contoh jawapan karangan

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

829 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016

  Rangka/skema ini saya bina sebagai panduan untuk persediaan terakhir anak-anak didik

  membuat ulang kaji khususnya untuk kertas 1. Rangka ini tiada kenamengena dengan soalan

  ramalan mahupun soalan spot. Elakkan daripada membuat sebarang spekulasi tentang soalan

  itu dan ini yang bakal keluar dalam SPM nanti.

  Rakan-rakan guru yang dihormati sekalian;

  Hingga had ini dahulu yang dapat saya siapkan skema/rangka isi soalan kertas 1 Pep.

  Percubaan SPM 2016, negeri-negeri di Malaysia. Atas faktor kekangan masa dan tempoh

  dengan peperiksaan SPM yang semakin hampir, saya muat naikkan dahulu mana-mana yang

  sempat disiapkan. Terdapat beberapa soalan lagi khususnya bagi negeri Sabah dan Melaka

  akan saya siapkan dalam tempoh yang terdekat.

  Saya memohom kemaafan atas segala bentuk kesalahan terutama kesalahan ejaan

  memandangkan saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengedit. Sukalah saya

  tegaskan di sini, rangka isi dan sampel karangan di sini adalah relevan untuk pelajar-pelajar

  kelas hadapan dan yang berpotensi untuk menggapai A++ sahaja. Idea dan bahasa yang saya

  kemukakan agak tinggi selaras dengan matlamat untuk melahirkan pelajar yang kompetan.

  Hasil kerja ini ialah sumbangsih saya kepada rakan-rakan guru di seratus lima (105)

  buah sekolahh dan venue di seluruh negara yang telah memberi peluang kepada saya

  membimbing anak-anak didik mereka dalam kemahiran mengarang. Selain itu, bahan ini juga

  sebagai dedikasi saya kepada semua anak didik di seantero pelosok negara yang sedang

  berhadapan dengan panas bara SPM yang semakin membahang kini. Semoga usaha yang

  sedikit ini memberi impak yang cukup besar. Terima kasih kepada semua rakan guru yang telah

  memberikan segala teguran ikhlas dan garis pandu untuk saya terus berkarya dalam bidang ini.

  Ingatlah rakan-rakan, semua hasil kerja ini adalah daripada keringat dan benih akal saya sendri.

  Seratus peratus reka ciptanya dan kerah mindanya saya dedikasikan untuk anak-anak didik.

  Seyogia tiadalah pihak yang berwewenang mengeluarkan semula bahan ini dalam apa-apa cara

  untuk maslhat komersial. Atas apa-apa cara yang anda keluarkan semula, saya tiada kudrat

  untuk melarang, tetapi Allah yang lebih untuk membalas atas segalanya. Terima kasih.

  Sesungguhnya: JASA JADI KENANGAN BUDI JADI SEBUTAN

 • 2

  NEGERI KEDAH

  Soalan 1 : Semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat hari ini dikatakan kian luntur.

  Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk memupuk semangat

  kejiranan.

  CATATAN : SILA UBAH SUAI ATAU PADANKAN SOALAN INI DENGAN 2 SOALAN DI BAWAH:

  Amalan lama seperti budaya tegur-menegur dalam kalangan masyarakat hendaklah disuburkan

  semula.

  Huraikan langkah-langkah untuk mengembalikan budaya tersebut dan kebaikannya (Ruj. Teks

  Tkn 4, Unit 1 Bhg 2).

  SET 1:

  Pendahuluan : Kita hidup sandar-menyandar, bak aur dengan tebing. Kita terus berpegang

  dengan amalan murni budaya lama ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati gajah

  sama dilapah dan hati kuman sama dicecah. Kehidupan seperti inilah yang bakal menjanakan

  sebuah masyarakat yang prihatin, dinamik, dan progresif. Walau bagaimanapun, akibat

  perubahan zaman yang dibelenggu dengan hambatan mengejar kerjaya dan kehidupan yang

  semakin kompleks, manusia mula mengabaikan tradisi mulia itu. Kini kehidupan dirasakan

  terlalu rumit, merimaskan dan tiada roh kesejahteraan. Demi menjadikan kehidupan kita lebih

  bermakna, seyogialah kita kembalikan semula amalan lama dengan menyuburkan budaya tegur-

  menegur dalam kalangan masyarakat.

  Isi 1 : Menghidupkan semula tradisi masyarakat silam masyarakat silam terlalu kuat ikatan

  kejiranan dan kasih sayang menyuburkan tradisi kunjung-mengunjung - tradisi bergotong-

  royong, unjuk-mengunjuk, memberi dan menerima hendaklah diperkasakan dalam masyarakat

  (sedikit tanda ingat dan banyak tanda ada)

  Isi 2 : Berusaha memupuk persefahaman dan saling hormat sesama jiran tetangga jiran

  ibarat saudara mara sendiri - sentiasa bersama dalam menghadapi sebarang masalah besar

  atau kecil - tidak membezakan status dalam masyarakat tiada perbezaan pangkat, miskin atau

  kaya - amalan menegur kesalahan dengan nasihat secara ikhlas amalkan tanggungjawab

  anakku anakkau dan anakkau anakku

  Isi 3 : Mengembalikan tradisi secara contoh dan teladan - kalangan berpengaruh dalam

  masyarakat hendaklah menjadi role model - ibu bapa mengajarkan anak-anak cara-cara

  menghormati orang yang lebih tua - pemimpin sentiasa mendekati rakyat sentiasa berinteraksi

  secara sopan, jujur, dan telus

  Isi 4 : Saling membantu dan menyokong dalam urusan harian boleh memperkukuh jalinan

