buku pen gurus an panitia bahasa arab 2011

Download Buku Pen Gurus An Panitia Bahasa Arab 2011

Post on 04-Jul-2015

670 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

0

lhamdullillah syukur ke hadrat Illahi kerana dengan izin dan inayahNYa,BUKU PENGURUSAN PANITIA BAHASA ARAB sessi 2011 dapat disiapkan atas tujuan murni untuk memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab .Buku ini juga boleh menjadi sumber rujukan untuk guru yang mengajar bahasa Arab di SMK Kok Lanas ini. Justeru itu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Kok Lanas, Puan Hajjah Wan Safinah Bt. Wan Hamad yang banyak mencetuskan idea murni sehingga terciptanya Buku ini. Saya juga merakamkan ucapan penghargaan kepada Penolong Kanan Pentadbiran,Encik Mohd Ghazi B. Abd Samat serta Guru Kanan Bahasa,Pn. Zunaidah Bt. Yunus yang banyak membantu di dalam melicinkan pembikinan buku ini. Sehubungan dengan itu kerjasama ahli panitia amatlah diharapkan agar program yang dirancang dapat dijalankan dengan lebih berkesan untuk meningkatkan lagi pencapaaian berkualiti dalam subjek bahasa arab terutama dalam peperiksaan PMR. Akhirnya saya berharap agar dapatlah sama-sama bergabung tenaga dan usaha,saling membantu dan berkongsi pendapat untuk memantapkan pencapaian pelajar serta menjadikan bahasa Arab ini subjek yang diminati dan dihayati sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa Al-Quran dan AlHadith serta bahasa Ibadah dalam kehidupan harian. Sekian, wassalam. ............................................. (PN. ROSLEHAN BT. SALLEH) Ketua Panitia BahasaArab 2011 SMK Kok Lanas,16450 Kota Bharu Kelantan1

A

B

UKU PANDUAN PENGURUSAN PANITIA SANGAT PENTING UNTUK MENJADI PANDUAN YANG TERBAIK AGAR SETIAP GURU BAHASA ARAB DAPAT MEREALISASIKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGANBERKESAN,EFEKTIF,MANTAP MENGIKUT MASA YANG DITETAPKAN.

MELALUI PENGURUSAN PANITIA BAHASA ARAB PENYUSUNAN AKTIVITI TAHUNAN,STRATEGI P&P,PENCERAPAN & PENGUKUHAN DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB,PENEMPATAN DAN PEMULIHAN PELAJAR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN LEBIH MURNI SEJAJAR DENGAN VISI & MISI PANITIA BAHASA ARAB KHASNYA,VISI DAN MISI SEKOLAHNYA AMNYA. MAKA, SETIAP GURU BAHASA ARAB PERLULAH AKUR DAN MEMATUHI SEGALA PERANCANGAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN SETERUSNYA DAPAT MELAHIRKAN PELAJAR BAHASA ARAB YANG BERSAHSIAH,CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG.

2

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Mewujudkan sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara.

3

4

5

KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KESEPADUAN KERJA KEMANTAPAN P&P MELALUI ICT KEILTIZAMAN KUALITI GURU KEUNGGULAN SAHSIAH KEJAYAAN PELAJAR

6

PANITIA BAHASA ARAB MULA DITUBUHKAN PADA TAHUN 1998 SETELAH BEBERAPA TAHUN SEBELUMNYA BERGABUNG DENGAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM. INI ADALAH DISEBABKAN JUMLAH PELAJAR DAN TENAGA PENGAJAR YANG SEMAKIN BERTAMBAH MENYEBABKAN PERLUNYA PENGURUSAN SENDIRI. IA BERMATLAMAT;

MENGEMASKINIKAN SISTEM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BAHASA ARAB DI SMK KOK LANAS, KOTA BHARU ,KELANTAN. MEWUJUDKAN KETENANGAN SUASANA SELESA DAN MENYELURUH UNTUK PROSES P&P SUBJEK BAHASA ARAB MELAHIRKAN PELAJAR YANG MAMPU MENGUASAI BAHASA7

