buku tawaran kemasukan tawaran kemasukan murid.pdf lengkapkan surat pengesahan pendapatan yang...

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2020

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BAHAGIAN PENGURUSAN

  BUKU TAWARAN KEMASUKAN MURID

  GAMBAR BERUKURAN

  PASPORT

  TINGKATAN SATU (1) / 2014

  SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI

  JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

  NAMA : ………………………………………….…………………………………………………………

  NO. K/P : ……………………………………………………………………………………………………

  TAHUN : …………………………………………………………………………………………………….

  NAMA SEKOLAH : …………………………………………..………………………………………………………..

 • LAMPIRAN TAWARAN KEMASUKAN MURID

  2

 • 3

  TINGKATAN SATU (1) / TINGKATAN EMPAT (4) 2014 SEKOLAH MENENGAH RANCANGAN KHAS NEGERI

  JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

  SYARAT KEMASUKAN

  1. Tawaran ini hanya sah sekiranya memenuhi syarat-syarat di bawah;

  a. Murid mestilah warganegara Malaysia.

  b. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang bertauliah, sihat tubuh badan dan bebas

  daripada sebarang penyakit kronik, penyakit lelah (asma) atau penyakit berjangkit.

  c. Tiada kecacatan anggota yang boleh menghalang anda dari mengambil bahagian dalam

  permainan, olahraga, pasukan beruniform dan berupaya turun naik tangga asrama serta

  mampu menghadiri kelas-kelas dan aktiviti lain tanpa bantuan orang lain / tanpa

  menggunakan tongkat / kerusi roda.

  d. Bersetuju menerima tawaran ke Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri Perak dan

  menerima aliran yang ditetapkan.

  e. Bersetuju mematuhi sepenuhnya semua peraturan dan arahan Sekolah Menengah

  Rancangan Khas Negeri Perak yang berkaitan.

  2. Semua syarat di atas perlu dipatuhi sepanjang masa persekolahan. Kegagalan murid mematuhi

  mana-mana satu daripada syarat-syarat di atas boleh menyebabkan tindakan dikenakan kepada

  murid yang tersebut.

  3. Semua murid yang menerima tawaran diingatkan supaya menyediakan keperluan sesuai seperti

  dinyatakan di lampiran Senarai Keperluan Sekolah / Asrama.

 • 4

  TINDAKAN CALON

  1. Sila baca arahan dengan teliti dan lengkapkan segala maklumat yang disertakan.

  2. Sila pastikan bahawa anda menerima dan melengkapkan dokumen berikut dan dibawa bersama semasa urusan pendaftaran:

  1.1 Surat tawaran kemasukan ke RK

  1.2 Kad pengenalan murid (asal & sesalinan)

  1.3 Kad pengenalan ibu dan bapa atau penjaga (asal & sesalinan)

  1.4 Slip keputusan UPSR (asal & sesalinan)

  1.5 Penyata pendapatan (borang J / penyata gaji / kad pesara kerajaan) yang terkini

  (*Bagi ibubapa yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai dokumen berkenaan, sila lengkapkan surat pengesahan pendapatan yang disahkan)

  1.6 Sijil berhenti sekolah (asal & sesalinan)

  1.7 Sijil-sijil berkaitan (asal & sesalinan)

  1.8 Rekod kesihatan murid sekolah terdahulu

  1.9 4 keping gambar murid bersaiz pasport

  1.10 Laporan pemeriksaan perubatan

  Nota: *Semua salinan dokumen disertakan hendaklah disahkan oleh pegawai kerajaan

  dari kumpulan A (Kumpulan Pengurusan & Profesional /Jaksa Pendamai /Pesuruhjaya Sumpah /Penghulu /Ketua Kampung /Tuai Rumah /Pengerusi JKK Kampung atau Penyelia Pembangunan Mukim)

  3. Jika timbul sebarang pertanyaan/keraguan, sila hubungi pengetua sekolah berkenaan atau terus

  ke Jabatan ini (u.p.: Unit Sekolah Menengah, Sektor Pengurusan Sekolah) menerusi talian: Telefon : 05-501 5132 (Sektor Pengurusan Sekolah, JPN Perak)

  : 05-526 7522 (SMK Raja Permaisuri Bainun) : 05-808 5181 (SMK Taman Tasik) : 05-249 4830 (SMK Raja Perempuan) : 05-249 4900 (SMK Anderson)

 • 5

  PEMERIKSAAN PERUBATAN

  1. Pemeriksaan perubatan boleh dibuat di mana-mana Hospital Kerajaan, Hospital Swasta atau

  Klinik Swasta.

