contoh karangan (spm) a+

Download Contoh Karangan (SPM) A+

Post on 01-Mar-2018

746 views

Category:

Documents

130 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Contoh Karangan (SPM) A+

  1/22

  Pengukuhan Institusi keluarga merupakan tunjang utama dalam keluarga bahagia.Huraikan peranan ahli

  keluarga dalam membina keluarga bahagia.

  Dalam mendepani era modenisasi abad ke-21 kini, dunia menyaksikan iktisad negara membangun seperti

  cendawan tumbuh selepas hujan. egara yang semakin pesat membangun seperti tenggelam sama basah timbul

  sama hanyut seiringan dengan negara maju yang lain. !ebagaimana yang kita ketahui, institusi keluarga

  merupakan tunjang utama dalam membina keluarga bahagia. Dari segi konsepsinya, institusi keluarga boleh

  ditakri"kan sebagai insan terdekat yang sanggup menerima kita seadanya dan sentiasa bersama tidak kira diwaktu susah atau senang. Dengan menunjukkan contoh yang baik, ibu bapa merupakan suri teladan yang

  terdekat dalam membentuk institusi keluarga yang utuh.#nak-anak juga memainkan peranan penting dalam

  membentuk peranan penting dalam membentuk institusi keluarga yang kukuh.Hal ini boleh dianalogikan

  seperti, tentera semut bekerjasama mengumpul makanan.Hal ini juga bertepatan dengan a"orisme, bagai aur

  dengan tebing.$iasanya keluarga bahagia dapat dibentuk melalui sikap ahli keluarga yang mempunyai sahsiah

  yang baik.%enurut pakar moti&asi Dato' Dr. Haji (ad)ilah *amsah, keutuhan institusi keluarga mampu

  membangunkan negara dengan aman tanpa perbalahan. +leh itu,setiap ahli keluarga perlu menjadi tulang

  belakang kepada institusi kekeluargaan supaya keluarga tidak berpecah belah.

  Peribahasa %elayu ada mengatakan bahawa anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa yang mencorakkannya.+leh itu,peranan ibu bapa dalam membentuk institusi keluarga bahagia ialah ibu bapa menjadi suri teladan yang

  baik kepada anak-anak. Hal ini kerana,ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak.Ibu

  bapa tidak seharusnya menunjukkan teladan yang negati" kepada anak-anak seperti berbohong,mengumpat dan

  bergaduh. atijahnya, anak-anak akan mencontohi setiap perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa. *eadaan ini

  akan mewujudkan hubungan baik di dalam sebuah keluarga. %enurut sta)ah !iti ur $ahiyah, ibu bapa

  merupakan idola kepada anak-anak justeru ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak

  dan sentiasa ber"ikiran positi". adikan kata-kata Imam #l-ha)ali sebagai panduan kerana, mendidik anak-anak

  umpama menanam biji benih dan dibajai,disirami serta dimanjai supaya membesar dengan subur dan

  mengeluarkan hasil baik. Ibu bapa yang menjadi suri teladan boleh dianologikan seperti kucing yang mengajar

  anaknya berjalan. Hal ini boleh dia"orismekan,bagaimana acuan begitulah kuihnya.!ebagai ibu bapa yangprihatin mereka perlu memastikan institusi keluarga bahagia dapat dikekalkan dengan memberikan contoh yang

  baik kepada anak-anak.!ekiranya ibu bapa berjaya menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak pastinya

  negara akan menghasilkan insan yang bijak sekali gus dapat mewujudkan keluarga yang aman dan damai.

