ciri ciri istimewa

23
CIRI CIRI ISTIMEWA OLEH SAZALI SAMPAM NORDIN JALI RBT 3 JUN 2011 RBT 3109

Upload: nur-afiqah-zali

Post on 20-Jan-2016

165 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

mengenai ciri istimewa ikan hiasan

TRANSCRIPT

Page 1: Ciri Ciri Istimewa

CIRI CIRI ISTIMEWA

OLEH

SAZALI SAMPAMNORDIN JALI

RBT 3 JUN 2011

RBT 3109

Page 2: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWA

• Ciri-ciri istimewa ikan hiasan boleh dilihat melalui warna, sisik, saiz, bentuk badan, sirip, cara dan tabiat makan ,pergerakan, cara pembiakan dan jantina.

Page 3: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWAPERGERAKAN• Ikan mempunyai pergerakan unik contohnya ikan

mas,kelisa dan lain-lain yang bergerak perlahan dan mengasyikkan apabila kita memerhatikannya.

SISIK• Ikan hiasan mempunyai sisik yang cantik dan pelbagai

warna mengikut spesis.Sisik nipis berlendir berfungsi sebagai pelindung daripada bakteria dan serangan penyakit.

Page 4: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWASAIZ• Terdapat ikan hiasan yang kecil dan ada yang

besar seperti ikan Kelisa mempunyai saiz badan yang besar manakala ikan Guppy mempunyai saiz yang kecil.

SIRIP• Ada ikan sirip pendek dan ada yang sirip

panjang

Page 5: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWABENTUK BADAN• Ikan hiasan mempunyai pelbagai jenis bentuk

badan seperti pipih,gemuk,pendek dan panjang. Ikan Tiger Barb mempunyai bentuk badan pipih.

WARNA• Badan ikan hiasan mempunyai pelbagai warna

dan corak yang menarik.

Page 6: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWACARA MAKAN• Ikan hiasan mempunyai beberapa jenis spesis dan

habitat. Terdapat ikan hiasan yang makan makanan hidup dan makanan kering.

• tabiat makan iaitu ikan herbivor (pemakan tumbuhan),ikan karnivor (pemakan haiwan, terutama sekali memakan haiwan hidup), ikan detritivor (pemakan detritus atau bahan organik) dan ikan omnivor (pemakan segala macam makanan).Kebanyakan ikan hiasan adalah ikan herbivor dan omnivor.

• Contoh

ikan Tiger Barb makan makanan rumusan dan makanan hidup.

Page 7: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWAJANTINA• Terdapat beberapa perkara yang membezakan jantan

atau betina ikan hiasan seperti bentuk badan, warna dan saiz ikan.

• Ikan Angelfish dibezakan melalui bentuk badan.• Ikan jantan lebih besar dan perut pipih

Page 8: Ciri Ciri Istimewa

CIRI – CIRI ISTIMEWACARA PEMBIAKAN• Ikan membiak dengan dua cara iaitu bertelur dan

beranak. • Tiger barb dan Guppy merupakan spesis yang beranak. • Di anggarkan setiap kali kelahiran sebanyak 40-50 ekor

anak ikan terhasil.• Ikan Arowana bertelur dan di eram di dalam mulutnya

sehingga menetas menjadi anak ikan. • Ikan hiasan biasanya bertelur di celah-celah tumbuhan

akuatik.

Page 9: Ciri Ciri Istimewa

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

CYPRINIDAECONTOH

SELUANG, IKAN MAS, KAP,BARB

• Ciri-ciri Utama• Kecil, berbadan mampat,

besesungut. Tiada adipos fin dan gigi

• Ekor terbuka dan berbentuk fork

• Badan bersisik dan bergerak pantas

• Kepala tanpa sisik• Terdapat di Afrika, Amerika

Utara, sebahagian besar dari Asia Tenggara

Page 10: Ciri Ciri Istimewa

CHICHILDEACONTOH

ANGLE

DISCUS

OSCAR

• Hanya sepasang lubang hidung

• Hanya satu dorsal fin (long base)

• Sirip ekor bulat

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

Page 11: Ciri Ciri Istimewa

• CHARACHIDAECONTOHSEMUA JENIS IKAN TETRA

• Seakan ikan barb• Tiada sesungut• Ada gigi dan adiposfin• Berasal dari Amerika

Selatan dan Afrika Tengah

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

Page 12: Ciri Ciri Istimewa

BELONTIIDEA• CONTOH• Ikan pelaga Siam (Betta

splendens),

• Gourami biru (Trichogaster trichopterus),

• Dwarf Gourami (Colisa lalia)

• Berbadan lebar dan mampat

• Sirip anal yang panjang• Mempunyai aksesori

respiratory organ untuk bernafas di udara.

