contoh pengiraan pcb bagi majikan yang mengunakan

of 44 /44
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN JADUAL PCB 2009 DAN KAEDAH PENGIRAAN BERKOMPUTER

Upload: vothu

Post on 29-Jan-2017

282 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

JADUAL PCB 2009 DAN KAEDAH PENGIRAAN BERKOMPUTER

Page 2: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

2

Bil Tajuk

Muka Surat

1 CONTOH PENGIRAAN BAGI MAJIKAN YANG MENGGUNAKAN JADUAL PCB 2009

3

Contoh 1 - Saraan Tambahan

4

Contoh 2 - Pekerja Dianggap Mempunyai Bilangan Anak Melebihi 20 Orang

6

Contoh 3 - Potongan Anak Dituntut Oleh Suami Isteri Yang Bercerai

8

Contoh 4 - Pekerja Yang Tidak Tertakluk Kepada PCB Bulanan Dan Menerima Saraan Tambahan

10

Contoh 5 - Saraan Tambahan (Tidak Termasuk Bonus Dan Yuran Pengarah Subseksyen 25(2A)) Tahun Kebelakangan Yang Diterima Dalam Tahun 2009

12

Contoh 6 - Yuran Pengarah (Jika yuran pengarah dibayar secara berkala dan tiada saraan pengarah secara bulanan)

14

Contoh 7- Suami Dan Isteri Kurang Upaya

19

Contoh 8 - Pekerja Menerima Bayaran Kenaikan Dan Tunggakan Gaji

21

2 CONTOH PENGIRAAN BAGI MAJIKAN MENGGUNAKAN KAEDAH PENGIRAAN BERKOMPUTER 24

Contoh 1 - Pengiraan PCB Bagi Pekerja Menuntut Potongan Dan Rebat Tambahan

25

Contoh 2 - Pekerja Baru Mula Bekerja Dan Tempoh Bekerja Tidak Mencukupi Setahun

35

Contoh 3 - Saraan Tidak Tetap

39

Page 3: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

3

CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN JADUAL PCB 2009

Page 4: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

4

Contoh 1

Saraan Tambahan Pekerja A berkahwin dan isteri bekerja. Beliau mempunyai 2 orang anak yang menuntut di peringkat ijazah di IPT Tempatan. Beliau menerima bonus sebulan gaji pada bulan April 2009. Maklumat saraan bulanan beliau adalah seperti berikut: Saraan bulanan RM7,200 KWSP RM 792 Tentukan PCB bagi April 2009.

Jawapan Contoh 1 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K3 / KA8

[B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM7,200.00 – RM500.00 = RM6,700.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B]. PCB bulan semasa = RM500.00 (rujuk Jadual Potongan Cukai Bulanan 2009) PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa = RM500.00 – RM0.00 = RM500.00 [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]

= X + [ PCB bulan semasa pada Langkah [C]) x (n + 1)] = (RM500.00 x 3) + (RM500.00 x 9)

= RM6,000.00 Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K3 / KA8

Page 5: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

5

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]. P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C)

= [(RM7,200.00 – RM500.00) x 12] + [(RM0.00 + RM0.00) + (RM7,200.00 – RM0.00)] – [RM8000.00 + RM0.00 +RM1000(8)]

= RM87,600.00 – RM16,000.00 = RM71,600.00

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R

(%) B

Kategori 1 & 3 (RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM71,600.00 – RM70,000.00) x 24% + RM7,125.00 = RM7,509.00

Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar.

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1(D)+zakat yang telah dibayar] = RM7,509.00 – RM6,000.00 = RM1,509.00 Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

= Langkah 1[C] + Langkah 4 = RM500.00 + RM1,509.00 = RM2,009.00

Page 6: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

6

Contoh 2

Pekerja Dianggap Mempunyai Bilangan Anak Melebihi 20 Orang Pekerja B berkahwin dan isteri bekerja. Beliau mempunyai dua orang anak berumur melebihi 18 tahun dan menuntut di IPT luar negara di peringkat ijazah. Anak ketiga dan keempat (kurang upaya dan telah mendapat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat) menuntut di IPT Tempatan di peringkat diploma. Maklumat saraan bulanan adalah seperti berikut: Saraan bulanan RM4,500 KWSP RM 495 Tentukan PCB bagi Pekerja B.

Jawapan Contoh 2 [A] Tentukan kategori pekerja

K3 /KA21 (tiada dalam jadual)

Syarat-syarat Pekerja dianggap mempunyai bilangan

anak i) Anak yang berumur lebih 18 tahun, dan sedang belajar

sepenuh masa di peringkat diploma dan ke atas di IPT dalam Malaysia.

4

ii) Anak yang berumur lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat ijazah dan ke atas di IPT di luar Malaysia.

4

iii) Anak yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai anak kurang upaya.

5

iv) Anak kurang upaya yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ke atas di IPT dalam Malaysia atau peringkat ijazah dan ke atas di IPT luar Malaysia.

