copy of instrumen kebajikan 2011

of 26 /26
JABATAN PELAJARAN SELANGOR UNIT HAL EHWAL MURID SUB UNIT KEBAJIKAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID A NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH (Arahan : Sila isikan maklumat di dalam kotak yang disediakan) KOD SEKOLAH NO. TELEFON NO. FAKS B LOKASI SEKOLAH BANDAR LUAR BANDAR C Arahan : Sila isikan jumlah bilangan di dalam kotak yang disediakan PENGURUSAN ENROLMEN KAUM JUMLAH MELAYU CINA INDIA LAIN Takaful Pelajar Sekolah Malaysia Rancangan Makanan Tambahan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin JUMLAH 0 0 0 0 0 D Ulasan Pemantau : Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Rancangan Bantuan Makanan (RMT) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)

Upload: anand-raj

Post on 31-Dec-2015

56 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Copy of Instrumen Kebajikan 2011

JABATAN PELAJARAN SELANGORUNIT HAL EHWAL MURIDSUB UNIT KEBAJIKAN

INSTRUMEN PEMANTAUANPENGURUSAN KEBAJIKAN MURID

A NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH(Arahan : Sila isikan maklumat di dalam kotak yang disediakan)

KOD SEKOLAH

NO. TELEFON

NO. FAKS

B LOKASI SEKOLAH

BANDAR LUAR BANDAR

C Arahan : Sila isikan jumlah bilangan di dalam kotak yang disediakan

PENGURUSANENROLMEN KAUM

JUMLAH SKORMELAYU CINA INDIA LAIN

Takaful Pelajar Sekolah Malaysia

Rancangan Makanan Tambahan

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin

JUMLAH 0 0 0 0 0

D Ulasan Pemantau :

Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM)

Rancangan Bantuan Makanan (RMT)

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)

B9
ISIKAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN HUFUR BESAR
Page 2: Copy of Instrumen Kebajikan 2011

SKIM TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA

TARAF SKOR DESKRIPSI

CEMERLANG A

BAIK B Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas

HARAPAN C Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum

MEMUASKAN D Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum

LEMAH E Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan

SANGAT LEMAH F Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera

36 Markah

1.1 Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan

1.2 Surat Pelantikan Ahli Jawatankuasa

1.3 Kertas minit dalam fail dikemaskinikan

1.4 Surat Laporan Serahan ke Syarikat Takaful

1.5 Surat Pekeliling Ikhtisas TPSM

1.6 Surat dan Borang Tuntutan

PENGURUSAN

30 Markah

2.1 Senarai Nama Ahli Jawatankuasa

2.2 Carta Aliran

2.3 Borang Tuntutan TPSM

2.4 Laporan Tuntutan TPSM

2.5 Resit Sementara Serahan / Sijil Premium

KEWANGAN

12 Markah

3.1 Lajur Kutipan dari Murid dan dikemaskinikan

3.2 Serahan ke Sy.Takaful Malaysia

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

PERATUS PENCAPAIAN ( % )

Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain

PENGURUSAN DAN

PENTADBIRAN

C27
NORMIE: Disemak oleh Pengetua / Guru Besar
C28
NORMIE: Surat Iringan Tarikh surat iringan Bukti penerimaan surat (cth: Buku Despatch / Salinan surat yang dicop oleh TPSM Resit Bayaran Tarikh Resit Bayaran
Page 3: Copy of Instrumen Kebajikan 2011

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

TARAF SKOR DESKRIPSI

CEMERLANG A

BAIK B Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas

HARAPAN C Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum

MEMUASKAN D Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum

LEMAH E Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan

SANGAT LEMAH F Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera

18 Markah

1.1 Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan

1.2 Surat Pelantikan Ahli Jawatankuasa

1.3 Kertas minit dalam fail dikemaskinikan

PENGURUSAN

42 Markah

2.1 Jawatankuasa Pelaksanaan RMT

2.2 Penggunaan Menu yang ditetapkan oleh KPM

2.3 Pelaksanaan Waktu Makan RMT

2.4 Aktiviti sebelum, semasa dan selepas makan

2.3 Surat tawaran kepada pembekal

2.4 Perjanjian RMT antara sekolah dengan pembekal

2.5 Kuantiti dan Kualiti Makanan RMT

42 Markah

3.1 Keadaan fizikal kantin

3.2 kebersihan dalaman dan luaran

KANTIN 3.3 Kebersihan tempat memasak

3.4 Pengurusan stor dan peti sejuk

3.5 Sijil pengesahan kesihatan dan suntikan pengendali makanan

3.6 sijil kursus asas pengendali makanan

3.7 dokumen perjanjian kantin

12 Markah

4.1 Senarai Murid Layak RMT

4.2

KEWANGAN

12 Markah

7.1 Dikemaskini lajur berkenaan

7.2 Buku Subsidari dikemaskinikan

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

PERATUS PENCAPAIAN (%)

Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain

PENGURUSAN &

PENTADBIRAN

URUSAN PENERIMA RMT Akuan Penerimaan Bantuan RMT dan Ditandatangani Ibu

Bapa/Penjaga

Page 4: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 5: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 6: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 7: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 8: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 9: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 10: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 11: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 12: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 13: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 14: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 15: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 16: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 17: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 18: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 19: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 20: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 21: Copy of Instrumen Kebajikan 2011
Page 22: Copy of Instrumen Kebajikan 2011

SKIM BANTUAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

TARAF SKOR DESKRIPSI

CEMERLANG A

BAIK B Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas

HARAPAN C Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum

MEMUASKAN D Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum

LEMAH E Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan

SANGAT LEMAH F Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera

Fail Pengurusan 24 Markah

1.1 Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan

1.2 Kertas minit dalam fail dikemaskinikan

1.3 Surat panggilan taklimat kepada Ibu Bapa dan Penjaga

1.4 Surat Pekeliling Dan Carta Aliran

24 Markah

2.1 Lantikan Jawatankuasa

2.2 Senarai Nama Ahli Jawatankuasa

2.3 Minit Mesyuarat Jawatankuasa

2.4 Laporan Taklimat (Kehadiran/Pengisian)

24 Markah

3.1 Borang Rumusan Permohonan KWAPM (hantar ke PPD)

3.2 Borang permohonan disusun dengan baik.

3.3 Semua borang ditandatangani oleh Ibu Bapa

3.4 Kelulusan ( ditandatangani oleh Pengetua /Guru Besar )

12 Markah

4.1 Senarai Murid penerima KWAPM

4.3 Analisa pencapaian prestasi murid

24 Markah

5.1 Borang Rumusan Permohonan KWAPM ( dari KPM)

5.2 Akuan Pengesahan Penerimaan Bayaran Melalui EFT

5.3 Borang Akuan Penerimaan Bantuan ( Borang KWAPM B )

5.4 Rekod pembayaran , Perpindahan Murid dan Pemulangan Wang Lebihan

12 Markah

6.1 Dikemaskinikan lajur berkenaan

6.2 Buku Subsidari dikemaskinikan

JUMLAH MARKAH DIPEROLEHI

PERATUS PENCAPAIAN ( % )

Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

JAWATANKUASA KEBAJIKAN SEKOLAH

BORANG PERMOHONAN

REKOD PRESTASI MURID

PENGURUSAN PENERIMAAN

URUSAN KEWANGAN