carta organisasi jawatankuasa kokurikulum

15
 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KOKURIKULUM SMK TAMAN PANGLIMA, ASSAM KUMBANG, TAIPING TN HJ AZRA’EI BIN HJ ISMAIL PENGETUA TN. HJ. MOHMAD BIN MAT HUSSIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SETIAUSAHA PN. FARIDAH BT SAAD PENYELARAS UNIT UNIFORM TN HJ ABDUL HAMID B HJ YAHAYA PENYELARAS 1M1S PN. MAIZATUL SHIMA BT. ABD RASAD SETIAUSAHA SUKAN EN ZULKIFLI B ISMAIL PEN. SETIAUSAHA SUKAN EN. MD FAZLI B MOHAMMAD PENYELARAS KELAB & PERSATUAN EN. MOHD SHUKRI BIN ABU SHAHID PENOLONG PN. SAMIHAH BT REZALI PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN EN KARUNAMURTHY A/L KUMARASAMY GURU PENASIHAT PASUKAN BADAN BERUNIFORM GURU PENASIHAT SUKAN & PERMAINAN GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN RUMAH TEMENGGUNG En. Norddin bin Majid RUMAH SHAHBANDAR Tn. Hj. Omar bin Mohd RUMAH LAKSAMANA En. Md Shukri b Abu RUMAH BENDAHARA En Karunamurthi A/L Kumarasamy 

Upload: hansmirtaz

Post on 18-Oct-2015

272 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

untuk panduan membuat organisasi

TRANSCRIPT

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KOKURIKULUMSMK TAMAN PANGLIMA, ASSAM KUMBANG, TAIPINGTN HJ AZRAEI BIN HJ ISMAILPENGETUA

TN. HJ. MOHMAD BIN MAT HUSSINPENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHAPN. FARIDAH BT SAAD

PENYELARAS 1M1SPN. MAIZATUL SHIMA BT. ABD RASAD

PENYELARAS SUKAN & PERMAINANEN KARUNAMURTHY A/L KUMARASAMY

SETIAUSAHA SUKANEN ZULKIFLI B ISMAIL

PEN. SETIAUSAHA SUKANEN. MD FAZLI B MOHAMMAD

PENYELARAS UNIT UNIFORMTN HJ ABDUL HAMID B HJ YAHAYA

GURU PENASIHAT SUKAN & PERMAINAN

GURU PENASIHAT PASUKAN BADAN BERUNIFORM

RUMAH LAKSAMANAEn. Md Shukri b Abu ShahidRUMAH TEMENGGUNGEn. Norddin bin Majid

PENYELARAS KELAB & PERSATUANEN. MOHD SHUKRI BIN ABU SHAHID

PENOLONGPN. SAMIHAH BT REZALI

RUMAH BENDAHARAEn Karunamurthi A/L KumarasamyRUMAH SHAHBANDARTn. Hj. Omar bin Mohd

GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN

DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUMTARGET KOKURIKULUM 2013

Mencapai sekurang-kurangnya tempat KETIGA dalam setiap pertandingan yang disertai.

1. PendahuluanKegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah. Kokurikulum merupakan aktiviti luar bilik darjah yang mempunyai kurikulumnya tersendiri dan telah dijadualkan secara terancang untuk diaplikasikan di semua sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kokurikulum bererti, apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, yang memberi peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai hidup. Di samping bertujuan untuk mengukuh pembelajaran, kokurikulum dapat menyuburkan nilai-nilai murni, memupuk perpaduan antara kaum, dan mengembangkan bakat kepimpinan dan sedia berkhidmat dalam kalangan masyarakat selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan seorang insan yang berketerampilan dan seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan mengandungi bidang berikut:- Penyertaan sukan dan permainan.2.1 Penyertaan persatuan dan kelab.2.2 Penyertaan dalam unit uniform.2.3 Lain-lain kegiatan yang ditentukan oleh Menteri.

3. Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah WAJIB. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian dalam salah satu gerak kerja unit uniform, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan. (Perkara 5.1 SPI Bil 1/1985 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah).