  2. Sila lengkapkan dan serahkan borang Laporan Pemeriksaan Perubatan kepada Pegawai

  Perubatan anda, seperti berikut:-

  Sebelum menjalani pemeriksaan Semasa menjalani pemeriksaan

  Surat Pemeriksaan Kesihatan Murid

  (Lampiran 1)

  Pemeriksaan Fizikal

  (Lampiran 3)

  Perakuan Kesihatan Pemohon

  (Lampiran 2)

  Laporan Perakuan Pegawai Kesihatan

  (Lampiran 4)

  3. Semua Laporan Pemeriksaan Perubatan hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah

  semasa proses pendaftaran.

  Ajranperak.gov.my

 • 6

  LAMPIR

 • LAMPIRAN 2

  PERAKUAN KESIHATAN PEMOHON

  (Mesti dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga)

  Jika murid menghidapi penyakit-penyakit berikut, sila tandakan (√) pada petak berkenaan dan

  nyatakan butiran lanjut.

  BIL PENYAKIT ADA TIADA CATATAN

  1 Lelah/asma

  2 Tibi/ batuk kering

  3 Darah tinggi

  4 Sakit jantung

  5 Kencing manis

  6 Sakit buah pinggang

  7 Sawan

  8 Sakit jiwa

  9 Kecacatan anggota

  10 Barah/leukemia

  11 Alahan

  12 Rabun

  13 Pekak

  14 Penyakit/ kecederaan lain yang

  memudaratkan

  Saya akui maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Pihak Sekolah Menengah

  Rancangan Khas Negeri berhak membatalkan tawaran kemasukan ini sekiranya maklumat

  diberi tidak benar.

  ……………………………………

  (Tandatangan ibu bapa/ penjaga)

  Nama Murid : ……………………………….………………..

  Tarikh : ………………………………………………...

  LAMPIRAN 2

 • LAMPIRAN 2

  AMPIRAN 3 LAMPIRAN 3

  BORANG PEMERIKSAAN FIZIKAL

  (Mesti dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan)

  MAKLUMAT DIRI

  Ketinggian : m Tahap tekanan darah: mmHg

  Berat : kg Denyutan nadi : /min

  BMI :

  Pemeriksaan mata :

  i) Tanpa bantuan: (R) (L)

  Pemeriksaan warna : Normal / Abnormal

  ii) Dengan bantuan (R) (L)

  PEMERIKSAAN AM

  PERKARA ADA TIADA CATATAN

  Kecacatan (deformities)

  Penyakit Kuning (jaundice)

  Penyakit Kulit (skin diseases)

  Kepucatan (pallor)

  Edema (oedema)

  Sianosis (cyanosis)

  PEMERIKSAAN TERPERINCI

  PERKARA BIASA CACAT CATATAN

  Mata

  Telinga

  Hidung

  Tekak

  Leher

  Hati

  Paru-paru

  Perut

  Otak

  Sistem saraf

  Sistem pernafasan

  7 A

  LAMPIRAN 3

 • 9

  LAPORAN PERAKUAN PEGAWAI PERUBATAN

  (Mesti dilengkapkan oleh Pegawai Perubatan)

  Sila tandakan ( √ ) di kotak yang sesuai

  Saya mengaku bahawa saya telah memeriksa murid yang bernama …………………………………………...……………………………No.K/P: ………………………………….

  pada tarikh …………………………. dan mendapati beliau :-

  sihat

  mengalami masalah (sila nyatakan)

  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

  sedang menjalani pemeriksaan (sila nyatakan)

  ……………………………………………………………………………………………

  ………………………………………

  Tandatangan Pegawai Perubatan: ………….........................

  Nama Pegawai : ...………………………………………………..

  Tarikh : …………………………

  Cop rasmi :

  LAMPIRAN 4

 • 10

  SURAT AKU JANJI MURID

  (Diisi Dalam 2 Salinan)- i) Salinan Ibu Bapa/Penjaga

  ii) Salinan Pihak Sekolah

  NAMA MURID :

  Saya yang bernama seperti di atas dengan ini mengaku bahawa saya bersetuju akan mematuhi

  segala peraturan sekolah/ asrama selama saya belajar di sekolah ini. Sekiranya saya melanggar

  mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, saya sanggup dan bersedia menerima sebarang bentuk

  hukuman yang berkaitan, setimpal dengan kesalahan yang saya telah lakukan. Pesetujuan ini dibuat

  atas kesedaran dan kerelaan hati saya sendiri tanpa desakan atau paksaan mana-mana pihak.

  Tandatangan murid,

  .....................................................

  Tarikh :

  PENGAKUAN PENJAGA