daftar kajian penilaian risiko kolej kediaman, hep kehadiran pelajar pelajar tidak menghadirkan diri

Download DAFTAR KAJIAN PENILAIAN RISIKO KOLEJ KEDIAMAN, HEP Kehadiran Pelajar Pelajar Tidak Menghadirkan Diri

If you can't read please download the document

Post on 30-Aug-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DAFTAR KAJIAN PENILAIAN RISIKO KOLEJ KEDIAMAN, HEP

  No.

  Rujukan

  Aktiviti (Proses/Carta

  Alir)

  Risiko bakal

  dihadapi

  Kategori Impak

  S

  L

  Nilai

  (S x

  L)

  Keutamaan Tindakan yang di

  ambil

  Pemantauan

  & Pengukuran

  Penambahbaika

  n / Peluang

  Status

  M R K O

  01

  Permohonan

  Kolej Pelajar

  Lama

  Permohonan

  kolej tidak

  menepati syarat.

  2 1 1 2 2 1 2 Rendah

  ( 2 )

  1. Senarai pendek

  pelajar yang layak

  mengikut

  kekosongan kolej

  2. Membuka ruang

  untuk pelajar

  membuat rayuan

  3. Membantu pelajar

  mendapatkan

  bantuan rumah

  sewa dari UPNR

  Senarai semak

  Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

  02 Pendaftaran

  Pelajar Lama

  Dokumen

  Pendaftaran

  yang Diperlukan

  Tidak Lengkap

  1 1 1 1 1 1 1 Rendah

  (1)

  Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Borang Senarai

  Semak

  Membangunkan

  sistem

  pendaftaran

  automatik

  Terbuka

 • 03 Pendaftaran

  Pelajar Baharu

  Sistem

  Rangkaian

  Internet

  Terganggu

  1 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Menyediakan

  generator untuk

  persediaan awal jika

  bekalan elektrik

  terputus.

  Senarai Semak Menubuhkan

  jawatankuasa

  bertindak terdiri

  dari Pejabat

  Fasiliti, HEP

  dan Infotech

  Terbuka

  04 Rayuan Kolej Permohonan

  kolej tidak

  menepati syarat.

  1 1 1 1 1 1 1 Rendah

  (1)

  Membantu pelajar

  mendapatkan

  bantuan rumah

  sewa dari UPNR

  Status keluarga

  dan Pendapatan

  Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

  05 Pendaftaran

  Peralatan

  Elektrik

  Penggunaan

  Barangan

  Elektrik Tidak

  Dapat Dikawal

  2 1 2 1 2 1 2 Rendah

  (2)

  Penguatkuasaan

  kawalan dan

  peraturan

  Pemeriksaan

  berkala

  Kenaan

  Kompaun

  Terbuka

  06 Perbicaraan

  Tatatertib

  Pelajar Yang

  Tinggal Di Kolej

  Pelajar tidak

  Hadir

  Perbicaraan

  2 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Membuat

  peringatan dari

  masa ke semasa

  kepada pelajar

  yang terlibat.

  Senarai nama

  pelajar

  e-tatatertib Terbuka

 • 07 Kompaun Terus

  Kesalahan

  Dengan

  Kehadiran

  Pelajar

  Pelajar Tidak

  Menghadirkan

  Diri Bila

  Diarahkan

  2 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Membuat

  peringatan dari

  masa ke semasa

  kepada pelajar

  yang terlibat.

  Senarai nama

  pelajar

  e-tatatertib Terbuka

  08 Kompun Terus

  Kesalahan

  Pelajar Tanpa

  Kehadiran

  Pelajar

  Kenaan

  Kompoun

  Dipertikaikan

  2 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Memberi

  penjelasan

  tindakan diambil.

  Rujuk Buku Akta

  174

  JKE bil. 15/2008

  (13 Ogos 2008)

  e-tatatertib Terbuka

  09 Pelantikan

  Jawatankuasa

  Perwakilan

  Kolej

  Kelayakan

  Pemohon Tidak

  Menepati Kriteria

  Yang Ditetapkan

  2 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Menggugurkan

  nama yang tidak

  layak

  Senarai pendek Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

  10 Permohonan

  Menganjurkan

  Aktiviti

  Kertas Kerja

  Tidak Lengkap

  2 2 2 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  Pembetulan semula

  kertas kerja

  Semakan oleh

  penasihat aktiviti

  Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

 • 11 Permohonan

  Peruntukan

  Aktiviti

  Permohonan

  Perbelanjaan

  Aktiviti Tidak

  Mengikut Kadar

  Yang Ditetapkan

  2 2 2 1 2 1 1 Rendah

  (2)

  Pembetulan semula

  keperluan

  peruntukan

  kewangan

  Semakan oleh

  penasihat aktiviti

  Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

  12 Clearance Bilik

  Pelajar

  Pelajar Ingkar

  Arahan

  2 2 1 2 2 1 1 Rendah

  (2)

  Mengenakan

  tindakan tatatertib

  selaras dengan

  peruntukan

  perundangan

  Pemeriksaan Hebahan dan

  garispanduan

  kepada pelajar

  Terbuka

  13 Penginapan

  Transit

  Bil Tidak

  Dijelaskan

  1 1 2 1 1 1 1 Rendah

  (1)

  Memberi

  peringatan kepada

  penyewa

  Bil Bayaran dan

  borang tempahan

  transit

  Pembangunan

  sistem atas

  talian

  Terbuka

  14 Pengurusan

  Pelajar Sakit Di

  Premis Kolej

  Kediaman

  Pelajar

  mengalami

  kecederaan atau

  mengalami

  kesihatan

  semasa di

  premis Kolej

  Kediaman

  1 2 1 2 1 1 1 Rendah

  (1)

  1. Hebahan talian

  kecemasan dan

  SRK bertugas

  untuk dihubungi

  2. Garispanduan

  tatacara

  mendapatkan

  bantuan

  kecemasan

  Laporan SRK

  bertugas

  Mewujudkan

  medium

  komunikasi

  melalui aplikasi

  mudah alih.

