chapter 1 lines & angles

Click here to load reader

Post on 27-Jul-2015

138 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. MATEMATIK TING. 3 Disediakan oleh: EN. MOHAMAD SHUKRI ISMAIL SMK DATO SRI AMAR DIRAJA MUARGARIS DAN SUDUT II 2. Sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan Rentasan Lintang dan Garisan Selari Rentasan lintang (transversal) ialah satu garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garisan lurus yang lain. A Contoh:B AB adalah rentasan lintang (transversal). 3. Merujuk kepada rajah di atas, PQ adalah rentasan lintang. Apabila ia bersilang dengan dua garisan selari (parallel lines) RS dan TU, tiga jenis sudut akan terbentuk: 1. a Sudut sepadan (corresponding angles): g dan h c dan d dan b e dan f 2. b Sudut selang-seli (alternate angles): dan g e dan d3. bSudut pedalaman (interior angles): dan e d dan g 4. 1. Sudut sepadan (corresponding angles): Nilai sudut adalah samaa e bfa=bc=dc gd he=fg=h 5. 1. Sudut sepadan (corresponding angles): Nilai sudut adalah samag hg=hTIPS: HurufF 6. 1. Sudut sepadan (corresponding angles): Nilai sudut adalah samaefTIPS: Hurufe=f 7. 1. Sudut sepadan (corresponding angles): Nilai sudut adalah samac d TIPS: Hurufc=d 8. 1. Sudut sepadan (corresponding angles): Nilai sudut adalah samaa b TIPS: Hurufa=bF 9. 2.Sudut selang-seli (alternate angles): e be=dg db=g 10. 2.Sudut selang-seli (alternate angles): e d TIPS: Huruf e=d 11. 2.Sudut selang-seli (alternate angles): gbTIPS: Huruf b=g 12. 3. Sudut pedalaman (interior angles):bb + e = 180oeg dd + g = 180o 13. 3. Sudut pedalaman (interior angles): g d TIPS: Huruf d + g = 180o 14. 3. Sudut pedalaman (interior angles):beTIPS: Huruf b + e = 180o 15. 3. Sudut pedalaman (interior angles): b e TIPS: Hurufb + e = 180o 16. 3. Sudut pedalaman (interior angles):b eb + e = 180oTIPS: Huruf 17. Contoh soalanNamakan rentasan lintang yang bersilang dengan dua garisan selari KL, MN dan PQ 18. Contoh soalanSenaraikan pasangan 1. Sudut sepadan (corresponding angles). b dan e 19. Contoh soalanSenaraikan pasangan 2. Sudut selang-seli (alternate angles). c dan f 20. Contoh soalanSenaraikan pasangan 3. Sudut pedalaman (interior angles) a dan d 21. Penyelesaian MasalahDalam rajah di atas, ABCD ialah satu garis lurus. Apakah nilai x?x = 70 22. Latihan 1Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A m=r B p=q C r + n = 180 D r=q 23. Latihan 2Hitung nilai p dalam gambarajah A B40 50C 60 D 80 24. Latihan 3Hitung nilai x dalam gambarajah A 30 B 50 C 60 D 80 25. Latihan 4Hitung nilai m dalam gambarajah A 50 B 60 C 70 D 80 26. Latihan 5Hitung nilai x dalam gambarajah A 30 B 60 C 70 D 80