cover portal

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.townplan.gov.my

  Jabatan Perancang Bandar dan DesaSemenanjung Malaysia

  MANUAL PENGGUNA PORTAL GUNATANAH JPBD SEMENANJUNG MALAYSIA

  (LANDUSE PORTAL)

  Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung MalaysiaKementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur

  Tel: 03-26989211 Faks : 03-2692 9994Email: [email protected]

  Url: http://www.townplan.gov.my

 • Tarikh Terbitan : November 2010

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

  Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur

  Tel: 03-26989211 Faks : 03-2692 9994

  Hak Cipta Terpelihara

  BBahagian Maklumat Gunatanah Negara

  Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan kedalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar sertarakaman dan sebahagiannya tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa,

  Semenanjung Malaysia terlebih dahulu

  CETAKAN PERTAMA

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia i

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia ii

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia iii

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  iv Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  Senarai Singkat Kata

  ctrl - Control *doc - Microsoft Word Document gif - Graphics Interchange Format ie7 - Internet Explorer 7 id - Identification IP - Indicator Plan JPBD - Jabatan Perancangan Bandar dan Desa *pdf - Portable Document Format RFN - Rancangan Fizikal Negara RSN - Rancangan Struktur Negeri RTD - Rancangan Tempatan Daerah url - Uniform Resource Locutor *xls - Microsoft Excel Document

 • MANUAL PENGGUNA PORTAL GUNATANAH JPBD SEMENANJUNG MALAYSIA

  (LANDUSE PORTAL)

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  1

  1.0 PENGENALAN

  Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal) adalah merupakan sebuah portal interaktif data geospatial bagi maklumat gunatanah di Malaysia. Portal ini memberi tumpuan kepada carian maklumat gunatanah bagi kajian Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan juga Rancangan Tempatan Daerah yang telah diwartakan. Selain daripada itu, beberapa carian maklumat lain juga turut ditawarkan di dalam portal ini untuk kemudahan pengguna.

  Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal) ini telah dibangunkan bagi memenuhi keperluan pengguna di dalam capaian maklumat guna tanah semasa untuk tujuan perancangan, pembangunan, pentadbiran dan pengurusan tanah, penyelidikan, pendidikan, pemantauan serta meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan JPBD kepada masyarakat luar.

  Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal) ini telah dibangunkan secara web-based bertujuan bagi mempertingkatkan produktiviti dan sistem penyampaian perkhidmatan JPBD kepada orang awam, menyediakan sistem pengguna dan penyebaran maklumat gunatanah JPBD secara online, merealisasikan konsep e-kerajaan serta memusatkan maklumat gunatanah bagi kajian rancangan pemajuan dalam satu portal.

  Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal) ini boleh dilayari pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja, tanpa proses pendaftaran, fungsi carian gunatanah sehingga lot, boleh disimpan dalam format *gif dan banyak lagi.

  1.1 Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Rajah 1.0 menunjukkan laman utama Portal Gunatanah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBDSM) dan ianya boleh dicapai melalui urlhttp://www.townplan.gov.my/LandusePortal

  Rajah 1.0 : Laman Utama

  Pada halaman utama ini terdapat 4 butang menu utama dan juga 4 butang menu pautan.

  MenuUtama

  MenuPautan

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 2

  1.2 Laman Utama

  Secara default, laman ini (Lihat Rajah 1.0) akan dipaparkan apabila pengguna mencapai laman web di url seperti yang dinyatakan.

  1.3 Portal Gunatanah JPBD

  Pautan ini akan memaparkan halaman bagi ringkasan sistem Portal Gunatanah JPBD (Lihat Rajah 1.1).

  Rajah 1.1 : Portal Gunatanah JPBD

  1.4 Panduan Pengguna

  Pautan ini memaparkan panduan pengguna (Lihat Rajah 1.2) untuk konfigurasi pop-up-blocker bagi pelayar ie7 dan ke atas.

  Rajah 1.2 : Konfigurasi Pop-up-Blocker

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  3 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  1.5 Hubungi Kami

  Pautan ini membawa pelayar ke laman hubungi kami bagi mendapatkan maklumat berhubung potral gunatanah selain sebagai medium untuk pelayar mengutarakan sebarang pertanyaan.

  1.6 Capaian Kertas Kerja

  Pautan ini (Lihat Rajah 1.3) membenarkan pengguna untuk mencapai kertas kerja dalam format *.pdf mengikut tajuk yang tertera di pautan tersebut.

