buku panduan-segak-2009

Download Buku panduan-segak-2009

Post on 21-May-2015

8.950 views

Category:

Sports

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SULITDRAF BUKU PANDUANSTANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

2. JUN 2006PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPengenalanSULITProgram penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid SekolahMalaysia ( SEGAK ) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran PendidikanJasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. Kecergasan yang optimumboleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa berasa letih dan lesu.Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengansempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikutnorma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur.SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujianini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi persekolahan tahun2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil secara peperiksaanberpusat.Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujianyang dijalankan secara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap dapatmemotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih bertanggung jawabdan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020.Definisi Kecergasan FizikalKecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologidan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancamanpenyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan danpelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepadafungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga,berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya.Falls, 1980MatlamatMurid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untukmeningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum. 2 3. ObjektifMurid dapat :1. mengetahui kepentingan kecergasan fizikal;2. melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah;3. menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu;4. melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik; dan5. pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa.ProsedurSemua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalambuku panduan ini. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur,keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umurmurid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma.Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani.Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih murid terlebihdahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu, bersama rakan ataukeluarga mereka. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan.Urutan item bateri ujian adalah seperti berikut; 1.Naik Turun Bangku ( 3 minit ) 2.Tekan Tubi ( 1 minit ) 3.Ringkuk Tubi Separa (1 minit ) 4.Jangkauan MelunjurUkuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelummelakukan ujian ini.Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian iniperlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos.Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang lain padabulan yang sama.Persediaan1. Murid telah berlatih secukupnya sebelum menjalani ujian, khasnya dalam latihan aerobik.2. Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan secukupnya sebelum menjalani ujian.Keselamatan1. Murid dikecualikan daripada mengambil ujian ini jika : (a) disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan fizikal; (b) mengidap penyakit kronik; dan (c) tidak sihat pada waktu ujian.2. Alatan ujian yang digunakan mesti lengkap, selamat dan berfungsi dengan baik.3 4. 3. Kawasan ujian mesti selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak dijalankan.4. Murid memakai pakaian Pendidikan Jasmani.5. Pengawasan guru diutamakan semasa ujian dilaksanakan.6. Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan.Prinsip LatihanUntuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi, murid perlu mematuhiprinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut:1. Prinsip tambah bebanan Ketika menjalani latihan, penambahan beban perlu dibuat secara beransur-ansur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan. Keadaan ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan kecergasan.2. Prinsip perbezaan individu Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza.Guruharus menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu.3. Prinsip kekhususan Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.4. Prinsip kebolehbalikan Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku.5. Prinsip kepelbagaian latihan Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.Aktiviti Memanaskan BadanMurid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujiankecergasan ini seperti;1. Regangan otot bahu, tangan, pinggang dan kaki.2.Lari setempat, lompat, skip atau turun naik bangku.Aktiviti Menyejukkan BadanMurid mesti melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian kecergasanseperti;1.Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit.2. Regang otot bahu, tangan, pinggang dan kaki perlahan-lahan.Pelaporan1.Murid perlu merekod hasil ujian mereka.2.Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid.3.Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah. 4 5. Nama Ujian:Indeks Jisim Badan (BMI-for-age)Tujuan:Menilai komposisi badanTahap:Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5Jantina:Lelaki dan PerempuanAlatan dan kemudahan: 1. Pengukur tinggi 2. Penimbang berat 3. Borang skorPengurusan dan organisasi: Pengukuran ini hendaklah dilaksanakan sebelum ujian kecergasan bermula.Prosedur: 1. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram danmengukur ketinggian dalam meter. 2. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg)Tinggi (m) x Tinggi (m) 3. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti komposisi berat badan.LelakiUmur Berisiko Berat Berat (Tahun) Kurang beratNormal Berlebihanberlebihan9 18.6 - 21.0 >21.0 10 19.4 - 22.2 >22.2 11 20.2 - 23.2 >23.2 12 21.0 - 24.2 >24.2 13 21.8 - 25.2 >25.2 14 22.6 - 26.0 >26.05 6. 15 23.4 - 26.8 >26.816 24.2 - 27.6 >27.617 24.8 - 28.2 >28.2PerempuanUmur Berisiko Berat Berat (Tahun) Kurang berat NormalBerlebihanberlebihan9 19.2 - 21.8 >21.8 10 19.9 - 22.9 >22.9 11 20.8 - 24.0 >24.0 12 21.6 - 25.2 >25.2 13 22.5 - 26.2 >26.2 14 23.2 - 27.2 >27.2 15 24.0 - 28.0 >28.0 16 24.5 - 28.8 >28.8 17 25.2 - 29.6 >29.6(Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000)6 7. Nama Ujian:Naik Turun Bangku 3 minitTujuan:Menilai Daya Tahan KardiovaskularTahap:Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5Jantina:Lelaki dan PerempuanAlatan dan kemudahan: 1. Bangku - Ketinggian 30.5 cm 2. Jam Randik Permulaan Naik Turun Bangku 3. Borang Skor 4. Rakaman atau MetronomePengurusan dan organisasi: 1. Aktiviti dijalankan berpasangan. 2. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat.(Pastikan bangku tidakbergerak semasa ujian dijalankan.) 3. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit.Prosedur: 1. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai. 2. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan diatas bangku. 3. Penguji akan memberikan isyarat mula. 4. Murid melakukan pergerakan naik dan turun (kaki kiri naik, kaki kanan turundiikuti kaki kiri turun, kemudian kaki kanan naik atau sebaliknya). 5. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengankadar 96 detik seminit selama 3 minit. 6. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta. 7. Kira kadar nadi selepas 5 saat tamat perlakuan dengan kiraan dilakukan olehguru atau menggunakan Polar Heart Rate Monitor. 8. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit. 9. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit, skor murid ini dibatalkan. 7 8. Nama Ujian:Ujian Tekan TubiTujuan:Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahuTahap:Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5Jantina:LelakiAlatan dan kemudahan: 1. Kawasan lapang dan rata. 2. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar). 3. Jam Randik.Pengurusan dan organisasi: 1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. 2. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.Prosedur: 1. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong olehtangan yang lurus dan jari-jari kaki. Badan diluruskan. 2. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span. 3. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia. 4. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit atau murid tidak berupayameneruskannya. 5. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurnamengikut arahan 1 hingga 3. 6. Murid B mengira dan merekod bilangan lakuan Murid A. Bersedia Lakuan Bengkok Siku Lakuan Lurus TanganKiraan Satu Ulangan Lakuan8 9. Nama Ujian:Ujian Tekan Tubi SuaianTujuan:Menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahuTahap:Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5Jantina:PerempuanAlatan dan kemudahan: 1. Kawasan lapang dan rata. 2. Span ( 5 cm tinggi x 15 cm panjang x 10 cm lebar ). 3. Jam randik.P