carta organisasi mara

of 11 /11
Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Majlis ini bertujuan bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. CARTA ORGANISASI MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) PENGENALAN ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Ahli Majlis MARA 2013-2015 3. Ahli Pengurusan MARA 2013 4. Organisasi MARA 5. Carta Organisasi Sektor Keusahawanan 6. Peranan Sektor Keusahawanan 7. Carta Organisasi Sektor Pendidikan 8. Peranan Sektor Pendidikan 9. Kesimpulan 10.Rujukan 11.Lampiran

Upload: hariz-amirul

Post on 24-Jan-2015

1.683 views

Category:

Business


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Carta organisasi mara

Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta

Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya.

Majlis ini bertujuan bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar.

CARTA ORGANISASI MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

PENGENALAN

ISI KANDUNGAN1. Pengenalan2. Ahli Majlis MARA 2013-20153. Ahli Pengurusan MARA 20134. Organisasi MARA5. Carta Organisasi Sektor Keusahawanan6. Peranan Sektor Keusahawanan

7. Carta Organisasi Sektor Pendidikan8. Peranan Sektor Pendidikan9. Kesimpulan10. Rujukan11. Lampiran

Page 2: Carta organisasi mara
Page 3: Carta organisasi mara
Page 4: Carta organisasi mara

ORGANISASI MARA

Page 5: Carta organisasi mara

Ketua Pengarah

Timbalan PengarahSektor Keusahawanan

Mohd Rosdi Bin Hj Ismail

Pembangunan Usahawan

Pembiayaan Perniagaan

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERNIAGAAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERNIAGAAN

CARTA ORGANISASI SEKTOR KEUSAHAWANAN

Page 6: Carta organisasi mara

BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERNIAGAANBahagian ini bertanggungjawab untuk membangunkan industri dan perniagaan Bumiputera dengan memberi bantuan

dan nasihat membina kepada usahawan Bumiputera supaya lebih berdaya saing. Selain daripada itu bahagian ini juga akan memantau dan menyelidik mengenai pembangunan dan industri perniagaan. Pengarah bahagian ini ialah Hassan B. Mohd. Amin.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERNIAGAANMenyediakan kemudahan ruang niaga dan ruang kilang untuk disewa dengan kadar rendah bagi menambah jumlah

golongan usahawan Bumiputera. Bahagian ini juga akan membantu untuk meningkatkan lagi tahap usahaniaga mereka. Memberi bantuan dan nasihat dari segi membaik pulih bangunan atau ruang niaga. Pengarah bahagian ini ialah Adilah Bt. Hassan.

BAHAGIAN PEMBIAYAAN PERNIAGAANBahagian ini bertanggunjawab untuk menguruskan segala pembiayaan dan pinjaman yang disediakan untuk

usahawan Bumiputera untuk menambah modal atau memulakan perniagaan. Segala proses mengikut konsep ajaran islam dan bebas dari riba.

PERANAN SEKTOR KEUSAHAWANAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWANMembangunkan usahawan Global yang berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan matlamat

Program Keusahawanan MARA. Pengarah bahagian ini ialah Mohamad B. Samion.

Page 7: Carta organisasi mara

Ketua Pengarah

Timbalan PengarahSektor Pendidikan

Abd. Rahim B. Abd. Ghani

PendidikanTinggi

PendIdikan Menengah

Penganjuran Pelajaran Kemahiran & Teknikal

TeknologiPendidikan

CARTA ORGANISASI SEKTOR PENDIDIKAN

Page 8: Carta organisasi mara

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKANBahagian ini ditugaskan untuk meguruskan segala peralatan dan penyampaian cara pembelajaran selari dengan

perkembangan teknologi pendidikan. Bahagian ini juga bertanggungjawab untuk memastikan segala kemudahan yang ada di institusi pembelajaran bawah MARA berada di dalam keadaan lengkap dan sempurna. Pengarah bahagian ini ialah Latipah Bt. Ahmad.

BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKALBahagian ini bertangungjawab untuk menguruskan segala institusi kemahiran di bawah MARA. Menyediakan

kemudahan latihan dan infrastruktur yang mencukupi dan menepati piawaian antarabangsa. Selain daripada itu, bahagian ini juga bertungkus lumus untuk menambah penglibatan Bumiputera dalam industri teknikal. Pengarah bahagian ini ialah Mohd Fadzil B. Ghazali.

BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAHBahagian ini bertanggungjawab untuk meguruskan segala aktiviti di Maktab Rendah Sains Mara, Objektif utama

bahagian ini ialah memastikan pelajar lepasan MRSM mumpunyai daya tahan, jati diri dan daya saing yang tinggi berlandaskan nilai-nilai murni. Pengarah bahagian ini ialah Mahzan B. Atan.

BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGIBahagian ini bertanggungjawab untuk menwarkan perkhidmatan pendidikan dan pengurusan kukrikulum yang

berkualiti melalui pelaksanaan pengurusan kualiti yang sentiasa dibuat penambahbaikan bagi melahirkan modal insane yang berdaya saing. Bahagian ini bertanggungjawab mengurus KPM,KM,UniKL,KPTM dan GMI. Pengarah bahagian ini ialah Abd. Rahim B. Hashim.

PERANAN SEKTOR PENDIDIKAN

BAHAGIAN PENGANJURAN PELAJARAN Bahagian ini bertanggungjawab untuk pembangunan modal insan meliputi usahawan yang boleh menjana kekayaan,

melahirkan tenaga kerja kompeten dan pelajar Bumiputera cemerlang. Untuk mencapai matlamat ini BPP menyediakan kemudahan pinjaman pelajaran di pelbagai peringkat pengajian bagi memenuhi keperluan pelbagai sektor pekerjaan. Pengarah bahagian ini ialah Azmi B. Mohamad.

Page 9: Carta organisasi mara

KESIMPULAN

• MARA mempunyai satu sistem pengurusan yang tersusun agar perkhidmatan yang diberikan berkualiti tinggi

• Sektor Pendidikan dan Keusahawanan merupakan antara sektor utama dalam organisasi MARA sebagai tulang belakang perkhidmatan MARA selaras dengan misinya“Menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera ”

Page 10: Carta organisasi mara

RUJUKAN

http://www.mara.gov.my/pengenalan-sejarahhttp://www.mara.gov.my/ahli-majlis-marahttp://www.mara.gov.my/ahli-pengurusan-marahttp://www.mara.gov.my/carta-organisasi

Page 11: Carta organisasi mara

LAMPIRAN

Laman Web MARA