dialog permohonan kebenaran iklan, papan iklan abci.gov.bn/abci documents/kemajuan/dialog...

Click here to load reader

Post on 16-Jul-2019

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 01 RABIULAWAL 1440 / 09HB NOVEMBER 2018

  PEMBERIAAN #3/2018IKLAN, PAPAN IKLAN DAN PAPAN TANDA

  DIALOGPERMOHONAN KEBENARAN

  IKLAN, PAPAN IKLAN DAN PAPAN TANDA

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • ISI KANDUNGAN1. BACAAN SURAH AL FATIHAH

  2. UCAPAN ALU-ALUAN

  3. TUJUAN

  4. PENERANGAN / TATACARA MENGHADAPKAN PERMOHONAN KEBENARAN MELALUI ONEBIZ

  5. TEMPOH PEMASANGAN

  6. PELAN-PELAN YANG DIHADAPKAN

  7. STRUKTUR-STRUKTUR PEMASANGAN PAPAN-PAPAN IKLAN (SEMENTARA)

  8. LAIN-LAIN KESALAHAN

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • TUJUAN

  TUJUAN DIALOG :

  1. MEMBERIKAN PENERANGAN JELAS DAN PADAN MENGENAI MENGHADAPKAN PERMOHONAN

  2. MENGURANGKAN KEKERAPAN KESALAHAN DALAM MENGHADAPKAN PERMOHONAN

  3. MENGURANGKAN KESALAHAN-KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SYRIKAT PENGIKLANAN

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • PENERANGAN / TATACARAMENGHADAPKAN PERMOHONAN

  KEBENARANMELALUI ONEBIZ

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  SILA

  Isi dengan lengkap keterangan pemohon dari

  syarikat pengiklanan

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  SILA

  Isi dengan lengkap keterangan syarikat

  yang dipohonkan (Client)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  SILA

  Isi dengan lengkap keterangan syarikat

  yang dipohonkan (Client)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  SILA

  Isi dengan lengkap keterangan Iklan

  / Papan Iklan / Papan tanda

  pemasangan kekal

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  SILA

  Isi dengan lengkap keterangan Iklan / Papan

  Iklan / Papan tanda pemasangan sementara

 • TEMPOH PEMASANGAN

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  JENIS TEMPOH SAHLAKU

  Animated billboard

  (Prisma & Flipboard)

  Mengikut tempoh permohonan atau maksima 6

  bulan.

  Advertisement (Billboard) Mengikut tempoh permohonan atau maksima 30 hari.

  Advertisement

  (Kain Rentang)Mengikut tempoh permohonan atau maksima 15 hari.

 • PELAN-PELAN YANG DIHADAPKAN

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  Senarai semak dokuemn-dokumen yang perlu dihadapkan :

  Authorised Letter / Appointed letter from Clients to Advertising Company

  Cover Letter from Advertiisng Company to ABCi

  Sketch A : A site plan showing the location (coloured)

  Sketch B : A site plan showing the location of the nearest existing advertisement, animated billboard, balloon sign, directional sign, signboard or skysign in the area and the

  nearest building (Coloured)

  Sketch C : A sketch of Photograph showing full details of the proposed words, information and content to be displayed on the advertisement, animated billboard, balloon sign,

  directional sign, signboard or skysign in respect of which the application is made (Coloured)

  Sketch D : Structural and other plans and specifications, incluing the dimensions and materials and details of the onstruction including load, tresses and anchorage (coloured)

  Sketch E : For a sign, a drawing indicating the materials to be used, the fixing, colours, height above, the ground and where it would project from a building, the extent of the

  projection (Coloured)

  Sketch F : Proposed Jawi to be endorsed by Dewan Bahasa dan Pustaka (Coloured)

  A copy of Occupational Permit, If applicable (additional Comment)

  A copy of the consent from the owner of land, if applicable

  A copy of title deed to the Land to be used, if applicable

  Agreement Letter for sharing shop unit

  Franchise Letter from client regarsing use of logo

  Other Documents

  Sketch G : Logo to be and the description to be endorsed by Ministry of Home Affairs (MOHA), if applicable

 • ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELANA: PELAN TAPAK LOKASIPEMASANGAN

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • A

  ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELANB: MENUNJUKAN TEMPAT PEMASANGAN DIBUAT

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • CARA YANG BETUL

 • A

  ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELAN C : BUTIRAN LENGKAP LAKARAN (Keterangan isi dan saiz ukuran iklan / papan tanda)Iklan, Papan Iklan dan PapanTanda (seperti Tulisan Jawi, Tulisan Bahasa Melayu / Inggeris), Logo & Warna

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • A

  ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELAND : PELAN DAN SPESIFIKASI STRUKTUR

  Keterangan Ukuran / Sukatan Tulisan yang dipaparkan

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • ?