4. Peruntukan Masa Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, JLD.11, Bil. 27, No. 5652 telah dibuat ketetapan tentang pembahagian masa untuk Kegiatan Kokurikulum :

Sekolah Menengah TINGKATANALIRANPERUNTUKAN MASA

Peralihan, 1 - 3180 minit

4 dan 5

Sastera180 minit

Sains140 minit

Teknik100 minit

Pertanian140 minit

Perdagangan180 minit

SRT180 minit

(Nota: Peruntukan masa minimum seminggu)

5. Dasar Perlaksanaan Kokurikulum Dasar perlaksanaan kokurikulum terbahagi kepada tiga bidang lain: 5.1 Bidang kokurikulum fokus adalah diberi kepada perkara-perkara berikut : Pengukuhan kurikulum. Pemupukan bakat dan minat. Pengembangan potensi akademik. Pembinaan dan pemupukan semangat patriotisme dan setia kawan. Pengukuhan ketahanan dan disiplin diri. Keusahawanan, penabungan dan koperasi.5.2 Bidang pembangunan murid penekanan diberi kepada perkara-perkara berikut: Pengukuhan keyakinan diri. Peningkatan mutu kepimpinan murid. Pengukuhan disiplin dan sahsiah. Pendidikan pencegahan dadah. Motivasi. Bimbingan dan kaunseling. Pendidikan kerjaya.5.3 Bidang kebajikan murid tumpuan adalah kepada perkara-perkara berikut : Kesejahteraan murid . Kebajikan dan bantuan. Kebersihan ,keselamatan dan keceriaan persekitaran sekolah. Perlindungan dan keselamatan. Kesihatan.

6. Hala tuju Kokurikulum6.1 Penglibatan sekolah dalam kokurikulum sepanjang tahun.6.2 Penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan dan permainan ,pasukan beruniform, persatuan dan kelab.6.3 Mengambil bahagian dalam acara-acara tertentu sukan dan permainan, pasukan beruniform di peringkat bahagian / kawasan dan negeri mengikut keputusan mesyuarat peringkat sekolah.6.4 Melahirkan atlet dan pemain yang berwibawa untuk mewakili kawasan dan negeri.6.5 Memastikan setiap pelajar mencapai tahap kesihatan dan kecergasan fizikal serta mental dan sosial yang sempurna.6.6 Berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan , sekurang-kurangnya 10 terbaik .

PANDUAN MENGENDALIKANPERSATUAN, UNIT BERUNIFORM DAN KELAB PERMAINAN

PERKARATINDAKANTARIKH

KEAHLIAN Setiap pelajar wajib menyertai satu persatuan, satu badan beruniform dan satu kelab permainan/rumah sukanAKTIVITI1. UNIT UNIFORM Semua aktiviti yang dirancangkan hendaklah meliputi 3 aspek Kawad kaki Pembangunan sekolah mural, kawasan angkat, gotong-royong Perkhemahan Mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 4 kali setahun Aktiviti lain yang berkaitan kuiz, pameran, kursus2. KELAB/PERSATUAN Semua aktiviti yang dirancangkan hendaklah meliputi aspek : Silibus wajib dadah. Bantuan kecemasan, kebersihan, kemahiran berfikir, public speaking, kajian masa depan, refleksi diri Keceriaan dalaman sekolah Lawatan Aktiviti yang berkaitan dengan persatuan (boleh rujuk buku panduan yang disediakan oleh JPN)3. KELAB PERMAINAN Semua aktiviti yang dirancangkan hendaklah meliputi : Kemahiran yang diperlukan Penyediaan pasukan pelapis Penyediaan pasukan sekolah Pertandingan-pertandingan persahabatan, tidak terbuka kepada semua muridPENDAFTARAN Pendaftaran akan diadakan untuk Persatuan/Kelab dan Unit Beruniform khusus untuk pelajar Tingkatan 1/Tingkatan 4 dan pelajar baru sahaja.JADUAL PERJUMPAAN Persatuan Akademik Rabu (2.00 3.30) Unit Uniform Rabu (2.00 3.30) Kelab Permainan Sabtu (8.00 10.00 pg) Minggu 2 , 4

