deskripsi skala markah instrumen penilaian kendiri ppki-2015

40
____________________________________________________________________ _____ DESKRIPSI SKALA MARKAH INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

Upload: rowena-ayub

Post on 09-Sep-2015

92 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

program pendidikan khas integrasi

TRANSCRIPT

_________________________________________________________________________DESKRIPSI SKALA MARKAHINSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI

PELAKSANAAN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

BAHAGIAN PENDIDKAN KHAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2015

DESKRIPSI SKALA MARKAH INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

(Guru mesti baca dan fahami dahulu deskripsi skala markah sebelum mengisi borang Instrumen Penilaian Kendiri PPKI) i.PENGURUSAN PROGRAM 01234

Tidak AdaTidak MemuaskanKurang MemuaskanMemuaskan Amat Memuaskan

1Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Tiada Ada Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi

Dicetak

Ada Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Ada Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Ada Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah dan warga sekolah

2Surat Siaran Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Tiada Ada Surat Siaran/

Dicetak

Ada Surat Siaran

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Ada Surat Siaran

Dicetak

Dibukukan/difailkan Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Ada Surat Siaran

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah dan warga sekolah

3Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 Tiada Ada Akta Pendidikan 1996

Ada Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013

Dicetak

Ada Akta Pendidikan 1996

Ada Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Ada Akta Pendidikan 1996

Ada Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 Dicetak

Dibukukan/difailkan

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Ada Akta Pendidikan 1996

Ada Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 Dicetak

Dibukukan/difailkan

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah dan warga sekolah

4Guru PPKI terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan

Sekolah Tidak terlibat Terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Ada surat panggilan mesyuarat

Terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat

Terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat

Mematuhi sistem fail

5Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Integrasi ditubuhkan Tiada Ada Mesyuarat Jawatankuasa Program Pendidikan Khas

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada Mesyuarat Jawatankuasa Program Pendidikan Khas

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada Mesyuarat Jawatankuasa Program Pendidikan Khas

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat

Carta Organisasi dipamerkan

Mempunyai fungsi serta perincian tugas Ada Mesyuarat Jawatankuasa Program Pendidikan Khas

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat

Carta Organisasi dipamerkan

Mempunyai fungsi serta perincian tugas

Mematuhi sistem fail

6Guru PPKI terlibat dalam Mesyuarat Panitia Tidak terlibat Terlibat dalam Mesyuarat Panitia sekolah

Ada surat panggilan mesyuarat

Terlibat dalam Mesyuarat Panitia sekolah

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Terlibat dalam Mesyuarat Panitia sekolah

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat Terlibat dalam Mesyuarat Panitia sekolah

Ada surat panggilan mesyuarat

Ada minit mesyuarat

Ada maklum balas mesyuarat

Mematuhi sistem fail

7Sistem pengurusan fail Tiada Ada tajuk fail

Ada kertas minit

Ada tajuk fail

Ada kertas minit

Mengikut sistem fail

Ada tajuk fail

Ada kertas minit

Mengikut sistem fail

Ada rekod pergerakan fail Ada tajuk fail

Ada kertas minit

Mengikut sistem fail

Ada rekod pergerakan fail

Fail dikemas kini

8Perancangan strategik PPKI Tiada Perancangan Strategik PPKI Ada Perancangan Strategik PPKI

Tidak dicetak Ada Perancangan Strategik PPKI

Dicetak Ada Perancangan Strategik PPKI

Dicetak

Dibukukan/difailkan Ada Perancangan Strategik PPKI

Dicetak

Dibukukan/difailkan

Mempunyai unsur inovasi dan kreatif

9Takwim tahunan PPKI Tiada takwim tahunan PPKI Ada takwim tahunan PPKI

Ada takwim tahunan PPKI Dicetak

Ada takwim tahunan PPKI Dicetak

Dibukukan/difailkan

Ada takwim tahunan PPKI Dicetak

Dibukukan/difailkan

Aktiviti mematuhi takwim

10Dokumen Semakan Buku Rekod Persediaan Mengajar Tiada rekod semakan Ada rekod semakan Ada rekod semakan tetapi tidak lengkap Ada rekod semakan dan lengkap Ada Rekod semakan yang lengkap Ada tindakan susulan

11Rekod Penyeliaan kerja murid oleh pengetua/guru besar/ guru penolong kanan (GPK) Tiada rekod semakan Ada rekod semakan Ada rekod semakan tetapi tidak lengkap Ada rekod semakan dan lengkap

Disemak

Diambil tindakan susulan

12Pengurusan jadual guru ganti Tiada Ada oleh pengetua/guru besar/GPK Ada tetapi tiada borang agihan penerimaan Ada borang agihan penerimaan tetapi tiada ditandatangan guru ganti Ada borang agihan penerimaan

Ada tandatangan guru ganti

Difailkan/ada rekod

13Pengurusan aset dan inventori Tidak terlibat Terlibat dalam Mesyuarat Aset dan Inventori sekolah

Ada rekod penerimaan dan rekod pendaftaran aset Terlibat dalam Mesyuarat Aset dan Inventori sekolah

Ada rekod penerimaan dan rekod pendaftaran aset

Ada urusan perlebelan (HAK MILIK KERAJAAN dan nombor siri Pendaftaran) Terlibat dalam Mesyuarat Aset dan Inventori sekolah

Ada rekod penerimaan dan rekod pendaftaran aset

Ada urusan perlebelan (HAK MILIK KERAJAAN dan nombor siri Pendaftaran)

Ada pemeriksaan aset, pemeriksaaan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun Terlibat dalam Mesyuarat Aset dan Inventori sekolah

Ada rekod penerimaan dan rekod pendaftaran aset

Ada urusan perlebelan (HAK MILIK KERAJAAN dan nombor siri Pendaftaran)

Ada pemeriksaan aset, pemeriksaaan dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali

Mematuhi sistem fail

14Peralatan dan bahan pembelajaran Peralatan dan bahan pengajaran tidak sesuai Peralatan dan bahan pembelajaran sesuai

Keperluan peralatan dan bahan pembelajaran mencukupi mengikut keperluan murid

Digunakan dalam P&P Peralatan dan bahan pembelajaran sesuai

Keperluan peralatan dan bahan pengajaran mencukupi mengikut keperluan murid

Digunakan dalam P&P

Diletakkan di lokasi yang sesuai

Peralatan dan bahan pengajaran sesuai

Keperluan peralatan dan bahan pengajaran mencukupi mengikut keperluan murid

Digunakan dalam P&P

Diletakkan di lokasi yang sesuai

Disusun dengan kemas dan dilabel

Peralatan dan bahan pengajaran sesuai

Keperluan peralatan dan bahan pengajaran mencukupi mengikut keperluan murid

Digunakan dalam P&P

Diletakkan di lokasi yang sesuai

Disusun dengan kemas dan dilabel

Ada unsur kreatif dan inovatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah

15Pengurusan fizikal kelas PPKI Lokasi kelas ditingkat atas

Lokasi ditingkat bawah

Saiz kelas sesuai dengan keperluan individu murid

Keperluan MBK diambil kira dalam menyediakan kemudahan fizikal sekolah.

Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas/ mencukupi

Tiada sistem pengudaraan yang baik

Lokasi ditingkat bawah

Saiz kelas sesuai dengan keperluan individu murid

Keperluan MBK diambil kira dalam menyediakan kemudahan fizikal sekolah.

Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas/ mencukupi

Susun atur mengikut kesesuaian dan keperluan kebanyakan murid

Sistem pengudaraan dihalang

Lokasi ditingkat bawah

Saiz kelas sesuai dengan keperluan individu murid

Saiz minimum kelas ialah 11/2 bay Keperluan MBK diambil kira dalam menyediakan kemudahan fizikal sekolah.

Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas/ mencukupi

Susun atur mengikut kesesuaian dan keperluan kebanyakan murid.

Sistem pengudaraan yang baik

Kelas kondusif

Lokasi ditingkat bawah

Saiz kelas sesuai dengan keperluan individu murid

Saiz minimum kelas ialah 11/2 bay Keperluan MBK diambil kira dalam menyediakan kemudahan fizikal sekolah.

Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas/ mencukupi

Susun atur mengikut kesesuaian dan keperluan semua murid

Sistem pengudaraan baik dan sesuai

Kelas kondusif

Terdapat unsur kreatif dan inovasi dalam pengurusan fizikal kelas

16Pengurusan sumber manusia PPKI Tiada maklumat Perjawatan guru dan PPM tidak mencukupi mengikut peruntukan waran perjawatan Perjawatan guru dan PPM mencukupi mengikut peruntukan waran perjawatan

Perjawatan guru dan PPM mencukupi mengikut peruntukan waran perjawatan Maklumat guru dan PPM disediakan dengan lengkap Perjawatan guru dan PPM mencukupi mengikut peruntukan waran perjawatan Maklumat guru dan PPM disediakan dengan lengkap Maklumat guru dan PPM dipamerkan dan dikemas kini

ii. PENGURUSAN KURIKULUM 01234

Tidak AdaKurang MemuaskanMemuaskanBaik Cemerlang

17Buku Panduan Kurikulum bagi semua mata pelajaran disediakan Tiada Ada buku panduan kurikulum bagi sebahagian mata pelajaran Ada buku panduan kurikulum bagi semua mata pelajaran Ada buku panduan kurikulum bagi semua mata pelajaran

Bercetak Difailkan/dibukukan

Ada bagi semua pelajaran

Bercetak

Difailkan/dibukukan sebagai rujukan di PPKI

Digunakan sebagai rujukan dan panduan

18Pengurusan kurikulum yang bermatlamatkan kehidupan bermakna Tiada Maklumat murid pendidikan khas disediakan

Dapat mengesan kepelbagaian keupayaan dan keperluan murid

Menyediakan perancangan khusus berdasarkan keperluan dan keupayaan murid

Pelaksanaan saringan LINUS Pendidikan Khas Maklumat murid pendidikan khas disediakan

Dapat mengesan kepelbagaian keupayaan dan keperluan murid

Menyediakan perancangan khusus berdasarkan keperluan dan keupayaan murid

Pelaksanaan analisis data saringan LINUS Pendidikan Khas

Maklumat murid pendidikan khas disediakan

Dapat mengesan kepelbagaian keupayaan dan keperluan murid

Menyediakan perancangan khusus berdasarkan keperluan dan keupayaan murid

Pelaksanaan analisis data saringan LINUS Pendidikan Khas

Merancang intervensi yang diperlukan oleh murid

Menyediakan laluan kerjaya yang terancang

Memberi pemeringkatan kemahiran khusus kepada murid Maklumat murid pendidikan khas disediakan

Dapat mengesan kepelbagaian keupayaan dan keperluan murid

Menyediakan perancangan khusus berdasarkan keperluan dan keupayaan murid

Melaksanakan intervensi yang diperlukan oleh murid

Menyediakan laluan kerjaya yang terancang

Memberi pemeringkatan kemahiran khusus kepada murid

Kolaboratif dengan badan kerajaan/bukan kerajaan/individu

Tambahan bagi sekolah menengah

Terdapat unsur inovasi dan kreatif atau memenuhi syarat pengiktirafan seperti SKM, sijil kemahiran kecekapan dan lain-lain yang diiktiraf

19Program Pendidikan Inklusif (PPI) Tiada murid yang terlibat Ada senarai murid dan guru yang terlibat tetapi tidak lengkap Ada senarai murid dan guru yang terlibat

Terdapat maklumat murid dan guru yang mengikuti Program Pendidikan Inklusif dengan lengkap

Ada jadual waktu Inklusif Ada maklumat mata pelajaran yang terlibat

Ada senarai murid dan guru yang terlibat

Terdapat maklumat murid dan guru yang mengikuti Program Pendidikan Inklusif dengan lengkap

Ada jadual waktu Inklusif Ada maklumat mata pelajaran yang terlibat Ada Maklumat kemudahan yang disediakan kepada murid

Ada senarai murid dan guru yang terlibat

Terdapat maklumat murid dan guru yang mengikuti Program Pendidikan Inklusif dengan lengkap

Ada jadual waktu Inklusif Ada maklumat mata pelajaran yang terlibat Ada Maklumat kemudahan yang disediakan kepada murid

Ada dokmen pemantuan

Laporan serta dokumentasi lengkap disediakan

20Rancangan Pendidikan Individu (RPI) Tiada RPI dilaksanakan tanpa perancangan yang sistematik Jawatankuasa RPI dibentuk dengan melibatkan ibu bapa/penjaga dan berfungsi dengan berkesan

RPI dilaksanakan secara terancang oleh kebanyakan guru Pendidikan Khas bagi setiap murid berkeperluan khas

Strategi dan objektif yang jelas dan tepat

RPI dirujuk oleh kebanyakan warga sekolah untuk tujuan P&P Jawatankuasa RPI dibentuk dengan melibatkan ibu bapa/penjaga dan berfungsi dengan berkesan

RPI dilaksanakan secara terancang oleh kebanyakan guru Pendidikan Khas bagi setiap murid berkeperluan khas

Strategi dan objektif yang jelas dan tepat

RPI dirujuk oleh kebanyakan warga sekolah untuk tujuan P&P

Melibatkan kumpulan pelbagai disiplin Jawatankuasa RPI dibentuk dengan melibatkan ibu bapa/penjaga dan berfungsi dengan berkesan

RPI dilaksanakan secara terancang oleh semua guru Pendidikan Khas bagi setiap murid berkeperluan khas

Strategi dan objektif yang jelas dan tepat

RPI dirujuk oleh semua warga sekolah untuk tujuan P&P

Melibatkan kumpulan pelbagai disiplin

Laporan RPI lengkap ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga dan pengetua/guru besar

21Diagnostik dan penilaian murid Tiada rekod Diagnostik dan penilaian murid dilaksanakan

Diagnostik dan penilaian kemajuan murid dilaksanakan secara terancang mengikut keupayaan murid

Skema pemarkahan diagnostik dan penilaian disediakan berdasarkan tahap keupayaan murid yang pelbagai

Hasil diagnostik dan penilaian murid direkod dan dianalisis bagi mengesan kemajuan murid

Diagnostik dan penilaian kemajuan murid dilaksanakan secara terancang mengikut keupayaan murid

Skema pemarkahan diagnostik dan penilaian disediakan berdasarkan tahap keupayaan murid yang pelbagai

Penilaian dibuat pada semua murid dengan mengambil kira tahap keupayaan murid yang pelbagai

Hasil diagnostik dan penilaian semua murid direkod dan dianalisis bagi mengesan kemajuan murid

Kekuatan dan kelemahan murid digunakan sebagai asas untuk membuat tindakan penambahbaikan

Diagnostik dan penilaian kemajuan murid dilaksanakan secara terancang mengikut keupayaan murid

Skema pemarkahan diagnostik dan penilaian disediakan berdasarkan tahap keupayaan murid yang pelbagai

Penilaian dibuat pada semua murid dengan mengambil kira tahap keupayaan murid yang pelbagai

Hasil diagnostik dan penilaian semua murid direkod dan dianalisis bagi mengesan kemajuan murid

Kekuatan dan kelemahan murid digunakan sebagai asas untuk membuat tindakan penambahbaikan.

