buku pengurusan 2013

Download Buku Pengurusan 2013

If you can't read please download the document

Post on 24-Dec-2015

51 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

b

TRANSCRIPT

MAKLUMAT DIRI

PERIBADI

Nama:.....................................................................................................................................

No Kad Pengenalan: ..........................................No Passport: ..........................................

Tarikh Lahir: ..........................................Kumpulan Darah: ..........................................

Alamat Rumah: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

No Telefon Rumah: ..........................................No Telefon Bimbit: ..........................................

Email Peribadi: ..........................................

No Pendaftaran Kenderaan: ..........................................

Nama Bank: ..........................................No Akaun Bank: ..........................................

PERJAWATAN

Jawatan: ....................................................................................................................................

Gred Jawatan: ..........................................No JPK (P) 01-: ..........................................

Jabatan: SMK TAMAN SELASIH

Alamat Jabatan: SMK TAMAN SELASIH, 09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN

No Telefon Pejabat/Faksimili: 04 495 0503

Email Sekolah: smkselasih.kbb@gmail.com

No Gaji: ..........................................No KWSP: ..........................................

No Cukai Pendapatan: ..........................................

Tarikh Lantikan: ..........................................Tarikh Mula Berkhidmat: ..........................................

Tarikh Pengesahan Dalam Jawatan : ..........................................

Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen: ..........................................

KELULUSAN AKADEMIK

KelulusanInstitusiTahun

1.

2.

3.

4.

KELULUSAN IKHTISAS

KelulusanInstitusiTahun

1.

2.

Seuntai Kata PengetuaAssalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh dan salam sejahtera.Bersyukur kita ke hadrat Allah kerana dipanjangkan usia dan dapat bertemu lagi pada tahun 2013. Marilah sama-sama kita berdoa semoga tahun 2013 ini memberi kejayaan yang cemerlang kepada kita semua di samping kesihatan yang baik. Insya-Allah.Terima kasih diucapkan kepada pihak pengurusan sekolah yang telah menyusun Buku Pengurusan dan Takwim Tahun 2013 ini. Semoga buku ini menjadi panduan dan semakan kita semua sepanjang menjalankan tugas pada tahun ini.Untuk tahun 2013 ini marilah kita sama-sama merealisasikan apa yang kita rancangkan berdasarkan Buku Pengurusan dan Takwim ini. Tumpuan utama ialah untuk memperkasakan bidang kurikulum. Kecemerlangan kurikulum bermula dari dalam bilik darjah. Oleh itu, saya mengharapkan proses pembelajaran dan pengajaran guru-guru di dalam bilik darjah perlu kita mantapkan lagi. Guru mengajar, pelajar belajar. Harus diingat bahawa tahun 2013 ini bermulanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025 yang memerlukan komitmen yang tinggi dari semua guru.Di samping kurikulum, SMKTS juga akan memperkasakan lagi bidang kokurikulum terutama di dalam bidang-bidang yang sudah kita dikenali sebagai pesaing yang hebat. Namun begitu, kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum harus disokong kuat oleh sahsiah dan disiplin pelajar yang mantap.Akhirnya dengan motto KITA SETANDING saya mengharapkan kita dapat memperbaharui tekad kita bersama. Marilah kita sama-sama SEDERAP MELANGKAH KE HADAPAN. Insya-Allah kita akan berjaya.(EN. ZULKIFLI BIN MOHAMED)Pengetua SMK Taman Selasih.

