cadangan aktiviti kajian dan projek bagi sba spn21

Click here to load reader

Download Cadangan Aktiviti Kajian dan Projek bagi SBA SPN21

Post on 28-May-2015

2.466 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PL3234 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

TRANSCRIPT

 • 1. UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM PL 3234 PENGUJIAN DAN PENILAIAN BAHASA MELAYU - Penilaian Kendalian Sekolah SBA- (kajian) Oleh: Norazah binti Tambil 06B0241

2. 1KELUARGAKU SAYANG

 • Kajian seperti ini kurang sesuai dijalankan di dalam bilik darjah, biarlah ia sebagai kajian di luar kelas.
 • Kajian ini boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas. Terpulang kepada kretiviti guru itu mengolah agar pengajaran lebih menarik
 • Arahkan murid-muird untuk pergi ke rumah saudara, emak saudara dan sanak saudara yang bersesuaian untuk membuat satu temubual mengenai jasa yang telah disumbangkannya dalam keluarga.
 • Arahkan murid-murid untuk membuat penyelidikan mengenai seorang insan bernama bapa, minta pandangan orang ramai siapakah dia bapa bagi mereka.
 • Dapat memperoleh informasi mengenai usaha yang telah dilakukan oleh ibu.
 • Dapat menemu bual dengan bahasa baku yang sesuai.
 • Dapat melatih murid-murid untuk bekerjasama dengan orang ramai.
 • Dapat melatih murid-murid untuk lebih berani dalam meminta pandangan orang lain.
 • Dapat memupuk sifat terpuji dalam diri murid-murid.
 • Menemu bual seorang wanita yang bergelar nenek ataupun ibu yang terbuktibanyak berjasa kepada keluarganya.
 • Jalankan satu kajian dengan membuat penyelidikan kecil (sesuai dengan peringkat umur )mengenai pandangan orang ramai mengenai insan bernama bapa
 • Hargai pengorbanan Ibu Bapa
 • (m.s 5-7)

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 3. 2KELUARGAKU BERWAWASAN

 • Kajian ini boleh diadakan di dalam dan di luar bilik darjah.
 • Arahkan murid-murid untuk pergi salah sebuah bank yang ada di negara Brunei Darussalam untuk menyelidiki dan menyenaraikan perkhidmatan yang ditawarkan kepada murid-murid.
 • Jika pegawai bank itu sendiri dijemput hadir ke sekolah maka murid-murid diarahkan untuk bertanyakan soalan-soalan yang bersesuaian dengan kajian yang diadakan.
 • Dapat memperoleh informasi mengenai perkhidmatan yang ditawarkan kepada murid-murd.
 • Dapat membuka minda murid-murid bahawa ketika dibangku sekolah mereka sudah boleh mempunyai simpanan tersendiri.
 • Dapat mendidik pelajar bahawa menabung itu satu budaya yang berfaedah untuk dipupuk sedari kecil lagi.
 • Menemu bual salah seorang pegawai bank untuk mengetahui tentang salah satu perkhidmatan yang ditawarkan bagi murid-murid, seperti akaun cemerlang bagi pelajar.
 • Pendidikan untuk Masa Depan
 • (m.s 16 )

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 4. 2KELUARGAKU BERWAWASAN

 • Kajian jenis ini boleh dilakukan sebagai kajian luar kelas.
 • Kajian ini boleh dilaksanakan secara individu dan berkumpulan.
 • Arahkan murid-murid untuk bertandang ke rumah (berdudun) datuk atau nenek bagi mengemukakan soalan tentang zaman peperang(zaman jepun) yang pernah mereka alami.
 • Arahkan juga murid-murid untuk menyenaraikan semua kejadian yang diberitahu dan buat satu garis waktu timeline.
 • Dapat merapatkan silaturrahim di antara cucu dengan datuk serta nenek.
 • Dapat mengajar murid-murid erti kesusahan hidup di zaman dahulu.
 • Dapat mengajar murid-murid erti perjuangan
 • Dapat membiasakan murid-murid menggunakan kata tanya dalam mengemukakan soalan.
 • Murid-murid di minta untuk bertanya kepada datuk atau nenek mereka yang masih hidup tentangkeadaan zaman peperangan (zaman jepun). Senaraikan dan lukiskan satu garis waktu( timelines)
 • Cerita datuk
 • (m.s 19)

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 5. 3 SEKOLAHKU

 • Kajian ini boleh diadakan di dalam dan di luar bilik darjah.
 • Kajian ini boleh dilakukan secara individu.
 • Arahkan murid-murid untuk menemu bual dan menyenaraikan semua petua-petua mahupun usaha-usaha yang telah dilakukannya untuk berjaya dalam bidang akademik.
 • Dapat memperoleh informasi tentang cara yang boleh dikongsikan bersama agar belajar dengan cemerlang.
 • Dapat memupuk rasa percaya diri dan keyakinan dalam diri seorang murid.
 • Dapat menjadi ikutan murid-murid yang melakukan kajian dalam pembelajarannya.
 • Menemu bual salah seorang saudara yang berjaya dalam bidang akademik dan pada masa sekarang telah berjaya memegang satu jawatan yang baik, bagi mengetahui petua-petua belajar dengan cemerlang.
 • Nasihat guru
 • (m.s 37 )

