cemerlang upsr bm 012

Download Cemerlang upsr bm 012

Post on 11-Jul-2015

2.510 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BAHAGIAN AKEMAHIRAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT DARIPADA BAHAN GRAFIK(10 markah)Masa yang dicadangkan : 10 minit

  ARAHAN : Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang dapat dilihat dalam gambar.

  Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang diberi.

 • Bentuk soalan - gambar siri / tunggal, jadual,carta, graf, peta Pengenalan Bahasa Malaysia Penulisan Bahagian A UPSR2. Arahan soalan.Tulis lima ayat yang lengkapAktiviti Situasi3. Konsep bina ayat bukan tulis cerita.4. 5 ayat sahaja dibenarkan 5. Perkara yang perlu dielakkanPerkaitan antara satu ayat dengan satu ayat - Kata ganti nama diri

  Cara Menulis- bernombor

  7. Markah yang baik - 8 hingga 12 p.p.

 • UPSR 2005Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.GAMBAR BERTEMA

 • TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.UPSR 2006GAMBAR TUNGGAL

 • UPSR 2007GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN.TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPAN TERSEBUT.GAMBAR TUNGGAL

 • TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.UPSR 2008GAMBAR BERTEMA

 • TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.UPSR 2009GAMBAR TUNGGAL

 • TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBAR DI BAWAH.

  15432tepuk tangan tunjuk cara buat lipatan kertas dengar penerangan berceritatunjuk gambar

 • Membina ayat 1

  siapabuat apadi manakenapabagaimanaFarah tunjuk cara buat lipatan kertasRumah Kanak-Kanak Istimewamembantu merekagembiraFarah menunjukkan cara membuat lipatan kertas di Rumah Kanak-Kanak Istimewa untuk membantu mereka dengan gembiranya.

 • Membina ayat 2

  siapabuat apadi manakenapabagaimanaMei Mei tepuk tangan-melihat burung yang siap-Mei Mei bertepuk tangan apabila melihat burung yang telah siap digubah oleh salah seorang ahli PBSM.

 • Membina ayat 3

  siapabuat apadi manakenapabagaimanaRina dengar peneranganduduk di atas kerusi roda-telitiRina yang duduk di atas kerusi roda mendengar penerangan dengan teliti daripada abang Ali.

 • Membina ayat 4

  siapabuat apadi manakenapabagaimanaSiva tunjuk gambar-gambar menarikdalam buku Sains--Siva menunjukkan gambar-gambar yang menarik dalam buku Sains kepada Asrul dan rakan-rakannya.

 • Membina ayat 5

  siapabuat apadi manakenapabagaimanaLinda bercerita kisah teladandalam kumpulan kecilhiburkan kanak-kanak istimewapenuh perasaanLinda bercerita kisah teladan dengan penuh perasaan dalam kumpulan kecil untuk menghiburkan kanak-kanak istimewa.

 • Bahagian A (10 markah)

  Aspek-aspek yang dinilai:Menjawab tugasanAyatKata (Imbuhan/Kata ganda/ Kata majmuk)SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A

 • PeringkatMarkahKriteriaCemerlang

  (5 ayat)

  9 - 10Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan.Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas.Penggunaan kosa kata/ kata yang luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan.Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.

  Hanya lima ayat yang lengkap dan tanpa apa-apa kesalahan sahaja layak diberi 10 mrkah.

 • PeringkatMarkahKriteriaBaik(4 ayat)

  7 - 8i.Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan.

  ii.Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan.

  iii.Penggunaan kosa kata/ kata yang masih luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan.

  iv. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat.( Tidak melebihi 6 kesalahan)

 • PeringkatMarkahKriteriaMemuaskan

  (2-3 ayat)

  4- 6Menggunakan ayat tunggal dan menepati bahan grafik/tugasan.

  Penggunaan kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan.

  Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dn ejaan yang menjejaskan ayat.

 • PeringkatMarkahKriteriaPencapaian Tahap minimum

  ( 1 ayat )

  1 -3A yat masih sesuai / ayat dan kata tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik / tugasan.

  Penggunaan kata tang tidak sesuai dengan bahan grafik /tugasan.

  Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan

  **