Terdapat unsur inovasi dan kreativiti

22Maklumat murid PPKI yang menduduki peperiksaan awam Tiada rekod Terdapat senarai nama murid yang menduduki peperiksaan awam Terdapat senarai nama murid yang menduduki peperiksaan awam

Maklumat murid yang mengambil peperiksaan awam lengkap disediakan Terdapat senarai dan nama murid yang menduduki peperiksaan awam

Maklumat murid yang mengambil peperiksaan awam lengkap disediakan

Keputusan peperiksaan disertakan Terdapat senarai nama murid yang menduduki peperiksaan awam

Maklumat murid yang mengambil peperiksaan awam lengkap disediakan

Keputusan peperiksaan disertakan

Analisis keputusan peperiksaan dilaksanakan

Kekuatan dan kelemahan dinyatakan dan terdapat langkah penambahbaikan

23Kemudahan mesra OKU Tiada Ada tandas mesra OKU Ada tandas mesra OKU Ada ramp atau railing

Ada tandas mesra OKU Ada ramp atau railing Kemudahan mesra OKU digunakan secara optimum Ada tandas mesra OKU Ada ramp atau railing Kemudahan mesra OKU digunakan secara optimum

Terdapat unsur kreatif dan inovasi daripada pihak sekolah

24Pengurusan kewangan PPKI Peruntukan kewangan digunakan untuk aliran perdana Keperluan Individu MBK diambil kira oleh kepimpinan sekolah dalam merancang peruntukan kewangan PPKI Keperluan Individu MBK diambil kira oleh kepimpinan sekolah dalam merancang peruntukan kewangan PPKI.

Pentadbir sekolah menerima kewangan PPKI mengikut Pekeliling Kewangan Bil.1/2012.

Kebanyakan guru maklum tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan di PPKI.

Kebanyakan peruntukan kewangan PPKI digunakan untuk meningkatkan potensi murid.

Kebanyakan maklumat berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan direkodkan Keperluan Individu MBK diambil kira oleh kepimpinan sekolah dalam merancang peruntukan kewangan PPKI.

Pentadbir sekolah menerima kewangan PPKI mengikut Pekeliling Kewangan Bil.1/2012.

Kebanyakan guru maklum tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan di PPKI.

Kebanyakan peruntukan kewangan PPKI digunakan untuk meningkatkan potensi murid.

Kebanyakan maklumat berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan direkodkan.

Perbelanjaan tahunan dirancang dan disediakan berdasarkan peruntukan kewangan pendidikan khas yang diperoleh.

Hampir keseluruhan maklumat berkaitan perancangan kewangan direkodkan Keperluan Individu MBK diambil kira oleh kepimpinan sekolah dalam merancang peruntukan kewangan PPKI.

Pentadbir sekolah menerima kewangan PPKI mengikut Pekeliling Kewangan Bil.1/2012.

Semua guru PPKI maklum tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan di PPKI

Kebanyakan peruntukan kewangan PPKI digunakan untuk meningkatkan potensi murid

Kebanyakan maklumat berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan direkodkan

Perbelanjaan tahunan dirancang dan disediakan berdasarkan peruntukan kewangan pendidikan khas yang diperoleh.

Keseluruhan maklumat berkaitan kewangan direkodkan dan dikemas kini

25Pengurusan program pengkayaan P&P (aktiviti luar/rekreasi/pengalamian) Tiada aktiviti dilaksanakan Terdapat Program/

aktiviti Pengkayaan P&P (Aktiviti luar/rekreasi/

pengalamian tetapi tidak direkod Terdapat program/aktiviti pengkayaan P&P (Aktiviti luar/rekreasi/pengalamian

Direkod lengkap

Terdapat program/aktiviti pengkayaan P&P (Aktiviti luar/rekreasi/pengalamian

Direkod lengkap

Ada pendokumentasian

Terdapat program/aktiviti pengkayaan P&P (Aktiviti luar/rekreasi/pengalamian

Direkod lengkap

Ada pendokumentasian

Melibatkan warga sekolah/ibu bapa/penjaga murid

26Jadual Waktu

(induk, anjal kelas, persendirian) Ada jadual waktu induk

Ada jadual waktu kelas

Ada jadual waktu persendirian Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan semasa

Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan kebanyakan MBK dan sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan.

