chapter 6 - hazard hirarc

24
21-May-15 JKKP MALAYSIA 1 HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT & RISK CONTROL (HIRARC) KENALPASTI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO & KAWALAN RISIKO JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH EHSAN : JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Upload: seri

Post on 18-Dec-2015

430 views

Category:

Documents


18 download

DESCRIPTION

CHAPTER 6: HIRARC

TRANSCRIPT

 • 21-May-15 JKKP MALAYSIA 1

  HAZARD IDENTIFICATION, RISK

  ASSESSMENT & RISK CONTROL

  (HIRARC)

  KENALPASTI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO &

  KAWALAN RISIKO

  JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

  POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH

  EHSAN : JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

 • JKKP MALAYSIA 2 21-May-15

  1. Pengenalan

  2. Prinsip Asas Pengurusan Risiko

  3. HIRARC

  Elemen

  Langkah

  Kenalpasti Hazard

  Matrik Risiko

  Kawalan

  4. Penutup

  Skop Penyampaian

 • JKKP MALAYSIA 3 21-May-15

  DEFINISI 1. Hazard - Punca atau keadaan yang boleh mendatangkan

  kemudaratan dalam bentuk Kecederaan Penyakit Kerosakan harta benda Kemusnahan alam sekitar Atau kombinasi di atas.

  2. Risiko - Kombinasi kemungkinan berlakunya kejadian

  berbahaya/kemalangan dan kesan akibatnya.

  3. Penilaian Risiko - Keseluruhan proses menganggarkan tahap risiko dan memutuskan samada ianya boleh diterima atau tidak.

  4. Mengawal Risko - Langkah yang diambil untuk menghapus atau mengurangkan risiko.

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 4 21-May-15

  TUJUAN HIRARC

  Untuk kenalpasti semua faktor yang boleh mendatangkan bahaya kepada pekerja dan orang lain (hazard)

  Untuk menimbangkan peluang untuk berlakunya sesuatu kejadian dalam sesuatu keadaan dan kesan akibatnya (risiko)

  Untuk membolehkan majikan merancang, memperkenalkan dan memantau langkah-langkah pencegahan untuk memastikan risiko dapat dikawal pada setiap masa.

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 5 21-May-15

  KEPENTINGAN HIRARC

  1. Tanggungjawab undang-undang - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Sek.

  15(1),(2)) - Akta Kilang dan Jentera 1967

  2. Untuk membolehkan organisasi menguruskan

  hazard dengan lebih berkesan

  3. Keperluan piawaian sistem pengurusan KKP (MS 1722:2003, OHSAS 18001, ISO 14001, dll.)

  4. Untuk kenalpasti samada kawalan sedia ada memadai atau tidak.

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 6 21-May-15

  PERSONAL ATAU PASUKAN HIRARC 1.Seseorang yang terlatih dalam mengenal

  pasti hazard dan penaksiran risiko Sesetengah kes memerlukan orang yang

  kompeten mengikut undang-undang (contoh: Pengapit Chemical Health Risk

  Assessor, Orang Kompeten Major Hazard)

  2.Jawatankuasa keselamatan dan Kesihatan

  3.Pegawai keselamatan dan Kesihatan

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 7 21-May-15

  BILA PERLU LAKSANAKAN HIRARC Untuk situasi -

  di mana wujudnya hazard yang boleh membahayakan

  keadaan tidak pasti samada kawalan sedia ada memadai atau tidak

  sebelum melaksanakan langkah pembetulan atau pencegahan

  Oleh organisasi yang melakukan penambahbaikan pengurusan keselamatan secara berterusan.

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 8 21-May-15

  PERANCANGAN HIRARC Aktiviti HIRARC berterusan HIRARC meliputi

  Aktiviti rutin dan tidak rutin Aktiviti setiap personal termasuk bukan kakitangan (kontraktor, pelawat) Kemudahan setiap tempat kerja (makmal, workshop, dewan kuliah, dll.)

