buletin 5s - jupem.gov.my 1].pdf  spu sisih 5s susun 5s aktiviti sapu di pejabat sedang...

Download BULETIN 5S - jupem.gov.my 1].pdf  SPU SISIH 5S SUSUN 5S Aktiviti Sapu di Pejabat sedang dijalankan

Post on 09-Jun-2019

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mesyuarat Jawatankuasa Induk 5S Ibu Pejabat JUPEMMesyuarat Jawatankuasa Induk 5S Ibu Pejabat JUPEM kali pertama telah bersidang pada 16 Mac 2010 bertempat di Bilik Mesyuarat Mutiara Tingkat 15, Wisma JUPEM. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh semua wakil JUPEM Negeri dan Seksyen. Semasa mesyuarat tersebut Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk 5S, Polisi, Objektif dan Pelan Perancangan untuk melaksanakan 5S telah dibincangkan.

Mini Konvensyen 5S Ibu Pejabat JUPEMMini Konvensyen 5S Ibu Pejabat JUPEM telah diadakan pada 5 dan 6 Mei 2010 di Dewan Ukur, Ibu Pejabat JUPEM. Mini konvensyen tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Encik Ahmad Fauzi bin Nordin, JSM, KMN, Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan. Semasa ucapan perasmiannya beliau telah menyampaikan hasrat pihak pengurusan agar semua kakitangan dapat memberikan kerjasama yang tidak berbelah bahagi dalam m e l a k s a n a k a n

5S ini untuk merealisasikan hasrat Jabatan dan NRE memperolehi pensijilan pada bulan Julai 2010.

Seramai tiga orang pembentang telah dijemput untuk berkongsi pengalaman melaksanakan 5S di jabatan masing-masing. Pembentang tersebut terdiri daripada Pengarah Ukur Seksyen Topografi Sarawak, Pengarah Ukur dan Pemetaan Labuan dan Ketua Penolong Pengarah Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI).

Seramai 60 orang kakitangan JUPEM dari seluruh negara telah menghadiri mini konvensyen tersebut dan majlis tersebut telah dimeriahkan dengan persembahan dikir barat 5S yang dijemput khas daripada MaCGDI.

Audit Dalaman 5S Ibu Pejabat JUPEM Audit Dalaman 5S Ibu Pejabat JUPEM kali pertama telah diadakan pada 30 April 2010. Seramai 16 orang Juruaudit Dalam telah menjalankan auditan ke semua seksyen/zon di Ibu Pejabat JUPEM.

Persekitaran Berkualiti Pemangkin Produktiviti

Buletin 5S 1

PERS

EKITA

RAN

BERKUA

LITI PEMANGKIN PRODUKTIVITI

JABA

TAN

UK UR DA N PEMETA A

N M

ALA

YSI

A

GKIN PRODUKTEKITATT

RAN

BER

BULETIN 5SBil. 1Julai 2010

BGSP

Ucapan Ketua Penyelaras 5S BGSP

SISIH 5S

Aktiviti menyisih di Pejabat

2 Buletin 5S

Perhimpunan Bulanan Bersama Ketua Pengarah Ukur dan PemetaanPerhimpunan bulanan bersama Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan bagi bulan Julai 2010 telah diadakan pada 2 Julai 2010 (Jumaat) di Dewan Ukur, Ibu Pejabat JUPEM. Pengarah Ukur Negeri dan wakil JUPEM Negeri serta kakitangan Ibu Pejabat JUPEM telah hadir ke perhimpunan tersebut. Di dalam amanat yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan termasuklah penekanan terhadap pelaksanaan Amalan 5S di seluruh Ibu Pejabat JUPEM serta saranan untuk melipatgandakan usaha bagi memastikan pensijilan 5S yang dijadualkan pada

bulan Julai 2010 akan berjaya. Beliau juga berharap agar aktiviti promosi 5S dapat ditingkatkan untuk memotivasikan warga JUPEM serta menjadikan Amalan 5S sebagai satu budaya di Jabatan ini.

