carta organisasi baru_2016

of 1 /1
DATUK BANDAR ( JUSA C ) DATO’ HAJI MOHD ZOHDI BIN HAJI SAAD DSDK.,AMK.,BCK., SETIAUSAHA TUAN HJ.HAKIM ARIFF BIN MD NOOR AMK.,BCK., AHLI MAJLIS MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR JABATAN KEJURUTERAAN JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN JABATAN KAWALAN BANGUNAN JABATAN KEWANGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAAN JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & KEMASYARAKATAN BAHAGIAN AUDIT DALAM BAHAGIAN UNDANG-UNDANG BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT OSC BAHAGIAN BEKALAN & KONTRAK BAHAGIAN UTC BAHAGIAN LANDSKAP & REKREASI PENGARAH EN.AZHAN (JURUTERA) PENGARAH EN.MD NAYAN (JURUTERA) PENGARAH EN.ABD GHANI (PPBD) PENGARAH PENGARAH EN.MOHAMAD NAJIB (AKAUNTAN) PSU/PENGARAH PN.ZULFATUL HUSNA, BCK (PEG.TADBIR) PENGARAH TN.HJ.ABD HALIM (PEG.K/PERSEKITARAAN) PENGARAH EN.BOHARI (PEG.TADBIR) BAHAGIAN ARKITEK & KAWALAN BANGUNAN EN.IZAHAR (ARKITEK) BAHAGIAN BANGUNAN BARU & PENGUATKUASAAN EN.AZHAN (JURUTERA) UNIT PENTADBIRAN EN.YAAKOB (PEN.PEGAWAI TADBIR) BAHAGIAN PEMBANGUNAN & KERJA AWAM BAHAGIAN JALAN LALULINTAS & PERPARITAN BAHAGIAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL UNIT PENTADBIRAN CIK SABARIAH PT(PO) N22 EN.AHMAD SUJAIRI (JURUTERA) EN.ZAHARIN (JURUTERA) EN.MD NAYAN (JURUTERA) BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN EN.ABD GHANI (PEG.PERANCANG BANDAR & DESA) BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN PN.HASMAHANUM (PEG.PERANCANG BANDAR & DESA) UNIT PENTADBIRAN PN.NOR AMILIA (PEN.PEGAWAI TADBIR) BAHAGIAN PENILAIAN EN.AHMAD LETFI (PEG.PENILAIAN) BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA EN.ZAMZAMA (PEG.PENILAIAN) UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB) EN.MOHD FITRI (PEN.PEGAWAI PENILAIAN) UNIT PENTADBIRAN PN.SHAIRUL FAZILAH (PEN.PEGAWAI TADBIR) BAHAGIAN HASIL BAHAGIAN AKAUN,BAYARAN & BELANJAWAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT UNIT PENTADBIRAN PN.AZALINA (AKAUNTAN) YM.TUNKU RIZAL SHAH (PEN.AKAUNTAN) PN.SITI NURFAZLINA (PEG.TEKNOLOGI MAKLUMAT) PN.SITI ISHAH (PEN.PEGAWAI TADBIR) BAHAGIAN SUMBER MANUSIA EN.RASYIDI (PEG.TADBIR) BAHAGIAN PENTADBIRAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN EN.SAIFULLIZAM (PEGAWAI PENGUATKUASA) UNIT PENTADBIRAN EN.MOHD NOOR PT(P/O) BAHAGIAN PERKHIDMATAN BANDAR TN.HJ.ABD HALIM PEN.PEG KESIHATAN PERSEKITARAAN) BAHAGIAN PENGURUSAN PASAR & PENJAJA PN.JAZILAH (PEN.PEG.KESIHATAN PERSEKITARAAN) KOSONG BAHAGIAN PERLESENAN TN.HJ MOHD RIDZUAN (PEN.PEG.KESIHATAN PERSEKITARAAN) BHG.KAWALAN PENYAKIT & PROMOSI KESIHATAN EN.AZIZAN (PEN.PEG.KESIHATAN PERSEKITARAAN) BHG.INSPEKTORAT KESIHATAN PERSEKITARAAN PN.NARISA (PEN.PEG.KESIHATAN PERSEKITARAAN) UNIT PENTADBIRAN PN.NORSHAHARIZAH (PEN.PEGAWAI TADBIR) BAHAGIAN PERANCANGAN & KOMUNIKASI KORPORAT SITI SHAKIRAH (PEG.TADBIR) BAHAGIAN PELANCONGAN, SUKAN & KOMUNITI EN.AHMAD FAISAL (PEG.TADBIR) BAHAGIAN MBAS CAW.P/SENA PN.HAJJAH AZIZAH (PEG.TADBIR) UNIT PENTADBIRAN EN.ROZANI PT(P/O) PN.NOOR SHUHADA (JURU AUDIT) PN.ELINA (PEGAWAI UNDANG- UNDANG EN.ABD HADI (PEG. PERANCANG BANDAR & DESA) EN.MOHAMMAD FARIS (JURUUKUR BAHAN) EN.ZAMZAMA (PEGAWAI PENILAIAN) EN.MOHD FAIZAL (ARKITEK LANDSKAP) CARTA ORGANISASI MBAS Lampiran Jabatan Khidmat Pengurusan -Bahagian Sumber Manusia MBAS

Upload: dangmien

Post on 01-Feb-2017

298 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: CARTA ORGANISASI BARU_2016