9

Pekerja dianggap mempunyai 21 orang anak (4 orang x 4) + 5

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM4,500.00– RM495.00) x 12] + [Σ (RM0.00 – RM0.00) + (RM0.00 – RM0.00)] –

[RM8,000.00 + RM0.00 +(RM1,000.00 x 21) ] = RM48,060.00 – RM29,000.00 = RM19,060.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P di perolehi pada langkah [B], nilai M, R

dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Page 7: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

7

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B

P (RM)

M (RM)

R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 – 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 – 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

PCB bulan semasa = (P – M) x R + B

12 = (RM19,060.00– RM5,000.00) x 3% + (-RM375.00] 12 = RM14,060.00 x 3% - RM375.00 12 = RM46.80 12 = RM3.90 Sekiranya amaun PCB kurang daripada RM10.00, majikan tidak dikehendaki membuat potongan PCB untuk pekerja tersebut.

Page 8: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

8

Contoh 3

Potongan Anak Dituntut Oleh Suami Isteri Yang Bercerai Pekerja C telah bercerai dan mempunyai 2 orang anak. Bekas isteri beliau menuntut 50% pelepasan ke atas anak yang sama. Anak sulung berumur lebih 18 tahun dan menuntut di IPT tempatan di peringkat ijazah.manakala anak bongsu beliau berumur di bawah 18 tahun. Maklumat saraan bulanan adalah seperti berikut: Saraan bulanan RM9,300 KWSP RM1,023 Tentukan PCB untuk Pekerja C.

Jawapan Contoh 3 [A] Tentukan kategori pekerja.

K3/ KA5

Syarat-syarat Pekerja dianggap mempunyai bilangan anak

i) Anak yang berumur lebih 18 tahun, dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat diploma dan ke atas di IPT dalam Malaysia.

4

ii) Anak yang berumur lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat ijazah dan ke atas di IPT di luar Malaysia.

4

iii) Anak yang disahkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebagai anak kurang upaya.

5

iv) Anak kurang upaya yang mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ke atas di IPT dalam Malaysia atau peringkat ijazah dan ke atas di IPT luar Malaysia.

9

Pekerja dianggap mempunyai 5 orang anak (4 orang x 1) + 1

Jika potongan bagi anak yang sama dituntut oleh kedua-duanya, bilangan anak ditentukan seperti berikut:-

5 / 2 = 2.5 orang (tidak termasuk di Jadual PCB 2009)

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM9,300.00 – RM500.00*) x 12] + [Σ (RM0.00 – RM0.00) + (RM0.00 – RM0.00)]–

[RM8,000.00 + 0 + (RM1,000.00 x 2.5) + 0] = RM105,600.00 – RM10,500.00 = RM95,100.00 * RM500.00 x 12 = RM6,000.00 (terhad kepada RM6,000.00 setahun)

Page 9: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

9

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P di perolehi pada langkah [B], nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B

P (RM)

M (RM)

R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 – 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 – 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

PCB bulan semasa = (P – M) x R + B

12 = (RM95,100.00 – RM70,000.00) x 24% + RM7,125.00 12 = RM25,100.00 x 24% + RM7,125.00 12 = RM1,095.75

Page 10: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

10

Contoh 4

Pekerja Yang Tidak Tertakluk Kepada PCB Bulanan Dan Menerima Saraan Tambahan Pekerja D belum berkahwin. Pendapatan bulanan beliau ialah RM2,000 dan caruman KWSP RM220. Pada bulan Mei 2009, beliau menerima bayaran untuk kerja lebih masa sebanyak RM3,200. Tentukan PCB untuk Mei.

Jawapan Contoh 4 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K1 [B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM2,000.00 – RM220.00 = RM1,780.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B]. PCB bulan semasa = Tiada (rujuk Jadual PCB 2009) = RM 0.00 [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah

[C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = (RM0.00 x 4) + (RM0.00 x 8) = RM 0.00

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K1 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM2,000.00 – RM220.00) x 12] + [Σ(RM0.00 – RM0.00) + (RM3,200.00 – RM0.00)] –

[RM8,000.00 + RM0.00 + 1000.00(0)] = RM24,560.00 – RM8,000.00 = RM16,560.00

Page 11: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

11

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 – 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 – 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P-M) x R + B

= (RM16,560.00– RM5,000.00) x 3% - RM375.00 = RM11,560.00 X 3% – RM375.00 = RM346.80 – RM375.00 = -RM28.20 (tidak dikenakan cukai) Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1(D)+ zakat yang telah dibayar] = RM0.00 – RM0.00 = RM0.00

Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar Jika amaun pada langkah 4 adalah sifar atau negatif, maka tiada PCB yang perlu dipotong pada bulan berkenaan.

Page 12: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

12

Contoh 5

Saraan Tambahan (Tidak Termasuk Bonus Dan Yuran Pengarah Subseksyen 25(2A)) Tahun Kebelakangan Yang Diterima Dalam Tahun 2009

Pekerja E (bujang) menerima komisen RM10,000 untuk tahun 2008 pada bulan Februari 2009. Potongan KWSP untuk komisen adalah RM1,100. Saraan pada bulan Disember 2008 adalah RM3,000 dan potongan KWSP berjumlah RM330. Amaun saraan bulan Februari 2009 adalah RM3,300 dan potongan KWSP berjumlah RM363. Tentukan PCB untuk Februari 2009.

Jawapan Contoh 5 Pengiraan PCB bulan Februari 2009 [A] Tentukan kategori pekerja.