Keperluan individu MBK kurang diambil kira Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan semasa

Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan kebanyakan MBK dan sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan.

Keperluan individu MBK kurang diambil kira

Kebanyakan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan

Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan semasa

Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan kebanyakan MBK dan sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan.

Keperluan individu MBK kurang diambil kira

Kebanyakan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan

Hampir keseluruhan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan serta komponen mata pelajaran yang dipilih

Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan semasa

Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan kebanyakan MBK dan sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan.

Keperluan individu MBK diambil kira

Kebanyakan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan

Hampir keseluruhan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan serta komponen mata pelajaran yang dipilih Jadual waktu anjal disediakan

Jadual waktu ditandatangan oleh pengetua/guru dan dipamerkan

27Peruntukan masa kurikulum Peruntukan masa dan waktu persekolahan tidak mengikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Peruntukan masa dan waktu persekolahan mengikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Peruntukan masa dan waktu persekolahan mengikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas

Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Peruntukan masa dan waktu persekolahan mengikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah Peruntukan masa dan waktu persekolahan mengikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Disebarluaskan kepada semua guru PPKI

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah

Dimaklumkan kepada ibu bapa/penjaga murid PPKI

Ada dokumentasi yang lengkap

28Penyediaan bilik /ruang/sudut pengurusan diri Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap murid Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

29Penyediaan bilik/ruang/sudut Kemahiran Hidup/transisi/

transisi kerjaya Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap murid Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

30Penyediaan bilik /ruang/sudut bacaan/ perpustakaan mini Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan dan dilabelkan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mengikut pelbagai keupayaan dan tahap murid Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

31Penyediaan bilik /ruang/sudut audio visual dan muzik Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

32penyediaan bilik /ruang/sudut ICT/

komputer Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Setiap perkakasan komputer dilabel Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Setiap perkakasan komputer dilabel Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

33Penyediaan bilik /ruang/sudut perjumpaan/mesra pelanggan Tiada sudut Ada bilik/ruang/

sudut yang dinyatakan

Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mempunyai borang maklum balas pelanggan Buku catatan pelawat dikemas kini Ada bilik/ruang/sudut yang dinyatakan

Mempamerkan bahan-bahan pengajaran yang berkaitan dengan bilik/ruang/sudut Mempunyai borang maklum balas pelanggan Buku catatan pelawat dikemas kini Mempunyai unsur kreatif dan inovasi

iii.PENGURUSAN HAL-EHWAL MURID 01234

Tidak AdaKurang MemuaskanMemuaskanBaik Cemerlang

34Guru PPKI terlibat dalam Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah Tidak terlibat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah melibatkan guru PPKI /Biro HEM di dalam PPKI Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah melibatkan guru PPKI

Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas dengan lengkap dan mengikut format

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah melibatkan guru PPKI

Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas dengan lengkap dan mengikut format

Ada perancangan dan aktiviti yang melibatkan guru Pendidikan Khas dan murid Pendidikan Khas

GPKPK/Penyelaras/Biro HEM dalam PPKI menyebarkan maklumat, perancangan dan aktiviti yang berkaitan kepada semua guru PPKI dan ibu bapa/penjaga murid

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid menyebarkan maklumat tentang syarat utama kemasukan murid ke PPKI iaitu ibu bapa/penjaga ditetapkan untuk membawa anak bagi mendapatkan pengesahan doktor/pengamal perubatan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah melibatkan guru PPKI

Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas dengan lengkap dan mengikut format

Ada perancangan dan aktiviti yang melibatkan guru Pendidikan Khas dan murid

GPKPK/Penyelaras/Biro HEM dalam PPKI menyebarkan maklumat, perancangan dan aktiviti yang berkaitan kepada semua guru PPKI dan ibu bapa/penjaga murid

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid menyebarkan maklumat tentang syarat utama kemasukan murid ke PPKI iaitu ibu bapa/penjaga ditetapkan untuk membawa anak bagi mendapatkan pengesahan doktor/pengamal perubatan.

Ada Dokumentasi yang lengkap

35Pengurusan kemasukan MBK Tiada sebarang rekod Terdapat carta alir dan prosedur kemasukan MBK ke PPKI

Syarat kemasukan murid ke PPKI dipatuhi Terdapat carta alir dan prosedur kemasukan MBK ke PPKI

Syarat kemasukan murid ke PPKI dipatuhi

Maklumat kemasukan murid MBK disebarluaskan kepada semua warga sekolah

Terdapat carta alir dan prosedur kemasukan MBK ke PPKI

Syarat kemasukan murid ke PPKI dipatuhi

Maklumat kemasukan murid MBK disebarluaskan kepada semua warga sekolah

Didaftarkan dengan lengkap di dalam daftar sekolah Terdapat carta alir dan prosedur kemasukan MBK ke PPKI

Syarat kemasukan murid ke PPKI dipatuhi

Maklumat kemasukan MBK disebarluaskan kepada semua warga sekolah

Didaftarkan dengan lengkap di dalam daftar sekolah

Sistem fail yang lengkap

36Pengurusan Elaun Murid Khas (EMK) Tiada senarai nama murid yang mendapat EMK Pengurusan dan pemberian elaun EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur Keseluruhan MBK didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) dan memperoleh elaun EMK

Pengurusan dan pemberian elaun EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur Keseluruhan MBK didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) dan memperoleh elaun EMK.

