diagnostik dan peperiksaan

Teknik menjawab soalan PT3 dan SPMMeningkatkan penggunaan KBAT dalam p&p.

P&P menarik dan berkesan.

P&P menarik dan berkesan.

Meningkatkan penggunaan KBAT dalam kehidupan SeharianMeningkatkan minat pelajar kpd Sains & Matematik

Meningkatkan minat pelajar kepada Sains dan MatematikMeningkatkan peratus lulus matematik

Meningkatkan peratus lulus matematik

Meningkatkan peratus lulus matematik

Kumpulan Galus

Kumpulan Sederhana

Kumpulan Cemerlang Menguasai konsep yang asas.

Meningkatkan peratus lulus matematik

Guru Matematik

Guru Matematik

Guru Matematik

Semua pelajar

Semua pelajar

Pelajar di bawah Persatuan matematik dan Sains

Pelajar Galus dan sederhana

Semua pelajar

Semua pelajar ting 3 dan 5Semua pelajar

Ting 3 dan 5KP MatematikGK & KP

GK & KP

Guru m/p mate KP & Guru Persatuan

Sains & Matematik

KP & Guru Persatuan Sains dan MatematikGuru mata

pelajaran

Guru mata

pelajaran

Ketua Panitia MatematikGuru mata

pelajaran

Ketua panitia Matematik / Unit Kaunseling

April 2015Mac Sepanjang

Jan 2015April 2015Mei 2015Jan 2015Jan 2015Jun 2015Feb 2015Aug 2015

Okt 2015Ogos

tahun

Okt 2015April 2015Mei 2015Okt 2015Okt 2015Sept 2015Okt 2015Aug 2015

Fail Poket dan alat tulis/

RM 100RM 100

Buku Kerja BersepaduRM 30RM400RM 100PCG PCG

PCGPCG/PIBG/pelajarKaunseling/pelajarbantuan PIBG

Nama Program/Aktiviti : Program Mengelap BintangObjektif Program : Meningkatkan bilangan pelajar mencapai gred A dalam PT3Tempoh : 7 bulan KPI : % pelajar mendapat A dalam matematik PT3 Sasaran : Pelajar CEMERLANG MATEMATIK Ting. 3LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (1/2)Ketua Panitia

2Penubuhan Jawatankuasa & Mesyuarat1 hari ( 3/2)Ketua Panitia

3Majlis Pelancaran1 hari ( 15/2)AJK Panitia

4Pemilihan Pelajar Mengikut Kategori & Punca Kelemahan7 hari (17/1 24/1)AJK

5Rawatan Berkumpulan1 bulan (1/2 -1/3)AJK

6Ujian Penilaian5 hari (7/3 -11/3)AJK

7Rawatan Individu7 bulan (21/3 28/10)AJK

8Post-mortem1 hari ( 1/11)Ketua Panitia

(PELAN OPERASI BERDASARKAN AKTIVITI/STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DARIPADA PELAN TAKTIKAL)

Nama Program/Aktiviti : Bengkel AKUPUNCTURE MATEMATIK PT3/SPMObjektif Program : Menyediakan pelajar dengan teknik menjawab yang betul

Tempoh :

KPI :

Sasaran : LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hariGuru yang menghadiri kursus

2Penentuan Tempat dan Tarikh1 hariGuru yang menghadiri kursus

3Edaran Surat Panggilan Menghadiri Kursus1 hariSetiausaha Panitia Matematik

4Penyediaan Tempat1 hariPanitia Matematik

5Bengkel Teknik Menjawab Soalan1 hariPelajar

6Mengemas1 hariPanitia Matematik

7Post-mortem1 hariKetua Panitia

Nama Program/Aktiviti : Bulan Matematik dan SainsObjektif Program : Merangsang minat dan keyakinan yang tinggi terhadap mata pelajaran MatematikTempoh :

KPI :

Sasaran :LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (3/5)Ketua Panitia

2Penubuhan Jawatankuasa dan Mesyuarat1 hari ( 3/5)Ketua Panitia

3Penentuan Tempat dan Tarikh1 hari (3/5)AJK Panitia

4Kuiz Matematik1 minggu ( 9/5 13/5)AJK

5Mesyuarat Penyelarasan1 hari ( 14/6)Ketua Panitia

6Menghasilkan Modul MatematikSetiap hari RabuAJK

7Majlis Penyampaian Hadiah1 hariAJK

Nama Program/Aktiviti : Latih-tubi (Drilling) Objektif Program : Memantapkan kefahaman dan memperbaiki kelemahan pelajar.

