contoh pelarasan gaji dan penyata ... tahun 2016 lampiran b contoh pelarasan gaji dan penyata...

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2018

469 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONTOH PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96)

  RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH

  SISTEM SARAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN

  1 TAHUN 2016

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten TextLAMPIRAN B

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

  salmiah.abdulrahmanTypewritten Text

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 2 -

  NO TAJUK

  MUKA SURAT

  1. Contoh Kew 8 Pembantu Tadbir Gred N17 ke N19 - Pergerakan Gaji April Tahun 2016 - Pemindahan Gaji Bulan Julai 2016 - Pergerakan Gaji Januari 2017

  5 - 7

  - Pergerakan Gaji Bulan Julai 2016 - Pemindahan Gaji Bulan Julai 2016 - Pergerakan Gaji Berubah Bulan Oktober 2017

  8 - 9

  2 Contoh Kew 8 Penolong Pegawai Tadbir N27 ke N29 - Pergerakan Gaji diawalkan Dari Bulan Oktober ke Julai - Pemindahan Gaji Dan Pertukaran Gred Dari N27 ke N29

  11 - 13

  3 Contoh Kew 8 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 - Pergerakan Gaji Bulan Oktober Yang Diawalkan - Pemindahan Gaji Dengan 1 KGT - Pergerakan Gaji Kekal Bulan Oktober Tahun 2017

  14 - 16

  4 Contoh Kew 8 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG32 - Kenaikan Pangkat Dari DG29 ke DG32 - Pemindahan Gaji Bulan Julai Dengan 1 KGT - Pergerakan Gaji Bulan April 2017

  17 - 19

  5 Contoh Kew 8 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG48 - Kenaikan Pangkat Dari DG44 ke DG48 (Didahulukan) - Pemindahan Gaji Bulan Julai Dengan 1 KGT

  20 - 22

  6 Contoh Kew 8 Pemandu Kenderaan H11 - Pergerakan Gaji Januari 2016 - Pemindahan Gaji Bulan Julai Dengan 2 3 KGT - Pergerakan Gaji Tahun 2017

  24 - 30

  7 Contoh Kew 8 Pembantu Operasi N11 - Pergerakan Gaji Bulan Julai 2016 - Pemindahan Gaji Bulan Julai - Pergerakan Gaji Bulan Julai 2017

  31 - 36

  8 Contoh Kew 8 Pembantu Tadbir (Kewangan)W17 Ke W19 Dan Tukar Pelantikan Ke W29

  - Pergerakan Gaji Bulan Oktober Diawalkan - Pemindahan Gaji Bulan Julai Serta Tukar Ke Gred W19 - Menerima Opsyen Tukar Pelantikan Ke Gred W29

  38 - 57

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 3 -

  GAJI PEGAWAI (SELEPAS DIBERI PGT) KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU PEKELILING PERKHIDMATAN

  BILANGAN 1 TAHUN 2016

  Amaun Perbezaan TPG Baharu

  Bersamaan 1 KGT Januari

  Melebihi 1 KGT hingga 2 KGT April

  Melebihi 2 KGT hingga 3 KGT Julai

  Melebihi 3 KGT Oktober

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 4 -

  CONTOH KEW 8 PEMBANTU TADBIR GRED N17 KE

  PEMBANTU TADBIR N19

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 5 -

  Amaun perbezaan TPG baharu Amaun perbezaan gaji antara gaji permulaan (mengikut kelayakan akademik) dengan amaun gaji selepas diberi PGT 2016 kurang daripada gaji permulaan

  Bersamaan 1 KGT Januari Melebihi 1 KGT 2 KGT April

  Melebihi 2 KGT 3 KGT Julai

  Melebihi 3 KGT Oktober

  Kelayakan Akademik Skim PT(P/O) N19

  SPM RM1,352.00 SPM + Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 RM1,408.40 SPM + Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 RM1,464.80

  Tarikh Pergerakan Gaji Asal 1 Januari, 1 April, 1 Julai 1 Oktober

  TARIKH N17 N19

  CATATAN

  TELAH TERIMA PATUT TERIMA

  01/06/2013 927.03

  Lantikan tetap sebagai PT(PO) Gred N17. TPG 1 April mulai tahun 2014.

  JGMM : RM927.03 RM3,089.68 Kadar KGT : RM95.00

  01/07/2013 1,022.03 Pemberian Pemindahan Gaji - PP 5/2013.

  01/11/2013 1,022.03

  Pelaksanaan JGMM PP 36/2013

  JGMM : RM928.00 RM3,375.00 Kadar KGT : RM95.00

  01/04/2014 1,117.03 PGT 2014 atas kadar RM95.00

  01/04/2015 1,212.03 PGT 2015 atas kadar RM95.00

  01/04/2016 1,307.03 PGT 2016 atas kadar RM95.00

  01/07/2016 11,402.03

  2Pemindahan gaji atas kadar gred N17 (RM95.00) ke gred

  baharu N19 berikutan Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di bawah SSM mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016. TPG BERUBAH 1 Januari mulai tahun 2017 mengikut perenggan 80, PP 1/2016, Jadual 10 kerana faedah pemindahan gaji bersamaan dengan 1 KGT (RM95).