  kejiranan - golongan berada sentiasa menjadi tempat merujuk golongan miskin manakala yang

  miskin menghormati dan menyokong yang berada - mengadakan jamuan dan kenduri-kendara

  tidak mengukur nilai kebendaan tetapi ikhlas sebagai paksi perhubungan mesra

  Isi 5 : Golongan tua sentiasa dijadikan pakar rujuk sebagai menghormati taraf mereka dalam

  masyarakat - menghargai pengalaman dan usia mengatasi darjat dan pangkat - golongan muda

  sentiasa dinasihati - tidak wujud jurang yang terlalu dalam antara generasi elakkan perbuatan-

  perbuatan yang keji dan mungkar dalam masyarakat

 • 3

  Kesimpulan : Walaupun amalan tradisi nenek moyang itu semakin terhakis dalam kehidupan

  masyarakat global, namun rohnya masih dirasai oleh sebahagian masyarakat di pedalaman.

  Oleh hal yang demikian, amalan murni yang sudah lama berakar umbi ini elok dihidupkan

  kembali agar kehidupan bermasyarakat lebih harmoni dan riang.

  SET 2 :

  Tradisi kejiranan yang telah diamalkan oleh masyarakat silam berjaya membendung anasir yang

  tidak baik seperti penganiayaan dan penderaan kanak-kanak

  Bincangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menyemai sikap tersebut semula dalam

  kalangan masyarakat (Ruj. Teks Tkn 4, Unit 1 Bhg 3).

  Pendahuluan: Peribahasa Melayu selalu menempelak sikap golongan yang sangat

  mementingkan diri seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing- Tempelak tersebut

  bagaikan sudah sinonim dengan gaya hidup manusia moden. Pegangan seperti itu sebenarnya

  mendatangi kita pelbagai implikasi negatif apabila masing-masing tidak ambil peduli walaupun

  jiran di sebelah rumah. Dengan sikap seumpama itulah akhirnya pelbagai tragedi seperti

  penculikan, penderaan, dan pembunuhan dalam kalangan kanak-kanak semakin menjadi-jadi.

  Kini masyarakat mula dibebani sindrom resah dan ketakutan. Demi mengembalikan kehidupan

  yang sejahtera, aman dan harmoni, beberapa amalan murni hendaklah disemaikan semula

  dalam masyarakat.

  Isi 1 : Kembalikan sifat ingin menjaga tepi kain orang dengan amalan yang positif sikap

  sentiasa ambil berat dan bertanya khabar dalam kehidupan masyarakat tradisi hendaklah

  dihidupkan semula.

  Isi 2 : Elakkan sikap yang terlalu bertuhankan material dan individualistik meminggirkan diri

  daripada masyarakat arus perdana gah dan sombong dengan kekayaan yang ada.

  Isi 3 : Memperkasakan dan menghidupkan roh amalan ziarah dan kejiranan menghormati jiran

  tetangga seperti menjaga kepentingan diri sendiri meneruskan tradisi rumah terbuka, kenduri-

  kendara, sambutan perayaan dan ziarah kesakitan serta kematian.

  Isi 4: Mewujudkan persatuan/induk masyarakat setempat badan kebajikan

  penduduk/masyarakat menjadi mata dan telinga kepada keselamatan penduduk serta

  perantara dengan pihak berkuasa keselamatan.

  Isi 5 : Bekerjasama dengan pihak polis penubuhan Rakan Cops sebagai suatu organisasi

  yang aktif mengawal ketenteraman dan menyokong pihak polis mencegah jenayah.

  Kesimpulan: Mafhum daripada sepotong maksud Hadis yang menyatakan, Kehidupan kita

  ibarat sebatang tubuh. Apabila satu daripada anggotanya sakit, justeru seluruh tubuh turut

  merasai sakit dan bersama-sama berjaga malam. Demikianlah gaya hidup intim yang wajar

  diteruskan dalam masyarakat moden kini. Insya-Allah apabila amalan seperti ini dihidupkan

  semula nescaya kita terhindar daripada sebarang ancaman dan ketidaktenteraman.

 • 4

  Soalan 2 : Kesedaran sivik merupakan aspek penting dalam kehidupan. Namun begitu, sikap ini

  semakin kurang diamalkan dalam kalangan masyarakat.

  Huraikan punca-punca wujudnya keadaan ini dan cara-cara untuk menerapkan kesedaran

  tersebut.

  NOTA : SAMPEL JAWAPAN INI IALAH IHSAN DARIPADA MODUL SAYA EDISI 2014.

  Anasir vandalisme, membuang sampah merata-rata, merokok di tempat larangan, dan

  mengotori tempat-tempat awam merupakan fenomena biasa yang mudah dilihat dalam

  kalangan masyarakat kita. Sekali imbas, kita seakan-akan terfikir bahawa masyarakat kita masih

  belum bertamadun sedangkan kita sudah memasuki era milenium. Walaupun tahap celik akal

  masyarakat juga dikatakan semakin tinggi, namun tingkah laku yang mempamerkan tahap

  kerendahan disiplin masih berleluasa juga. Malu dengan imej kita terhadap masyarakat luar,

  semua pihak hendaklah lebih prihatin untuk mengenal pasti punca gejala ini semakin luntur dan

  seterusnya mengambil beberapa langkah praktikal untuk memantapkan semula tahap disiplin.

  Faktor prima yang membawa kepada menularnya gejala negatif ini adalah disebabkan

  oleh lunturnya semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Hal (fenomena) ini terjadi

  disebabk