K1 [B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM3,300.00 – RM363.00 = RM2,937.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah [B]. PCB bulan semasa = RM48.00 (rujuk Jadual PCB 2009) Pengiraan PCB untuk komisen tahun 2008 [guna Formula Bonus (Pindaan 2004)] [A] Tentukan PCB ke atas saraan bersih bulan Disember 2008 (tidak termasuk komisen).

Saraan kasar RM3,000.00 Tolak: KWSP RM 330.00 Saraan bersih RM2,670.00

PCB atas RM2,670.00 : RM26.00 [rujuk Jadual PCB (Pindaan 2004)]

[B] [1/12 x komisen bersih] + saraan bulanan bersih bagi Disember 2008.

Komisen tahun 2008 RM10,000.00 tolak: KWSP RM 170.00 (RM500 – RM330) Komisen Bersih RM 9,830.00

(1/12 x RM9,830.00) + RM2,670.00 = RM3,489.00

Page 13: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

13

[C] Tentukan PCB atas jumlah [B].

PCB atas RM3,489.00 = RM71.00 [D] Tentukan PCB bagi komisen.

PCB atas komisen = [ Langkah [C] – Langkah [A] ] x 12 = (RM71.00 – RM26.00) x 12 = RM540.00

[E] Amaun PCB yang perlu dipotong pada bulan Februari 2009.

PCB yang perlu dipotong = PCB bulan semasa [A] + PCB atas komisen 2008 [D] = RM48.00 + RM540.00 = RM588.00

Majikan hendaklah mengisi borang CP39 untuk PCB atas saraan Februari 2009 dan borang CP39A untuk PCB atas komisen 2008.

Page 14: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

14

Contoh 6

Yuran Pengarah (Jika yuran pengarah dibayar secara berkala dan tiada saraan pengarah secara bulanan)

Pekerja F adalah seorang pengarah di sebuah syarikat. Beliau telah berkahwin dan isteri tidak bekerja. Beliau mempunyai 3 orang anak di bawah umur 18 tahun. Dalam tahun 2009, beliau menerima bayaran yuran pengarah RM150,000 yang dibayar setiap suku tahun iaitu pada April,Ogos dan Disember. Tentukan PCB bagi April, Ogos dan Disember 2009.

Jawapan Contoh 6 Pengiraan PCB bulan April 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar Tiada Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA3 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM0.00 – RM0.00) x 12] + [Σ(RM0.00 – RM0.00) + (RM50,000.00 – RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1000.00(3)] = RM50,000.00 – RM14,000.00 = RM36,000.00

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R

(%) B

Kategori 1 & 3 (RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Page 15: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

15

Jumlah cukai setahun = (P-M) x R + B = (RM36,000.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00 = RM1,000.00 X 12% + RM1,525.00 = RM1,645.00 Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1 (D) + zakat yang telah dibayar] = RM1,645.00 – RM0.00 = RM1,645.00

Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

= Langkah 1[C] + Langkah 4 = RM0.00 + RM1,645.00 = RM1,645.00 Pengiraan PCB bulan Ogos 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA3 [B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM0.00 – RM0.00 = RM0.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B]. PCB bulan semasa = Tiada (rujuk Jadual Potongan Cukai Bulanan 2009) = RM 0.00 PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa = RM0.00 – RM0.00 = RM0.00 [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]

= RM1,645.00 + [RM0.00 x 5] = RM1,645.00

Page 16: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

16

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA3

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ(Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM0.00 – RM0.00) x 12] + [Σ(RM50,000.00 – RM0) + (RM50,000.00 – RM0)] –

[RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1000.00(3)] = RM100,000.00 – RM14,000.00 = RM86,000.00

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P-M) x R + B = (RM86,000.00– RM70,000.00) x 24% + RM7,125.00 = RM16,000.00 X 24% + RM7,125.00 = RM10,965.00 Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1(D)+zakat yang telah dibayar] = RM10,965.00 – RM1,645.00 = RM9,320.00

Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

= Langkah 1[C] + Langkah 4 = RM0.00 + RM9,320.00 = RM9,320.00

Page 17: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

17

Pengiraan PCB bulan Disember 2009 Langkah 1 -Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA3 [B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM0.00 – RM0.00 = RM0.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B]. PCB bulan semasa = Tiada (rujuk Jadual Potongan Cukai Bulanan 2009)

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa = RM0.00 – RM0.00 = RM0.00 [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah

[C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = RM10,965.00 + [RM0.00 x 1] = RM10,965.00

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA3 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM0.00 – RM0.00) x 12] + [Σ(RM100,000.00 – RM0.00) + (RM50,000.00 – RM0.00)] –

[RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1000.00(3)] = RM150,000.00 – RM14,000.00 = RM136,000.00

Page 18: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

18

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R

(%) B

Kategori 1 & 3 (RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P-M) x R + B

= (RM136,000.00– RM100,000.00) x 27% + RM14,325.00 = RM36,000.00 X 27% + RM14,325.00 = RM24,045.00 Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1 (D)+ zakat yang telah dibayar] = RM24,045.00 – RM10,965.00 = RM13,080.00

Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

= Langkah 1[C] + Langkah 4 = RM0.00 + RM13,080.00 = RM13,080.00

Page 19: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

19

Contoh 7

Suami Dan Isteri Kurang Upaya Pekerja A dan isteri adalah pasangan kurang upaya. Isteri beliau tidak bekerja. Beliau mempunyai seorang anak berumur dibawah 18 tahun. Maklumat saraan bulanan dan caruman adalah seperti berikut :

Saraan bulanan RM4,600 KWSP RM 506

Tentukan PCB untuk Pekerja A.