Tempoh :

KPI :

Sasaran :

LANGKAHPROSES KERJATEMPOH/TARIKHTANGGUNGJAWABSTATUS/KONTIGENSI/CATATAN

1Penzahiran Maklumat1 hari (19/7)Ketua Panitia

2Pengumpulan Soalan7 hari ( 20/7 27/7)Guru Mata Pelajaran

3Menganalisis Soalan3 hari (28/7 30/7)Guru Mata Pelajaran

4Pemberian Latih-tubi Tajuk Terpilih/Secara Topikal1 bulan (Ogos)Guru Mata Pelajaran

5Pemberian Latihan Latih-tubi Berorentasi Soalan PT32 bulan (Sept Okt)Guru Mata Pelajaran

6Penilaian Keberkesanan1 hari (15 Nov)Guru Mata Pelajaran

TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2015BILAKTIVITITARIKH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Merekod kerja cuti terancang

Mesyuarat Panitia

ujian TOV

Ujian OTI dan analisis ujian

Pengajaran dan Pembelajaran

Penggunaan ABM

Semakan Nota dan latihan

Program Pengkayaan dan Pemilihan

Kem Motivasi

Kelas Tuisyen Perkasa

Kerja Cuti Terancang

Kem Kecemerlangan

Kelas Halus

Peperiksaan Percubaan SPM

Gerak Gempur mata pelajaran

Bacaan Yassin dan Solat Hajat

Analisis SPM 2015

Jan

Jan, April, Julai & Sept

Jan & Feb

Mac, Mei, Julai

Jan November

Jan November

Mac & Ogos

Jan Okt

Mei & Julai

Feb Okt

Mac- Okt

Julai

April, Mei, Jun& Julai

Okt

Julai,Ogos &Sept

Oktober

Feb 2012

( Takwim panitia adalah contoh sahaja, anda dikehendaki membuat takwim panitia berdasarkan pendekatan panitia masing-masing)

CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2015BilProgram / BulanJanFebMacAprMeiJunJulyOgsSeptOktNov

1Mesyuarat. J/kuasa Kurikulum dan PanitiaXXXX

2Penyediaan Rancangan PengajaranX

3Perjumpaan PanitiaXXXX

4Ujian & PeperiksaanXXXX

5Semakan nota & latihanXXXXXXXXXX

6Kelas Bimbingan AkademikXXXX

9Minggu Sains & MatematikX

19Kursus DalamanXX

10Program One Word A DayXXXXXXXXX

11Latih TubiXXXXXXXXXXX

12Pertand. Sn & TekX

13.BEngkel soalan PT3X

( Carta gantt adalah contoh sahaja, anda dikehendaki membuat program berdasarkan pendekatan panitia masing-masing)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN WANG PCG MATEMATIK TAHUN 2015ANGGARAN PERUNTUKAN 2015

: RM2000BAKI 2015

:RM 100

ANGGARAN JUMLAH PENDAPATAN 2015:RM 2100

BILPERKARAKUANTITIKOS SEUNIT (RM)JUMLAH KOS (RM)

1Pen Marker ( non permanent )4 set20.0080.00

82.Kertas A410 rim96.00

3Kertas Mahjong1 Bundle30.0030.00

4Magic Color10 Set3.0030.00

5Manila Kad1 Bundle50.00

6Kertas Graf1 Bundle20.00

7Kertas White Board (graf)2 unit20.0040.00

8Kertas White Board (grid)2 unit20.0040.00

9Set Geomatri PdP Guru2 Set100.00200.00

JUMLAH PERBELANJAAN 2015586.00

JUMLAH BAKI 2015100.00

JUMLAH KESELURUHAN2100.00

(JUMLAH BAKI 2015 - 5%) RUJUK PT SEKOLAHPENASIHAT (PENGETUA)

MOHD FAUZIY BIN MOHD ISHAK

PENGERUSI (PK1)

FATCHUROZI BIN TUKIMON

NAIB PENGERUSI

GURU KANAN MATA PELAJARAN

MUHAMMAD NAJIB BIN ARIFFIN

KETUA PANITIA

NADIA BINTI MUHAMMAD NASIR

AJK

FATCHUROZI BIN TUKIMON

MUHAMMAD NAJIB BIN ARIFFIN

NADIA BINTI MUHAMMAD NASIR

MUHAMMAD FARHAN BIN ABDUL AZIZ

PELAN OPERASI 1

PELAN OPERASI 2

PELAN OPERASI 3

PELAN OPERASI 4

SETIAUSAHA

MUHAMMAD FARHAN BIN ABDUL AZIZ

PAGE 5