ARAB DAN SETERUSNYA MENCINTAI BAHASA SYURGA

Merancang dan melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Memastikan program panitia dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Mempertingkatkan keupayaan guru-guru Bahasa Arab agar lebih dinamik, berdaya saing. Menghasilkan pendidik perkembangan semasa. yang peka terhadap

Menyelaraskan tugas-tugas setiap ahli di bawah panitia. Mewujudkan semangat kerjasama di antara ahliahli panitia agar lebih efisien dan toleransi. Merangsang pelajar agar dapat meminati dan memahami Bahasa Arab sebagai satu subjek yang menarik.8

PENGERUSI PN. HJH. WAN SAFINAH BT WAN HAMAD PENGETUA

NAIB PENGERUSI EN. MOHD GHAZI B AB SAMAT PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENYELARAS PN. ZUNAIDAH BT YUNUS GURU KANAN BAHASA

PN. ROSLEHAN BT SALLEH KETUA PANITIA

9

PN. NORAINI BT YUSOFF SETIAUSAHA

DASAR OBJEKTIF PERANCANGAN PENYUSUNAN PEMANTAUAN TINDAKAN SUSULAN PENGIKTIRAFAN

10

Pengurusan Panitia Bahasa Arab adalah sebagai penggerak dasar Sekolah

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah berpaksikan kepada aspirasi dan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Ia berpusatkan kepada pelajar sebagai elemen utama.

Penggabungan TeknologiPendidikan terkini dimanfaatkan11

kaedah pengajaran

Bertujuan untuk membina pemikiran yang kritis dan kreatif selaras dengan konsep kemahiran berbahasa

Bil 1.

Tarikh

Program

Okt 2010

PERANCANGAN PANITIA

2. Awal November PENYUSUNAN PROGRAM

Tindakan Terima arahan dari Majlis Perancang Sekolah Agihan tugasan kepada penyelaras Serahan program mengikut tingkatan Penyusunan mengikut Tingkatan Semakan tarikh untuk pembinaan carta gantt Tarikh pelaksanaan ditetapkan

12

3. Sepanjang PEMANTAUAN tahun

4. Selepas TINDAKAN ujian/pep SUSULAN

5.

Okt./Nov. PENGIKTIRAFAN

Semakan ketepatan tarikh pelaksanaan Semakan pencapaian pelajar Semakan penyertaan pelajar Program mengikut tahap pencapaian pelajar Pemulihan Program pengayaan Pencapaian berkualiti Pencapaian kuantiti

TENAGA PENGAJARBIL 1 2 NAMA GURU PN. ROSLEHAN BT. SALLEH PN. NORAINI BT. YUSOFF TINGKATAN 3IS,2IS,2AR 1IS,1AR

PENILAIANPetunjuk/hasil utama

13

a. b. c. d. e. f.

Ujian Formatif Ujian bulanan Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Peperiksaan Percubaan PMR/SPM Peperiksaan PMR/SPM

GURU PENYELARAS DAN PENYEDIA SOALANBIL 1 2 3 TING. SATU DUA TIGA GURU PENYELARAS GURU PENYEDIA SOALAN ( BULAN MAC)

PN. NORAINI BT. YUSOFF PN. ROSLEHAN BT. SALLEH PN. ROSLEHAN BT. SALLEH

PN. NORAINI BT. YUSOFF PN. ROSLEHAN BT. SALLEH PN. ROSLEHAN BT. SALLEH

*** Soalan Pertengahan Tahun, Percubaan PMR Dan SPM Serta Peperiksaan Akhir TahunDisediakan Oleh PKPSM

ENROLMEN PELAJARTING SATU DUA TIGA IS 27 38 19 AR 32 33 JUMLAH 59 71 19

149

14

HALANGAN DAN BAGAIMANA MENGATASIURUSAN Prestasi untuk mencapai 100% dalam PMR2011 HALANGAN 1. Perlaksanaan perancangan yang kurang mantap BAGAIMANA -mencari formula pengajaran dan pembelajaran yang mudah/efektif diperingkat panitia