Jawapan Contoh 7 [A] Tentukan kategori pekerja

K2 /KA1 (tiada dalam jadual)

Jumlah pelepasan diri = RM8,000.00 + RM6,000.00 = RM14,000.00

Jumlah pelepasan isteri = RM3,000.00 + RM3,500.00 = RM6,500.00 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [(RM4,600.00– RM500.00) x 12] + [Σ(RM0.00 – RM0.00) + (RM0.00 – RM0.00)] –

[RM14,000.00 + RM6,500.00 + (RM1,000.00 x 1) ] = RM49,200.00 – RM21,500.00 = RM27,700.00

[C] Tentukan PCB bulanan berdasarkan nilai P pada [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R

(%) B

Kategori 1 & 3 (RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800

5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775 20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325

70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Page 20: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

20

PCB bulan semasa = (P – M) x R + B 12 = (RM27,700.00– RM20,000.00) x 7% + (-RM325.00) 12 = RM7,700.00 x 7% - RM325.00 12 = RM214.00 12 = RM17.83 ≈ RM17.85

Page 21: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

21

Contoh 8

Pekerja Menerima Bayaran Kenaikan Dan Tunggakan Gaji Pekerja J (bujang) telah menerima kenaikan gaji pada bulan Julai 2009. Maklumat saraan bulanan adalah seperti berikut:

Tempoh Saraan/bulan KWSP/bulan (RM) (RM)

Jan - Jun 2009 4,500 495 Julai - Disember 2009 5,000 550

Beliau juga telah menerima tunggakan gaji bagi Januari hingga Jun 2009 berjumlah RM3,000 dan caruman KWSP RM330 pada bulan berkenaan. Tentukan PCB Jun dan Julai 2009.

Jawapan Contoh 8 Pengiraan PCB Jun 2009 [A] Tentukan kategori pekerja.

K1

[B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM4,500.00 – RM495.00 = RM4005.00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah [B].

PCB bulan semasa = RM180.00 (rujuk Jadual PCB 2009)

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa = RM180.00 – RM0.00 = RM180.00

Pengiraan PCB Julai 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan biasa bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K1

Page 22: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

22

[B] Tentukan saraan biasa bersih = Saraan biasa kasar tolak (-) KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan (terhad kepada RM500.00 sebulan atau RM6,000.00 setahun).

RM5,000.00 – RM500.00 = RM4,500.00 .00 [C] Tentukan PCB bulan semasa bagi saraan biasa bersih dalam Langkah 1 [B].

PCB bulan semasa = RM204.00 (rujuk Jadual PCB 2009)

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa = RM204.00 – RM0.00 = RM204.00 [D] Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]

= X + [ PCB bulan semasa pada Langkah [C]) x (n + 1)] = (RM180.00 x 6) + (RM204.00 x 6)

= RM2,304.00 Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan PCB untuk saraan tambahan yang telah dibayar [A] Tentukan kategori pekerja.

K1 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

P = [( Y – K ) x 12] + [Σ (Yt1 – Kt1) + (Yt – Kt)] – ( D + S + 1000C) = [[(RM4,500.00 – RM495.00) x 6] + [(RM5,000.00 – RM500.00) x 6]] + [(RM0.00 – RM0.00)] +

(RM3,000.00 – RM0.00)]– [RM8000.00 + RM0.00 +1000.00(0)] = RM54,030.00 – RM8,000.00 = RM46,030.00

Langkah 3 – Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan kepada nilai P dalam Langkah 2 [B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Page 23: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

23

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B = (RM46,030.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00

= RM2,848.60 Langkah 4 - Tentukan PCB bagi saraan tambahan semasa iaitu jumlah cukai (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]) dan zakat yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1(D)+zakat yang telah dibayar] = RM2,848.60 – RM2,304.00 = RM544.60 Langkah 5 - PCB bulan semasa yang perlu dibayar

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa

= Langkah 1[C] + Langkah 4 = RM204.00 + RM544.60 = RM748.60

Page 24: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

24

CONTOH PENGIRAAN UNTUK KAEDAH PENGIRAAN BERKOMPUTER

Page 25: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

25

Contoh 1

Pengiraan PCB Bagi Pekerja Menuntut Potongan Dan Rebat Tambahan

Pekerja A berkahwin dan isteri tidak bekerja. Beliau mempunyai 4 orang anak yang berumur dibawah 18 tahun. Berikut adalah maklumat berkenaan saraan dan potongan yang dituntut oleh A sepanjang tahun 2009.