PERJUMPAAN RUMAH SUKAN Laksamana Isnin (4.30 6.00 ptg) Temenggung Selasa (4.30 6.00 ptg) Shahbandar Rabu (4.30 6.00 ptg) Bendahara Khamis (4.30 6.00 ptg)MESYUARAT PERTAMA Mesyuarat AJK pertama dengan guru penasihat adalah untuk memilih AJK dan menetapkan aktiviti yang akan diadakan untuk sesi persekolahan.

KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN Kursus akan diadakan dalam bulan Januari. BUTIRAN FAIL- Maklumat berikut dikehendaki disediakan dalam 3 salinan Perlembagaan Butir Peribadi ahli (nama, kad pengenalan, kelas) Carta Gantt Objektif Minit Mesyuarat Kehadiran Pelajar- Maklumat di atas hendaklah dimasukkan ke dalam Fail untuk simpanan sekolah Fail untuk simpanan penasihat Buku perjumpaan / minit mesyuarat

- Fail Kelab Permainan/Unit Uniform/Persatuan untuk simpanan sekolah hendaklah dilengkapi dan diserahkan kepada PK Koku.- Fail Kelab Permainan/Unit Uniform/Persatuan hendaklah disimpan oleh Penasihat- Buku Perjumpaan/minit mesyuarat dilengkapi oleh Pengerusi/Setiausaha pada setiap perjumpaan.- Satu salinan minit mesyuarat hendaklah dimasukkan ke dalam fail sekolah setiap kali selepas setiap mesyuarat dan perjumpaan.

BORANG PEMBERITAHUAN KEPADA IBU BAPA Sila ambil borang ini daripada Penyelaras Kokurikulum untuk pengetahuan ibu bapa tentang penglibatan pelajar dalam unit uniform dan permainan

SURAT KEBENARAN KEPADA IBU BAPA Surat kebenaran untuk aktiviti luar seperti lawatan/pertandingan/tugasan/ceramah/kursus dll hendaklah disediakan dalam 1 salinan untuk simpanan penasihat. Penasihat perlu membawa bersama surat kebenaran itu semasa aktiviti dijalankan.

BORANG CATATAN AKTIVITI LUAR Penasihat sila catatkan dalam Buku Catatan Aktiviti Luar Kelab/ Unit Uniform/Persatuan bagi aktiviti ;lain daripada yang telah dirancangkan (seperti pertandingan/lawatan/tugasan/ceramah/kursus dll). Borang tersebut ada di atas meja PK Koku.

KEDATANGAN AHLI Sila laporkan kepada PK HEM/Penyelaras Kokurikulum, jika ada ahli 3 kali berturut-turut tidak hadir untuk perjumpaan, sebelum penasihat mengambil tindakan muktamad.

KAD KEHADIRAN AKTIVITI KOKURIKULUM Semua pelajar mesti membeli buku tersebut yang akan digunakan daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Kad boleh didapati daripada Koperasi sekolah dengan harga RM0.60 satu. Guru Penasihat hendaklah tandatangan kad semasa perjumpaan diadakan. Kad ini akan disimpan oleh guru.

LAPORAN TAHUNAN Laporan Tahunan kegiatan kokurikulum perlu dihantar kepada Penyelaras Koku pada tarikh yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya terdapat satu laporan bergambar aktiviti induk.

PAPAN KENYATAAN Papan Kenyataan Persatuan/Kelab Permainan/Unit Uniform hendaklah sentiasa dihias penuh dan menarik, serta ditukar sebulan sekali. Pertandingan papan kenyataan terbaik akan dijalankan. Pengadilan akan dilakukan pada akhir tahun. Hadiah akan diberi sewaktu MAC.

