buku tawaran kemasukan muridjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/buku tawaran kemasukan...

of 15 /15
1 BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID GAMBAR BERUKURAN PASPORT TINGKATAN SATU (1) / 2014 SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK NAMA : ………………………………………….………………………………………………………… NO. K/P : …………………………………………………………………………………………………… TAHUN : ……………………………………………………………………………………………………. NAMA SEKOLAH : …………………………………………..………………………………………………………..

Author: others

Post on 17-Jan-2020

57 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

1

BAHAGIAN PENGURUSAN

BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID

GAMBAR BERUKURAN

PASPORT

TINGKATAN SATU (1) / 2014

SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

NAMA : ………………………………………….…………………………………………………………

NO. K/P : ……………………………………………………………………………………………………

TAHUN : …………………………………………………………………………………………………….

NAMA SEKOLAH : …………………………………………..………………………………………………………..

Page 2: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

LAMPIRAN TAWARAN KEMASUKAN MURID

2

Page 3: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

3

TINGKATAN SATU (1) / TINGKATAN EMPAT (4) 2014 SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

SYARAT KEMASUKAN

1. Tawaran ini hanya sah sekiranya memenuhi syarat-syarat di bawah;

a. Murid mestilah warganegara Malaysia.

b. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas

daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah (asma) atau penyakit berjangkit.

c. Tiada kecacatan anggota yang boleh menghalang anda dari mengambil bahagian dalam

permainan, olahraga, pasukan beruniform dan berupaya turun naik tangga asrama serta

mampu menghadiri kelas-kelas dan aktiviti lain tanpa bantuan orang lain / tanpa

menggunakan tongkat / kerusi roda.

d. Bersetuju menerima tawaran ke Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri Perak dan

menerima aliran yang ditetapkan.

e. Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan Sekolah Menengah

Rancangan Khas Negeri Perak yang berkaitan.

2. Semua syarat di atas perlu dipatuhi sepanjang masa persekolahan. Kegagalan murid mematuhi

mana-mana satu daripada syarat-syarat di atas boleh menyebabkan tindakan dikenakan kepada

murid yang tersebut.

3. Semua murid yang menerima tawaran diingatkan supaya menyediakan keperluan sesuai seperti

dinyatakan di lampiran Senarai Keperluan Sekolah / Asrama.

Page 4: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

4

TINDAKAN CALON

1. Sila baca arahan dengan teliti dan lengkapkan segala maklumat yang disertakan.

2. Sila pastikan bahawa anda menerima dan melengkapkan dokumen berikut dan dibawa bersama semasa urusan pendaftaran:

1.1 Surat tawaran kemasukan ke RK

1.2 Kad pengenalan murid (asal & sesalinan)

1.3 Kad pengenalan ibu dan bapa atau penjaga (asal & sesalinan)

1.4 Slip keputusan UPSR (asal & sesalinan)

1.5 Penyata pendapatan (borang J / penyata gaji / kad pesara kerajaan) yang terkini

(*Bagi ibubapa yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai dokumen berkenaan, sila lengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan)

1.6 Sijil berhenti sekolah (asal & sesalinan)

1.7 Sijil-sijil berkaitan (asal & sesalinan)

1.8 Rekod kesihatan murid sekolah terdahulu

1.9 4 keping gambar murid bersaiz pasport

1.10 Laporan pemeriksaan perubatan

Nota: *Semua salinan dokumen disertakan hendaklah disahkan oleh pegawai kerajaan

dari kumpulan A (Kumpulan Pengurusan & Profesional /Jaksa Pendamai /Pesuruhjaya Sumpah /Penghulu /Ketua Kampung /Tuai Rumah /Pengerusi JKK Kampung atau Penyelia Pembangunan Mukim)