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 6. 3 SEKOLAHKU

 • Kajian jenis ini boleh dilakukan di dalam bilik darjah sama ada waktu belajar mahupun pada waktu rehat.
 • Arahkan murid-murid untuk membuat satu kajian dengan menemubual rakan-rakan yang ada menegani kenapa murid-murid yang ada memilih salah seorang dari murid-murid dalam bilik darjha itu sebagai ketua darjah.
 • Arahkan murid-murid membuat satu jadual untuk memudahkan pertanyaan dan membuat alasan yang keluar dalam mulut rakan-rakan.
 • Dapat memupuk sikap setia kawan di kalangan murid-murid.
 • Dapat mendidik murid-murid agar menjadi seorang yang bertanggungjawab dan berani
 • Dapat mengajar murid-murid agar tidak malu untuk mengemukakan soalan dan pendapat masing-masing.
 • Buat satu kajian tentang pemilihan ketua darjah yang ada dalam bilik darjah kamu pada masa sekarang.
 • Pemimpin kecil
 • (m.s 30 )

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 7. 4MINGGU KOKURIKULUM

 • Kajian ini boleh dilakukakan di dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah.
 • Arahkan murid-murid yang ada untuk pergi ke ruangan guru besar ataupun undang guru besar ke dalam bilik darjah untuk ditemu bual oleh murid-murid bagi mengetahui tentang hari pelajar yang lalu mahupun yang akan dijalankan nanti.
 • Dapat membentuk rasa keyakinan dalam diri murid.
 • Dapat mengajar murid-murid untuk bertanya kepada seseorang.
 • Dapat memupuk sifat berani dalam diri murid.
 • Memberikan peluang kepada murid untuk bersua muka dengan murid-murid.
 • menemu bual guru besar sekolah mengenai hari pelajar di sekolah berkenaan.
 • Hari Pelajar
 • ( m.s 44 )

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 8. 4MINGGU KOKURIKULUM

 • Kajian jenis ini sesuai dilakukan dalam bilik darjah dan sekolah.
 • Arahkan murid-murid untuk menemu bual guru yang bertanggungjawab dalam bahagian kegiatan sekolah dan suruh murid-murid untuk menyenaraikan nama-nama rakan di dalam bilik darjah yang ikut serta dalam kelab-kelab yang ada.
 • Arahkan murid-murid untuk membuat jadual bagi memudahkan memunggut data yang diperlukan.
 • Murid-murid dapat menyenaraikan nama-nama kelab yang ada dalam sekolah.
 • Murid-murid dapat mengamalkan sikap peramah dan mahu bertanya kepada rakan-rakan yang lain.
 • Menyenaraikan nama-nama kelab yang ada dalam sekolah dan mengetahui ramai rakan sekelas yang ikut serta.
 • Pertunjukkan Seni Mempertahan-kan Diri

Catatan Arahandancara pelaksanaanya objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 9. 5SENTIASA BERHEMAT KITA SELAMAT

 • Kajian ini sesuai dilakukan di luar bilik darjah dan sekolah.
 • Kajian ini sesuai diaadakan di dalam bilik darjah.
 • Kajian ini juga boleh diadakan di luar sekolah.
 • Arahkan murid-murid untuk pergi ke rumah ketua kampong bagi mengetahui apakah penyebab lain bagi berlakunya banjir.
 • Arahkan murid-murid untuk bertanya kepada pihak perhutanan untuk mengetahui sama ada negara Brunei pernah terlibat dalam pembakaran terbuka.
 • Arahkan murid-murid untuk mengumpulkan semua informasi mengenai kesan pembakaran
 • Murid-murid dapat bertemu dengan ketua kampong.
 • Murid-murid dapat belajar memunggut data yang diperlukan.
 • Murid-murid dapat membuat kajian tentang kesan buruk yang boleh timbul dari pembakaran terbuka.
 • Murid-murid dapat mengetahui sama ada negara Brunei pernah terlibat dalam pembakaran terbuka.
 • Memunggut data dengan bertemu ketua kampong untuk mengetahui apakah penyebab lain selain hujan bagi berlakunyabanjir.
 • Kajian mengenai kesan buruk yang timbul dari pemabakaran dan membuat kajian pernahkah negara Brunei terlibat dengan pembakaran terbuka.
 • Awas Banjir
 • ( m.s 58 )
 • Tragedi
 • (m.s 61 )

Catatan Arahandancara pelaksanaanya Objektif Cadangan kajian subtajuk unit Tajuk 10. 5SENTIASA BERHEMAT KITA SELAMAT

 • Kajian jenis ini boleh diadakan di dalam bilik darjah secara berkumpulan ataupun individu.
 • Kajian ini boleh dilakukan di luar bilik darjah.(rumah)
 • Arahkan murid-murid untuk mencari apakaha jenis bantuan yang ada di negara Brunei.
 • Arahkan murid-murid untuk mencatatn