  Hasil analisa risiko didokumenkan dan digunakan untuk:

  Kawalan risiko dalam Pengurusan KKP Rujukan dan semakan masa hadapan

  Pengenalan

 • JKKP MALAYSIA 9 21-May-15

  Prinsip Asas Pengurusan Risiko

  Pengurusan risiko perlu diintegrasi di dalam aktiviti perancangan pada semua peringkat urusan

  Terima dan ambil perhatian terhadap semua risiko

  Buat keputusan risiko yang sesuai (berdasar kepada tahap risiko)

  Urus risiko yang wujud

 • JKKP MALAYSIA 10 21-May-15

  Semakan Semula Penilaian Risiko

  Semakan perlu dibuat sekiranya terdapat perubahan:

  Dalaman

  Sebelum pengubahsuaian, perubahan serta pengenalan bahan-bahan, jentera atau proses, prosedur kerja yang baru

  Luaran

  Pindaan Akta dan Peraturan

  Pembangunan pengetahuan dan teknologi berkaitan KKP

 • JKKP MALAYSIA 11 21-May-15

  Elemen HIRARC

  1. MENGENALPASTI HAZARD

  > Mengecam permasalahan

  2. MENILAI RISIKO

  > Memahami permasalahan

  3. MENGAWAL RISIKO

  > Menangani masalah

 • JKKP MALAYSIA 12 21-May-15

  Langkah HIRARC 1. Kelaskan aktiviti

  kerja

  2. Lakukan pengenalpastian hazard

  3. Dapatkan tahap risiko

  4. Kawal risiko yang tinggi

  5. Kaji semula keberkesanan kawalan

 • JKKP MALAYSIA 13 21-May-15

  1 Concept Hazard Analysis

  2 Concept Safety Review

  3 Preliminary Hazard Analysis

  4 Pre-HAZOP

  5 HAZOP

  6 "What if?" Analysis

  7 Checklists

  8 Standards/Codes of practice

  9 FMEA

  10 Functional FMEA

  11 FMECA

  12 Safety Audit

  13 HAZOP

  14 Critical Examination of System Safety

  15 Cause-Consequences Analysis

  16 Fault Tree Analysis

  17 Structured methods

  18 PETRI NETS

  19 Sneak Analysis

  20 Structural Reliability Analysis

  21 Reliability Block diagram

  22 Human reliability Analysis

  23 Action Error Analysis

  24 Task Analysis

  25 Maintenance and Operability study

  26 Predictive Human Error Analysis

  27 Pattern Search method

  28 Vulnerability Assessment

  29 DEFI method

  30 Maintenance Analysis

  31 Matrices

  32 GOFA

  33 MOSAR

  34 FIHI

  35 State-Transition Diagrams

  36 GRAFCET

  37 Inherent Hazard Analysis

  38 Hierarchical Task Analysis

  KAEDAH KENALPASTI HAZARD

 • JKKP MALAYSIA 14 21-May-15

  Punca Hazard

  Manusia Perbuatan berbahaya

  Jentera Pepasangan, susun atur dan reka bentuk peralatan

  Bahan Bahan-bahan seperti kimia dan larutan yang digunakan

  Kaedah Cara pekerja melaksanakan kerja

  Suasana Keadaan persekitaran kerja seperti kualiti udara,

  pencahayaan, kebisingan,

  getaran.

 • JKKP MALAYSIA 15 21-May-15

  Kategori Umum Hazard

  Untuk memudahkan pengecaman

  hazard, ia boleh dikategorikan

  seperti berikut, contohnya:

  Kimia Fizikal Biologi Ergonomik Psikososial Mekanikal Elektrik Mesin

 • JKKP MALAYSIA 16 21-May-15

  Hazard

 • JKKP MALAYSIA 17 21-May-15

  Kebarangkalian (Likelihood)

  5 : KERAP KEGAGALAN KERAP BERLAKU

  4 : SELALU KEGAGALAN SELALU BERLAKU

  3 : PERNAH BERLAKU PERNAH BERLAKU KEGAGALAN, TETAPI TIDAK BESAR

  2 : SEKALI-SEKALI JARANG BERLAKU DI DALAM ORGANISASI YANG SAMA/DALAM NEGARA

  1 : JARANG JARANG BERLAKU MUNGKIN PERNAH BERLAKU DI NEGARA LAIN

 • JKKP MALAYSIA 18 21-May-15

  Kesan Akibat (Consequence)