Pelepasan (RM)

Bulan

Saraan biasa (RM)

KWSP (RM)

Saraan Tambahan

(RM) KWSP (RM) Buku

Peralatan Sukan Komputer

Zakat (RM)

Januari 4,900 539 300 Februari 4,900 539 2,500 - 200 110 Mac 4,900 539 April 4,900 539 Mei 4,900 539 Jun 5,194 572 1,470 162 3,500 Julai 5,194 572 Ogos 5,194 572 September 5,194 572 Oktober 5,194 572 November 5,194 572 7,791 857 Disember 5,194 572 a) Tentukan PCB bagi bulan Januari 2009. b) Pekerja A menerima bayaran kerja lebih masa berjumlah RM2,500 pada bulan Februari. Tentukan PCB

bagi bulan Februari 2009. c) Tentukan PCB bagi bulan Jun 2009. d) Pekerja A menerima bayaran bonus RM7,791 pada November 2009. Tentukan PCB pada bulan

berkenaan.

Jawapan Contoh 1

a) Tentukan PCB bagi bulan Januari 2009. [A] Tentukan kategori pekerja

K2 / KA4 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2 .

Page 26: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

26

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt)] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM0.00 + RM539.00 + RM0.00)] / 11 = RM496.45 atau RM539.00 = RM496.45

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] = [(RM0.00–RM0.00) + (RM4,900.00–RM539.00) + [(RM4,900.00- RM496.45) x 11] +

(RM0.00-RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM0.00+ RM300.00)]

= RM52,800.05 – RM15,300.00 = RM37,500.05

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X )

n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM37,500.05 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – (RM0+ RM0) 11 + 1 = RM152.08 PCB bersih = RM152.08 – RM 0.00 = RM152.08 ≈ RM152.10

b) Pekerja A menerima bayaran kerja lebih masa berjumlah RM2,500 pada bulan Februari 2009. Tentukan PCB bagi bulan Februari 2009.

Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa). [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

Page 27: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

27

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]. Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM539.00 + RM539.00 + RM0.00)] / 10] = RM492.20 atau RM539.00

= RM492.20

P = [Σ(Y– K*) +(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0 =[(RM4,900.00–RM539.00)+(RM4,900.00–RM539.00)+[(RM4,900.00-RM492.20) x 10]

+(RM0.00-RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM300.00+RM200.00)]

= RM52,800.00 – RM15,500.00 = RM37,300.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X )

n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM37,300.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – [RM0.00 + RM152.10] 10 + 1 = RM149.90

PCB Bersih = RM149.90 – RM110.00 = RM39.90

[D] Tentukan jumlah PCB setahun.

Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x

baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)]

= RM152.10 + (RM149.90 x 11) = RM1,801.00 Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar. [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

Page 28: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

28

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM539.00 + RM539.00 + RM0)] / 10] = RM492.20 atau RM539.00

= RM492.20

P = [ Σ(Y– K*) + (Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C + (ΣLP + LP1)] = [(RM4,900.00 - RM539.00) + (RM4,900.00 - RM539.00) + [(RM4,900.00 – RM492.20) x

10]+ (RM2,500.00- RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM300.00+RM200.00)]

= RM55,300.00 – RM15,500.00 = RM39,800.00

Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2[B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM39,800.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00 = RM2,101.00

Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar.

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar] = RM2,101.00 – [RM1,801.00+RM0.00]

= RM300.00 Langkah 5 – PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa = Langkah 1[C] + Langkah 4

= RM39.90 + RM300.00 = RM339.90

Page 29: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

29

c) Tentukan PCB bagi bulan Jun 2009. Untuk menentukan PCB bagi bulan Jun 2009, PCB bulan Mac hingga Mei 2009 mesti ditentukan terlebih dahulu. Pengiraan PCB Mac 2009 [A] Tentukan kategori pekerja

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM1,078.00 + RM539.00 + RM0.00)] / 9] = RM487.00 atau RM539.00

= RM487.00

P = [Σ(Y– K*) +(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] = [(RM12,300.00–RM1,078.00) + (RM4,900.00–RM539.00) + [(RM4,900.00-RM487.00) x

9] + (RM0.00-RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM0.00+RM500.00)]

= RM55,300.00 – RM15,500.00 = RM39,800.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [(P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM39,800.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – (RM110 + RM492.00) 9 + 1 = RM149.90

PCB bersih = RM149.90– RM0.00 = RM149.90

Oleh itu, PCB Mac hingga Mei berjumlah RM149.90 x 3 = RM449.70

Page 30: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

30

Pengiraan PCB Jun 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa). [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM2,695.00 + RM572.00 + RM0.00)] / 6] = RM455.50 atau RM572.00 = RM455.50

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)]

di mana; (Yt – Kt) = 0 = [(RM27,000.00 – RM2,695.00) + (RM5,194.00 – RM572.00) + [(RM5,194.00 – RM455.50) x 6] + (RM0.00 - RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM300.00 +RM200.00 +3,000.00)] = RM57,358.00 – RM18,500.00 = RM38,858.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM38,858.00–RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – [RM110+ RM941.70]

6 + 1 = RM133.75 .

PCB bersih = RM133.75 – RM0.00 = RM133.75

[D] Tentukan jumlah PCB setahun

Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa]

= X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)] = RM941.70+ (RM133.75 x 7) = RM1,877.95

Page 31: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

31

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar. [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM2,695.00 + RM572.00 + RM162.00)] / 6 = RM428.50 atau RM572.00 = RM428.50

P = [Σ(Y– K*) + (Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C + (ΣLP + LP1)] = [(RM27,000.00–RM2,695.00) + (RM5,194.00–RM572.00) + [(RM5,194.00- RM428.50) x 6] + (RM1,470.00 - RM162.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM300.00 + RM200.00 + RM3,000.00)] = RM58,828.00 – RM18,500.00 = RM40,328.00

Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2[B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM40,328.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00 = RM2,164.36

Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar.