PERTANDINGAN DALAMAN Papan Kenyataan Terbaik Persatuan/Kelab Permainan/Unit Beruniform Paling Aktif Kawasan Angkat Terbaik

SIJIL PENGHARGAAN / KEPUJIAN Sila rujuk (Buku Panduan) untuk panduan mengisi Sijil-sijil Penghargaan dan Kepujian dalam bidang Koku. Sijil-sijil ini hendaklah diisi setelah selesai semua perjumpaan di akhir tahun.

AKTIVITI LAWATAN / PERKHEMAHAN Sila lihat panduan dalam (Buku Panduan) apabila Penasihat ingin mengadakan lawatan atau perkhemahan.Penasihat

Penasihat

Penasihat

Penasihat

Penasihat

Penasihat

Ketua Guru Rumah

PenasihatAJK

PenasihatSetiausaha

Penasihat

PenasihatPengerusiSetiausaha

PenasihatPengerusiSetiausaha

PenasihatPengerusiSetiausaha

Penasihat

Januari/Februari

Januari ~Ogos

Januari ~Ogos

Januari ~Ogos

Januari

Januari ~Ogos

Januari

Januari

Jan

Februari ~Ogos

Ogos

Sept.

PANDUAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH (10%)

1. PENDAHULUAN

1.1Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan serta Sukan/Permainan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

1.2 Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai jenis kegiatan Pasukan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. Setiap murid diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripa setiap jenis aktiviti tersebut.

1.3 Dalam Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil.9.1997, wakil Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf agar keesahan dan kebolehpercayaan tidak boleh dipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian kemasukan murid ke Institut Pengajian Tinggi Awam.

2. RASIONAL

2.1 Penilaian yang dibuat adalah untuk menghindari wujudnya unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah melalui penggunaan borang penilaian yang standard.

2.2 Penilaian kegiatan kokurikulum boleh meransang murid untuk bergiat aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercita-cita melanjutkan pelajaran mereka ke IPTA, penglibatan yang cemerlang dalam kegiatan kokurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka.

3. OBJEKTIF 3.1 Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.

3.2 Membantu Jabatan Pengurusan IPTA dalam membuat penilaian kemasukan murid ke institusi pengajian tinggi.

3.3 Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid dalam aktiviti kokurikulum.

4. GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUM

4.1 Semua maklumat dan penilaian kokurikulum akan dilakukan oleh semua guru kelas di akhir tahun/sesi persekolahan. (Rujuk Buku Panduan Penilaian Kokurikulum).

4.2Pengurusan sekolah mesti mempunyai pengurusan/kemudahan berikut :4.2.1Perancangan yang jelas4.2.2Tempat Penyimpanan Buku Rekod Penilaian Kokurikulum4.2.3Buku Panduan Penilaian Kokurikulum4.2.4Rancangan Mingguan & Tahunan kokurikulum4.2.5Buku Panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluarkan oleh KPM dan agensi luar.4.3 Semua pelajar WAJIB mempunyai Buku Rekod Penilaian Kokurikulum.

4.4 Memastikan semua murid mendapat pelung menyertai aktiviti Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan.

4.5 PPD dan JPN akan melakukan pemantauan secara berkala.

1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1Nisbah guru-murid dalam kokurikulum ialah 2 orang Guru Penasihat bagi 40-6- 0rang muridDilaksanakan pada minggu pertama persekolahan- memaklumkan kepada ibu-bapa, guru dan muridPerancangan strategik kokurikulum sekolah.Pendaftaran setiapmurid dalam 3 elemen :- Unit Uniform- Kelab/Persatuan- Sukan/PermainanJumlah murid bagi setiap unit adalah 40 60 orang.Menjalankan aktiviti mengikut perancangan sekolahMerekod kehadiran murid dalam Buku Rekod Penilaian Kokurikulum dan ditandatangani oleh Guru Penasihat setiap kali perjumpaanGuru Penasihat melengkapkan Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dengan merujuk rekod kehadiran kokurikulum.Guru Kelas melengkapkan Buku Penilaian Kokurikulum apabila memperolehi Borang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dari Guru Penasihat.Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum peringkat sekolah mengesahkan markah kokurikulum murid.

2

Agihan Tugas Guru Pemimpin/Penasihat mengikut kepakaran.

