copy of instrumen kebajikan 2011

of 26 /26
JABATAN PELAJARAN SELANGOR UNIT HAL EHWAL MURID SUB UNIT KEBAJIKAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN KEBAJIKAN MURID A NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH (Arahan : Sila isikan maklumat di dalam kotak yang disediakan) KOD SEKOLAH NO. TELEFON NO. FAKS B LOKASI SEKOLAH BANDAR LUAR BANDAR C Arahan : Sila isikan jumlah bilangan di dalam kotak yang disediakan PENGURUSAN ENROLMEN KAUM JUMLAH MELAYU CINA INDIA LAIN Takaful Pelajar Sekolah Malaysia Rancangan Makanan Tambahan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin JUMLAH 0 0 0 0 0 D Ulasan Pemantau : Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Rancangan Bantuan Makanan (RMT) Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)

Author: anand-raj

Post on 31-Dec-2015

43 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Muka DepanJABATAN PELAJARAN SELANGORUNIT HAL EHWAL MURIDSUB UNIT KEBAJIKANINSTRUMEN PEMANTAUANPENGURUSAN KEBAJIKAN MURIDANAMA DAN ALAMAT SEKOLAH(Arahan : Sila isikan maklumat di dalam kotak yang disediakan)KOD SEKOLAHNO. TELEFONNO. FAKSBLOKASI SEKOLAHBANDARLUAR BANDARCArahan : Sila isikan jumlah bilangan di dalam kotak yang disediakanPENGURUSANENROLMEN KAUMJUMLAHSKORMELAYUCINAINDIALAINTakaful Pelajar Sekolah MalaysiaRancangan Makanan TambahanKumpulan Wang Amanah Pelajar MiskinJUMLAH00000DUlasan Pemantau :Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM)Rancangan Bantuan Makanan (RMT)Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)

ISIKAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN HUFUR BESAR

TPSMSKIM TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIATARAFSKORDESKRIPSICEMERLANGAKekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lainBAIKBKekuatan keseluruhan yang sangat jelasHARAPANCBanyak kekuatan yang melebihi keperluan minimumMEMUASKANDBanyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimumLEMAHESedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahanSANGAT LEMAHFBanyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segeraPENGURUSAN DAN PENTADBIRAN36 Markah1.1Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan1.2Surat Pelantikan Ahli Jawatankuasa1.3Kertas minit dalam fail dikemaskinikan1.4Surat Laporan Serahan ke Syarikat Takaful1.5Surat Pekeliling Ikhtisas TPSM1.6Surat dan Borang TuntutanPENGURUSAN30 Markah2.1Senarai Nama Ahli Jawatankuasa2.2Carta Aliran2.3Borang Tuntutan TPSM2.4Laporan Tuntutan TPSM2.5Resit Sementara Serahan / Sijil PremiumKEWANGAN12 Markah3.1Lajur Kutipan dari Murid dan dikemaskinikan3.2Serahan ke Sy.Takaful MalaysiaJUMLAH MARKAH DIPEROLEHIPERATUS PENCAPAIAN ( % )

NORMIE:Surat IringanTarikh surat iringan Bukti penerimaan surat (cth: Buku Despatch / Salinan surat yang dicop oleh TPSMResit Bayaran Tarikh Resit BayaranNORMIE:Disemak oleh Pengetua / Guru Besar

RMTRANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)TARAFSKORDESKRIPSICEMERLANGAKekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lainBAIKBKekuatan keseluruhan yang sangat jelasHARAPANCBanyak kekuatan yang melebihi keperluan minimumMEMUASKANDBanyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimumLEMAHESedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahanSANGAT LEMAHFBanyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segeraPENGURUSAN & PENTADBIRAN18 Markah1.1Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan1.2Surat Pelantikan Ahli Jawatankuasa1.3Kertas minit dalam fail dikemaskinikanPENGURUSAN42 Markah2.1Jawatankuasa Pelaksanaan RMT2.2Penggunaan Menu yang ditetapkan oleh KPM2.3Pelaksanaan Waktu Makan RMT2.4Aktiviti sebelum, semasa dan selepas makan2.3Surat tawaran kepada pembekal2.4Perjanjian RMT antara sekolah dengan pembekal2.5Kuantiti dan Kualiti Makanan RMT42 Markah3.1Keadaan fizikal kantin3.2kebersihan dalaman dan luaranKANTIN3.3Kebersihan tempat memasak3.4Pengurusan stor dan peti sejuk3.5Sijil pengesahan kesihatan dan suntikan pengendali makanan3.6sijil kursus asas pengendali makanan3.7dokumen perjanjian kantinURUSAN PENERIMA RMT12 Markah4.1Senarai Murid Layak RMT4.2Akuan Penerimaan Bantuan RMT dan Ditandatangani Ibu Bapa/PenjagaKEWANGAN12 Markah7.1Dikemaskini lajur berkenaan7.2Buku Subsidari dikemaskinikanJUMLAH MARKAH DIPEROLEHIPERATUS PENCAPAIAN (%)

KWAPMSKIM BANTUAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)TARAFSKORDESKRIPSICEMERLANGAKekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lainBAIKBKekuatan keseluruhan yang sangat jelasHARAPANCBanyak kekuatan yang melebihi keperluan minimumMEMUASKANDBanyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimumLEMAHESedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahanSANGAT LEMAHFBanyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segeraPENGURUSAN DAN PENTADBIRANFail Pengurusan24 Markah01.1Surat-surat berkaitan disusun mengikut urutan1.2Kertas minit dalam fail dikemaskinikan1.3Surat panggilan taklimat kepada Ibu Bapa dan Penjaga1.4Surat Pekeliling Dan Carta AliranJAWATANKUASA KEBAJIKAN SEKOLAH24 Markah02.1Lantikan Jawatankuasa2.2Senarai Nama Ahli Jawatankuasa2.3Minit Mesyuarat Jawatankuasa2.4Laporan Taklimat (Kehadiran/Pengisian)BORANG PERMOHONAN24 Markah03.1Borang Rumusan Permohonan KWAPM (hantar ke PPD)3.2Borang permohonan disusun dengan baik.3.3Semua borang ditandatangani oleh Ibu Bapa3.4Kelulusan ( ditandatangani oleh Pengetua /Guru Besar )REKOD PRESTASI MURID12 Markah4.1Senarai Murid penerima KWAPM4.3Analisa pencapaian prestasi muridPENGURUSAN PENERIMAAN24 Markah05.1Borang Rumusan Permohonan KWAPM ( dari KPM)5.2Akuan Pengesahan Penerimaan Bayaran Melalui EFT5.3Borang Akuan Penerimaan Bantuan ( Borang KWAPM B )5.4Rekod pembayaran , Perpindahan Murid dan Pemulangan Wang LebihanURUSAN KEWANGAN12 Markah6.1Dikemaskinikan lajur berkenaan6.2Buku Subsidari dikemaskinikanJUMLAH MARKAH DIPEROLEHIPERATUS PENCAPAIAN ( % )