carta organisasi pusat latihan kejuruteraan pertanian...

1
CARTA ORGANISASI PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN PERTANIAN JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR 2018 Pegawai Pertanian Kuasausaha Mohamed Marzhar Bin Mohamed Anuar G 44* PEGAWAI PERTANIAN Mohd Ezwan Syah Bin Rasidin G 41* SEKSYEN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN KEMUDAHAN PUSAT Mohd . Dzairy Mujahid G 32 SEKSYEN KEJURUTERAAN PERTANIAN Kosong (G32)* UNIT LATIHAN Ahmad Masri Ismail G 29 Samuri Sidal G 29 Shahrul Sukirin G 29 Nazry Abu Bakar G 29 Mohd Muaz Kufian H 19 Razali Mohd Said H 19 SEKSYEN AIDA Raja Zainol Raja Abdullah G 32** UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN Saad Ramly N19 Siti Norhashima Basrin W 17 *(kontrak) NOTA : * Jawatan Persekutuan ( Jabatan Pertanian ) ** Jawatan Persekutuan ( Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani - IADA Barat Laut Selangor) 23 JANUARI 2018 UNIT PUSAT Mohd. Amin Ismail G 29 Maripan Karpaya H 11 Razmi Ahmad H 11 Mohd Hanapi Badri H 11 Normila Mehat H 11 Khairul Nizam Ahmad H 11 UNIT LOGISTIK Samuji Suratin G 29 Burhanuddin Noah H 11 Murugan Markandan H 11 Norlaili Yusmawan Jamil H 11 Amir Ramli H 11 Halim Jamil H 11 Mohd. Hasyim Bohari H 11 Mokhtar Abdullah H 11* UNIT PEMBANGUNAN Mohd Ariffin Hamdi G 29* Ahmad Jupri H 22* UNIT PEMBAIKAN Salleh Md. Sekak G 29* Azahari Wagiman H 22* Rozali Shafie H 19* Shahrul Hasmi Shahri H 19 Hairol Nizam Karim H 19

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

45 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: CARTA ORGANISASI PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN PERTANIAN ...pertanian.selangor.gov.my/resources/index/user_1/PROGRAM 2018/Carta... · CARTA ORGANISASI PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

CARTA ORGANISASI PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR 2018

Pegawai Pertanian Kuasausaha

Mohamed Marzhar Bin Mohamed Anuar

G 44*

PEGAWAI PERTANIAN

Mohd Ezwan Syah Bin Rasidin

G 41*

SEKSYEN PEMBANGUNAN

SUMBER MANUSIA DAN

KEMUDAHAN PUSAT

Mohd. Dzairy Mujahid G 32

SEKSYEN KEJURUTERAAN

PERTANIAN

Kosong (G32)*

UNIT LATIHAN

Ahmad Masri

Ismail

G 29

Samuri Sidal G 29

Shahrul Sukirin G 29

Nazry Abu Bakar G 29

Mohd Muaz Kufian H 19

Razali Mohd Said H 19

SEKSYEN AIDA

Raja Zainol Raja Abdullah G 32**

UNIT PENTADBIRAN &

KEWANGAN

Saad Ramly N19

Siti Norhashima

Basrin

W 17 *(kontrak)

NOTA :

* Jawatan Persekutuan (Jabatan Pertanian)

** Jawatan Persekutuan (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani -

IADA Barat Laut Selangor)

23 JANUARI 2018

UNIT PUSAT

Mohd. Amin Ismail G 29

Maripan Karpaya H 11

Razmi Ahmad H 11

Mohd Hanapi Badri H 11

Normila Mehat H 11

Khairul Nizam

Ahmad

H 11

UNIT LOGISTIK

Samuji Suratin G 29

Burhanuddin Noah H 11

Murugan

Markandan

H 11

Norlaili Yusmawan

Jamil

H 11

Amir Ramli H 11

Halim Jamil H 11

Mohd. Hasyim

Bohari

H 11

Mokhtar Abdullah H 11*

UNIT PEMBANGUNAN

Mohd Ariffin Hamdi G 29*

Ahmad Jupri H 22*

UNIT PEMBAIKAN

Salleh Md. Sekak G 29*

Azahari Wagiman H 22*

Rozali Shafie H 19*

Shahrul Hasmi

Shahri

H 19

Hairol Nizam Karim H 19