3

Taklimat Pengisian Data kepada Setiausaha Peperiksaan pada Bulan Mei

Takwim & Rancangan Pelajaran Mingguan4

Buku Rekod Penilaian Kokurikulum disimpan di sekolah dan dikeluarkan setiap kali perjumpaan.

5

Tamat

1110Jawatankuasa ini terdiri daripada :Pengerusi: PengetuaSetiausaha: GPK KokurikulumAJK: 3 orang guru yang dilantikBuku Penilaian Kokurikulum ditandatangani oleh Pengetua/GPK Kokurikulum.Guru Tingkatan dan Ibu bapa/PenjagaKeputusan Penilaian Kokurikulum dihantar ke PPD/JPN. Semakan dan analisis dilakukan.15 Jan (atau tarikh yang ditentukan kemudian atas keperluan pentadbiran)30 Jan (atau tarikh yang ditentukan kemudian atas keperluan pentadbiran) untuk tindakan selanjutnya.Keputusan Penilaian Kokurikulum dihantar ke Bahagian Sekolah, KPM.

Buku Rekod Penilaian Kokurikulum akan berpindah mengikut murid. Buku Rekod Penilaian Kokurikulum disimpan di sekolah.9876

6. PENILAIAN AKTIVII KOKURIKULUMAspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan 4 aspek yang berikut :

ASPEK PENILAIANPERATUS MARKAH

Kehadiran50

Jawatan yang disandang10

Penglibatan20

Pencapaian20

JUMLAH100

6.1.1 Markah Aspek KehadiranJumlah kehadiran =aJumlah perjumpaan =bKetidakhadiran =c

Markah kehadiran= x 506.1.2 Markah Aspek Jawatan yang disandang

Pasukan Badan Beruniform Anjuran Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS)

JAWATANMARKAH

Pegawai Waran 1 & 11 (KRS), Pegawai Waran 11 (PKBM), Pegawai Kadet Kanan (PA), Pegawai Kadet (Bomba), Sub-Inspektor (Polis), dan Inspektor Kadet (Koreksional/Penjara)10

Staf Sarjan (KRS), Staf Sarjan/Bintara Kanan/Flight Sarjan (PKBM), Pegawai Waran Kadet (PA), ketua Kadet (Bomba), dan Sarjan Mejar (Polis dan Penjara)08

Sarjan, Bintara Muda (PKBM-L) dan Ketua Platun (Bomba)07

Koperal, Laskar Kanan (PKBM-L) dan Penolong Ketua Platun 1 (Bomba)06

Lans Koperal, Laskar Muda (PKBM-L), Lskar Udara (PKBM-U), Penolong Ketua Platun 11 (Bomba)05

Ahli Biasa03

Pasukan Badan Beruniform Anjuran Badan Bukan Kerajaan(NGO), Pancaragam Brass, Silat dan Taekwando JAWATANMARKAH

Ketua Trup, Ketua Pasukan/Pengerusi, Pegawai Muda, Ketua Puteri, Ketua Kadet, Band Major, Bengkung Merah, Black Belt10

Penolong Ketua Trup, Kaetua Kumpulan, Ketua Utama Seksyen, Ketua Pasukan (S/U), Sarjan, Drum Major/Asst Band Major, Bengkung Hijau08

Ketua Patrol, Setiausaha, Ketua Seksyen, Ketua Pasukan (Bendahari), Koporal07

Penolong Ketua Patrol, Bendahari, Pen. Ketua Seksyen Kanan, Ketua Pasukan (AJK), Lans Koporal, Section Leader06

Kuartermaster, Pen. Setiausaha, Pen. Ketua Seksyen, Ketua Kumpulan, Asst. Section Leader05

Ahli Biasa03

Kelab/Persatuan/Sukan/PermainanJAWATANMARKAH

Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan/Permainan / Ketua Rumah10

Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi08

Setiausaha / Bendahari07

Penolong Setiausaha / Bendahari06

Ahli Jawatankuasa05

Ahli Biasa03

6.1.3 Markah Aspek PenglibatanPERINGKAT PENGLIBATANMARKAH

Sekolah08

Zon / Daerah / Bahagian11

Negeri14

Kebangsaan17

Antarabangsa20

6.1.4 Markah Aspek PencapaianPERINGKAT PERTANDINGANMARKAH

JohanNaib JohanKetiga

Sekolah080706

Zon / Daerah / Bahagian111009

Negeri141312

Kebangsaan171615

Antarabangsa201918

6.1.5 Gred Penilaian Kegiatan KokurikulumGREDMARKAH

AAntara 80 hingga 100

BAntara 60 hingga 79

CAntara 40 hingga 59

DAntara 20 hingga 39

E19 an ke bawah

MARKAH BONUS

Markah Bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.

BILJAWATANMARKAH BONUS

1Ketua Murid10

2Timbalan / Penolong Ketua Murid08

3Pengawas / Ketua Asrama / Ketua PRS / Kuartermaster07

4Pengawas Pusat Sumber/Pen. Ketua Asrama / Pen. Kuartermaster06

5Bendahari/ Setiausaha/ Ketua Biro Asrama/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi/ Pengawas Koperasi05

6AJK Kecil Biro/ Ketua Bilik/ Ketua Kelas03

7Pen. Ketua Kelas/ Pen. Ketua Bilik02

Contoh Pengiraan CGPA

Tingkatan 2 = (69+82) / 2 = 75.5Tingkatan 4 = (69+82+83+89)/4 = 80.8

Untuk mendapat markah 10% markah akhir hendaklah dibahagikan dengan 100 dan darab (X) 10.

Contoh Tingkatan 5 = 80.6 X 10 100 = 8.06

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

UNIT UNIFORM

PUTERI ISLAM LOKASI PERJUMPAAN : SURAU

Penasihat : Pn Aini bt Abdul KarimBILNAMA

1PN. HJH. ZARIFAH BT MOHAMED YASIN (K)

2PN NIK ROSLINDA BT NIK LAH (D)

3PN. NOOR AKMA BT JAFFAR

4PN. HJH RAFIZAH BT HASSAN

5PN. RUHIL HAYATI BINTI OMAR

6PN. MASITAH BINTI ABDUL WAHAB

7PN. HJH. SURAIYA ZUHDI BT MAHMUD ZAHUDI

8PN. ROSENI BT MOHD NUSI

9PN. HJH. SITI MINAH BINTI ABDUL RAHIM

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

KELAB DAN PERSATUAN

Bil.Kelab/PersatuanNama Guru PenasihatLokasi Perjumpaan

14.Komputer danMultimediaPN. ROSENI BT MOHD NUSI (K)PN. ZURINA BT MAHMAD KHALID (D)PN. ADILAH BINTI MOHAMMAD MAZLIBilik Komputer

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

PERMAINAN BOLING

BOLING

EN. AMRAN BIN OTHMAN (K)PN. ZARINA BT MOHD NOOR (D)PN. AINON BT MOHD ARIF EN. YUSNYZAM BIN MOHD SHARIFPN. ROSENI BT MOHD NUSI

GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN

RUMAH TEMENGGUNG (HIJAU)Penasihat : Pn. Aimy Aidora bt Mohamed

BilNama Guru

1En. Norddin bin Majid (K)

2En. Yusnyzam bin Mohd Sharif (P)

3En. Maniappan a/l Kandan

4Pn. Maizatul Shima bt Abdul Rasad

5Pn. Fauziah bt Abd. Hamid

6Pn. Noor Azrina bt Ahmad Sabri

7Pn. Anandha Jothy a/p Samy Kanoo

8Pn. Norhidayati bt Kamaruddin

9Pn. Roseni binti Mohd Nusi

10Pn. Noor Hasimah bt Wahab

11Pn. Inamazira bt Sidek

12Pn. Hjh. Zarifah bt Mohamed Yasin

13Pn. Faridah bt Md Saad

14En.Megat Khairuddin bin Puteh

15Pn Nik Roslinda bt Nik Lah

16Pn Sarimah bt Amen