contoh soalan exam penguasa kastam w41

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2016

115 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Soalan Exam Peperiksaan Online Penguasa Kastam W41

TRANSCRIPT

 • - REVIEW COPY Versi Penuh di:

  Klik di sini untuk Pakej Lengkap SoalanPenguasa Kastam W41

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  2

  Faktor kegagalan UtamaCalon

  Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara'haram'maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)

  Legal Notice

  Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya InfokerjayaResources (002091193-K)

  Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semulanaskhah ini adalah DILARANG sama sekali dan ianyamenyalahi Akta Hakcipta.

  Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman webwww.penguasaKastam.com, sila laporkan kepada kami melaluiemail [email protected] dan ganjaran sewajarnyaakan diberikan kepada anda

  Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tippenting untuk kemasukan kerja kerajaan daripada kami yangakan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengankami

  DisclaimerSeluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Penguasa KastamW41

  ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Infokerjaya Resources. Ianya diterbitkanuntuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej initidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarangliabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam

  Pakej Rujukan Peperiksaan ONLINE Penguasa KastamW41 ini adalah tepat padamasa ianya diterbitkan dan ianya adalah rujukan umum dan Infokerjaya Resources tiada

  kaitan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)

  Infokerjaya Resources, SEPTEMBER 2014

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  3

  Pengenalan.;.

  RUJUKAN PANTAS

  Nota Ringkas ini adalahhimpunan tajuk-tajuk pentingberkaitan tugas, skop Penolong

  Penguasa KastamNota 1 : Struktur Organiasi Bahagian Penguatkuasaan

  Struktur organisasi Bahagian Penguatkuasaan boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu :

  1. Ibu Pejabat2. Negeri3. Stesen

  Ibu Pejabat

  Bahagian Penguatkuasaan di Ibu Pejabat diketuai oleh Penolong Ketua Pengarah Kastam(Penguatkuasaan) berjawatan JUSA B.

  Beliau bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan& Pematuhan).

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  4

  Beliau dibantu oleh dua orang Ketuan Cawangan berjawatan Gred JUSA C dan 3 Pegawaiberjawatan Gred W54

  Negeri

  Bahagian Penguatkuasaan diketuai oleh :o Timbalan Pengarah Kastam berjawatan Gred W54 (bagi negeri yang diketuai oleh

  Pengarah berjawatan JUSA C)o Penolong Kanan Pengarah Kastam Gred W52 atau W48 (bagi negeri yang diketuai

  oleh Pengarah berjawatan Gred W54).o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 (bagi negeri yang diketuai oleh Pengarah

  berjawatan Gred W52)

  Stesen

  Bahagian Penguatkuasaan diketuai sama ada :o Penolong Pengarah Kastam Gred W44 atauo Penguasa Kastam Gred W41, bergantung kepada negeri di mana stesen itu terletak.

  Nota 2 : 8 Fungsi Bahagian Penguatkuasaan

  1. Menjalankan operasi risikan ke atas anasir-anasir penyeludupan ke arah meningkatkantindakan Penguatkuasaan penyeludupan dan penyelewengan.

  2. Menjalankan operasi mencegah penyeludupan secara bersepadu dan terkoordinasi melaluikaedah rondaan di darat dan laut, mengadakan sekatan jalan raya dan pemeriksaan ke araspremis yang disyaki.

  3. Menjalan siasatan mengenai sebarang aktiviti penyeludupan dan penyelewengan sama adayang diterima melalui ampoma, aduan dari orang awam atau hasil dari aktiviti risikan yangdijalankan dan menyelesaikan siasatan di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

  4. Melaksanakan operasi ke atas sasaran atau kawasan hitam penyeludupan bagi tujuanmematahkan saluran penghantaran sindikit, memecahkan rangkaian sindiket sertamelemahkan kekuatan sindiket sehingga berjaya dihapuskan melalui tindakan serbuan,penngelidahan, operasi dan perang saraf.

  5. Membuka Kertas Siasatan ke atas setiap kes yang diperolehi bagi tujuan diambil tindakanmenghukum ke atas mana-mana orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahanpenyeludupan dan penyelewengan sama ada melalui tindakan pendakwaan di mahkamahatau tawaran kompaun.

  6. Menguruskan penyimpanan dan pelupusan barang rampasan secara efisyen.7. Mengadakan kempen anti penyeludupan sebagai mekasnisma memberi kesedaran kepada

  orang awammengenai bahaya penyeludupan dan membina hubungan kerjasama denganlain-lain agensi penguatkuasaan di dalam dan luar negara.

  8. Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan yang melibatkan kesalahan-kesalahan hak hartaintelek (IPR), Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan PembiayaanKeganasan 2001, Akta Antipemerdagangan Orang 2007 danWeapon Of Mass Destruction(WMD).

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  5

  Nota 3 : 5 Tugasan Utama Bahagian Penguatkuasaan

  Terdapat 5 tugasan utam bagi Bahagian Penguatkuasaan Kastam.