  JGMM Gred N19 RM1,352.00 RM4,003.00 Kadar KGT : RM100

  01/01/2017 1,502.03 PGT 2017 atas kadar RM100.00.

  1 Gaji akhir pd 30/06/2016 : RM1,307.03 + RM95 (kadar KGT dalam gred terdahulu) = RM1,402.03

  2 Perbezaan antara gaji permulaan RM1352.00 dengan gaji selepas diberi PGT dalam gred asal RM1307.03 =

  RM44.97. Layak diberi pemindahan gaji bersamaan dengan satu (1) KGT.

  CONTOH 2

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 6 -

  CONTOH PENYEDIAAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96)

  Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji

  Bulanan Catatan

  No. Surat Kebenaran

  Diberi Pergerakan Gaji Tahun 2016 mengikut kadar Kenaikan Gaji Tahunan atas Gred N17 sebanyak RM95.00 mulai 01.07.2016. JGMM : Gred N17 (PP 36/2013) RM928.00 RM3,375.00 Kadar KGT : RM95.00 TPG : 1 April

  01.04. 2016

  Patut Terima

  RM1,307.03

  Telah Terima

  RM1,212.03

  PPSM

  Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji

  Bulanan Catatan

  No. Surat Kebenaran

  Pemindahan gaji berikutan Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di bawah SSM Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016. Tarikh Pergerakan Gaji berubah 1 Januari mulai tahun 2017 menurut perenggan 80, PP 1/2016, Jadual 10 kerana pegawai

  menerima pelarasan gaji bersamaan dengan satu (1) kadar Kenaikan Gaji Tahunan dalam gred asal gred N17. Gred baharu ialah gred N19 yang berkuat kuasa mulai 01.07.2016..

  JGMM Gred N19 RM1,352.00 RM4,003.00 Kadar KGT : RM100

  TPG asal : 1 April TPG baharu : 1 Januari

  01.07. 2016

  Patut Terima

  RM1,402.03

  Telah Terima

  RM1,307.03

  JPA.BPO(S) 324/1

  Jld.46(22) bth 7 April 2016.

  Perbezaan gaji akhir dengan gaji permulaan baharu KURANG dari 1 KGT (RM95.00). @ RM1,352.00 RM1,307.03 = RM44.97 Maka:Pegawai akan diberi faedah pemindahan 1 KGT menurut perenggan 80, Jadual 10, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016. RM1307.03 + 95 = 1402.03

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 7 -

  Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji

  Bulanan Catatan

  No. Surat Kebenaran

  Diberi Pergerakan Gaji Tahun 2017 mengikut kadar Kenaikan Gaji Tahunan atas Gred N19 sebanyak RM100.00 mulai 01.01.2017. JGMM Gred N19 (PP 1/2016) RM1,352.00 RM4,003.00 Kadar KGT : RM100

  TPG : 1 Januari

  01.01. 2017

  Patut Terima

  RM1,502.03

  Telah Terima

  RM1,402.03

  PPSM

 • CONTOH PELARASAN GAJI DAN PENYATA PERUBAHAN PENDAPATAN SESEORANG PEGAWAI (Kew.8 Pin.10/96) BERIKUTAN PELAKSANAAN RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SSM PP 1/2016

  - 8 -

  Amaun perbezaan gaji antara gaji permulaan (mengikut kelayakan akademik) dengan amaun gaji selepas diberi pgt 2016

  Kurang daripada gaji permulaan

  lebih daripada gaji permulaan

  Amaun perbezaan TPG baharu Amaun perbezaan gaji antara gaji permulaan (mengikut kelayakan akademik) dengan amaun gaji selepas diberi PGT 2016 kurang daripada gaji permulaan

  Bersamaan 1 KGT Januari

  Melebihi 1 KGT 2 KGT April

  Melebihi 2 KGT 3 KGT Julai

  Melebihi 3 KGT Oktober

  Kelayakan Akademik Skim PT(P/O) N19

  SPM RM1,352.00 SPM + Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 RM1,408.40 SPM + Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 RM1,464.80

  Tarikh Pergerakan Gaji Asal 1 Januari, 1 April, 1 Julai 1 Oktober

  TARIKH N17 N19

  CATATAN TELAH TERIMA PATUT TERIMA

  01/08/2015 928.00

  Lantikan tetap sebagai PT(PO) Gred N17. TPG 1 Oktober mulai tahun 2016.

  JGMM Gred N17 : RM928.00 RM3,375.00 Kadar KGT : RM95.00

  01/07/2016 1,023.00 PGT 2016 atas kadar RM95.00

  01/07/2016 1,023.00 31,352.00

  Pemindahan gaji PT(P/O) gred N17 ke gaji permulaan PT (P/O) Gred N19 berikutan Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di bawah SSM Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016. TPG BERUBAH 1 Oktober mulai tahun 2017