Pihak pengurusan sekolah memastikan elaun EMK digunakan sepenuhnya untuk keperluan murid

Pengurusan dan pemberian elaun EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur Keseluruhan MBK didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) dan memperoleh elaun EMK.

Pihak pengurusan sekolah memastikan elaun EMK digunakan sepenuhnya untuk keperluan murid. Maklumat tentang elaun murid berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan dimaklumkan kepada guru dan ibu bapa/penjaga murid dengan merujuk kepada Surat Pekeliling Kewangan. Bil 1/2012 Pengurusan dan pemberian elaun EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur Keseluruhan MBK didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) dan memperoleh elaun EMK.

Pihak pengurusan sekolah memastikan elaun EMK digunakan sepenuhnya untuk keperluan murid. Maklumat tentang elaun murid berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan dimaklumkan kepada guru dan ibu bapa/penjaga murid dengan merujuk kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.1/2012.

Maklumat berkaitan elaun murid direkodkan dan dikemas kini

37Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Tiada senarai nama murid yang menerima buku teks Terdapat maklumat murid yang menerima buku teks dengan lengkap Terdapat maklumat murid yang menerima buku teks dengan lengkap Ada rekod penerimaan dan rekod pemulangan buku teks Terdapat maklumat murid yang menerima buku teks dengan lengkap Ada rekod penerimaan dan rekod pemulangan buku teks Ada rekod kehilangan buku teks murid PPKI Terdapat maklumat murid yang menerima buku teks dengan lengkap Ada rekod penerimaan dan rekod pemulangan buku teks Ada rekod kehilangan buku teks murid PPKI Ada usaha kreatif dan inovasi bagi menjaga keselamatan buku teks murid

38Pengurusan biasiswa/bantuan murid Tiada maklumat Terdapat maklumat murid yang menerima biasiswa, rancangan makanan tambahan, projek susu sekolah tetapi tidak lengkap Terdapat maklumat murid yang menerima biasiswa, rancangan makanan tambahan, projek susu sekolah dengan lengkap Terdapat maklumat murid yang menerima biasiswa, rancangan makanan tambahan, projek susu sekolah dengan lengkap

Terdapat laporan murid yang menerima lain-lain bantuan daripada agensi lain Terdapat maklumat murid yang menerima biasiswa, rancangan makanan tambahan, projek susu sekolah dengan lengkap

Terdapat laporan murid yang menerima lain-lain bantuan daripada agensi lain

Lengkap didokumentasi

39Penglibatan warga sekolah, ibu bapa/penjaga Tiada rekod Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan sebahagian kecil warga sekolah dan ibu bapa/penjaga Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan kebanyakan warga sekolah dan ibu bapa/penjaga

Program Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan kebanyakan ibu bapa/penjaga Program bersama ibu bapa/penjaga direkodkan Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan sebahagian besar warga sekolah dan ibu bapa/penjaga

Program Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan ibu bapa/penjaga Program bersama ibu bapa/penjaga direkodkan

Dikemas kini Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan sebahagian besar warga sekolah dan ibu bapa/penjaga

Program Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan ibu bapa/penjaga Program bersama ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin direkodkan

Dikemas kini.

Menjadi penada aras bagi sekolah sekitar/berdekatan

40Pengurusan Keceriaan, kesihatan dan keselamatan murid (3K)

Tiada maklumat Keceriaan kelas dilaksanakan Rekod kesihatan murid disediakan

Pelan kebakaran disediakan Carta Organisasi 3K disediakan

Hampir keseluruhan rekod kesihatan murid diurus dengan sistematik dan kemas kini

Pelan kebakaran disediakan dan dipamerkan

Carta Organisasi 3K disediakan dan dipamerkan Hampir keseluruhan rekod kesihatan murid diurus dengan sistematik dan kemas kini.

Pelan kebakaran disediakan dan dipamerkan

Alat pemadam api berfungsi dan diselenggara dengan baik Terlibat dalam latihan kebakaran sekolah

Carta Organisasi 3K disediakan dan dipamerkan Keseluruhan rekod kesihatan murid diurus dengan sistematik dan kemas kini.

Pelan kebakaran disediakan dan dipamerkan

Alat pemadam api berfungsi dan diselenggara dengan baik Terlibat dalam latihan kebakaran sekolah Terdapat dokumentasi yang lengkap disediakan

iv.PENGURUSAN KOKURIKULUM 01234

Tidak AdaKurang MemuaskanMemuaskanBaik Cemerlang

41Pengurusan Badan Beruniform dan Kelab/Persatuan MBK Tiada perancangan

Murid berkeperluan khas tidak terlibat dalam aktiviti kokurikulum Jawatankuasa Program Pendidikan Khas merancang program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dengan mengambil kira potensi dan minat murid.

