divider nak print

Download Divider Nak Print

Post on 14-Dec-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

praktikum

TRANSCRIPT

A ) Pengajaran & Pembelajaran

A ) Pelan Tindakan Penambahbaikan

B ) Pelaksanaan Penambah baikan

C ) Penilaian Tindakan

Pengetahuan Baru

A ) Hasil Kolaborasi

B ) Hasil Pembacaan

C ) Hasil Kajian Kes

D ) Hasil Pemerhatian

Teori Peribadi

Inovasi Pedagogi

A) Strategi / Kaedah / Teknik

B ) Bahan Bantu Mengajar

Pengajaran Berpasangan

A ) Perancangan

B ) Pelaksanaan

C ) Refleksi / Laporan

Hasil Kerja Harian Guru Pelatih

A ) Catatan , lakaran , draf awal

B ) Koleksi Hasil Kerja Akhir

Bahan Bantu mengajar

Modul

Perisian - Digital , Video , Audio

Pengurusan Grafik

C ) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih

Penilaian Pengajaran Pembelajaran

A ) Formatif Bersifat Diagonastik

B ) Sumatif

C ) Jadual Penentu Ujian ( JPU )

D ) Panduan Memberi Markah

Salinan Borang Penyeliaan

Penglibatan Kokurikulum

A ) Surat Lantikan / Arahan ( Jika ada )

B ) Jadual Kerja / Perancangan

C ) Laporan Setiap Aktiviti

D ) Refleksi Luar Bilik Darjah

Surat Lantikan / Arahan

B ) Proses Kolaborasi / Bimbingan

C ) Senarai Semak

D ) Laporan Aktiviti

E ) Jadual Kerja

F ) Gambar / Foto