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar] = RM2,164.36 – [RM1,877.95+ RM110.00] = RM176.41

Page 32: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

32

Langkah 5 – PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa = Langkah 1[C] + Langkah 4

= RM133.75 + RM176.41 = RM310.16 ≈ RM310.20 d) Pekerja A menerima bayaran bonus RM7,791 pada November 2009. Tentukan PCB pada bulan

berkenaan. Untuk menentukan PCB bagi bulan November 2009, PCB bulan Julai hingga Oktober 2009 mesti ditentukan terlebih dahulu. Pengiraan PCB Julai hingga Oktober 2009 [A] Tentukan kategori pekerja

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM3,429.00 + RM572.00 + RM0.00)] / 5] = RM399.80 atau RM572.00 = RM399.80

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] = [(RM33,664.00–RM3,429.00) + (RM5,194.00–RM572.00) + [(RM5,194.00-RM399.80) x

5] + (RM0.00 - RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM0.00+RM3,500.00)]

= RM58,828.00 – RM18,500.00 = RM40,328.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa PCB bulan semasa = [(RM40,328.00– RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] –(RM110+RM1,251.90) 5 + 1 = RM133.74 ≈ RM133.75 PCB bersih = RM133.75 – RM0.00 = RM133.75

Page 33: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

33

Oleh itu, PCB Julai hingga Oktober berjumlah RM133.75 x 4 = RM535.00 Pengiraan PCB November 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa). [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]. Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM5,717.00 + RM283.00* + RM0.00)] / 1 = RM0.00 atau RM283.00

= RM0.00

K1* = RM6,000.00 – RM5,717.00 = RM283.00 (Terhad)

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0

= [(RM54,440.00–RM5,717.00) + (RM5,194.00–RM283.00*) + [(RM5,194.00- RM0.00) x 1] + (RM0.00-RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM0.00+RM3,500.00)] = RM58,828.00 – RM18,500.00 = RM40,328.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah. PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM40,328.00–RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – [RM110+RM1,786.90] 1 + 1 = RM133.73

PCB bersih = RM133.73 – RM0.00 = RM133.73

[D] Tentukan jumlah PCB setahun

Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x

baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)] = RM1,786.90+ (RM133.73 x 2 ) = RM2,054.36

Page 34: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

34

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar. [A] Tentukan kategori pekerja.

K2 / KA4

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]).

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] = [(RM54,440.00–RM5,717.00) + (RM5,194.00–RM283.00*) + [(RM5,194.00-

RM0.00) x 1] + (RM7,791.00- RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM3,000.00 + RM1,000.00(4) + (RM0.00+RM3,500.00)] = RM66,619.00 – RM18,500.00 = RM48,119.00

Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2[B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM48,119.00 – RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00 = RM3,099.28

Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar.

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar] = RM3,099.28 – [RM2,054.36 + RM110.00] = RM934.92 Langkah 5 – PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa = Langkah 1[C] + Langkah 4

= RM133.73 + RM934.92 = RM1,068.65

Page 35: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

35

Contoh 2

Pekerja Baru Mula Bekerja Dan Tempoh Bekerja Tidak Mencukupi Setahun

Pekerja B seorang bujang mula berkhidmat di Syarikat Intel pada 1 April 2009. Beliau ditawarkan saraan bulanan RM3,800. Potongan KWSP bulanan adalah RM418. Pada November 2009, B menerima bonus berjumlah RM2,850 dan potongan KWSP adalah RM314. a) Tentukan PCB April 2009 b) Tentukan PCB November 2009

Jawapan Contoh 2

a) Tentukan PCB April 2009. Pengiraan PCB April 2009 [A] Tentukan kategori pekerja

K1

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM0.00 + RM418.00 + RM0.00) ] / 8] = RM697.75 atau RM418.00 = RM418.00

P = [Σ (Y– K ) + ( Y1 – K1) + [(Y2 – K2) x n] + (Yt – Kt)*] – [D + S + 1000C + (Σ LP + LP1)] = [(RM0.00– RM0.00) + (RM3,800.00– RM418.00*) + [(RM3,800.00– RM418.00*) x 8) +

(RM0.00– RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM0.00 + (RM0.00 + RM0.00)] = RM30,438.00 – RM8,000.00

= RM22,438.00 [C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Page 36: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

36

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X )

n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM22,438.00– RM20,000.00) x 7% + RM75.00] – (RM0.00 + RM0.00) 8 + 1

= RM27.29 ≈ RM27.30

PCB bersih = RM27.30 – RM0.00 = RM27.30

Pengiraan PCB untuk bulan Mei hingga Oktober 2009 adalah sama seperti di atas, jika tiada tambahan tuntutan pelepasan. Oleh itu, jumlah PCB Mei hingga Oktober 2009 adalah RM27.30 x 6 = RM163.80

b) Tentukan PCB November 2009. Pengiraan PCB November 2009 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa). [A] Tentukan kategori pekerja.