  !aidina mar #l-*hatab pernah berkata,didiklah anak kamu mengikut )amannya,jangan mendidik mereka

  mengikut )aman kamu. +leh itu,ibu bapa perlu menyediakan kediaman yang selamat untuk anak-anak mengikut

  keperluan mereka. Hal ini kerana, kediaman yang selamat menyebabkan anak-anak berasa selamat dan

  dilindungi daripada ancaman luar.atijahnya, anak-anak akan lebih hati-hati sebelum melakukan akti&iti luar

  dan ber"ikir panjang kesannya sebelum melakukan akti&iti di luar rumah. #msalnya,ciri-ciri rumah yang

  selamat mempunyai empat buah bilik,dua buah bilik persalinan dan pengasingan di antara anak lelaki dan anakperempuan. !elain itu,ibu bapa perlu menyediakan jadual waktu yang selengkapnya untuk melakukan sebarang

  akti&iti sama ada menonton tele&isyen, waktu bermain dan seumpanya.*ediaman yang selamat dan selesa boleh

  dianologikan seperti, pohon yang melindungi sarang burung yang tersembunyi. Hal ini bertepatan dengan

  peribahasa,sediakan payung sebelum hujan. %enurut pepatah Inggeris,orang yang dilahirkan di dalam kandang

  kuda tidak semestinya menjadi kuda./ambahan pula, menurut *hong Hu 0hu sesiapa yang tidak ber"ikir

  panjang,kesusahan telah tersedia di mukanya.!ekiranya ibu bapa dapat menyediakan kediaman yang selamat

  dan selesa maka hal ini dapat mewujudkan keluarga yang bahagia.

 • 7/25/2019 Contoh Karangan (SPM) A+

  2/22

  %emetik wasitah nirmala seterusnya,ibu bapa haruslah menyediakan makanan yang berkhasiat dan seimbang

  dapat membantu pembesaran anak-anak dengan sempurna. atijahnya,tubuh anak-anak yang sihat dapat

  membantu menjamin keluarga bahagia.#msalnya,ibu bapa perlu menyediakan sarapan yang bercoklat untuk

  anak-anak mendapat tenaga di pagi hari. *ajian ni&ersiti %alaysia Pahang menunjukkan bahawa ,anak-anak

  yang tidak mendapat sarapan menyebabkan mereka tidak mempunyai tenaga dan pelajaran di dalam kelas akan

  terganggu.Peribahasa %elayu ada mengatakan, badan yang sihat dapat melahirkan otak yang cerdas.+leh itu,ibu

  bapa perlulah menyediakan makanan yang seimbang supaya dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Hal ini

  kerana anak-anak yang mempunyai "ikiran dan badan yang sihat akan menyumbang kepada minda yang sihatdan menyebabkan anak-anak dapat ber"ikir dengan bijak tanpa terjebak dengan akti&iti yang bermoral.Hal ini

  boleh dianologikan seperti memberi baja yang berkualiti kepada benih agar dapat membesar dengan baik

  %enurut #le +sbon makanan yang sihat dan berkhasiat akan menjana kepada kesihatan yang baik. elaslah

  bahawa makanan yang seimbang dan berkhasiat akan menyumbang institusi keluarga bahagia

  Dari sudut kodi"ikasi yang berbe)a,semua ahli keluarga perlu menjaga kebersihan tempat tinggal agar

  persekitaran tempat tinggal bersih dan ceria. Hal ini kerana,persekitaran tempat tinggal yang bersih dan ceria

  dapat menenangkan "ikiran dan kebahagiaan dapat dikecap.$iasanya,ahli keluarga yang progresi" akan

  memastikan kebersihan dan keceriaan kediaman mereka.atijahnya,tempat tinggal akan sentiasa bersih dan

  penghuninya akan sentiasa ceria.%enurut ao /)e dalam karya mukadimahnya,jika tujuan anda jelas,andaboleh mencapainya dengan mudah.#hli keluarga perlulah bekerjasama mengekalkan kebersihan dan keceriaan

  tempat tinggal.Hal ini bertepatan dengan peribahasa, bagai aur dengan tebing.Hal ini boleh dianologikan seperti

  penyapu yang sentiasa digunakan. %enurut mantan Perdana %enteri /un Dr. %ahathir %ohamad,keluarga

  bahagia dapat mencapai bermula dengan kebersihan tempat tinggal dan keceriaan isi rumah.Hal ini boleh

  dianologikan seperti, bunga mawar yang mekar.!ekiranya ahli keluarga menjadi persekitaran tempat tinggal

  dengan baik,maka negara akan mempunyai isi rumah yang bahagia dan mementingkan kebersihan.