Lensa 5S

AUDIT 5SSEMPENA HARI 5S

SPUSISIH 5S

SUSUN 5S

Aktiviti Sapu di Pejabat sedang dijalankan

SAPU 5S

KARTOGRAFI

Aktiviti menyisih majalah dan buletin

Aktiviti menyisih di meja pegawai

Keadaan meja Pegawai sebelum 5S

SISIH 5SSPgD

SEBELUM 5SPELANCARAN 5S

SELEPAS 5S

GEODESI

Aktiviti Sapu di Pejabat sedang dijalankan

SAPU 5SAktiviti menyisih di bilik

mesyuarat

SISIH 5S

Ini cara Geodesi susun meja

SUSUN 5S

Taklimat 5S Geodesi sempena Hari 5S

SEMPENA HARI 5S

GOTONG ROYONGSCP

PGT

Aktiviti gotong royong di bilik mesyuarat

SEMPENA HARI 5S

Pelancaran 5S di Seksyen PGT

Buletin 5S 3

Salam hormat dan salam sejahtera kepada semua warga JUPEM.

Satu perkembangan yang menarik telah berlaku di Ibu Pejabat JUPEM baru-baru ini apabila setiap warga jabatan telah bertungkus lumus berusaha menjayakan pelaksanaan untuk mendapatkan penarafan pelaksanaan 5S. Tindakan tersebut selari dengan hasrat jabatan dan kementerian yang mensasarkan persijilan 5S pada Julai ini.

Secara umumnya, selepas dua kali siri audit dalaman 5S dijalankan pada April dan Mei lalu, setiap zon di Ibu Pejabat telah menunjukkan peningkatan daripada asas sifar kepada mencapai tahap melepasi 50%. Malahan terdapat zon yang telah mencapai tahap kelayakan untuk persijilan. Adalah menjadi harapan agar usaha berterusan dipergiatkan lagi sehingga semua zon mendapat kelayakan persijilan.

Lebih daripada itu, amalan 5S juga diharapkan menjadi budaya warga JUPEM bukan setakat diamalkan di jabatan, malah menjadi amalan dirumah dan dalam penghidupan bermasyarakat .

PENGARANGSISIH | SEIRI | SORT

Kenal pasti dan pilih barang - barang/ kelengkapan yang perlu dan tidak perlu.

Asingkan sama ada perlu dibuang, dilupus atau dipindah.

PANDUAN

Sediakan tempat untuk semua barang/kelengkapan. Susun pada tempatnya.

Susun (mengikut jenis/bentuk/saiz, gunakan label, tanda had kawasan dan padankan warna yang sesuai) dengan teratur, sistematik dan mudah capai.

Tentukan tanggungjawab menyelia (ownership) yang seimbang.

Sentiasa bersihkan tempat kerja dengan memastikan tiada kotoran, kesan minyak atau kerosakan yang ketara.

Tetapkan jadual membersih sama ada secara individu atau berpasukan.

Pelihara (kekalkan) tahap kebersihan persekitaran kerja.

Wujudkan peraturan atau langkah-langkah penjagaan yang mudah untuk dipatuhi oleh pengguna. Pamerkan.

Latihlah semua pengguna memahami prinsip 5S dan mematuhi peraturan yang ditetapkan supaya menjadi budaya kerja yang cemerlang (amalan berterusan).

1

2

3

4

5

5S

DUNIA HANYA TIGA HARI;

SEMALAM Yang tidak mampu aku mengubahnyaHARI INI Yang memberi aku seribu harapanESOK Yang belum tentu aku merasainya

- ABDUL AZIZ SALIM BASYARAHIL

SUSUN| SEITON | SIMPLIFY/SET IN ORDER

SAPU | SEISO | SWEEP/SHINE

SERAGAM | SEIKETSU | STANDARIZE

SENTIASA AMAL | SHITSUKE | SUSTAIN/SELF-DISCPLINE

4 Buletin 5S

Diterbitkan oleh Jawatankuasa Promosi 5S JUPEM

View more >