  Terbuka

 • 15 Keselamatan

  Dan Kesihatan

  Pelajar

  Penularan

  wabak penyakit

  berbahaya dan

  ancaman

  keselamatan

  2 2 1 2 2 1 2 Rendah

  (2)

  1. Hebahan talian

  kecemasan dan

  SRK bertugas

  untuk dihubungi

  2. Garispanduan

  tatacara

  mendapatkan

  bantuan

  kecemasan

  Laporan SRK

  bertugas

  Mewujudkan

  medium

  komunikasi

  melalui aplikasi

  mudah alih.

  Terbuka

 • BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA

  KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN

  No. Dokumen : MPK/UiTM/HEP/KLJ/F

  Keluaran : 00 Pindaan : 00 Tarikh : 02/01/2018

  No. Proses Kerja

  Tajuk Proses Kerja

  Input Output Petunjuk Prestasi

  Proses Kerja

  Kawalan Sumber Risiko

  BAHAGIAN F : Senarai Proses Kerja Aktiviti Utama

  Muka surat 1 daripada 2

  F.01 Permohonan Kolej Pelajar Lama

  Permohonan

  No bilik Kelayakkan mnimum aktiviti kolej

  Jangka Masa

  Proses Kerja

  Borang Maklumbalas

  Pelajar

  Kakitangan

  Pembekal

  Fasiliti

  Kontraktor

  Ibubapa

  Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

  Audit (Lloyd)

  Bangunan

  Permohonan

  kolej tidak

  menepati syarat.

  F.02 Pendaftaran Pelajar Lama

  Permohonan

  Slip berjaya kolej

  Tempoh masa Jangka Masa

  Proses Kerja

  Borang Maklumbalas

  Pelajar

  Kakitangan

  Pembekal

  Fasiliti

  Kontraktor

  Ibubapa

  Dokumen

  Pendaftaran

  yang Diperlukan

  Tidak Lengkap

 • BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA

  KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN

  No. Dokumen : MPK/UiTM/HEP/KLJ/F

  Keluaran : 00 Pindaan : 00 Tarikh : 02/01/2018

  No. Proses Kerja

  Tajuk Proses Kerja

  Input Output Petunjuk Prestasi

  Proses Kerja

  Kawalan Sumber Risiko

  BAHAGIAN F : Senarai Proses Kerja Aktiviti Utama

  Muka surat 2 daripada 2

  F.03 Pendaftaran Pelajar Baharu

  Permohonan No bilik Jangkamasa Jangka Masa

  Proses Kerja

  Borang Maklumbalas

  Pelajar

  Kakitangan

  Pembekal

  Fasiliti

  Kontraktor

  Ibubapa

  Sistem

  Rangkaian

  Internet

  Terganggu

  F.04 Rayuan Kolej Permohonan

  Senarai berjaya kolej

  Tempohmasa Jangka Masa

  Proses Kerja

  Senarai tiak berjaya

  Permohonan

  kolej tidak

  menepati syarat.

  F.05 Pendaftaran Peralatan elektrik

  Permohonan Janaan bil Slip bayaran Jangka Masa

  Proses Kerja

  Kakitangan

  Pejabat Bendahari

  Penggunaan

  Barangan

  Elektrik Tidak

  Dapat Dikawal

  F.06 Pengurusan Perbicaraan tatatertib pelajar yang tinggal di kolej

  Senarainama pelajar

  Keputusan perbicaraan

  Jangkamasa Jangka Masa

  Proses Kerja

  Kakitangan

  Ruang/Premis

  Pelajar tidak

  Hadir

  Perbicaraan

 • BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA

  KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN

  No. Dokumen : MPK/UiTM/HEP/KLJ/F

  Keluaran : 00 Pindaan : 00 Tarikh : 02/01/2018

  No. Proses Kerja

  Tajuk Proses Kerja

  Input Output Petunjuk Prestasi

  Proses Kerja

  Kawalan Sumber Risiko

  BAHAGIAN F : Senarai Proses Kerja Aktiviti Utama

  Muka surat 3 daripada 2

  F.07 Kompaun Terus Kesalahan Dengan Kehadiran Pelajar

  Kategori kesalahan

  Denda Jangkamasa membayar denda

  Jangka Masa

  Proses Kerja

  Notis Kenyataan

  Kesalahan

  Pelajar Tidak

  Menghadirkan

  Diri Bila

  Diarahkan

  F.08 Kompaun Terus Kesalahan tanpa Kehadiran Pelajar

  Kategori kesalahan

  Denda Jangkamasa membayar denda

  Jangka Masa

  Proses Kerja

Recommended

View more >