  Dalam Islam telah menetapkan bahawa 3 tahun pertama kelahiran , hendaklah kita menjadikan anak-anak

  sebagai teman sepermainan , 3 tahun berikutnya hendaklah kita mendidiknya dengan rotan dan 3 tahun

  seterusnya hendaklah kita jadikannya sahabat . +leh itu , sudah terang lagi bersuluh , ibu bapa harus caknaterhadap kesihatan ahli keluarga . Hal ini kerana, peranan ibu bapa amat penting dalam memastikan ahli

  keluarga sihat sejahtera .Impaknya , anak-anak akan merasakan diri mereka diberi sepenuh perhatian oleh ibu

  bapa dalam sebuah keluarga . Ibu bapa yang cakna terhadap kesihatan ahli keluarga dapat dianologikan seperti

  payung yang sentiasa terbuka untuk melindungi diri daripada panas terik mentari .#msalnya, anak-anak yang

  sakit perlu dirujuk ke klinik dan hospital sebelum nasi menjadi bubur.$iasanya , ibu bapa yang cakna terhadap

  kesihatan ahli keluarga ialah ibu bapa yang prihatin . %enurut Datok Dr. Haji (ad)illah *amsah , keluarga yang

  bahagia ialah keluarga yang hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera . +leh itu , ibu bapalah yang

  mencorakkan sesebuah keluarga itu menjadi sebuah keluarga bahagia . !ekiranya ibu bapa di negara kita cakna

  terhadap kesihatan ahli keluarga , maka wujudlah sebuah keluarga yang bahagia tanpa sebarang pertelingkahan

  4ahmohan andhi dalam karya mukadimahnya menyatakan bahawa, keruntuhan keluarga akan melahirkan

  generasi yang lemah . !ebagai remaja yang lebai lagi berjanggut dalam memacu negara ke persada antarabangsa

  , anak-anak yang bersahsiah terpuji dapat merealisasikan institusi keluarga yang bahagia . Hal ini kerana , anak-

  anak yang mempunyai peribadi yang mulia dan berbudi pekerti yang tinggi dapat memenuhi tuntutan sebuah

  keluarga yang bahagia . atijahnya , anak-anak yang soleh dan solehah dapat menjaga nama baik keluarga di

  samping melahirkan generasi yang cemerlang dan si"ar jenayah . +leh itu , ibu bapa perlu membentuk peribadi

  anak-anak mereka sejak kecil bagi menjamin kesejahteraan keluarga pada masa akan datang . Ibu bapa yang

  mampu mendisiplinkan anak-anak sejak kecil bertepatan dengan a"orisme, melentur buluh biarlah dari

 • 7/25/2019 Contoh Karangan (SPM) A+

  3/22

  rebungnya . %enurut oseph 0onrad , kejayaan tidak datang kepada manusia yang leka . +leh itu, ibu bapa yang

  bertanggunjawab tidak seharusnya leka dan bersikap bena tak bena dalam menerapkan akhlak terpuji dalam diri

  anak-anak. Ibu bapa yang membentuk sahsiah terpuji anak-anak boleh dianologikan seperti, ibu ayam yang

  mengajar anaknya mencari makan .!ekiranya anak-anak yang mempunyai sahsiah peribadi yang terpuji maka

  mereka dapat menjamin keharmonian dan kesejahteraan keluarga .

  !elain itu , peranan ahli keluarga terdekat seperti adik-beradik , nenek , datuk , saudara-mara juga penting

  dalam membentuk keluarga bahagia . Hal ini kerana ,