cuti tanpa gaji/separuh gaji/tanpa rekod

2
PERMOHONAN CUTIDIBAWAH PERINTAH AM BAB'C' 1. Nama: (HURUF BESAR) 2. No. Kad Pengenalan: 3. T/Lahir: 4. Jawatan : 5. Kategori/Pangkat :- 6. Tarrikh Mula Dilantik: 7 . Taraf Jawatan : (Sandaran / Sementara / Tetap dan Berpencen) 8. Jenis Cuti Dipohon: (Tanpa Gaji/ Separuh Gaji/Tanpa Rekod ) 9. Tempoh Cuti Dipohon : mulai dari hingga 10. Kelas-Kelas Mengajar Sekarang : ( Catitkan mata-mata pelajaran yang diajar bagi kelas ) 11. Beri Sebab-Sebab Hendak Bercuti : 12. Nyatakan Dimanakah Akan Berada Ketika Bercuti : Tarikh : ( Tandatangan Pemohon ) Catitan : Permohonan hendaklah di buat dalam empat ( 4 ) salinan : 1. Pemohonan 3, Jabatan Penididikan Negeri/Bahagian 2. Sekolah/ Maktab Perguruan/ 4. Kementerian -kementerian Politeknik, ULASAN DAN LAPORAN KETUA JABATAN 13. Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Ruj.Jabatan: Tarikh : Ketua Jabatan. Catitan : Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini samada menyokong atau tidak. Gunakan kertas berasingan jika perlu,

Upload: sjkcbachang

Post on 03-Oct-2015

557 views

Category:

Documents


30 download

DESCRIPTION

gambar 1

TRANSCRIPT

 • PERMOHONAN CUTIDIBAWAH PERINTAH AM BAB'C'

  1. Nama: (HURUF BESAR)2. No. Kad Pengenalan: 3. T/Lahir:4. Jawatan : 5. Kategori/Pangkat :-6. Tarrikh Mula Dilantik:7 . Taraf Jawatan :

  (Sandaran / Sementara / Tetap dan Berpencen)

  8. Jenis Cuti Dipohon:(Tanpa Gaji/ Separuh Gaji/Tanpa Rekod )

  9. Tempoh Cuti Dipohon : mulai darihingga

  10. Kelas-Kelas Mengajar Sekarang :( Catitkan mata-mata pelajaran yang diajar bagi kelas )

  11. Beri Sebab-Sebab Hendak Bercuti :

  12. Nyatakan Dimanakah Akan Berada Ketika Bercuti :

  Tarikh :( Tandatangan Pemohon )

  Catitan : Permohonan hendaklah di buat dalam empat ( 4 ) salinan :1. Pemohonan 3, Jabatan Penididikan Negeri/Bahagian2. Sekolah/ Maktab Perguruan/ 4. Kementerian

  -kementerianPoliteknik,

  ULASAN DAN LAPORAN KETUA JABATAN

  13. Pengarah Pendidikan,Jabatan Pendidikan Negeri

  Ruj.Jabatan:

  Tarikh :Ketua Jabatan.

  Catitan :

  Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini samada menyokong atau tidak. Gunakan kertasberasingan jika perlu,

 • No. Rujukan .

  ULASAN DAN PANDANGAN PENGARAH / KETUA JABATAN

  14.

  Tarikh :Nama dan Cop Pengarah /Ketua Jabatan

  Catatan :

  Sila beri ulasan se(a pandangan mengenai permohonan inisamada menyokong atau tidak,Gunakan kertas berasingan jika perlu.Kelulusan akan diberimelalui keratan ini atau surat berasingan,

  Rujukan Kementerian :

  15.

  Cuti selama hari mulai hinggaDiluluskan/tidak diluluskan mengikut Perintah Am Bab C 13(a) (ii)114141142(d), Sila catitkan kelulusan

  lni dalam penyaia perkhidmatan dan penyata cuti pegawai ini.

  Tarikh :Bahagian Perjawatan dan Perkhidmatanb.p. Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan.

  Catatan :

  Kelulusan akan diberi melalui keratan ini atau berasingan.