ciri-ciri anak sholeh

of 12 /12
Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

Upload: alvie-marifah

Post on 26-Jun-2015

15.971 views

Category:

Design


6 download

DESCRIPTION

Ciri ciri anak soleh

TRANSCRIPT

Page 1: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

Page 2: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

1. Cinta kepada Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun dan tidak beribadah kepada selainNya seperti beribadah kepada sapi, kerbau, matahari, nyi roro kidul, dewa-dewi, batu, pohon-pohon besar, kuburan orang sholeh, patung-patung, dan sebagainya.

Page 3: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

2. Cinta kepada nabi Muhammad SAW sebagai nabi utusan Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta percaya dengan risalah yang dibawanya yaitu Hadits atau As-Sunnah

Page 4: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

3. Cinta kepada Al-Qur’an, dengan selalu membacanya, kemudian senantiasa muroja’ah berusaha menghafalnya karena orang yang menjaganya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat atau hari pembalasan.

Page 5: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

4. Cinta kepada shahabat-shahabat Muhammad SAW yang turut membela dan memperjuangkan Islam disisi Rasulullah SAW dengan tidak membenci mereka ataupun mencaci mereka.

Page 6: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

5. Cinta kepada Keluarga Rasulullah yang turut berjuang bersama Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh negeri dan cinta kepada orang-orang yang selalu mengikuti jalannya Rasulullah SAW.

Page 7: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

6. Cinta Sholat lima waktu dengan tidak sekalipun meninggalkannya serta mengerjakan sholat-sholat sunnah, bagi anak laki-laki berjama’ah di Masjid dan anak perempuan sholat di rumah mereka tepat pada waktunya.

Page 8: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

7. Cinta masjid, karena masjid adalah rumah Allah dengan tidak membuat keributan di dalamnya serta tidak bercanda atau tertawa ketika sholat karena cinta mereka kepada Allah dan menghargai rumah Allah.

Page 9: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

8. Cinta kepada kedua orang tua, dengan mematuhi perintahnya, tidak menyakiti hati mereka, selalu berbuat baik kepada mereka, berusaha menyenangkan hati orang tua dan tidak menyusahkan atau membandel terhadap keduanya.

Page 10: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

9. Cinta kepada saudara, adik-kakak, kakek-nenek, paman-bibi, tetangga dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia.

Page 11: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Ciri-Ciri Anak Soleh dan Solehah

10. Cinta dan sayang kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim, dengan memberikan bantuan sesuai dengan keperluan mereka dan perduli serta tidak mencemooh atau mengolok-olok mereka sebab mereka adalah juga hamba Allah.

Page 12: Ciri-Ciri Anak Sholeh

Created By: Alvi Ma’rifah