cemerlang b.melayu upsr - 012

Download Cemerlang B.Melayu UPSR - 012

Post on 30-Jun-2015

2.656 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. UJIAN PENILAIANSEKOLAH RENDAH ( UPSR ) BAHASA MELAYU KERTASPEMAHAMAN 011 BAHASA MELAYU KERTASPENULISAN 012

2. BAHASA MELAYU KERTAS 2 60 MARKAH Bahagian A 1 Soalan Wajib Jawab Bahagian B 3 Soalan Pilih 1 Bahagian C 1 Soalan Wajib Jawab MEMINDAHMAKLUMAT 10 Markah Tidak LebihDaripada 5 Ayat MENULISKARANGAN Tidak KurangDaripada 80 PatahPerkataan 30 Markah MEMBINA ULASAN Tidak Lebih Daripada 50 Perkataan 20 Markah Peruntukan Masa 10 Minit Peruntukan Masa 40 Minit Peruntukan Masa 20 Minit 3. BAHAGIAN A KEMAHIRAN MEMINDAHKAN MAKLUMAT DARIPADA BAHAN GRAFIK (10 markah) Masa yang dicadangkan: 10 minit

 • ARAHAN :
 • Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti
 • yang terdapat dalam gambar.
 • Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang
 • dapat dilihat dalam gambar.
 • Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang
 • diberi.

4.

 • Bentuk soalan -
 • gambar siri / tunggal,
 • jadual,carta, graf, peta

PengenalanBahasa Malaysia Penulisan Bahagian A UPSR

 • 2. Arahan soalan.
 • Tulis lima ayat yang
 • lengkap
 • Aktiviti
 • Situasi

3. Konsep bina ayatbukan tuliscerita. 4. 5 ayat sahaja dibenarkan

 • 5. Perkara yang perlu dielakkan
  • Perkaitan antara satu
 • ayat dengan satu ayat
 • -Kata ganti nama diri
 • Cara
 • Menulis
 • - bernombor

7 .Markah yang baik - 8 hingga 12 p.p. 5. UPSR 2005 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. GAMBAR BERTEMA 6. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. UPSR2006 GAMBAR TUNGGAL 7. UPSR2007 GAMBAR DI BAWAH MENUNJUKKAN PERSIAPAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG PERSIAPAN TERSEBUT. GAMBAR TUNGGAL 8. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. UPSR 2008 GAMBAR BERTEMA 9. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. UPSR 2009 GAMBAR TUNGGAL 10. TULIS LIMA AYAT YANG LENGKAP TENTANG GAMBARDI BAWAH. 1 5 4 3 2 tepuk tangantunjuk cara buat lipatan kertasdengar peneranganbercerita tunjuk gambar 11. Membina ayat 1 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Farahtunjuk cara buat lipatan kertas Rumah Kanak-Kanak Istimewa membantu mereka gembira Farah menunjukkan cara membuat lipatan kertas di Rumah Kanak-Kanak Istimewa untuk membantu mereka dengan gembiranya . 12. Membina ayat 2 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Mei Meitepuk tangan - melihat burung yang siap - Mei Mei bertepuk tangan apabila melihat burung yang telah siap digubah oleh salah seorang ahli PBSM. 13. Membina ayat 3 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Rinadengar penerangan duduk di atas kerusi roda - teliti Rina yang duduk di atas kerusi roda mendengar penerangan dengan teliti daripada abang Ali. 14. Membina ayat 4 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Sivatunjuk gambar-gambar menarik dalam buku Sains - - Siva menunjukkan gambar-gambar yang menarik dalam buku Sains kepada Asrul dan rakan-rakannya. 15. Membina ayat 5 siapa buat apa di mana kenapa bagaimana Lindabercerita kisah teladan dalam kumpulan kecil hiburkan kanak-kanak istimewa penuh perasaan Linda bercerita kisah teladan dengan penuh perasaan dalam kumpulan kecil untuk menghiburkan kanak-kanak istimewa. 16.

 • Bahagian A (10 markah)
 • Aspek-aspek yang dinilai:
 • Menjawab tugasan
 • Ayat
 • Kata(Imbuhan/Kata ganda/ Kata majmuk)

SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A 17. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang (5 ayat) 9 - 10

 • Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan.
 • Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan yang meluas.
 • Penggunaan kosa kata/ kata yang luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan.
 • Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Hanya lima ayat yang lengkap dan tanpa apa-apa kesalahan sahaja layak diberi 10 mrkah.

18. Peringkat Markah Kriteria Baik (4 ayat) 7 - 8 i.Menggunakan ayat yang lengkap dan menepati bahan grafik/tugasan. ii.Setiap ayat ada subjek dan predikat serta mempunyai penerang dan keterangan. iii.Penggunaan kosa kata/ kata yang masih luas dan sesuai dengan bahan grafik/tugasan. iv. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan yang menjejaskan ayat. ( Tidak melebihi 6 kesalahan) 19. Peringkat Markah Kriteria Memuaskan (2-3 ayat) 4- 6

 • Menggunakan ayat tunggal dan menepati bahan grafik/tugasan.
 • Penggunaan kata yang terhad tetapi masih sesuai dengan bahan grafik/tugasan.
 • Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dn ejaan yang menjejaskan ayat.

20. Peringkat Markah Kriteria PencapaianTahapminimum ( 1 ayat ) 1 -3

 • A yat masih sesuai / ayat dan kata tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik / tugasan.
 • Penggunaan kata tang tidak sesuai dengan bahan grafik /tugasan.
 • Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan