csc399 latihan praktik diploma sains komputer … taklimat1... · 2014-02-06 · –transkrip...

18
CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER (CS110) MUHD EIZAN SHAFIQ BIN ABD AZIZ 09-460 2721 (pejabat) 017-696 1613 Alamat emel: [email protected] [email protected] Blog: http://eizanaziz.uitm.edu.my 1

Upload: phamthuan

Post on 01-Apr-2019

249 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

CSC399

LATIHAN PRAKTIK

DIPLOMA SAINS KOMPUTER (CS110) MUHD EIZAN SHAFIQ BIN ABD AZIZ

09-460 2721 (pejabat)

017-696 1613

Alamat emel:

[email protected]

[email protected]

Blog: http://eizanaziz.uitm.edu.my

1

Page 2: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

Bila anda akan praktikal?

???

2

(14 minggu)

Tertakluk kepada perubahan

Kalendar Akademik

???

Page 3: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

SYARAT KELAYAKAN PRAKTIKAL

3

• Surat dari FSKM bertarikh 9 Julai 2013 mengatakan:

• Pelajar semester 6 dan ke atas WAJIB menjalani latihan praktikal

• Untuk pelajar semester 5, jika: – CGPA pada semester 5 >= 2.50 DAN LULUS semua

kursus

– Anda boleh memilih untuk TAMAT awal (WAJIB isi borang TUKAR TEMPOH PENGAJIAN) ATAU menjalani latihan praktikal

– CGPA pada semester 5 < 2.50, anda WAJIB menjalani latihan praktikal

Page 4: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

DOKUMEN YANG PERLU

DISEDIAKAN OLEH PELAJAR 1. Sediakan Surat Permohonan LP02

2. Sediakan resume bergambar

3. Sediakan salinan transkrip akademik yang

lepas yang telah disahkan.

4. Sediakan borang jawapan

5. Sediakan skop/objektif latihan

industri/praktikal

4

Page 5: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

DOKUMEN YANG PERLU

DIHANTAR KEPADA PENYELARAS 1. 1 salinan resume bergambar

2. 1 salinan trankrip akademik yang lepas

3. 1 salinan senarai penuh nama dan alamat

syarikat

5

Page 6: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

DOKUMEN YANG PERLU

DIHANTAR KEPADA ORGANISASI

Perkara yang perlu disertakan ketika

memohon :

– Surat Permohonan LP-02

– Resume bergambar

– Transkrip akademik yang lepas

– Borang penerimaan/jawapan

– Skop/objektif

6

Page 7: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

DOKUMEN YANG PERLU

DIHANTAR KEPADA ORGANISASI

7

Center: ALAMAT

SYARIKAT

Top-right: PERMOHONAN

LATIHAN PRAKTIKAL

Page 8: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

PROSES PERMOHONAN TEMPAT

PRAKTIKAL

Pastikan permohonan telah dihantar ke

semua organisasi

SEBELUM

-tbc-

8

Page 9: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

PROSES PENERIMAAN DARI

ORGANISASI

• Pastikan organisasi yang menerima pelajar sebagai pelatih menghantar surat penerimaan/

jawapan selewat-lewatnya pada –tbc-

• Organisasi akan menghantar borang penerimaan /jawapan kepada Penyelaras Latihan Praktik sama ada melalui faks/pos/email.

9

Page 10: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

PELAJAR

• Gagal 1 atau 2 kursus sahaja yang

boleh mengulang peperiksaan

(subpaper).

• Sila hubungi Koordinator Kursus

Diploma Sains Komputer (CS110) iaitu

Puan Nor Zalina Ismail sebaik sahaja

menerima keputusan peperiksaan.

10

Page 11: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

SKOP PROJEK

• Harus menyiapkan tugasan yang diberi oleh pihak majikan.

• Jika tidak memenuhi skop, pelajar harus mengambil inisiatif mencadangkan projek yang boleh membantu pihak majikan.

• Pelajar akan dianggap GAGAL jika tidak berjaya membangunkan satu projek yang mencapai standard yang dikehendaki.

11

Page 12: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

Masalah 1

• Tidak mendaftar CSC399

• Tiada projek diberikan oleh majikan, diberi tugasan-tugasan pejabat yang tidak relevan.

– Tindakan :

• Berbincang dengan penyelia syarikat dan juga pensyarah penyelia.

• Perpindahan tempat latihan jika perlu.Sila maklumkan segera pada Penyelia.

12

Page 13: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

Masalah 2

– Projek laman web

– Tindakan:

• Pelajar harus mempunyai daya usaha yang

lebih untuk membangunkan laman web yang

dinamik dan bukannya statik.

• Pembangunan mesti melibatkan pangkalan

data ataupun pembangunan laman web yang

interaktif dengan elemen-elemen multimedia

terkini.

13

Page 14: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

KEGAGALAN 1

• Faktor-faktor

– Pelajar tiada inisiatif.

– Pemilihan tempat latihan praktik yang tidak

sesuai.

– Gagal menyesuaikan diri.

– Tidak memberi 100 % perhatian kepada

tugasan yang diberi.

– Sambil lewa, hanya menunggu masa sahaja

masa praktikal berakhir.

14

Page 15: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

KEGAGALAN 2

• Tidak menyiapkan projek yang diberi.

• Menerima banyak komen dari penyelia

syarikat.

• Tindakan :

– Memanjangkan masa praktikal

– Mengulang

15

Page 16: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

Senarai Syarikat

• Tepak Harapan

• Mesiniaga Alliances

• Brilliance Information Sdn Bhd

• Heitech Padu Sdn Bhd

• Wasco Energy (Gebeng)

• ChainFX

• Prestariang Systems Sdn Bhd

• MDEC

• Mapflex

• eNCORAL Digital

16

• BASIS

• Business Information Technology (BIT)

• ABB Group

• i-Perintis

• TM R&D Cyberjaya

• Cisco Malaysia

• Felda Prodata

• AMTIS Solution

• AIDAN Technologies

• Datawiz Consultancy

• Antechnic Systems Sdn Bhd

Page 17: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

TAKLIMAT KEDUA

Akan diberitahu kemudian

Bawa duit pembayaran perlindungan

insurans RM11

Surat Jawapan Majikan (Jika Ada)

17

Page 18: CSC399 LATIHAN PRAKTIK DIPLOMA SAINS KOMPUTER … TAKLIMAT1... · 2014-02-06 · –Transkrip akademik yang lepas

SESI SOAL JAWAB

Sekian, Terima Kasih

18