contoh ps sekolah 2014 terkini

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2015

486 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh PS Sekolah 2014 Terkini

TRANSCRIPT

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIAEMPAT TERAS STRATEGIK (TS)1. PEMBELAJARAN MURID(Meningkatkan pembelajaran murid)1. GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH(Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)1. TRANSFORMASI KEMENTERIAN(Mentransformasi Kementerian)1. STRUKTUR SISTEM(Mengupaya struktur sistem)SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)1. Kurikulum dan Pentaksiran (TS1)6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian(TS3)1. Profesiensi Bahasa(TS1)7. Produktiviti Sumber(TS3)1. Kualiti Sekolah(TS1)8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta(TS4)1. Kualiti Guru(TS2)9. Laluan Pendidikan(TS4)1. Kualiti Pengetua/Guru Besar(TS2)10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahanSEBELAS ANJAKAN1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa 1. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris1. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai1. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan1. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah1. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan1. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran1. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan1. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas1. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit1. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

25 INISIATIF UTAMA PPPM

1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa3. Peningkatan kemahiran guru dalam(Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA(The Programme for International Student Assessment Tests).4. Peluasan LINUS 2.0merangkumi literasi Bahasa Inggeris5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris6. Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi7. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasukNational Professional Qualification for Educational Leaders(NPQEL)laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru9. Program Transformasi Daerah, termasukSchool Improvement Programme(SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6\10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 611. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)15. Penstrukturan semula organisasi (KPM)16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP18. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti19. Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan20. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru21. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta22. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM23. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru24. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran25. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRAPrasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM(pilih dari 9 bidang keutamaan)

KPI Pengarah/PPD/Sek(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)

Sektor/PPD/Sekolah(taipkan nama sekolah)

Bidang/Unit(taipkan Kurikulum sahaja jika perancangan bidang. Taip Kurikulum/Panitia BI jika perancangan Panitia BI)

Teras StrategikIsu-Isu StrategikStrategi Pelan TindakanKPISasaran

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1:1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD.2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1.3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangan tertera.

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2013Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)Alat Semakan Program SekolahProgram Kecemerlangan Sekolah Yang Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)

Eliminate (Hapuskan)Raise (Tambah)

1

2

3

4

Reduce (Kurangkan)Create (Wujudkan)5

6

7

8

9

Sustain (Kekalkan)10

11

12

CONTOH ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)BIDANG/UNIT*:KURIKULUM

Dalaman

Luaran(S)KEKUATAN:S1- % Kelulusan UPSR meningkat berterusanS2- Pencapaian BM dalam UPSR 100%S3- 85% guru mempunyai pengalaman lebih 5 tahunS4- 80% guru berbudaya kerja positifS5- Kehadiran murid melebihi 95%S6- Sekolah satu sesi beri peluang laksana aktiviti(W)KELEMAHAN:W1- Pencapaian UPSR dari segi semua A belum capai 20%W2-Segelintir guru tidak bersikap inisiatifW3- Guru tidak dapat menumpu sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktivitiW4- Tidak cukup guru opsyenW5- Masih ada tidak kuasai LINUS

(O)PELUANG:O1- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anak merekaO2- Sokongan kewangan daripada PIBG O3- Pihak ladang sering berkejasama04-

Strategi SO

1. Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dan ibu bapa. 2. Meningkatkan penggunaan ICT semasa P&P dengan sokongan PIBG3. Meningkatkan murid mendapat Band 4 hingga 6 dalam PBSStrategi WO

3. Meningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBG

(C)CABARAN:

C1- Ekspektasi ibu bapa terhadap sekolah sangat tinggiC2- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% ke sekolahC3- Pengaruh pusat permainan video...Strategi SC

4. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guruStrategi WC

Janakan strategi yang sesuai jika ada

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRAPrasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPMKurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)

SEKTOR/PPD/SEKSMK .....................

BIDANG /UNITKurikulum

TERAS STRATEGIKISU-ISU STRATEGIKSTRATEGI PELAN TINDAKANKPISASARAN

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Meningkatkan pembelajaran muridMurid peroleh band 4,5 dan 6 hanya 31%Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Meningkatkan peratus murid mendapat Band 4 - 6 dalam semua matapelajaran% Band 6% Band 5% Band 4% Band 1-311020693122547515284510203040

Peratus murid yang mendapat semua A hanya 8% dalam PBSMR dan 10% dalam PKSRMeningkatkan pencapaian 5A ke atas melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBGMeningkatkan peratus murid mendapat 5A ke atas dalam PBSMR/PAT% murid dapat 5A ke atas dalam semua mata pelajaran PBSMR/PAT8121821

10152225

Gred purata sekolah masih rendahMemanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

Meningkatkan kualiti akademik PBSMR/PATGPS PBSMR/PAT2.532.452.402.30

2.602.502.402.30

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2014-2016

NKRAMeluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan BerkemampuanJADUAL 1

Sub-NKRAPrasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPMKurikulum dan Pentaksiran

KPI Pengarah/PPD/Sek(pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)

SEKTOR/PPD/SEKSK SERI SEKINCHAN

BIDANG /UNITKurikulum/Panitia Bahasa Malaysia

TERAS STRATEGIKISU-ISU STRATEGIKSTRATEGI PELAN TINDAKANKPISASARAN

TOV201420152016

(Berdasarkan 4 teras strategik)(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah)(Pernyataan indikator yang boleh diukur)

Meningkatkan pembelajaran muridMurid peroleh band 4,5 dan 6 hanya 31%Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa InggerisMeningkatkan peratus murid mendapat Band 4 - 6 dalam semua matapelajaran% Band 6% Band 5% Band 4% Band 1-311020693122547515285210203050

Peratus murid yang mendapat semua A hanya 8% dalam UPSR dan 10% dalam PKSRMeningkatkan pencapaian 5A/7A melalui pengiktirafan dan insentif oleh PIBGMeningkatkan peratus murid mendapat gred A dalam UPSR/ PKSR % murid dapat gred A dalam semua mata pelajaran UPSR/PKSR8121821

10152225

Peratus murid lulus hanya 60% dalam UPSR dan 65% dalam PKSR.Memastikan P&P d