deskripsi sumatra

Download Deskripsi Sumatra

Post on 20-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  1/15

  ensi guru

  GEOMORFOLOGI SUMATERA

  Posted onJanuary 5, 2011byarif652

  GEOMORFOLOGI SUMATERA

  Indonesiamemiliki sekitar 17.504pulau(menurut datatahun

  2004,http://id.wikipedia.org/wiki/Geograi!Indonesia", sekitar #.000 di antaran$a tidak

  %erpenghuni tetap, men$e%ar sekitar katulistiwa,mem%erikan &ua&a tropis. 'ulau terpadat

  pendudukn$a adalah pulau awa, di mana le%ih dari setengah (#5)" populasiIndonesia.

  Indonesia terdiri dari 5 pulau %esar, $aitu: awa,*umatra,+alimantan,*ulawesi,dan Irian

  a$adan rangkaian pulaupulau ini dise%ut pula se%agai kepulauan -usantara atau kepulauan

  Indonesia.

  Gam%ar1 'eta 'ulau *umatera

  http://www.akartastreetatlas.&om/peta/sumatera.htm

  Geomorfologi Pulau Sumatera

  'ulau *umatera terletak di %agian %arat gugusan +epulauan-usantara.i se%elah utara

  %er%atasan dengan eluk enggala, di timur dengan *elat alaka, di se%elah selatan

  dengan*elat *unda, dan di se%elah %arat dengan *amudera 3india. i se%elah timur pulau,

  %an$ak diumpai rawa $ang dialiri oleh sungaisungai %esar, antara lainsahan(*umatera

  6tara",+ampar,*iakdan *ungai Indragiri(iau", atang 3ari(*umatera arat,

  am%i",+etahun(engkulu", usi,8gan,9ematang,+omering(*umatera *elatan", dana$

  *ekampung(9ampung".

  i %agian %arat pulau, ter%entang'egunungan arisan$ang mem%uur dari utara hingga

  selatan. 3an$a sedikit wila$ah dari pulau ini $ang &o&ok digunakan untuk pertanian padi.

  *epanang %ukit %arisan terdapat gununggunung %erapi $ang hingga saat ini masih akti,

  seperti erapi(*umatera arat", ukit +a%a (engkulu", dan+erin&i(am%i". 'ulau *umatera

  http://arif652.wordpress.com/2010/12/15/kompetensi-kompetensi-guru/http://arif652.wordpress.com/2010/12/15/kompetensi-kompetensi-guru/http://arif652.wordpress.com/2011/01/05/geomorfologi-sumatera/http://arif652.wordpress.com/2011/01/05/geomorfologi-sumatera/http://arif652.wordpress.com/author/arif652/http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Katulistiwahttp://id.wikipedia.org/wiki/Katulistiwahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://www.jakartastreetatlas.com/peta/sumatera.htmhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggalahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malakahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Sundahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Sundahttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Asahanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kamparhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kamparhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siakhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Indragiri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Indragiri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Harihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Ketahun&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Ogan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Lematanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Lematanghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Komering&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Komering&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Way_Sekampung&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Way_Sekampung&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Way_Sekampung&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Barisanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Barisanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Barisanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Padihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Marapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kerincihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kerincihttp://arif652.wordpress.com/2011/01/05/geomorfologi-sumatera/http://arif652.wordpress.com/2011/01/05/geomorfologi-sumatera/http://arif652.wordpress.com/author/arif652/http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Pulauhttp://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Katulistiwahttp://id.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sumatrahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesihttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://id.wikipedia.org/wiki/Irian_Jayahttp://www.jakartastreetatlas.com/peta/sumatera.htmhttp://id.wikipedia.org/wiki/Nusantarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Benggalahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malakahttp://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Sundahttp://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Asahanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kamparhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siakhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Indragiri&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Batang_Harihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Ketahun&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musihttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Ogan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Lematanghttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Komering&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Way_Sekampung&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Way_Sekampung&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Barisanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Padihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Marapihttp://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kerincihttp://arif652.wordpress.com/2010/12/15/kompetensi-kompetensi-guru/
 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  2/15

  uga %an$ak memiliki danau %esar, di antaran$a9aut awar(&eh", anau o%a(*umatera

  6tara",anau *ingkarak,anau aninau,anau iatas, dan anau i%awah(*umatera

  arat", dananau anau(9ampung dan *umatera *elatan".

