cover÷r folio

Download Cover&Divider Folio

Post on 27-Jan-2016

13 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

patision

TRANSCRIPT

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3101

NAMA KURSUSPENGENALAN KURIKULUM PEND. ISLAM SEK. RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJARUSTAZ FOUZAI BIN YUSOF

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

.KANDUNGAN.

1.0Butir-butir Am

1.1Kalendar Akademik Program/Takwim Interaksi1.2Jadual Waktu Kelas

2.0Bahan-bahan Kursus

2.1Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester2.2Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Mingguan

3.0Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran

3.1Bahan-bahan Kuliah* [Modul & Nota]3.2Bahan-bahan dan Hasil Kerja Tutorial*3.3Bahan-bahan dan Hasil Kerja Amali*3.4Bahan-bahan ISL*3.5OLL*

Catatan : *Bergntung kepada kredit/struktur kursus

4.0Bahan-bahan Lain

4.1Jadual SLT4.2Lain-lain

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

1.0BUTIR-BUTIR AM1.1Kalendar Akademik Program/Takwim Interaksi1.2Jadual Waktu Kelas

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

2.0BAHAN-BAHAN KURSUS

2.1Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester2.2Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Mingguan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

3.0BAHAN-BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3.1Bahan-bahan Kuliah* [Modul & Nota]3.2Bahan-bahan dan Hasil Kerja Tutorial*3.3Bahan-bahan dan Hasil Kerja Amali*3.4Bahan-bahan ISL*3.5OLL*

Catatan : * Bergntung kepada kredit/struktur kursus

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

4.0BAHAN-BAHAN LAIN

4.1Jadual SLT4.2Lain-lain

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3101

NAMA KURSUSPENGENALAN KURIKULUM PEND. ISLAM SEK. RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3102

NAMA KURSUSPEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJARMOHAMAD MADANI BIN BAKAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3102

NAMA KURSUSPEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3101

NAMA KURSUSTAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJARUSTAZ ZAINI BIN MAD ZAIN

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3101

NAMA KURSUSTAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3102

NAMA KURSUSENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJARMDM JANET NG

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3102

NAMA KURSUSENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3105

NAMA KURSUSLITERASI NOMBOR

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJARENCIK HAMDEN BIN GANI

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERSATU

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3105

NAMA KURSUSLITERASI NOMBOR

KREDIT KURSUS2(2+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSEDU 3103

NAMA KURSUSMURID DAN ALAM BELAJAR

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAREN.ZABIDI BIN ABDUL WAHAB

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSEDU 3103

NAMA KURSUSMURID DAN ALAM BELAJAR

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3103

NAMA KURSUSPENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3103

NAMA KURSUSPENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARROHAYA BINTI ABU BAKAR

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3104

NAMA KURSUSPENDIDIKAN AL-QURAN SEKOLAH RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSPIM 3104

NAMA KURSUSPENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH

KREDIT KURSUS3(3+0)

PENSYARAH MENGAJAR

MENTORUSTAZ FIRDAUS BIN ABDULLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAKJalan Bakam98000 Miri SarawakTel : 085-421201Fax: 085-424178

FAIL KURSUS PELAJAR

NAMA PELAJARHASHIMAH BINTI ISMAIL

KUMPULANPIM 2

AMBILANFEB 2012

SEMESTERDUA

TAHUNSATU

PROGRAMPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

KOD KURSUSWAJ 3102

NAMA KURSUSENGLISH LANGUAGE PROFICIE