cara membina graf

7
CARA MEMBINA GRAF ANALISA PULANG MODAL BUAT ANDAIAN UNIT KELUARAN BINA JADUAL LAKARKAN GRAF JUMLAH KOS DAN JUMLAH HASIL *CARI TITIK PERSILANGAN *TITIK BERSILANG MERUPAKAN TITIK PULANG MODAL

Upload: zahari-rusdi

Post on 29-Apr-2015

7.229 views

Category:

Travel


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Cara Membina Graf

CARA MEMBINA GRAFANALISA PULANG MODAL

BUAT ANDAIANUNIT KELUARAN

BINA JADUALLAKARKAN GRAF

JUMLAH KOSDAN JUMLAH HASIL

*CARI TITIK PERSILANGAN

*TITIK BERSILANGMERUPAKANTITIK PULANG

MODAL

Page 2: Cara Membina Graf

LANGKAH SATU: ANDAIAN UNIT

500

UNIT

1,000

UNIT

1,500

UNIT

2,000

UNIT

2,500

UNIT

3,000

UNIT

3,500

UNIT

Page 3: Cara Membina Graf

LANGKAH DUA : BINA JADUAL

UNIT 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

KOS

BERUBAH (RM4 s/u)

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

KOS

TETAP10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K

JUMLAH KOS

(BERUBAH + TETAP)

12000

14000 16000 18000 20000 22000 24000

JUMLAH

HASIL

(RM9.00)

4500 9000 13500 18000 22500 27000 31500

Page 4: Cara Membina Graf

LANGKAH TIGA: LAKARGRAF JUMLAH KOS TETAP

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

KOS TETAP

VOLUM KELUARAN (UNIT)

KOS (RM)

Page 5: Cara Membina Graf

LANGKAH EMPAT : LAKARGRAF JUMLAH KOS

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

KOS TETAP

JUMLAH KOS

VOLUM KELUARAN (UNIT)

KOS (RM)

Page 6: Cara Membina Graf

LANGKAH EMPAT : LAKARGRAF JUMLAH HASIL

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

TITIK PULANG MODAL

VOLUM KELUARAN (UNIT)

KOS (RM)

KOS TETAP

JUMLAH KOS

JUMLAH HASIL

Page 7: Cara Membina Graf

TENTUKAN TITIK BERSILANG

• TITIK BERSILANG MERUPAKAN TITIK PULANG MODAL, TIADA UNTUNG ATAU RUGI

• TITIK BERSILANG PADA 2000 UNIT

• UNIT YANG LEBIH TINGGI DIJUAL AKAN MEMPEROLEHI UNTUNG

• UNIT YANG LEBIH RENDAH AKAN MENGALAMI KERUGIAN