ISI KANDUNGAN

BILISI KANDUNGANMUKA SURAT

iMaklumat Diri1

iiAluan Pengetua2

iiiMisi dan Visi Sekolah6

ivPiagam Pelanggan Sekolah7

vCarta Organisasi Pengurusan SMK Taman Selasih8

viSenarai Nama Staf Akademik & Bukan Akademik 20139 10

viiKalender 2013 (Januari-Disember)11 16

1.0PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH17

1.1Jawatankuasa Pengurusan Sekolah18

1.2Staf Perkhidmatan Sokongan18

1.3Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Sekolah19

1.4Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun19

1.5 Jawatankuasa Audit Kualiti 20

1.6Jawatankuasa Perancangan Pelan Taktikal Sekolah20

1.7Jawatankuasa Aset Sekolah20 21

1.8Unit Data Dan Maklumat Sekolah21

1.9Unit Seranta Dan Siaraya22

1.10Jawatankuasa PPSMI22

1.11Jawatankuasa Perkembangan Staf (LDP)23

1.12Jawatankuasa Permuafakatan dan Penyayang (Badan Kebajikan Staf)23

2.0PENGURUSAN AKADEMIK KURIKULUM24

2.1Jawatankuasa Kurikulum25

2.2Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah26 27

2.3Unit Peperiksaan Dan Penilaian27 28

2.4Jawatankuasa Jadual Waktu29

2.5Jawatankuasa ICT Sekolah29

2.6Jawatankuasa Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) 30

2.7Jawatankuasa Tugas Khas Dan Pengurusan Bilik-Bilik Khas31

2.8Pelan Kedudukan Bilik dan Kelas Mengikut Blok32 33

2.9Pakej Matapelajaran34

2.10Hari-hari Kelepasan Am Negeri Kedah Tahun 2013 (1434-1435)35

2.11Kalendar Persekolahan Tahun 201336

2.12Ketua-Ketua Panitia37

2.13Penyelia dan Guru Tingkatan38

2.14Takwim Induk Tahunan 2013 (Januari Disember)43 55

2.15Jadual Agihan Semakan Buku Rekod Pengajaran & Pembelajaran 201356

Pemantauan Buku Rekod Pengajaran & Pembelajaran 201357 58

Jadual Agihan Pencerapan Pengajaran & Pembelajaran 201359 60

Jadual Agihan Semakan Kekerapan Latihan/Murid 201361 62

Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah 201363

Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid 201364

2.16Jadual Guru Bertugas Mingguan Tahun 201365 67

3.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID68

3.1 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid69

3.2Jawatankuasa Penasihat Badan Pengawas 70

3.3Jawatankuasa Disiplin Pelajar70 71

3.4Jawatankuasa Induk Kebersihan, Keceriaan, Keindahan (3K)71

3.5Unit Bimbingan Dan Kaunseling72

3.6Jawatankuasa Kafeteria73

3.7Jawatankuasa Kesihatan Pelajar74

3.8Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks74 75

3.9Jawatankuasa Kebajikan / KWAPM / Zakat Pelajar75

3.10Jawatankuasa Pengurusan Surau76

3.11Jawatankuasa Pendaftaran Kehadiran Pelajar76

3.12Jawatankuasa Perabot Dan Unit Penyelenggaraan77

3.13Jawatankuasa DEPOT/SPBT77

3.14Jawatankuasa Biasiswa78

3.15Jawatankuasa Sekolah Selamat78 79

3.16Jawatankuasa Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)80

3.17Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah81

3.18Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan81 82

3.19Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)82

3.20Jawatankuasa Pengurusan Aduan82

4.0PERANCANGAN KOKURIKULUM83

4.1Jawatankuasa Pembangunan Sukan84

4.2Jawatankuasa Induk Kokurikulum85 86

4.3Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah86 87

4.4Lembaga Koperasi Sekolah87

4.5Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulum88

4.6Jawatankuasa Sambutan Dan Protokol88 89

4.7Jawatankuasa Majalah Sekolah89

4.8Senarai Guru Rumah Sukan 201390

4.9Senarai Guru Penasihat Sukan Dan Permainan 201391

4.10Senarai Guru Penasihat Unit Beruniform 201392

4.11Senarai Guru Penasihat Kelab Dan Persatuan 201393

4.12Fokus Kokurikulum 201394

4.13Info Pertandingan Ko-Akademik95

4.14Peruntukan Masa Aktiviti Kokurikulum96

4.15Takwim Aktiviti Mingguan Kokurikulum97

4.16Jadual Program 1 MURID 1 SUKAN (1M1S)98

4.17Carta Gantt Aktiviti Kokurikulum99 100

4.18Pekeliling Ikhtisas Kokurikulum101 107

4.19Surat Pemberitahuan Waris Aktiviti Kokurikulum108

4.20Panduan Tugas Jawatankuasa Kokurikulum109 111

4.21Surat Kelulusan Penubuhan Unit Kokurikulum112

5.0PENDIDIKAN KHAS113

5.1Carta Pengurusan Pendidikan Khas114

Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas115

5.2Sejarah Penubuhan Pendidikan Khas Selasihku Sayang116 117

5.3Guru Kelas Pendidikan Khas 2013118

5.4Perancangan Strategik Pendidikan Khas119 120

5.5Sasaran Kerja Tahunan121 122

6.0UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING123

6.1Perancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2013124 127

6.2Sasaran Kerja Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2013128 129

Lampiran Pembahaian Tugas Guru Tahun 2013

7.0CATATAN130 144

VISI SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH AKAN MENJADI SEKOLAH HARIAN GEMILANG DALAM DAERAH KULIM BANDAR BAHARU TAHUN 2015.

MISI SEKOLAH

BAGI MENCAPAI VISI, SEMUA WARGA SMK TAMAN SELASIH BERAZAM

MEMIMPIN, MENGURUS DAN MENTADBIR SEKOLAH DENGAN CEKAP DAN BERKESAN. MEMPERTINGKATKAN KECEMERLANGAN PENCAPAIAN KURIKULUM. MELAKSANAKAN PROGRAM KOKURIKULUM DENGAN CEMERLANG DAN BERKESAN. MEMUPUK SAHSIAH MULIA PELAJAR SEBAGAI INSAN KELAS PERTAMA MEWUJUDKAN PRASARANA YANG PALING SELAMAT, KONDUSIF DAN CERIA. MENJALINKAN HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN IBU BAPA DAN KOMUNITI KE ARAH PEMBENTUKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK, DISIPLIN DAN KOKURIKULUM.

MOTTO SEKOLAHKITA SETANDING

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

1. Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara;

2. Memb