2. kurang bahan bantu -mempelbagaikan ABM -penggunaan Multimedia mengajar 3. Sikap pelajar negatif -budaya ikram -rangsangan/motivasi -kesinambungan bahan pengajaran -proses P&P yang menyeronokkan -penggunaan multimedia dalam P&P -penyediaan kertas soalan yang afisien:bentuk dan persembahan -kerjasama daripada kaunselor sekolah membimbing pelajar tentang: Unjuran pengajian ke peringkat yang lebih tinggi yang berkaitan kerjaya yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris. Kelas:

4. Tidak menguasai15

asas

-pemulihan -tambahan -klinik/bimbingan -menambah bekalan buku Bahasa Arab di perpustakaan -projek Tokoh Membaca -pertandingan membuat ringkasan cerita -penyediaan insentif/keistimewaan

5. Kurang budaya membaca

6.kurang ganjaran

16

DATA GURU BAHASA ARAB1. Nama ( Huruf Besar ) :ROSLEHAN BT. SALLEH 2. Angka Pejabat : D 34047 5. No Tel Sekolah : 097880430 3.No. Kad Pengenalan: 691024-03-5212 6.H/P : 0139213553 9. Tarikh Lahir : 24.10 69 4. Tempat Bertugas : SMK KOK LANAS 7. Alamat Kediaman : PT 118, TAMAN HJ. ALI,16450 KETEREH, KELANTAN 8. Status Perkahwinan : BERKAHWIN 10. Nama Suami/ Isteri : MUHAMMAD ARIFF BAKHTIAR B. YUSOFF 11. Pekerjaan Suami/Isteri : PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 12. Tempat Bertugas Suami/Isteri : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN N. KELANTAN. 13. No Telefon Tempat Bertugas Suami/Isteri : 09-7738688 A. BUTIRAN DIRI B. BUTIRAN PERKHIDMATAN : 1. Tarikh Lantikan Perkhidmatan : 01.5.95 3. Tarikh Pengesahan Jawatan : 01. 12.98 5. Gred Sekarang : DG 44 C. BUTIRAN PERSEKOLAHAN : Nama Sekolah SK Ketereh, Kota Bharu,Kel. Maahad Muhammadi Lilbanat,Kota Bharu,Kelantan Tarikh Masuk 1.11976 1.1.1983 Tarikh Tamat 1.12.1982 1.12.1989 Darjah/Ting yang terakhir Darjah 6 Tingkatan 6 Atas 2. Tarikh Pengesahan Perlantikan : 01.8. 98 4. Tarikh Pencen : 24.10. 2023

D. KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI : Tahun Nama Institusi 1994 Universiti Islam Antarabangsa 1995 Universiti Islam Antarabangsa

Diploma/Ijazah B.A.Hons. Islamic Revealed Knowledge & Heritage Diploma Pendidikan

Pengkhususan Islamic Revealed Knowledge & Heritage Pendidikan Islam

17

E. PENGALAMAN KERJA Bil Sekolah 1 SMK Sultan Idris Shah II, Grik, Perak 2 SMK Putera,Kota Bharu,Kel. 3 SMK Kok Lanas,Kota Bharu,Kel.

Mata Pelajaran Pendidikan Islam,Pendidikan Moral Pendidikan Islam, Bahasa Arab Pendidikan Islam,Bahasa Arab

Dari 1.05.1995 1.1.1996 1.1.1999

Hingga 1.12.1995 1.12.1998 SEKARANG

F. JAWATAN / TUGAS DI SEKOLAH : Pentadbiran Kurikulum AJK Manual Pengurusan Setiausaha Peperiksaan PMR Strategik AJK Perancang Sekolah AJK Teknologi Maklumat & Komunikasi Ketua Panitia B..Arab AJK Perancang PMR AJK Peperiksaan & Penilaian

Kokurikulum Guru Penasihat Persatuan Bahasa Arab Guru Penasihat Kelab Tae Kwan Do Guru Penasihat Pasukan Hijau

G. PENGLIBATAN DALAM BADAN KEBAJIKAN / PERSATUAN / NGO : Persatuan / Badan Kebajikan Persatuan Kaum Ibu, Ket