  9uas 'ulau *umatra; 4 9aut ke tenggara dengan panang

  1.#50 +m dari 6le9hee sampai anung?ina (odo dkk, [email protected], 41" le%ar pulau di %agian 6tara%erkisar 100 > 200 +m di %agian *elatan men&apai

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  3/15

  9etusan gunung %erapi

  liran lumpur

  %u +e%akaran hutan

  Gas %era&un

  Gelom%ang tsunami

  Gempa %umi

  Gunung %erapi $ang tertinggidi *umatra adalahGunung +erin&idi am%i, dan dengan

  gunung %erapi lainn$a $ang &ukup terkenal $aituGunung 9euserdi -anggroe &eh arussalam

  dan Gunung empodi per%atasan *umatra *elatan dengan engkulu. 'ulau *umatra

  merupakan kawasan episentrum gempa %umikarena dilintasi oleh patahan kerak

  %umidisepanangukit arisan, $ang dise%ut 'atahan *umatra dan patahan kerak %umi di

  dasar *amudra 3india disepanang lepas pantai sisi %arat *umatra.

  erikut ini ialah gununggunung $ang terdapat di *umatera, Gunung

  1 Abongabong

  [email protected] meter (@[email protected]< kaki", 9okasi 9okasi*umatera, Indonesia.'egununganukit

  arisan,enis*tratoCol&ano.

  2" a&an Gutang

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  4/15

  15" ur ni elong(-"

  1#" Geureudong

  17" aik

  +etinggian1.1#5 meter, 9okasi'ulau 9ingga, +a%upaten 9ingga, +epulauan

  iau Indonesia, enisGunung tidak %erapi1A" empo(*umatera *elatan"

  +etinggian

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  5/15

  +etinggian1.A#2 meter (#[email protected] kaki", 9okasi *umatera,Indonesia+oordinat1D2AE41-

  @@D12E

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  6/15

  +etinggian1.A77 meter (#.15A kaki", 9okasi 9ampung, Indonesia.

  5A" aa%asa(9ampung"

  +etinggian1,2A1m(4.20

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  7/15

  Gunung *inggalang +etinggian2.A77 m (@ t".+a%upaten gam,*umatera

  arat,Indonesia.'egununganukit arisan.+oordinat0D2

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  8/15

  Bentu! Mu!a Bumi Sumatera

  entuk permukaan 'ulau *umatera terdiri dari < %agian %esar: (1". ukit arian, (2" ataran

  rendah di %agian timur, (

 • 7/24/2019 Deskripsi Sumatra

  9/15

  'ada agian arat mem%entuk monoklinal dengan kemiringan 5 > 10D ke arah 9aut India

  (Indian 8&ean" dan tepi imur 9aut %erupa %idang patahan. atas imur 9aut lok engkulu

  adalah *emangko Gra%en, 6ung *elatan *emangko Gra%en %erupa eluk *emangko di *elat

  *unda. *edangkan panang Gra%en *emangko $ang mem%entang dari anau anau > +ota

  gung di eluk *emangko adalah 45 +m dan le%arn$a 10 +m.

  Blo! Semang!o $T%e Semang!o Blo&!

  erletak diantara Hone *emangko *esaran 9ampung (9ampung Bault". agian *elatan dari %lok

  *emangko ter%agi menadi %entang alam menadi seperti pegunungan *emangko, epresi

  6leh%eluh dan alima, 3orst atai dan epresi eluk%etung. *edangkan %agian 6tara lok

  *emangko (?entral lo&k" %er%entuk seperti ome (diameter J 40 +m".

  Pata%an Semang!oadalah %entukan geologi $ang mem%entang di'ulau *umateradari utara

  ke selatan, dimulai dari&ehhingga eluk *emangkadi 9ampung. 'atahan inilah

  mem%entuk'egunungan arisan,suatu rangkaian dataran tinggi di sisi %arat pulau ini. 'atahan

  *emang