3. Jika timbul sebarang pertanyaan/keraguan, sila hubungi pengetua sekolah berkenaan atau terus

ke Jabatan ini (u.p.: Unit Sekolah Menengah, Sektor Pengurusan Sekolah) menerusi talian: Telefon : 05-501 5132 (Sektor Pengurusan Sekolah, JPN Perak)

: 05-526 7522 (SMK Raja Permaisuri Bainun) : 05-808 5181 (SMK Taman Tasik) : 05-249 4830 (SMK Raja Perempuan) : 05-249 4900 (SMK Anderson)

Page 5: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

5

PEMERIKSAAN PERUBATAN

1. Pemeriksaan perubatan boleh dibuat di mana-mana Hospital Kerajaan, Hospital Swasta atau

Klinik Swasta.

2. Sila lengkapkan dan serahkan borang Laporan Pemeriksaan Perubatan kepada Pegawai

Perubatan anda, seperti berikut:-

Sebelum menjalani pemeriksaan Semasa menjalani pemeriksaan

Surat Pemeriksaan Kesihatan Murid

(Lampiran 1)

Pemeriksaan Fizikal

(Lampiran 3)

Perakuan Kesihatan Pemohon

(Lampiran 2)

Laporan Perakuan Pegawai Kesihatan

(Lampiran 4)

3. Semua Laporan Pemeriksaan Perubatan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah

semasa proses pendaftaran.

Ajranperak.gov.my

Page 6: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

6

LAMPIR

Page 7: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

LAMPIRAN 2

PERAKUAN KESIHATAN PEMOHON

(Mesti dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga)

Jika murid menghidapi penyakit-penyakit berikut, sila tandakan (√) pada petak berkenaan dan

nyatakan butiran lanjut.

BIL PENYAKIT ADA TIADA CATATAN

1 Lelah/asma

2 Tibi/ batuk kering

3 Darah tinggi

4 Sakit jantung

5 Kencing manis

6 Sakit buah pinggang

7 Sawan

8 Sakit jiwa

9 Kecacatan anggota

10 Barah/leukemia

11 Alahan

12 Rabun

13 Pekak

14 Penyakit/ kecederaan lain yang

memudaratkan

Saya akui maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Pihak Sekolah Menengah

Rancangan Khas Negeri berhak membatalkan tawaran kemasukan ini sekiranya maklumat

diberi tidak benar.

……………………………………

(Tandatangan ibu bapa/ penjaga)

Nama Murid : ……………………………….………………..

Tarikh : ………………………………………………...

LAMPIRAN 2

Page 8: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

LAMPIRAN 2

AMPIRAN 3 LAMPIRAN 3

BORANG PEMERIKSAAN FIZIKAL

(Mesti dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan)

MAKLUMAT DIRI

Ketinggian : m Tahap tekanan darah: mmHg

Berat : kg Denyutan nadi : /min

BMI :

Pemeriksaan mata :

i) Tanpa bantuan: (R) (L)

Pemeriksaan warna : Normal / Abnormal

ii) Dengan bantuan (R) (L)

PEMERIKSAAN AM

PERKARA ADA TIADA CATATAN

Kecacatan (deformities)

Penyakit Kuning (jaundice)

Penyakit Kulit (skin diseases)

Kepucatan (pallor)

Edema (oedema)

Sianosis (cyanosis)

PEMERIKSAAN TERPERINCI

PERKARA BIASA CACAT CATATAN

Mata

Telinga

Hidung

Tekak

Leher

Hati

Paru-paru

Perut

Otak

Sistem saraf

Sistem pernafasan

7 A

LAMPIRAN 3

Page 9: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

9

LAPORAN PERAKUAN PEGAWAI PERUBATAN

(Mesti dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan)

Sila tandakan ( √ ) di kotak yang sesuai

Saya mengaku bahawa saya telah memeriksa murid yang bernama …………………………………………...……………………………No.K/P: ………………………………….

pada tarikh …………………………. dan mendapati beliau :-

sihat

mengalami masalah (sila nyatakan)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

sedang menjalani pemeriksaan (sila nyatakan)

……………………………………………………………………………………………

………………………………………

Tandatangan Pegawai Perubatan: ………….........................

