contoh fail meja program pemulihan khas

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2015

1.069 views

Category:

Documents

133 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. Kulit Fail2. Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan 3. VISI4. MISI5. Matlamat 6. Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan 7. Carta Organisasi Sekolah8. Carta Organisasi Program Pemulihan Khas9. Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan9.1.4 Penyediaan Fail9.1.5 Penyedian Jadual Waktu10. Proses Kerja10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 610.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan10.5 Penyediaan Fail10.6 Penyediaan Jadual Waktu11. Carta Aliran Kerja11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 611.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan11.5 Penyediaan Fail11.6 Penyediaan Jadual Waktu12. Senarai Semak13. Peratuan-peraturan Pentadbiran14. Senarai Undang-undang Pekeliling15. Senarai borang-borang yang digunakan16. Norma kerja17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

TRANSCRIPT

F A I L M E J A

FAIL MEJA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH

:SK LONG TUNGANKOD SEKOLAH

:YBB 4356GRED SEKOLAH

:BDAERAH

:BARAMALAMAT SEKOLAH:SK LONG TUNGAN,

D/A PPD BARAM,

98050, MARUDI,

SARAWAK NO. TEL SEKOLAH:TIADANO. FAKS SEKOLAH:TIADAKANDUNGAN1. Kulit Fail

2. Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan 3. VISI

4. MISI5. Matlamat 6. Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan 7. Carta Organisasi Sekolah

8. Carta Organisasi Program Pemulihan Khas

9. Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain

9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas

9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan

9.1.4 Penyediaan Fail9.1.5 Penyedian Jadual Waktu

10. Proses Kerja10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 610.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

10.5 Penyediaan Fail

10.6 Penyediaan Jadual Waktu

11. Carta Aliran Kerja11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS

11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 611.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

11.5 Penyediaan Fail

11.6 Penyediaan Jadual Waktu12. Senarai Semak13. Peratuan-peraturan Pentadbiran

14. Senarai Undang-undang Pekeliling15. Senarai borang-borang yang digunakan16. Norma kerja

17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

1.0Sejarah Kelas Pemulihan Khas

Kelas Pemulihan Khas, SK Long Tungan merupakan satu titik tumpu bagi merealisasikan impian dan harapan murid-murid yang ketinggalan dan tidak mencapai tahap kemahiran 3M.Kelas Pemulhan Khas, SK Long Tungam yang dinamakan kelas HARAPAN dimulakan pada tahun 2013 seusia dengan permulaan sessi pembelajaran sekolah ini.

Bermula dengan bilangan pelajar seramai 3 orang (tahun 2013), terkini pada tahun 2015 bilangan pelajar adalah 2 orang murid sahaja. Program kelas Harapan lahir atas kesedaran hasil dari kajian yang dibuat didapati murid-murid yang mundur berpunca kerana tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

Matlamat utama program ini adalah di atas kesedaran untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang lebih mantap serta merealisasikan impian insan pelajar yang mundur yang juga mempunyai keinginan seiring dengan rakan pelajar lain untuk sama-sama menuju puncak kejayaan.2.0V I S I

VISI SEKOLAHPendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara SejahteraVISI PEMULIHAN KHAS

Melahirkan insan yang mampu mengadaptasikan ilmu dalam kehidupan harian.

3.0M I S I

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.

2. Menghasilkan pelajar yang cemerlang dan hebat dalam kurikulum melalui pengajaran yang mantap dan cekap.

3. Melahirkan pelajar yang cemerlang dan berwibawa dalam bidang kokurikulum melalui program dan latihan berterusan.

4. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria.

5. Mengekalkan / menjalinkan hubungan baik sedia ada dengan ibu bapa dan komuniti.

4.0Matlamat Sekolah

Untuk menjana perkembangan minda dan sahsiah pelajar SKP menghadapi masa depan

yang cemerlang :

Cemerlang ilmu sejati,

Cemerlang akal budi,

Cemerlang keterampilan diri.

5.0Objektif Program Pemulihan Khas

OBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-

kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka; Membantu murid mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dari P & P dalam kehidupan harian;

Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain;

Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin;

Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa;

Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran;

Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;

Menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan

Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

4.0 Carta Organisasi

5.0Carta Organisasi Program Pemulihan Khas

6.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1. Pegawai Pelajaran Daerah

2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah

3. Guru Besar

4. Penolong Kanan

1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Merancang

Melaksana

Menilai

Melapor

Kerja susulan

2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS.

Mengenalpasti

Merancang

Penyediaan aktiviti

Penyediaan ABM

Penilaian

Melapor

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan

Penyediaan Ujian

Melaksana

Merekod

Melapor

4.Penyediaan Fail

Merancang

Penyediaan kulit fail

Melabel fail

Merekod Fail

Sedia daftar Fail

Menyimpan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu

Merancang

Menyelaras

Mencatat

Mempamer

Mengedar

Melaksana1.Guru Besar:

Pemantauan

peruntukkan

kewaangan

Nasihat

Sokongan

2. Pen Kanan:

Pemantauan

Membimbing

Sokongan

3.Ketua Panitia:

Laporan Prestasi Murid

4. Guru Kelas

tingkah laku murid

5.Guru Matapelajaran:

mengealpasti daerah-daerah kelemahan Murid

6. Guru PSS:

Penggunaan PSS

7:Guru ICT:

Penggunaan makmal ICT

8. Kerani

Surat menyurat

Pelaporan

Alatulis & Peralatan

7.0Proses Kerja Aktiviti7.1PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Pencalonan & pengumpulan maklumat murid.

2. Menjalankan ujian diagnostik &

Pengamatan.

3. Menganalisa ujian diagnostik &

Pengamatan.

4. Penyediaan Rancangan

mengajar.

5. Menjalankan pengajaran &

Pembelajaran.

6. Menjalankan Ujian IPP2M & MIR (Jun & Oktober)

7. Memeriksa Ujian IPP2M & MIR a. Melepasi wajaranmengikuti p&p di Kelas Perdana.

b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas.8. Menghantar data ke PPD/JPN.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Ketua Panitia

6. Guru Kelas

7. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

7.0Proses KerjaAktiviti7.2MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK

Muka surat ini1 / 1

Pegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

MEMBANTU Guru BM, M3 / LINUS untuk :-

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M.

2. Merancang Kaedah Pengajaran.

3. Menyediakan aktiviti.

4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.

6. Membuat penilaian.

7. Membuat laporan kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

7. Guru LINUS

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

7.0Proses KerjaAktiviti7.3MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Mentadbir soalan ujian untuk membuat penilaian (IPP2M/MiR).

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Merekod keputusan setiap ujian.

4. Membuat laporan ujian kepada kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

7.0Proses KerjaAktiviti7.4PENYEDIAAN FAIL

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menyediakan fail

2. Mengemaskini fail.3. Menyimpan dan memastikan

keselamatan fail.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

7.0Proses KerjaAktiviti7.5PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Muka surat ini1 / 1

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Merancang jadual waktu program pemulihan khas.2. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas.

3. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas ya