DATUK BANDAR ( JUSA C )DATO’ HAJI MOHD ZOHDI BIN HAJI SAAD

DSDK.,AMK.,BCK.,

SETIAUSAHATUAN HJ.HAKIM ARIFF BIN MD NOOR

AMK.,BCK.,

AHLI MAJLISMAJLIS BANDARAYA

ALOR SETAR

JABATANKEJURUTERAAN

JABATANPERANCANGANPEMBANGUNAN

JABATANKAWALAN

BANGUNAN

JABATANKEWANGAN

JABATANKHIDMAT

PENGURUSAN

JABATANPENILAIAN &

PENGURUSAN HARTA

JABATANKESIHATAN

PERSEKITARAAN

JABATAN PERANCANGAN

KORPORAT &KEMASYARAKATAN

BAHAGIANAUDIT

DALAM

BAHAGIANUNDANG-UNDANG

BAHAGIANPUSAT SETEMPAT

OSC

BAHAGIANBEKALAN & KONTRAK

BAHAGIANUTC

BAHAGIANLANDSKAP &

REKREASI

PENGARAHEN.AZHAN

(JURUTERA)

PENGARAHEN.MD NAYAN

(JURUTERA)

PENGARAHEN.ABD GHANI

(PPBD)

PENGARAH PENGARAHEN.MOHAMAD NAJIB

(AKAUNTAN)

PSU/PENGARAHPN.ZULFATUL HUSNA, BCK

(PEG.TADBIR)

PENGARAHTN.HJ.ABD HALIM

(PEG.K/PERSEKITARAAN)

PENGARAHEN.BOHARI

(PEG.TADBIR)

BAHAGIANARKITEK &KAWALAN

BANGUNAN

EN.IZAHAR(ARKITEK)

BAHAGIANBANGUNAN BARU

& PENGUATKUASAAN

EN.AZHAN(JURUTERA)

UNITPENTADBIRAN

EN.YAAKOB(PEN.PEGAWAI

TADBIR)

BAHAGIANPEMBANGUNAN& KERJA AWAM

BAHAGIANJALAN

LALULINTAS &PERPARITAN

BAHAGIANMEKANIKAL &

ELEKTRIKAL

UNITPENTADBIRAN

CIK SABARIAHPT(PO) N22

EN.AHMADSUJAIRI

(JURUTERA)

EN.ZAHARIN(JURUTERA)

EN.MD NAYAN(JURUTERA)

BAHAGIANKAWALAN

PERANCANGAN

EN.ABD GHANI(PEG.PERANCANGBANDAR & DESA)

BAHAGIANRANCANGAN

PEMBANGUNAN

PN.HASMAHANUM(PEG.PERANCANGBANDAR & DESA)

UNITPENTADBIRAN

PN.NOR AMILIA(PEN.PEGAWAI

TADBIR)

BAHAGIANPENILAIAN

EN.AHMAD LETFI(PEG.PENILAIAN)

BAHAGIANPENGURUSAN

HARTA

EN.ZAMZAMA(PEG.PENILAIAN)

UNITPESURUHJAYA

BANGUNAN(COB)

EN.MOHD FITRI(PEN.PEGAWAI

PENILAIAN)

UNITPENTADBIRAN

PN.SHAIRULFAZILAH

(PEN.PEGAWAITADBIR)

BAHAGIANHASIL

BAHAGIANAKAUN,BAYARAN

& BELANJAWAN

BAHAGIANTEKNOLOGIMAKLUMAT

UNITPENTADBIRAN

PN.AZALINA(AKAUNTAN)

YM.TUNKU RIZALSHAH

(PEN.AKAUNTAN)

PN.SITI NURFAZLINA

(PEG.TEKNOLOGIMAKLUMAT)

PN.SITI ISHAH(PEN.PEGAWAI

TADBIR)

BAHAGIANSUMBER

MANUSIA

EN.RASYIDI(PEG.TADBIR)

BAHAGIANPENTADBIRAN

BAHAGIANPENGUATKUASAAN

EN.SAIFULLIZAM(PEGAWAI

PENGUATKUASA)

UNITPENTADBIRAN

EN.MOHD NOORPT(P/O)

BAHAGIANPERKHIDMATAN

BANDAR

TN.HJ.ABD HALIMPEN.PEG KESIHATAN

PERSEKITARAAN)

BAHAGIANPENGURUSAN

PASAR & PENJAJA

PN.JAZILAH(PEN.PEG.KESIHATAN

PERSEKITARAAN)KOSONG

BAHAGIANPERLESENAN

TN.HJ MOHD RIDZUAN(PEN.PEG.KESIHATAN

PERSEKITARAAN)

BHG.KAWALANPENYAKIT &

PROMOSIKESIHATAN

EN.AZIZAN(PEN.PEG.KESIHATAN

PERSEKITARAAN)

BHG.INSPEKTORATKESIHATAN

PERSEKITARAAN

PN.NARISA(PEN.PEG.KESIHATAN

PERSEKITARAAN)

UNITPENTADBIRAN

PN.NORSHAHARIZAH(PEN.PEGAWAI

TADBIR)

BAHAGIANPERANCANGAN& KOMUNIKASI

KORPORAT

SITI SHAKIRAH(PEG.TADBIR)

BAHAGIANPELANCONGAN,

SUKAN &KOMUNITI

EN.AHMAD FAISAL(PEG.TADBIR)

BAHAGIANMBAS

CAW.P/SENA

PN.HAJJAH AZIZAH(PEG.TADBIR)

UNITPENTADBIRAN

EN.ROZANIPT(P/O)

PN.NOORSHUHADA

(JURU AUDIT)

PN.ELINA

(PEGAWAI UNDANG-UNDANG

EN.ABD HADI

(PEG. PERANCANGBANDAR & DESA)

EN.MOHAMMADFARIS

(JURUUKURBAHAN)

EN.ZAMZAMA

(PEGAWAIPENILAIAN)

EN.MOHD FAIZAL

(ARKITEKLANDSKAP)

CARTA ORGANISASIMBAS

Lampiran

Jabatan Khidmat Pengurusan-Bahagian Sumber Manusia MBAS