• Terdapat di Korea Selatan, Asia Tenggara dan Afrika Barat.

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

Page 13: Ciri Ciri Istimewa

POCILIIDAECONTOH• Guppy.

• Sward tail

• Platy

• Livebearing tooth carps• Melahirkan anak• Sedikit persamaan

dengan mamalia.

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

Page 14: Ciri Ciri Istimewa

CATFISH FAMILY

CONTOHCoridoras sp. Ikan bandaran (Rinelloricaria parva)

• Suckermouth• bersesunggut

CIRI ISTIMEWA SPESIS IKAN HIASAN

Page 15: Ciri Ciri Istimewa

Penyediaan dan penyimpanan dokumentasi dan rekod

Jenis Rekod• Rekod bererti tulis, catat, rakam serta daftar. • Rekod diurus dengan cara memelihara rekod

kekal, memisah dan memindah rekod tidak berguna, menyelia dan latih staf serta membuat semakan dari semasa ke semasa sistem rekod.

• Antara dokumen yang perlu adalah rancangan bajet ,kos perbelanjaan ,pendapatan rekod program pembiakan , rekod inventori alatan dan stok

Page 16: Ciri Ciri Istimewa

Kepentingan Rekod • Digunakan bagi merancang masa depan ladang,

mengira pendapatan bersih, mengubahsuai ladang dan dapat mengenal pasti sesuatu masalah dan tindakan yang tepat dapat diambil.

Penyediaan dan penyimpanan dokumentasi dan rekod

Page 17: Ciri Ciri Istimewa

CONTOH REKOD KOS DAN PERBELANJAANBAHAN DAN ALATAN

KOS SEUNIT (RM) KUANTITI JUMLAH (RM)

Ikan Guppy jantan/ betina 1.00 5 / 5 10.00

Ikan Angle Fish 2.00 3 6.00

Ikan bandaran 1.00 1 1.00

Aqua Plant 2.00 2 4.00

Moonstones 1.50 2 3.00

3.80 1 3.80

Background akuarium 6.00 1 6.00

Tiub 3 kaki 1.00 1 1.00

Pam (800watt) 18.00 1 18.00

Lampu 10.50 1 10.50

Pasir hitam (5kg) 20.00 1 20.00

Pasir putih (1kg) 3.00 1 3.00

Figura 10.00 1 10.00

Tunggul kayu 4.00 1 4.00

Polisterin 3.00 1 3.00

Akuarium (1x2 kaki) 25.00 1 25.00

Makanan ikan 2.50 1 2.50

Klorin 1.00 1 1.00

Jumlah RM 131.80

Page 18: Ciri Ciri Istimewa

Bil Perkara Catatan

1 Jenis ikan

2 Saiz tangki

3 Mutu air (pH)

4 Penyediaan air

5 Pengudaraan

6 Perangkap telur

(breeding trap)

7 Medium pembiakan

8 Induk ikan

9 Bilangan induk

10 Tarikh masuk induk

11 Tarikh membiak

12 Tarikh telur menetas

13 Makanan anak ikan

14 Kelakuan anak ikan

REKOD PEMBIAKAN

Page 19: Ciri Ciri Istimewa

REKOD PEMBIAKAN HAMSTER

Page 20: Ciri Ciri Istimewa
Page 21: Ciri Ciri Istimewa

REKOD PENJAGAAN

Minggu TARIKH AKTIVITI

MINGGU 1 18 Ogos 2013

hingga

25 Ogos 2013

Mula menjaga hamster.

Memandikan hamster (mandi

basah) dan menukarkan

serabut kayu untuk kali

pertama.

Memandikan hamster (mandi

basah) dan menukarkan

serabut kayu untuk kali

kedua.

Page 22: Ciri Ciri Istimewa

REKOD IVENTORI ALATAN

TarikhTerima

daripada/keluar kepada

Kos seunit Masuk Keluar Baki Catatan

12.1.11 Kangar Pet Shop RM 16.00 2 Paket - 2 Paket

12.1.11 Kangar Pet Shop RM 7.00 2 Paket - 2 Paket

Page 23: Ciri Ciri Istimewa

REKOD IVENTORI / ALATAN