Program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dirancang selaras dengan perancangan Kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) Sekolah

Jawatankuasa Program Pendidikan Khas merancang program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dengan mengambil kira potensi dan minat murid.

Program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dirancang selaras dengan perancangan Kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) Sekolah.

Hampir keseluruhan MBK dilibatkan dengan aktiviti kokurikulum selaras dengan keupayaan murid

MBK mempunyai buku laporan aktiviti dan dikemas kini

Jawatankuasa Program Pendidikan Khas merancang program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dengan mengambil kira potensi dan minat murid.

Program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dirancang selaras dengan perancangan Kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) Sekolah.

Hampir keseluruhan MBK dilibatkan dengan aktiviti kokurikulum selaras dengan keupayaan murid

MBK mempunyai buku laporan aktiviti dan dikemas kini

Pencapaian kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dianalisis sebagai asas untuk penambahbaikan

Jawatankuasa Program Pendidikan Khas merancang program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dengan mengambil kira potensi dan minat murid.

Program kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) murid dirancang selaras dengan perancangan Kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) Sekolah.

Hampir keseluruhan MBK dilibatkan dengan aktiviti kokurikulum selaras dengan keupayaan murid

MBK mempunyai buku laporan aktiviti dan dikemas kini

Pencapaian kokurikulum (badan berunifom, kelab dan persatuan) hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dianalisis sebagai asas untuk penambahbaikan.

Laporan dan dokumentasi lengkap disediakan

Pengiktirafan dan penghargaan disediakan bagi MBK yang berjaya.

42Program Dasar IM 1S MBK MBK tidak terlibat dalam aktiviti 1M1S/ program sukan dan kecemerlangan sukan Sangat sedikit MBK terlibat dalam aktiviti 1M1S/program sukan. Program Dasar IM1S MBK tidak dirancang mengikut tahap keupayaan murid.

Pentadir sekolah tidak melaksanakan pemantauan terhadap Program Dasar IM 1S MBK Kebanyakan MBK terlibat dalam Program aktiviti 1M1S/program sukan dengan mengambil kira minat dan potensi murid secara menyeluruh. Kebanyakan aktiviti 1M1S/program sukan MBK dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara Murid Berkeperluan Khas dan murid arus perdana

Kebanyakan MBK terlibat dalam aktiviti 1M1S/program sukan

Kebanyakan MBK terlibat dalam aktiviti 1M1S/program sukan dengan mengambil kira minat dan potensi murid secara menyeluruh. Ada pemantauan terhadap aktiviti 1M1S/program sukan MBK

Kebanyakan aktiviti 1M1S/program sukan MBK dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara MBK dan murid aliran perdana

Kebanyakan MBK terlibat dalam aktiviti 1M1S/program sukan Kebanyakan MBK terlibat dalam aktiviti 1M1S/program sukan dengan mengambil kira minat dan potensi murid secara menyeluruh. Ada pemantauan terhadap aktiviti 1M1S/program sukan MBK

Kebanyakan aktiviti 1M1S/program sukan MBK dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara MBK dan murid aliran perdana

Laporan dan dokumentasi lengkap disediakan Pengiktirafan dan penghargaan disediakan bagi MBK yang berjaya.

43Pengurusan aktiviti kesenian dan sukan MBK Tiada penilaian dalam program sukan dan kecemerlangan sukan Sangat sedikit MBK dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kesenian dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid.

Kebanyakan pencapaian Murid Berkeperluan Khas dalam kesenian dan sukan tidak direkodkan

Kebanyakan MBK dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kesenian dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid

Kebanyakan pencapaian MBK dalam kesenian dan sukan direkodkan serta dikemas kini Hampir keseluruhan MBK dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kesenian dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid

Hampir keseluruhan pencapaian MBK dalam kesenian dan sukan direkodkan, dikemas kini dan disimpan secara sistematik. Pengurusan sekolah memastikan pencapaian MBK secara menyeluruh dianalisis bagi merancang program pengukuhan terhadap pembangunan fizikal, sosial dan emosi murid. Hasil penilaian pencapaian MBK dimaklumkan kepada warga sekolah dan ibu bapa/penjaga murid Keseluruhan MBK dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kesenian dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid

Keseluruhan pencapaian MBK dalam kesenian dan sukan direkodkan, dikemas kini dan disimpan secara sistematik. Pengiktirafan dan penghargaan disediakan bagi MBK yang berjaya. Pengurusan sekolah memastikan pencapaian Murid Berkeperluan Khas secara menyeluruh dianalisis bagi merancang program pengukuhan terhadap pembangunan fizikal, sosial dan emosi murid. Hasil penilaian pencapaian MBK dimaklumkan kepada warga sekolah dan ibu bapa/penjaga murid. Terdapat unsur kreatif dan inovasi dalam Pengurusan kegiatan penilaian kesenian dan sukan MBK

v.PERKHIDMATAN SOKONGAN 01234

Tidak AdaKurang MemuaskanMemuaskanBaik Cemerlang

44Permuafakatan PIBG sekolah Tiada Biro Pendidikan Khas terlibat di dalam PIBG Sekolah