  1. Pencegahan dan Rampasan2. Siasatan3. Pendakwaan4. Narkotik5. Risikan

  Pencegahan dan Rampasan

  Menjalankan tugas-tugas pencegahan penyeludupan di darat dan laut. Pengurusan barang-barang rampasan dan lucut hak.

  Siasatan

  Membuat siasatan ke atas kes-kes Memantau perkembangan kertas siasatan yang berprofil tinggi. Pemantauan ke atas kertas siasatan. Mengkaji kekuatan dan kelemahan kertas siasatan. Melaksanakan penyelesaian kes-kes berasaskan keputusan melalui perbincangan meja bulat. Melaksanakan siasatan secara bersepadu ke atas kes-kes penting bagi tujuan

  mempercepatkan penyelesaian tempoh siasatan.

  Pendakwaan

  Mengkaji kelemahan dan kekuatan siasatan. Menjalankan pendakwaan Mengkaji dan mencadangkan pindaan ke atas undang-undang tadbiran Jabatan. Mengkaji keputusan penghakiman untuk dijadikan tanda aras Melakukan kajian kes-kes

  Narkotik

  Merancang pelaksanaan dasar dan program anti dadah mengikut Strategi Dadah Negaradalam bidang penguasaan, penguatkuasaan dan risikan dadah Jabatan.

  Melaksanakan aktiviti pengesanan/penguatkuasaan di semua pintu masuk negara melaluidarat, laut dan udara.

  Merancang aktiviti risikan dadah melalui kaedah risikan strategik dan operational ke atasindividu / sindiket yang terlibat.

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  6

  Memberi arahan dan nasihat berkenaan hal Penguatkuasaan dan penyiasatan kes dadahkepada negeri.

  Menyediakan bekalan / peralatan yang mencukupi dan anjing pengesan dadah yang terlatihbagi menjalankan aktiviti pengesanan dengan berkesan.

  Mengeluarkan surat pekeliling, arahan berjaga-jaga, notis perisikan dan kajian kes yangberkaitan dengan dadah.

  Risikan

  Menyelaras aktiviti di antara negeri /stesen dengan Ibu Pejabat. Meneliti dan mengkaji laporan perisikan dan profil yang dihantar oleh negeri / stesen untuk

  diambil tindakan susulan. Membuat kajian dan analisis khas ke atas aktiviti penyeludupan bagi tujuan merancang dan

  menyusun strategi Penguatkuasaan. Mengkaji dan menganalisis maklumat / aduan mengenai penyeludupan dan penyelewengan

  yang diterima dan dikumpul dari pelbagai sumber dan seterusnya menyusun strategi danmengeluarkan arahan untuk tindakan selanjutnya.

  Mengeluarkan dan mengedar surat-surat pekeliling Penguatkuasaan, arahan berjaga-jaga,notis perisikan dan kajian kes.

  Mengujud dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasa laindalam dan luar negeri.

  Merancang dan mengeluarkan perintah / arahan operasi untuk dilaksanakan oleh negeribagi menangani penyeludupan dan penyelewengan secara berkala mengikut kesesuaian /keperluan dan seterusnya menyediakan laporan hasil pelaksanaan sesuatu operasi itu.

  Memberi bantuan siasatan kepada negeri / stesen dan juga agensi-agensi penguatkuasaanlain dalam dan luar negara.

  Nota 4 : Piagam Pelanggan Bahagian Penguatkuasaan, Ibu Pejabat

  1. Semua aduan awam dan maklumat yang lengkap yang diterima dari orang awam hendaklahdiambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

  2. Menjalankan siasatan yang lengkap dan kemaskini dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kesdiperolehi bagi membolehkan keputusan dibuat.

  3. Membuat pembayaran hadiah kepada ampoma dalam tempoh 7 hari dari tarikh cekpembayaran diterima daripada Cawangan Kewangan.

  4. Mengeluarkan keputusan semua kes rayuan dalam tempoh 3 hari dari tarikh keputusandiperolehi

  5. Memaklumkan keputusan sebutharga dan tender barang-barang lucuthak dalam temph 2minggu dari tarikh keputusan maktamad dibuat.

  6. Melaksanakan pelupusan barang-barang lucuthak dalam tempoh 3 bulan dari tarikhkelulusan diperolehi.

  Nota 5 : Struktur Organisasi Jabatan Kastam

  Struktur organisasi jabatan kastam terbahagi kepada beberapa bahagian utama seperti berikut :

 • Penguasa KastamW41 Sesi 6 SEPTEMBER 2014

  Rujukan ini TIDAK VALID & Lapuk untuk sesi selepas 6 September 2014www.PenguasaKastam.com

  7

  Bahagian Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Pematuhan Bahagian Kastam Bahagian Cukai Dalam Negeri Bahagian Perkhidmatan Teknik Bahagian KPSM (Khidmat Pengurusan Sumber Manusia) Bahagian Perancangan Korporat Bahagian Perundangan AKMAL

  Nota 6 : Fungsi Bahagian Pengurusan Pematuhan

  1. Menjalankan auditan ke atas pelesen / pengimport dengan sistematik, cekap dan berkesan.2. Memastikan hasil d