K1

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM2,926.00 + RM418.00 + RM314.00)] / 1 = RM2,342.00 atau RM418.00 = RM418.00

Page 37: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

37

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0

= [(RM26,600.00–RM2,926.00) + (RM3,800.00–RM418.00) + [(RM3,800.00- RM418.00) x 1] + (RM0.00- RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(0) + (RM0.00+RM0.00)] = RM30,438.00 – RM8,000.00 = RM22,438.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1. PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa PCB bulan semasa = [(RM22,438.00– RM20,000.00) x 7% + RM75.00] – (RM0.00 +RM191.10)

1 + 1 = RM27.28

PCB bersih = RM27.28 – RM0.00 = RM27.28

[D] Tentukan jumlah PCB setahun

Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x

baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)]

= RM191.10 + (RM27.28 x 2 ) = RM245.66 Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar. [A] Tentukan kategori pekerja.

K1

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]. Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM2,926.00 + RM418.00 + RM314.00)] / 1 = RM2,342.00 atau RM418.00 = RM418.00

Page 38: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

38

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] = [(RM26,600.00–RM2,926.00) + (RM3,800.00–RM418.00) + [(RM3,800.00- RM418.00) x 1] + (RM2,850.00- RM314.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(0) + (RM0.00+RM0.00)] = RM32,974.00 – RM8,000.00 = RM24,974.00

Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2[B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM24,974.00– RM20,000.00) x 7%+ RM75.00 = RM423.18

Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar] = RM423.18 – [RM245.66+RM0.00] = RM177.52 Langkah 5 – PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa = Langkah 1[C] + Langkah 4

= RM27.28 + RM177.52 = RM204.80

Page 39: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

39

Contoh 3

Saraan Tidak Tetap Pekerja C seorang ejen insurans mempunyai 3 orang anak dan isteri bekerja. Berikut adalah maklumat saraan beliau pada tahun 2009.

Bulan Saraan (RM)

KWSP Saraan (RM)

Bonus (RM)

KWSP Bonus (RM)

Januari 4,000.00 440.00 Februari 5,500.00 605.00 Mac 6,500.00 715.00 April 7,500.00 825.00 4,500.00 495.00 Mei 5,000.00 550.00 Jun 2,500.00 275.00 Julai 5,500.00 605.00 Ogos 4,500.00 495.00 September 4,000.00 440.00 Oktober 5,500.00 605.00 November 3,500.00 385.00 Disember 4,500.00 495.00

Tentukan PCB Pekerja C bagi April 2009.

Jawapan Contoh 3

Untuk mengira PCB bagi April 2009, PCB bagi Januari hingga Mac perlu ditentukan terlebih dahulu. Pengiraan PCB Januari [A] Tentukan kategori pekerja

K3 / KA3 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2.

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

= [[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM0.00 + RM440.00 + RM0.00)] / 11] = RM 505.45 atau RM440.00 = RM440.00

Page 40: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

40

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0

= [(RM0.00 – RM0.00*) + (RM4,000.00– RM440.00*) + [(RM4,000.00– RM440.00*) x 11) + (RM0.00 + RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(3) + (RM0.00 + RM0.00)]

= [RM3,560.00 + RM39,160.00] – [RM11,000.00] = RM42,720.00 – RM11,000.00

= RM31,720.00 [C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X )

n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM31,720.00– RM20,000.00) x 7% + RM75.00] – (RM0.00 +RM0.00) 11 + 1

= RM74.61 ≈ RM74.65

PCB bersih = RM74.65 – RM0.00 = RM74.65

Pengiraan PCB Februari PCB yang telah dibayar pada Januari = RM74.65 [A] Tentukan kategori pekerja

K3 / KA3 [B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2.

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

=[[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah =[[RM6,000.00 – (RM440.00 + RM605.00 + 0 )] / 10] = RM 495.50 atau RM605.00 = RM 495.50

Page 41: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

41

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0 = [(RM4,000.00 – RM440.00*) + (RM5,500.00– RM605.00*) + [(RM5,500.00– RM495.50*) x 10) + (RM0.00 + RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(3) + (RM0.00 + RM0.00)]

= [RM3,560.00 + RM4,895.00 + RM50,045.00] – [RM11,000.00] = RM58,500.00 – RM11,000.00

= RM47,500.00

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM47,500.00– RM35,000.00) x 12% + RM1,525.00] – (RM0.00 +RM74.65) 10 + 1 = RM268.21 ≈ RM268.25

PCB bersih = RM268.25 – RM0.00 = RM268.25 Pengiraan PCB Mac PCB yang telah dibayar dari Januari hingga Februari 2009 = RM74.65 + RM268.25 = RM342.90 [A] Tentukan kategori pekerja

K3 / KA3

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P]

Tentukan nilai K2.

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

=[[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [[RM6,000.00 – (RM1,045.00 + RM715.00 + RM0.00)] / 9]

= RM471.11 atau RM715.00 = RM471.11

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0

=[(RM9,500.00 – RM1,045.00*) + (RM6,500.00– RM715.00*) + [(RM6,500.00 – RM471.11*) x 9) + (RM0.00 + RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(3) + (RM0.00 + RM0.00)]

= [RM8,455.00 + (RM5,785.00) + (RM6,028.89 x 9)] – [RM11,000.00] = [RM68,500.01 – RM11,000.00]

= RM57,500.01

Page 42: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

42

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM57,500.01– RM50,000) x 19% + RM3,325.00] – (RM0.00 +RM342.90) 9 + 1 = RM440.71 ≈ RM440.75

PCB bersih = RM440.75 – RM0.00 = RM440.75 Pengiraan PCB April PCB yang telah dibayar dari Januari hingga Mac 2009 = RM783.65 Langkah 1 - Tentukan PCB ke atas saraan bersih setahun (tidak termasuk saraan tambahan bulan semasa). [A] Tentukan kategori pekerja.