  5: BENCANA KEMATIAN

  4: BESAR HILANG UPAYA KEKAL

  3: SEDERHANA KECEDERAAN SEDERHANA, > 4 HARI CUTI SAKIT

  2: KECIL KECEDERAAN KECIL, HINGGA 4 HARI CUTI SAKIT

  1: SEDIKIT FIRST AID

 • JKKP MALAYSIA 19 21-May-15

  RPN : RISK PRIORITY

  NUMBER,

  1 (SANGAT RENDAH) 25 (SANGAT TINGGI)

  MATRIK RISIKO

  1

  JARANG

  2

  SEKALI-

  SEKALI

  3

  PERNAH

  BERLAKU

  4

  SELALU

  5

  KERAP

  1: SEDIKIT 1 2 3 4 5

  2: KECIL 2 4 6 8 10

  3: SEDERHANA 3 6 9 12 15

  4: BESAR 4 8 12 16 20

  5: BENCANA 5 10 15 20 25

  Dapatkan RPN : Risk Priority Number berdasarkan

  kebarangkalian dan kesan akibat

 • JKKP MALAYSIA 20 21-May-15

  Menetapkan RISIKO

  RISIKO TINDAKAN

  SANGAT TINGGI

  (15-25)

  BERITAHU PIHAK PENGURUSAN SEGERA

  HAPUSKAN : TIDAK BOLEH DIBIARKAN; PERLU KAWALAN SEGERA DAN JANGKA PANJANG

  YANG LEBIH BERKESAN

  TINGGI (8-14)

  BERITAHU KETUA JABATAN. PERLU KAWALAN

  SEGERA DAN JANGKA PANJANG YANG LEBIH

  BERKESAN

  SEDERHANA (4-7)

  BERITAHU HAZARDS KEPADA PEKERJA;

  TOOL BOX MEETING; SAFE BEHAVIOUR; JSA

  KAWALAN JANGKA PANJANG BERKESAN

  RENDAH (1-3)

  RISIKO BOLEH DITERIMA; UMUMNYA TIDAK PERLU

  TINDAKAN; KEKALKAN KAWALAN SEDIA ADA

 • JKKP MALAYSIA 21 21-May-15

  1. Hapuskan hazard Contohnya, menukar peralatan yang bising, purchase pre-cast items.

  Sekiranya tidak praktikal, kemudian

  2. Tukar sesuatu kepada yang kurang berisiko

  Contohnya mengangkat beban yang lebih ringan, gunakan bahan kimia kurang berbahaya, menukar dari forklift petrol kepada elektrik, gunakan penyedut hampagas dari penyapu

  Sekiranya tidak praktikal, kemudian

  3. Asingkan hazard Contohnya mengadakan penghadang sekeliling tumpahan sehingga dicuci, meletakkan mesin fotostat di bilik berpengundaraan

  Sekiranya tidak praktikal, kemudian

  4. Guna kawalan kejuruteraan Contohnya menggunakan troli untuk bawa beban berat, memasang pengadang bahagian jentera berputar

  Sekiranya tidak praktikal, kemudian

  5. Guna kawalan pentadbiran Contohnya mengadakan pusingan kerja, tugasan pendek, pastikan peralatan diselanggara, amalan kerja selamat, arahan dan latihan.

  Sekiranya tidak praktikal, akhirnya

  6.Guna peralatan perlindungan diri Contohnya mengadakan perlindungan bising dan mata, helmet keselamatan, sarung tangan

  Hendaklah selalu sedar terhadap peluang untuk memperolehi kaedah kawalan yang lebih baik

  HIRARKI LANGKAH-LANGKAH KAWALAN

 • JKKP MALAYSIA 22 21-May-15

  Pemilihan Kawalan Risiko

 • JKKP MALAYSIA 23 21-May-15

  Kesimpulan

  Pengenalpastian hazard, penilaian risiko, kawalan dan semakan semula bukanlah suatu tugas yang dibuat sekali sahaja dan dilupakan tetapi ianya suatu aktiviti yang berterusan.

  HIRARC hendaklah didokumentasikan walaupun seringkas mana sekalipun.

  HIRARC hendaklah jalankan dengan penilaian teliti ke atas kebarangkalian dan juga kesan akibat manakala langkah kawalan yang dicadangkan hendaklah menepati hirarki kawalan.

 • JKKP MALAYSIA 24 21-May-15

  SEKIAN Terima Kasih

  Be Safety Minded Be Safety Smart,

  Think of Safety Before You Start.