ciri-ciri berita

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

2.123 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KONSEP BERITA

CIRI-CIRI BERITATiga ciri penting yang harus ada dalam berita adalah Pertama,bahasa yang digunakan adalah mudah. Kedua, gaya tulisan yang jelas Ketiga, isi tulisan mestilah tepat. Ayat yang panjang, mengandungi beberapa klausa, menggunakan petikan, metafora, dan kiasan, haruslah dielakkan.

KARANGAN NARATIF - BERITA

merupakan salah-satu daripada cara penulisan naratif. ciri-ciri penulisan berbentuk naratif juga terdapat dalam ciri-ciri penulisan berita, iaitu : Berita

lengkap dan memperlihatkan kesatuan penulisan itu mestilah mempunyai permulaan, pertengahan dan penutup. memperlihatkan pertautan - dipersembahkan secara sistematik dari segi sudut pandangan, suasana latar dan masa. Mempunyai penekanan - memperlihatkan jalan cerita yang mengandungi bahagian-bahagian yang mendatar dan memuncak. Mempunyai nada dan gaya yang baik memperlihatkan pemilihan perkataan (diksi) yang harmoni atau sejajar dengan kejadian atau peristiwa yang diceritakan.

Jenis-jenis penulisan berita

Penulisan berita daripada siaran akhbarcerita yang datang daripada individu,jabatan atau pertubuhan disebut siaran akhbar.

Jenis siaran akhbar: pengumuman peristiwa yang dijangka akan berlaku atau hal perseorangan seperti persaraan, galakan jualan dan perkara seumpama. maklumat berhubung dengan kebajikan atau amal. maklumat untuk menonjol imej seorang atau imej pertubuhan.

Penulisan Berita daripada Ucapan, Sidang akhbar, Akhbar, dan Mesyuarat.Berita melalui sidang akhbar.

Penulisan Berita Musibah (kemalangan, kebakaran, Bencana Alam) Penulisan Berita Jenayah dan Liputan daripada Mahkamah.

GURU MENYEDIAKAN VIDEO BERITA

GURU MENERANGKAN TENTANG CIRICIRI BERITA

SEBELUM

GURU MENYEDIAKAN SKRIP BERITA

MURID DIMINTA MENONTON DAN MENELITI VIDEO

MURID AKAN BERBINCANG SESAMA KUMPULAN KECIL

MURID BERBINCANG MENGENAI PERSEMBAHAN RAKAN MEREKA

SEMASA

MURID DIMINTA UNTUK MENYAMPAIKAN BERITA DENGAN MENGGUNAKAN INTONASI YANG SESUAI

RAKAN MEREKA PERLU MENELITI CARA PENYAMPAIAN BERITA TERSEBUT DAN MEMBERIKAN KOMEN

GURU MENGULAS MENGENAI PERSEMBAHAN MURID

MURID MEMBUAT LATIHAN TENTANG CARA MENULIS BERITA

SELEPAS

GURU MERUMUSKAN PENGAJARAN HARIAN

MURID MEMBERI RESPON TERHADAP AKTIVITI YANG DIJALANKAN

VIDEO

PEMBENTANGAN SLIDE

BAHAN

SKRIP BERITA

LEMBARAN KERJA