Nama Pegawai : ...………………………………………………..

Tarikh : …………………………

Cop rasmi :

LAMPIRAN 4

Page 10: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

10

SURAT AKU JANJI MURID

(Diisi Dalam 2 Salinan)- i) Salinan Ibu Bapa/Penjaga

ii) Salinan Pihak Sekolah

NAMA MURID :

Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi

segala peraturan sekolah/ asrama selama saya belajar di sekolah ini. Sekiranya saya melanggar

mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk

hukuman yang berkaitan, setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan. Pesetujuan ini dibuat

atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.

Tandatangan murid,

.....................................................

Tarikh :

PENGAKUAN PENJAGA

Saya penjaga

kepada mengakui telah membaca

kesemua lampiran tawaran ini dan bersetuju menasihati anak/ anak jagaan saya supaya mematuhi

segala peraturan sekolah/ asrama selama belajar di sekolah ini. Sekiranya anak/ anak jagaan saya

gagal mematuhi mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, saya memberi sepenuh kepercayaan

kepada pihak sekolah untuk mengendali dan menyelesaikan kes disiplin yang melibatkan anak saya

termasuk ditukarkan ke sekolah harian.

Tandatangan : ...............................................................................

Nama : ...............................................................................

No K/P : ...............................................................................

Tarikh : ...............................................................................

Page 11: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

11

SURAT AKUAN IBU BAPA / PENJAGA

(Diisi Dalam 2 Salinan)- i) Salinan Ibu Bapa/Penjaga ii) Salinan Pihak Sekolah

Saya .............................................................................................No. K/P: .............................................

Ibu bapa / penjaga kepada murid bernama.........................................................................................

..........................................................................No.K/P: ...................................................dengan ini:-

a. Bersetuju untuk menukarkan anak/anak jagaan saya ke sekolah harian biasa jika didapati

mengidap penyakit kronik/penyakit yang mengganggu kesihatan menyebabkan kesulitan

untuk tinggal di asrama;

b. Bersetuju tidak akan memohon menukarkan persekolahan anak/anak jagaan saya ke mana-

mana Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri yang lain atas apa sahaja alasan;

c. Bersetuju mematuhi jadual sesi persekolahan dan peraturan-peraturan cuti yang ditetapkan

oleh Kementerian Pendidikann Malaysia;

d. Bersetuju mewakilkan Pengetua/wakil Pengetua untuk menandatangani bagi pihak diri saya

surat keizinan yang diperlukan oleh doktor di mana-mana hospital kerajaan untuk

menggunakan ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak/ anak jagaan saya

apabila berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan serta-merta.Tidak akan membuat

sebarang tuntutan terhadap pihak sekolah mahupun Jabatan Pendidikan Negeri Perak

selepas pembedahan tersebut.

f. Mengizinkan anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan

lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri,

Kementerian Pendidikan Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertai oleh salah satu

daripada ketiga-tiga pihak di atas, walaupun dalam masa cuti sekolah serta bersetuju untuk

tidak mendakwa pihak sekolah bagi kes kemalangan yang bukan disebabkan oleh kecuaian;

g. Bersetuju untuk menerima arahan pertukaran ke sekolah harian biasa dari pihak Kementerian

Pendidikan Malaysia sekiranya anak/anak jagaan saya tidak mematuhi peraturan sekolah

dan asrama yang ditetapkan terutamanya yang melibatkan kes disiplin berat.

........................................................... Tarikh : .............................................

(Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

Page 12: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

12

Disaksikan oleh;

(Guru Besar / Pengetua / Pegawai Kerajaan Kumpulan A / Penghulu / Ketua Kampung)

................................................ Tarikh : ......................................

(Tandatangan Saksi)

Nama ......................................................................................................................

