contoh eviden

Download contoh eviden

Post on 25-Sep-2015

226 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

eviden kh

TRANSCRIPT

KOD EVIDENCE :

LEMBARAN EVIDENCEKOD EVIDENCE : B3D2E2/B4D2E1/B5D2E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

Bacaan dahulu = 765400Bacaan sekarang = 765730

Tarif

200 unit pertama = RM 0.218800 unit berikutnya = RM 0.258

Hitungkan jumlah bayaran yang dikenakan mengikut kadar tarif yang diberikan

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B3D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Nyatakan bacaan meter kWj berikut

10 000 1000 100 10 1 1/10

3 7 3 2 4 0

-----------------------------------------------------------------------

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN EVIDENCEKOD EVIDENCE : B1D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Senaraikan tiga jenis ruang tempat kediaman

a)

b)

c)

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

R

KOD EVIDENCE : B1D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Padankan tiga jenis ruang tempat kediaman di bawah

ruang kerja

ruang persendirian

ruang sosial

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolahsKOD EVIDENCE : B1D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Berdasarkan gambar di bawah , nyatakan jenis-jenis tempat Kediaman .

..

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolahKOD EVIDENCE : B1D2E2UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Senaraikan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman

a) ___________________________________________

b)____________________________________________

c)____________________________________________

d)____________________________________________

e)____________________________________________

f)____________________________________________

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B1D2E2SUJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Nyatakan faktor keselesaan berdasarkan gambar di bawah

..

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

RKOD EVIDENCE : B1D2E2UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut faktor keselesaan

Skema warna pencahayaan pengudaraan

.

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B1D2E3UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Senaraikan jenis=jenis pembersihan tempat kediaman.

a)

b)

c)

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

S

KOD EVIDENCE : B1D2E3UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Nyatakan dua jenis pembersihan tempat kediaman berdasarkan rajah

.

..

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

R

KOD EVIDENCE : B1D2E3UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Berdasarkan rajah di bawah, isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Pembersihan harian Pembersihan mingguan Pembersihan berkala

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B2D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Terangkan dengan ringkas ruang-ruang yang terdapat di rumah kediaman.

a) Ruang sosial ________________________________________________________________________________________________________

b) Ruang kerja

__________________________________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

S

KOD EVIDENCE : B2D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Isikan tempat kosong mengikut jenis ruang tempat kediaman

RuangFungsiContoh

Berehat dan berinteraksi antara ahli keluargaBilik istirehat, ruang tamu

Tempat berehat dan menyimpan wardrobeBilik tidur, bilik mandi

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

R

KOD EVIDENCE : B2D2E1UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Isikan tempat kosong mengikut jenis ruang tempat kediaman

Ruang sosial Ruang kerja Ruang Persendirian

RuangFungsiContoh

Berehat dan berinteraksi antara ahli keluargaBilik istirehat, ruang tamu

Tempat berehat dan menyimpan wardrobeBilik tidur, bilik mandi

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B2D2E2UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Terangkan dengan ringkas dua faktor keselesaan tempat kediaman.

a) Pengudaraan ________________________________________________________________________________________________________

b) Skema warna

__________________________________________________________________________________________________________

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

SKOD EVIDENCE : B2D2E2UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Berdasarkan faktor keselesaan tempat kediaman, isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

a) ___________ yang baik di tempat kediaman adalah penting untuk mengelakkan kepanasan dan sesak nafas.

b) __________boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu warna lembut, warna terang, dan warna gelap.

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

RKOD EVIDENCE : B2D2E2UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURIDTarikh Pentaksiran

1. Berdasarkan faktor keselesaan tempat kediaman, isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Skema warnaPencahayaanPengudaraan

a) ___________ yang baik di tempat kediaman adalah penting untuk mengelakkan kepanasan dan sesak nafas.

b) __________boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu warna lembut, warna terang, dan warna gelap.

Dilaksanakan oleh,Disahkan oleh,

...................................................................................( )( )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B