contoh instrumen kemahiran menulis tahun 2

Download Contoh Instrumen Kemahiran Menulis Tahun 2

Post on 16-Jul-2015

132 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR

Menulis 1 Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. B1DT1 Menulis huruf. B1DT1E1 Menulis huruf hijaiyyah berdasarkan pengetahuan sedia ada. BAHAN: 1. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah (

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

).

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memberikan arahan kepada murid supaya menulis huruf hijaiyyah di tempat kosong. 2. Murid perlu menulis huruf hijaiyyah di tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B1DT1E1)

2 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B1DT1E1 ARAHAN :

3 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B2DT1 Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. B2DT1E1 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul mengikut bimbingan. AKTIVITI PENTAKSIRAN BAHAN: 1. Lampiran yang mengandungi huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) untuk disambung.

DESKRIPTOR

EVIDENS

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menyambungkan huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ). 2. Murid menyambungkan huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) di dalam lampiran yang disediakan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B2DT1E1)

4 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B2DT1E1 ARAHAN :

.1 .2 .3 .4 .5

5 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B2DT1 Menulis huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) dengan betul. B2DT1E2 Menulis huruf hijaiyyah bersambung dengan betul mengikut bimbingan. BAHAN: 1. Lampiran huruf hijaiyyah yang difokuskan: ( ) untuk disambung.

DESKRIPTOR

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Murid diberikan salah satu huruf hijaiyyah yang difokuskan ( ) untuk disambung di depan, di tengah dan di hujung.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B2DT1E2)

6 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B2DT1E2 ARAHAN :

7 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN Menulis 3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B3DT1 Menulis perkataan dengan betul. B3DT1E1 Menyalin dan menulis perkataan dengan bimbingan. BAHAN: 1. Lampiran perkataan yang mengandungi titik-titik garisan terputus-putus.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menyalin semula perkataan melalui titik-titik menjadi perkataan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DT1E1)

8 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 NAMA TAHUN :..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DT1E1 ARAHAN :

9 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR Menulis 3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B3DT2 Menulis nombor dan bilangan (11-19) dengan betul. B3DT2E1 Menulis nombor dan bilangan (11-19) mengikut susunan dengan bimbingan. BAHAN: 1. Lampiran nombor dan bilangan (11-19) .

EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru meminta murid menulis nombor dan bilangan (11-19) secara tersusun samada di papan hitam atau di atas kertas.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DT2E1)

10 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B3DT2E1 ARAHAN :

11 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 4 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B4DT1 Menyalin ayat mudah (

DESKRIPTOR

) dengan betul.

EVIDENS

B4DT1E1 Menyalin dan memahami ayat mudah ( betul mengikut bimbingan.

) dengan

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Senarai ayat mudah (

) untuk ditulis.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menyediakan ayat mudah (

) untuk disalin

semula. 2. Guru menyuruh murid menyalin semula dalam kertas yang disediakan dengan betul.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B4DT1E1)

12 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B4DT1E1 ARAHAN :

13 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2 KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Menulis 5 Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B5DT1 Menulis ayat mudah (

DESKRIPTOR

) dengan betul dan kemas.

EVIDENS

B5DT1E1 Menyalin dan menulis serta memahami ayat mudah ( ) dengan betul. BAHAN: 1. Senarai ayat mudah ( 2. Gambar

AKTIVITI PENTAKSIRAN

)

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memberikan ayat mudah (

) berkaitan

dengan gambar. 2. Murid menyalin dan menulis semula ayat mudah ( ) berdasarkan gambar dengan betul.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B5DT1E1)

14 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B5DT1E1 ARAHAN :

15 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Menulis 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B6DT1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Senarai huruf hijaiyyah untuk ditulis oleh murid.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru menyebut 3 huruf hijaiyyah secara perlahan-lahan. 2. Murid menulis huruf hijaiyyah yang disebut oleh guru.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1)

16 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA

:..................................................................... TARIKH :....................................

TAHUN

:.....................................................................

LAMPIRAN : B6DT1E1 )Huruf) ARAHAN :

Nota: Guru menyebut 3 huruf dari huruf-huruf berikut: (

)

17 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Menulis 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B6DT1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) dengan betul. B6DT1E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan dan ayat mudah ( ) yang didengar dengan betul mengikut bimbingan secara imlak.

DESKRIPTOR

EVIDENS

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN: 1. Senarai perkataan yang berkaitan.

LANGKAH PENTAKSIRAN: 1. Guru memilih 3 perkataan daripada sejumlah perkataan yang disediakan. 2. Guru menyebut 3 perkataan dan menyuruh murid menulis semula perkataan berikut dalam kertas yang disediakan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B6DT1E1)

18 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA TAHUN

:..................................................................... TARIKH :.................................... :.....................................................................

LAMPIRAN : B6DT1E1 )Perkataan) ARAHAN :

1

2

3

Nota: Guru menyebut 3 perkataan dari perkataan-perkataan berikut:

(

)

19 CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

Menulis 6 Mengetahui, mema