K3/KA3

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

=[[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM1,760.00 + RM825.00 + RM0.00)] / 8 = RM426.87 atau RM825.00 = RM426.87

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0 =[(RM16,000.00–RM1,760.00) + (RM7,500.00–RM825.00) + [(RM7,500.00-RM426.87) x

8] + (RM0.00-RM0.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(3) +(RM0.00+RM0.00)]

= RM77,500.04 – RM11,000.00 = RM66,500.04

[C] Tentukan PCB bulanan bagi saraan biasa bersih. Setelah nilai P pada Langkah [B] ditentukan, nilai M, R dan B ditentukan berdasarkan Jadual 1.

PCB bulan semasa = [ (P – M) x R + B ] – (Z+ X ) n + 1

Page 43: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

43

PCB bersih = PCB bulan semasa – zakat dan fi/levi bulan semasa

PCB bulan semasa = [(RM66,500.04– RM50,000.00) x 19% + RM3,325.00] – (RM0.00 +RM783.65) 8 + 1 = RM630.70

PCB bersih = RM630.70 – RM0.00 = RM630.70

[D] Tentukan jumlah PCB setahun

Jumlah PCB setahun = PCB terkumpul yang telah dibayar + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x

baki bulan dalam setahun termasuk bulan semasa] = X + [PCB bulan semasa pada Langkah [C] x (n + 1)] = RM783.65 + (RM630.70 x 9 ) = RM6,459.95

Langkah 2 - Tentukan pendapatan bercukai setahun [P] (termasuk saraan tambahan bulan semasa) dan saraan tambahan yang telah dibayar. [A] Tentukan kategori pekerja.

K3/KA3

[B] Tentukan pendapatan bercukai setahun [P].

Tentukan nilai K2 .

K2 = Anggaran baki jumlah caruman KWSP atau Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan dan premium insurans nyawa bagi baki bulan yang layak

=[[RM6,000.00 [terhad] – (K + K1 + Kt ) ] / n] atau K1, mana yang lebih rendah = [RM6,000.00 – (RM1,760.00 + RM825.00 + RM495.00)] / 8 = RM365.00 atau RM825.00

= RM365.00

P = [Σ(Y– K*)+(Y1 – K1*)+[(Y2 – K2 *) x n] + (Yt – Kt *)] – [D+S+1000C+(Σ LP + LP1)] di mana; (Yt – Kt) = 0

=[(RM16,000.00 – RM1,760.00) + (RM7,500.00 – RM825.00) + [(RM7,500.00 -RM365.00) x 8] + (RM4,500.00-RM495.00)] – [RM8,000.00 + RM0.00 + RM1,000.00(3) + (RM0.00+ RM0.00)]

= RM82,000.00 – RM11,000.00 = RM71,000.00

Page 44: CONTOH PENGIRAAN PCB BAGI MAJIKAN YANG MENGUNAKAN

44

Langkah 3 - Tentukan jumlah cukai setahun berdasarkan nilai P pada Langkah 2[B]. Nilai M, R dan B adalah berdasarkan kepada nilai seperti di Jadual 1 di bawah.

Jadual 1: Nilai P, M, R dan B P

(RM) M

(RM) R (%)

B Kategori 1 & 3

(RM)

B Kategori 2

(RM) 2,500 - 5,000 2,500 1 – 400 – 800 5,001 - 20,000 5,000 3 – 375 – 775

20,001 - 35,000 20,000 7 75 – 325 35,001 - 50,000 35,000 12 1,525 1,525 50,001 - 70,000 50,000 19 3,325 3,325 70,001 - 100,000 70,000 24 7,125 7,125 Melebihi 100,000 100,000 27 14,325 14,325

Jumlah cukai setahun = (P – M) x R + B

= (RM71,000.00– RM70,000.00) x 24%+ RM7,125.00 = RM7,365.00

Langkah 4 - Tentukan PCB untuk bulan semasa bagi saraan tambahan iaitu jumlah cukai setahun (Langkah 3) ditolak dengan jumlah PCB setahun (Langkah 1[D]), zakat dan fi/levi yang telah dibayar

PCB saraan tambahan = Langkah 3 – [Langkah 1[D] + zakat dan fi/levi yang telah dibayar] = RM7,365.00 – [RM6,459.95+RM0.00]

= RM905.05 Langkah 5 – PCB bulan semasa yang perlu dibayar.

PCB yang perlu dibayar = PCB bersih + PCB saraan tambahan bulan semasa = Langkah 1[C] + Langkah 4

= RM630.70 + RM905.05 = RM1,535.75 Langkah pengiraan PCB untuk bulan Mei hingga Disember 2009 adalah sama seperti bulan Januari hingga Mac 2009 di atas.