calendar 2015 takwim skp4 (1)

Download Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

Post on 06-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  1/23

  TAKWIM TAHUNAN TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA

  Januari 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3

  Tahun Baru Pendaftaran Hari Keputeraan Murid tahun 1 Nabi Muhammad

  s.a.w

  4 5 6 7 8 9 10 Sesi Pengedaran Mesyuarat Unit- Perhimpunan Meyuarat unit-

  Persekolahan orang maklumat Unit H!M ulanan Unit H!M HUT Pn.Normazitah

  bermula Murid "MM# Semakan $ail "%uru dan Staff#

  &M' bermula Pengisian kedatangan (nline bermula

  -Mesyuarat Tahunan Kokurikulum

  a)aan *asin+ ',

  11 12 13 14 15 16 17 Mesyuarat unit- Mesyuarat unit- Hari Keputeraan Mesyuarat unit- Meyuarat unit-

  Unit H!M Unit HEM *ang i Pertuan Unit H!M Unit H!M

  Pengumpulan MM Pengisian PM esar N.Smbilan

  a)aan *asin+ ',

  18 19 20 21 22 23 24 Pelan)aran Penghantaran Mesyuarat /K P0% Per+umpaan aris

  Pertandingan raf Minit Kali 1 2314 'ahun , kali 1

  Kebersihan Kelas -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik)

  25 26 27 28 29 30 31

  Pengedaran Minit Mesyuarat Pelan)aran Mesyuarat Unit- Kewangan kali 1 -Akt Koku (Permainan Kempen HUT En.Nazaro

  Unit H!M Unit eruni!orm) /(M K! S!K(5H

  ** HUT –

  Hari Ulang Tahun Kelahiran

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  2/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  3/23

  Februari 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7

  Pengisian &ekod Penghantaran Penghantaran Perhimpunan Kelas imbingan

  Kesihatan Murid engki6 kantin Peratusan ulanan 'ahun , Kehadiran murid "%uru dan Staff#

  -Akt. Koku (Permainan" Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  8 9 10 11 12 13 14 Program Penyerahan Mesyuarat /K %otong royong Kelas imbingan

  Mentor Menti HUT Ust.Khiruddin Keba+ikan 7 K 'ahun ,

  Mesyuarat gong P0% -Akt Koku (Permainan

  Unit eruni!orm)) a)aan *asin+ ',

  15 16 17 18 19 20 21 Pelan)aran 'ahun aru 8ina 'ahun aru 8ina Kelas imbingan

  Program Sekolah -Akt Koku (Permainan 'ahun ,

  Penyayang Kelab Akademik)

  22 23 24 25 26 27 28 5atihan Kelas imbingan

  Kebakaran Kali 1 HUT Pn.Norasmah 'ahun ,

  -Akt Koku (Permainan

  Unit eruni!orm) a)aan *asin+ ',

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  4/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  5/23

  Mac 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7

  Penghantaran -Akt Koku (Permainan Perhimpunan Kelas imbingan

  5aporan kantin Kelab Akademik) ulanan 'ahun , 9 denggi "%uru dan Staff#

  HUT En.#akee HUT Pn.$urina a)aan *asin+ ',

  8 9 10 11 12 13 14 Program 8uti pertengahan

  HUT %ik Noranida 4 minit /om Penggal 1

  /auhi &okok dan dadah

  -Akt. Koku (Permainan dan Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  15 16 17 18 19 20 21 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan 8uti pertengahan

  Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1 HUT Pn.Mazmon HUT En.$alimi 

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ',

  22 24 25 26 27 28 8uti pertengahan Kelas imbingan ',

  Penggal 1 U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan U+ian ulanan

  -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik) a)aan *asin+ ',

  29 30 31 5awatan

  Penyayang

  BULA !A"T"A MAT#MAT"$

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  6/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  7/23

  April 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4

  Hantar 5aporan Perhimpunan Kelas imbingan ',

  Kantin6 enggi ulanan -Akt Koku (Permainan "%uru dan Staff# Pen)erapan PdP %uru

  Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  5 6 7 8 9 10 11 Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Program Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Kelas imbingan ',