  Rajah 1.3 : Capaian Kertas Kerja

  1.7 Manual/Format GIS

  Pautan ini (Lihat Rajah 1.4) mengandungi pautan fail dalam format *.doc dan *.xls. Ia juga menyediakan beberapa jenis unjuran peta Malaysia yang boleh dimuat turun oleh pelayar atau pengguna.

  Rajah 1.4 : Manual/ Format GIS

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 4

  1.8 Hyperangkai

  Pautan ke laman-laman geoportal yang lain.

  Rajah 1.5 : Hyperangkai

  1.9 Penafian

  Pautan ini (Lihat Rajah 1.6) menyatakan penafian pihak JPBDSM di mana ia tidak akan menanggung sebarang liabiliti ke atas apa-apa kerugian, kerosakan, kecederaan dan lain-lain risiko akibat daripada penggunaan maklumat di dalam portal gunatanah ini.

  Rajah 1.6 : Penafian

  Selain itu, terdapat ruang pemberitahuan maklumat terkini yang terdapat di JPBDSM (Lihat Rajah 1.7)

  Rajah 1.7 : Paparan Maklumat Terkini

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  5 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  2.0 KAEDAH MUDAH MELAYARI PORTAL GUNATANAH JPBD SEMENANJUNG MALAYSIA (LANDUSE PORTAL)

  2.1 Login Portal Gunatanah

  Portal Gunatanah JPBDSM menyediakan dua jenis capaian iaitu capaian untuk pengguna umum dan juga capaian untuk pengguna berdaftar (Lihat Rajah 2.0).

  Rajah 2.0 : Jenis Capaian Pengguna

  2.1.1 Pengguna Umum

  Bagi capaian pengguna umum, pengguna hanya perlu klik pada perkataan Sila klikdi sini. Perbezaan capaian di antara pengguna umum dengan pengguna berdaftar adalah pengguna umum tidak boleh menggunakan fungsi markup, menjana statistik, pengurusan sistem dan juga fungsi tukar password.

  Fungsi-fungsi yang disediakan untuk pengguna umum akan diterangkan secara lebih terperinci di dalam penerangan kemasukan pengguna berdaftar.

  2.1.2 Pengguna Berdaftar

  Pengguna berdaftar perlulah mendaftar terlebih dahulu dengan pihak pengurusan sistem portal gunatanah JPBDSM untuk mendapatkan id pengguna (Login ID) dan katalaluan (Password).

  Rajah 2.1 : Capaian Pengguna Berdaftar

  i. Masukkan id pengguna, katalaluan dan tekan butang login.ii. Sekiranya login berjaya maka paparan seperti di Rajah 2.2 akan dipaparkan

  dan sebaliknya jika tidak berjaya maka ralat iaitu invalid login akan terpapar.

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 6

  Rajah 2.2 : Paparan *.gif

  Peta

  MenuToolbar buttons Zoom &, pan control

  Status bar Menu admin

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  7 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia

  3.0 FUNGSI-FUNGSI UTAMA PORTAL GUNATANAH

  3.1 Menu *.gif

  Menu *.gif mempunyai 5 kategori iaitu;

  i. Rancangan Fizikal Negara (RFN) ii. Rancangan Struktur Negeri (RSN) iii. Rancangan Tempatan Daerah (RTD) iv. Carian Lot v. Carian Pelbagai

  3.1.1 Rancangan Fizikal Negara (RFN)

  Menu ini mengandugi 2 jenis maklumat iaitu;

  i. Maklumat Gunatanah 2001 yang mengandungi maklumat berkenaan dengan gunatanah di Semenanjung Malaysia bagi tahun 2001.

  ii. Maklumat Pelan Indikatif yang mengandungi maklumat berkenaan pelan-pelan indikatif (Lihat Rajah 3.0).

  Rajah 3.0 : Senarai Maklumat Gunatanah 2001

 • Manual Pengguna Portal Gunatanah JPBD Semenanjung Malaysia (Landuse Portal)

  Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 8

  a. Gunatanah 2001

  Rajah 3.1 : Gunatanah 2001

  Untuk mendapatkan maklumat atribut gunatanah, pilih simbol dan klik pada bahagian peta yang dikehendaki.

  Hasilnya paparan seperti pada Rajah 3.2 akan terpapar.

  Rajah 3.2 : Maklumat Gunatanah 2001

  b. Pelan Indikatif

  Sila klik pada perkataan IP1-National Spatial Framework 2020 untuk memaparkan maklumat IP1 dan peta yang berkenaan akan dipaparkan (Lihat Rajah 3.3).

  Sila klik pada perkataan Gunatanah 2001 untuk mendapatkan maklumat gunatanah Seme