  CARA YANG SELALU DIHADAPKAN

 • CARA YANG BETUL

 • CARA YANG SELALU DIHADAPKAN

 • CARA YANG BETUL

 • A

  ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELANE : LUKISAN / LAKARANMENUNJUKAN BAHAN-BAHAN YANG DIGUNAKAN

  (Pemasangan, Warna, TingginyaDari Tanah / Menganjurdarisesuatubangunan)

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • Warna : Kod hendaklahditerangkan / Dinyatakan

  Pelan E : Memperlihatkan tempat pemasangan

  Keterangan / Kod warna yang digunakan / dipaparkan

 • Pelan E : Keterangan ukuran / perkiraan ketinggian dari tanah

 • Pelan E : Keterangan pembinaan struktur yang digunakan

 • A

  ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PELANF : CADANGAN TULISAN JAWI

  (untuk dihadapkan ke Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka)

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLAN TANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/

  PENYEWA BANGUNAN UNITKEDAI

 • ABCi_ABS/NAHJ/Rev.05/22Okt2018

  PENGERTIAN LOGO:

  PELANG: PAPARAN LOGO DANPENGERTIAN

  (untuk dihadapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri)

  JENISPERMOHONAN COP SYARIKATPENGIKLANTANDATANGAN PEMILIK BANGUNAN/ PENYEWA

  BANGUNAN UNITKEDAI

 • LAIN-LAIN KESALAHAN

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  X Tidak Membubuh bilangan rujukan Mengikut Peraturan-peraturan Kawalan Bangunan (Iklan, PapanIklan dan Papan Tanda), 2016

  4 (5) Setiap iklan, tanda arah atau papan tanda yang baginya kebenaran bertulis

  diberikan hendaklah mempunyai nombor lessen bagi lessen itu.

  X Struktur pemasangan iklan / papan iklan hendaklahdibuka mengikut tempoh yang diberikan

  Kebenaran diberikan hanya pada iklan / papan iklan dan bukandisertakan dengan tapak pemasangan.

  X Memasang belum ada kebenaran Mengikut Peraturan-peraturan Kawalan Bangunan (Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda), 2016

  11 (2) Apa-apa iklan, papan iklan animasi, tanda belon, tanda arah, papan tanda atau

  tanda langit yang pada pendapat Pihak Berkuasa telah dipamerkan dengan melanggar

  mana-mana peruntukan Peraturan-Peratuan ini boleh dbuka oleh Pihak Berkuasa tanpa

  sebarang notis dan iklan, papan iklan animasi, tanda belon, tanda arah, papan tanda atau

  tanda langit yang dibuka itu boleh dilucut hak dan dilupuskan.

  Terbaru :Dikehendaki memaparkan tarikh lumput pemasang bagi iklan / papan iklan selepas permohonan diluluskan

 • LAPORAN INI DIPEROLIHI HASIL DARIPADA :

  ADUAN ORANG RAMAI,

  BERANCANAG; DAN

  HASIL PEMERIKSAAN BERKALA OLEH BAHAGIAN PENGUATKUASA ABCI.

  AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  HASIL PEMERIKSAAN YANG DIJALANKAN DARI JANUARI SEHINGGA OKTOBER 2018.

  SEJUMLAH 229 KES IKLAN, PAPANIKLAN DAN PAPANTANDA YANG TIDAK ADA KEBENARAN SEPERTI BERIKUT:

  SEBANYAK 172 PAPANTANDA DI KOMPLEX PERNIAGAAN (BERANCANG)

  SEBANYAK 20 DARIPADA ADUAN ORANG RAMAI

  SEBANYAK 37 LAWATAN DIBUAT OLEH BHG PENGUATKUASA ABCI.(IKLAN, PAPANTANDA DI TEPI JALAN)

 • AUTORITI KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)AUTHORITY FOR BUILDING CONTROL AND CONSTRUCTION INDUSTRY (ABCi)

  Membuka/mencabut papantanda, iklan dengancara manual oleh pemeri