  Ke)ergasan dan

  Mesyuarat Kewangan ke 2

  Kesihatan H!M 9 K(K(

  -kt. Koku "Permainan6 Kelab kademik#

  a)aan *asin+ ',

  12 13 14 15 16 17 18

  Mesyuarat Kurikulum Mesyuarat unit- Mesyuarat unit Mesyuarat Unit- Kelas imbingan ', H!M 9 K(K( ke 2 Unit H!M Unit H!M Unit H!M

  -Akt Koku (Permainan Penghantaran raf

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  19 20 21 22 23 HUT En.&azai'an  24 25 Mesyuarat unit- Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Kelas imbingan ',

  Unit H!M HUT En.irdaus -Akt Koku (Permainan Mesyuarat Panitia PE&KHEMAHAN P!&KH!MHN

  Mesyuarat unit- Kelab Akademik) 'HUNN 'HUNN

  Pen)erapan PdP %uru Unit H!M Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  26 27 28 29 30 Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru %otong-royong

  P!&KH!MHN Pengedaran Minit Mesyuarat Panitia -Akt Koku (Permainan 7 K 'HUNN Mesyuarat Unit eruni!orm) Pen)erapan PdP %uru

  Mesyuarat Panitia

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  8/23

  Mei 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat1 2 Perhimpunan Hari Peker+a Kelas imbingan ',

  ulanan

  "%uru dan Staff#

  3 4 5 6 7 8 9 Penghantaran Penghantaran Kelas imbingan ',

  5aporan kantin Peratusan -Akt Koku (Permainan

  9 denggi Kehadiran Murid Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  10 11 12 13 14 15 16 Mesyuarat /K P0% 0srak Mikra+

  -Akt Koku (Permainan Ke 2 Hari %uru

  Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  17 18 19 20 21 22 23 %ari &uru Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Peperiksaan Kelas imbingan ',

  !erin'(at Pertengahan Pertengahan Pertengahan Pertengahan

  Se(o)ah 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun

  -Akt Koku (Permainan"

  Kelab Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  24 25 26 27 28 29 30 Program 8uti Pertengahan

  HUT Pn.aiza Azua Penyayang 'ahun

  -Akt Koku (Permainan Sambutan Hari

  Unit eruni!orm) 5ahir Kelompok 1 a)aan *asin+ ',

  31

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  9/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  10/23

  Jun 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6

  8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan

  'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun Hari esak Keputeraan

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', *Pgong

  7 8 9 10 11 12 13 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan 8uti Pertengahan

  'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun 'ahun

  Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ', Kelas imbingan ',

  14 15 16 17 18 19 20 8uti Pertengahan 5aporan Kantin 9 Mesyuarat Kurikulum wal &amadhan

  'ahun enggi Ke 7 -Akt Koku (Permainan

  Kelab Akademik) Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  21 22 23 24 25 26 27 5atihan Perhimpunan Pemantauan

  Mesyuarat Panitia Kebakaran Kali 2 -Akt Koku (hya* &amadhan

  ulanan uku 'eks kali 1

  Mesyuarat Panitia Unit eruni!orm) "%uru dan Staff#

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru a)aan *asin+ ',

  28 29 30 Penghantaran

  5aporan 'andas

  Pen)erapan PdP %uru Pen)erapan PdP %uru

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  11/23

  TAKWIM TAHUN 2015 SEK.KEB.PASOH 4 (FELDA)

 • 8/17/2019 Calendar 2015 Takwim SKP4 (1)

  12/23

  Julai 2015

  Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4

  -Akt. Koku (hya* 5aporan enggi 9 5aporan

  &amadhan" Kelab Kantin Peratusan Kehadiran.  Akademik)

  a)aan *asin+ ',

  5 6 7 8 9 10 11

  HUT Pn.#uhairani  -Akt Koku (hya* &amadhan

  HUT Pn.&a!idah Unit eruni!orm)

  a)aan *asin+ ',

  12 13 14 15 16 17 18 Hari &aya Puasa Hari &aya Puasa

  -Akt. Koku (hya* HUT +uru esar 

  &amadhan" Kelab

   Akademik)

  19 20 21 22 23 24 25 -Akt Koku (Permainan Pengisian orang

  Mesyuarat /K P0% Unit eruni!orm) KMP dan &M'

  Ke 7

  Kelas imbin