Pekerjaan ................................................................................................................

No. Kad Pengenalan ...............................................................................................

Alamat .....................................................................................................................

Telefon Rumah ............................................... Telefon Pejabat ..............................

Page 13: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

13

PENGESAHAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

Saya MENGESAHKAN bahawa ibu / bapa / penjaga * murid di atas BERSETUJU / TIDAK

BERSETUJU * mengenai perkara-perkara yang dinyatakan dalam para a, b, c, d, e dan f.

Dengan ini diperakukan bahawa murid di atas MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI * syarat-

syarat yang ditetapkan dalam Surat Akuan ini bagi kemasukan ke Sekolah Menengah

Rancangan Khas Negeri.

................................................ Tarikh : ......................................

(Tandatangan Pengetua)

Nama dan Cop Jawatan: ..........................................

Cop Sekolah:

Nota :

Salinan Surat Akuan ini hendaklah diserahkan kepada ibu bapa / penjaga * pada hari

pendaftaran persekolahan murid di Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri.

*Potong yang tidak berkenaan

Page 14: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

14

BORANG PENGAKUAN PENDAPATAN IBU BAPA / PENJAGA TANPA PENYATA GAJI

BAGI TAHUN

BAHAGIAN A: MAKLUMAT MURID

a Nama Pemohon

b No. Kad Pengenalan

c Jantina

d Tingkatan

e Tarikh Lahir

f Bil. Tanggungan Keluarga

MAKLUMAT BAPA / PENJAGA MAKLUMAT IBU / ISTERI PENJAGA

Nama :

Nama :

No. K/P : No. K/P :

Hubungan Dengan Murid: Hubungan Dengan Murid:

Alamat :

Alamat :

No. Tel. :

No. Tel. :

Pekerjaan : Pekerjaan :

Pendapatan

Purata Sebulan : RM ………...........

Pendapatan

Purata Sebulan : RM ………...........

g Jumlah Pendapatan Kasar Ibu Bapa/

Penjaga

RM / sebulan

BAHAGIAN B

PERINGATAN:-

Pernyataan butiran yang palsu dengan niat memperdaya atau mengelirukan Jabatan Pendidikan

Negeri Perak bagi mendapat tempat di Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri serta bantuan

yang lain sekiranya layak adalah melakukan satu kesalahan rasuah di bawah seksyen 18 Akta

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara selama

tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai

butiran mata wang yang palsu atau kesilapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang; atau RM10,000,

mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Ketua Pesuruhjaya

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Page 15: BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURIDjpnperak.moe.gov.my/jpn/attachments/article/1541/BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID.pdflengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan) 1.6 Sijil berhenti

15

PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA

Saya telah baca peringatan di atas dan mengaku bahawa semua butiran yang telah diberikan di

atas adalah benar. Pihak sekolah, serta Jabatan Pendidikan Negeri Perak berhak membatalkan

tawaran ini beserta bantuan yang lain jika layak sekiranya butiran yang diberikan adalah palsu.

Saya sedar bahawa sebarang pernyataan palsu akan mendedahkan saya kepada pendakwaan di

bawah undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia.

Tanda tangan Ibu / bapa / Penjaga : Tarikh:

BAHAGIAN C: PENGESAHAN PENDAPATAN

Saya* MENGESAHKAN bahawa semua maklumat di atas adalah benar,

…………………………………

(Tandatangan dan Cop Rasmi)

Nama : ………………………………………. No. K/P : ........................................................

Jawatan : ……………………………………………. Tarikh : ........................................................

*Pengesahan hendaklah dilakukan oleh pegawai kerajaan Kumpulan A (Kumpulan Pengurusan

& Profesional /Jaksa Pendamai /Pesuruhjaya Sumpah /Penghulu /Ketua Kampung /Tuai

Rumah/Pengerusi JKK Kampung atau Penyelia Pembangunan Mukim).