contoh instrumen kemahiran menulis tahun 2

Click here to load reader

Post on 02-Jun-2015

8.498 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

instrumen band bahasa arab tahun 2

TRANSCRIPT

  • 1. 1CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 1PERNYATAAN STANDARDMengetahui asas mendengar, bertutur, membaca danPRESTASI menulis. B1DT1DESKRIPTOR Menulis huruf. B1DT1E1EVIDENSMenulis huruf hijaiyyah berdasarkan pengetahuan sedia ada.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah (). LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memberikan arahan kepada murid supaya menulishuruf hijaiyyah di tempat kosong. 2. Murid perlu menulis huruf hijaiyyah di tempat kosongberdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B1DT1E1)

2. 2 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B1DT1E1ARAHAN : 3. 3CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 2PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar,PRESTASI disebut, dibaca dan ditulis. B2DT1DESKRIPTOR Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. B2DT1E1 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan:EVIDENS() dengan betul mengikut bimbingan.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah yangdifokuskan: () untuk disambung. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menyambungkan huruf hijaiyyahyang difokuskan: (). 2. Murid menyambungkan huruf hijaiyyah yang difokuskan:() di dalam lampiran yang disediakan.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B2DT1E1) 4. 4 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B2DT1E1ARAHAN : .1 .2 .3 .4 .5 5. 5CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 2PERNYATAAN STANDARDMengetahui dan memahami perkara yang didengar,PRESTASI disebut, dibaca dan ditulis. B2DT1DESKRIPTOR Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. B2DT1E2EVIDENSMenulis huruf hijaiyyah bersambung dengan betul mengikut bimbingan.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) untuk disambung. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid diberikan salah satu huruf hijaiyyah yangdifokuskan () untuk disambung di depan, di tengah dan di hujung.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B2DT1E2) 6. 6 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B2DT1E2ARAHAN : 7. 7CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 3PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberi respons terhadapPRESTASI perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B3DT1DESKRIPTOR Menulis perkataan dengan betul. B3DT1E1EVIDENS Menyalin dan menulis perkataan dengan bimbingan.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran perkataan yang mengandungi titik-titik garisanterputus-putus. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menyalin semula perkataan melaluititik-titik menjadi perkataan.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B3DT1E1) 8. 8 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B3DT1E1ARAHAN : 9. 9CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 3PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberi respons terhadapPRESTASI perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B3DT2DESKRIPTOR Menulis nombor dan bilangan (11-19) dengan betul. B3DT2E1EVIDENSMenulis nombor dan bilangan (11-19) mengikut susunan dengan bimbingan.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran nombor dan bilangan (11-19) . LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menulis nombor dan bilangan(11-19) secara tersusun samada di papan hitam atau diatas kertas.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B3DT2E1) 10. 10 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B3DT2E1ARAHAN : 11. 11CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons denganPERNYATAAN STANDARD beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibacaPRESTASI dan ditulis. B4DT1DESKRIPTOR Menyalin ayat mudah () dengan betul. B4DT1E1 Menyalin dan memahami ayat mudah ( ) denganEVIDENS betul mengikut bimbingan.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Senarai ayat mudah ( ) untuk ditulis. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menyediakan ayat mudah () untuk disalinsemula. 2. Guru menyuruh murid menyalin semula dalam kertasyang disediakan dengan betul.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B4DT1E1) 12. 12 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B4DT1E1ARAHAN : 13. 13CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 5PERNYATAAN STANDARDMengetahui, memahami dan memberi respons denganPRESTASI sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B5DT1DESKRIPTOR Menulis ayat mudah ( ) dengan betul dan kemas. B5DT1E1EVIDENSMenyalin dan menulis serta memahami ayat mudah ( ) dengan betul.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Senarai ayat mudah ( ) 2. Gambar LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memberikan ayat mudah () berkaitandengan gambar. 2. Murid menyalin dan menulis semula ayat mudah( ) berdasarkan gambar dengan betul.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B5DT1E1) 14. 14 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B5DT1E1ARAHAN : 15. 15CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons padaPERNYATAAN STANDARD situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadapPRESTASI perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B6DT1DESKRIPTOR Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayatEVIDENSmudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Senarai huruf hijaiyyah untuk ditulis oleh murid. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menyebut 3 huruf hijaiyyah secara perlahan-lahan. 2. Murid menulis huruf hijaiyyah yang disebut oleh guru.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) 16. 16CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B6DT1E1 )Huruf)ARAHAN : Nota: Guru menyebut 3 huruf dari huruf-huruf berikut: () 17. 17CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons padaPERNYATAAN STANDARDsituasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadapPRESTASI perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B6DT1DESKRIPTOR Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayatEVIDENSmudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Senarai perkataan yang berkaitan. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memilih 3 perkataan daripada sejumlah perkataanyang disediakan. 2. Guru menyebut 3 perkataan dan menyuruh murid menulissemula perkataan berikut dalam kertas yang disediakan.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) 18. 18 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B6DT1E1 )Perkataan)ARAHAN : 1 2 3 Nota: Guru menyebut 3 perkataan dari perkataan-perkataan berikut: ( ) 19. 19CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2KEMAHIRANMenulisBAND 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons padaPERNYATAAN STANDARD situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadapPRESTASI perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B6DT1DESKRIPTOR Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayatEVIDENSmudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak.AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Senarai nombor dalam bentuk perkataan. LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memilih 3 nombor dalam bentuk perkataan daripadasejumlah perkataan yang disediakan. 2. Guru menyebut 3 nombor dalam perkataan danmenyuruh murid menulis semula dalam bentuk perkataanberikut pada kertas yang disediakan.CONTOH ITEMRUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1) 20. 20 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASIBAHASA ARAB TAHUN 2NAMA :..................................................................... TARIKH :....................................TAHUN:.....................................................................LAMPIRAN : B6DT1E1 (Nombor & Bilangan)ARAH