divider praktikum (2).docx

Download divider praktikum (2).docx

Post on 16-Aug-2015

235 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAHAGIAN A:MAKLUMATDIRIBAHAGIAN B:MAKLUMATSEKOLAHBAHAGIAN C:MAKLUMATP&PBAHAGIAN D:MAKLUMATTUGASBAHAGIAN E:MAKLUMATKO-KURIKULUMBAHAGIAN F:JURNALREFLEKTIFBAHAGIAN G:LAIN- LAINA01:BIODATAPELAJARA02:SURATPENGENALAN DIRIPELAJARA03:PERNYATAANPROFESIONALB01:CARTAORGANISASISEKOLAHB02:VISI & MISISEKOLAHB03:TAKWIMSEKOLAHB0:SENARAINAMASTAF!AKADEMIK&SOKONGAN"B0#:PERATURAN-PERATURAN SEKOLAHC01:SUKATANPELAJARANC02:HURAIANSUKATANPELAJARANC03:RANCANGANSEMESTER C0:JADUALWAKTUPERSENDIRIAN C0#:SENARAINAMAMURIDD01:SURAT-SURATLANTIKANTUGASSEMASA DISEKOLAHD02:SALINANBORANGBIMBINGAND03:SALINANBORANGKEHADIRANPRAKTIKUMD0:REKODPENGAJARANBERPASANGANE01:RANCANGAN AKTIVITIKOKURIKULUME02:SENARAINAMA AHLI&KEHADIRANE03:LAPORANAKTIVITIKOKURIKULUME0:RANCANGAN PROJEK$PERANANLAINE0#:LAPORANPROJEK$PERANANLAINF01:FORMAT &CONTOHPENULISANJURNALF02:PENULISANJURNALMINGGUANG01:MAKLUMATINOVASIP&P