Biro Pendidikan Khas terlibat di dalam PIBG Sekolah

Biro Pendidikan Khas terdiri daripada ibu bapa /penjaga murid di PPKI

Biro Pendidikan Khas terlibat di dalam PIBG Sekolah

Biro Pendidikan Khas terdiri daripada ibu bapa /penjaga murid di PPKI

Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/penyelaras, dan Yang Dipertua PIBG hadir di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Biro Pendidikan Khas

Biro Pendidikan Khas terlibat di dalam PIBG Sekolah

Biro Pendidikan Khas terdiri daripada ibu bapa /penjaga murid di PPKI

Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/penyelaras, dan Yang Dipertua PIBG hadir di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Biro Pendidikan Khas

Wang sumbangan dan semua kewangan selaian PCG diletakkan dalam akaun PIBG

Akaun tersebut dilaporkan secara berasingan dalam Mesyuarat AJK PIBG sekolah.

Didokumentasikan

45Kerjasama pintar dengan pihak luar Tiada Ada kerjasama pintar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia/badan kerajaan yang lain/NGO/badan Swasta/ lain-lain Ada kerjasama pintar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia/badan kerajaan yang lain/NGO/badan Swasta/ lain-lain

Direkodkan Ada kerjasama pintar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia/badan kerajaan yang lain/NGO/badan Swasta/ lain-lain

Direkodkan

Dikemaskini Ada kerjasama pintar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia/badan kerajaan yang lain/NGO/badan Swasta/ lain-lain

Direkodkan

Dikemaskini

Didokumentasikan

46Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Tiada Ada penglibatan 3PK Ada penglibatan 3PK

Direkodkan Ada penglibatan 3PK

Direkodkan

Dikemas kini Ada penglibatan 3PK Direkodkan

Dikemas kini

Didokumentasikan

vi.PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB 01234

Tidak AdaKurang MemuaskanMemuaskanBaik Cemerlang

47Peranan dan tanggungjawab JPN dan PPD Tiada Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab JPN dan PPD

Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab JPN dan PPD

Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah

Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab JPN dan PPD Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah

Maklumat pegawai pendidikan khas yang berkaitan ada dalam simpanan

Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab JPN dan PPD Disebarluaskan kepada pentadbir sekolah

Maklumat pegawai pendidikan khas yang berkaitan ada dalam simpanan Guru PPKI mudah mendapatkan maklumat tentang pengoperasian PPKI daripada JPN atau PPD berkaitan

48Peranan dan tanggunjawab pengetua/guru besar Tiada Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar

Disebarluaskan kepada PPM Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar

Disebarluaskan kepada PPM Disebarluaskan kepada ibu bapa/penjaga

Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar

Disebarluaskan kepada PPM Disebarluaskan kepada ibu bapa/penjaga

Menjadikan PPKI sebagi Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pengetua/Guru Besar Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar

Disebarluaskan kepada PPM Disebarluaskan kepada ibu bapa/penjaga

Menjadikan PPKI sebagi Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pengetua/Guru Besar

Menjalankan pemantauan dan pencerapan secara berkala terhadap PPKI

49Peranan dan Tanggungjawab Guru penolong kanan pendidikan khas/penyelaras Tiada Segelintir guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelaras Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelaras Disebarluaskan kepada PPM

Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelara Disebarluaskan kepada PPM

Disebarluaskan kepada ibu bapa/penjaga

Semua guru PPKI tahu peranan dan tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/Penyelara Disebarluaskan kepada PPM

Disebarluaskan kepada ibu bapa/penjaga

Terdapat unsur kreativiti dan inovasi dalam penguruan dan pentadbiran PPKI

50Peranan dan Tanggungjawab Guru Pendidikan Khas dan pembantu pengurusan murid (PPM) Tiada Peranan dan tanggungjawab guru dan PPM di PPKI direkodkan Setiap guru PPKI dan PPM mempunyai senarai peranan dan tanggungjawab masing-masing Direkodkan

Setiap guru PPKI dan PPM mempunyai senarai peranan dan tanggungjawab masing-masing

Peranan dan tanggungjawab guru dan PPM di PPKI dan direkodkan Semua guru dan PPM di PPKI maklum dan cakna mengenai peranan dan tanggungjawab rakan sejawat yang lain

Setiap guru PPKI dan PPM mempunyai senarai peranan dan tanggungjawab masing-masing

Peranan dan tanggungjawab guru dan PPM di PPKI dan direkodkan Semua guru dan PPM di PPKI maklum dan cakna mengenai peranan dan tanggungjawab rakan sejawat yang lain

Tyerdapat unsur kreativiti dan inovasi dalam memajukan PPKI