buku panduan latihan -...

Download BUKU PANDUAN LATIHAN - 202.75.5.128202.75.5.128/docs/pdf/smkaunseling/Kit_Jilid_1_Kaunseling_Sukarela_

Post on 01-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BUKU PANDUAN LATIHAN

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN

  SUMBER MANUSIA

  (HUMAN RESOURCE MANGEMENT

  INFORMATION SYSTEM)

  SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING

  ***

  KAUNSELING SUKARELA / RUJUKAN

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA SEPTEMBER 2012

 • Kerajaan Malaysia 2012 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia sahaja. Tiada sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia.

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 3

  KANDUNGAN

  1.0 PENGENALAN 4

  1.1 PENERANGAN RINGKAS MENGENAI SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING 5

  1.2 FAEDAH PENGGUNAAN SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING 5

  2.0 CARA PENGGUNAAN

  2.1 PERANAN SEBAGAI PEMILIK KOMPETENSI 7

  * MEMBUAT TEMUJANJI KAUNSELING SUKARELA/RUJUKAN AHLI KELUARGA 9-12

  * PAPAR STATUS TEMUJANJI & KEMASKINI TEMUJANJI KAUNSELING 13-15 2.2 PERANAN SEBAGAI PENYELIA RUJUKAN

  * MEMBUAT TEMUJANJI KAUNSELING RUJUKAN SUBORDINATE 17-20 * PAPARAN SURAT KAUNSELING RUJUKAN 21-22 2.3 PERANAN SEBAGAI KAUNSELOR

  * MELULUSKAN TEMUJANJI 25-28

  * PAPAR & KEMASKINI KEPUTUSAN TEMUJANJI 29-31

  * PERSEFAHAMAN ANTARA KLIEN & KAUNSELOR 32-33

  * SURAT RUJUKAN KE HOSPITAL 34-36

  * SELENGGARA LAPORAN HOSPITAL 37-42

  * SELENGGARA LAPORAN KAUNSELING * LAPORAN LATAR BELAKANG KES 43-44

  * LAPORAN TEMUJANJI KAUNSELING 45-58

  * MENGESAHKAN LAPORAN KESELURUHAN 59-60

  * PAPAR STATUS PENGESAHAN LAPORAN KESELURUHAN DAN PENGHANTARAN SEMULA LAPORAN

  61

  * PAPAR LAPORAN KESELURUHAN 62-63

  * LAPORAN STATISTIK

  * BILANGAN KES KAUNSELING YANG DIJALANKAN OLEH KAUNSELOR MENGIKUT JENIS KAUNSELING

  64

  * BILANGAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI SESI KAUNSELING MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN

  66

  * BILANGAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI SESI KAUNSELING MENGIKUT PECAHAN JENIS MASALAH

  67

  * BILANGAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI SESI KAUNSELING MENGIKUT KATEGORI MASALAH

  68

  * BILANGAN PEGAWAI YANG MEMBUAT UJIAN PSIKOLOGIKAL MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN

  69

  * BILANGAN PEGAWAI YANG MENGIKUTI SESI KAUNSELING MENGIKUT JANTINA

  70

  * PENYELENGGARAAN

  * SELENGGARA JADUAL KAUNSELOR 71

  * PAPAR JADUAL KAUNSELOR 75

  3.0 PENUTUP 76

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 4

  1.0 PENGENALAN Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja merupakan salah satu modul dalam sistem HRMIS. Modul ini mengandungi proses-proses yang akan memaksimakan kerjasama di antara pihak pengurusan dan pekerja. Modul ini juga menggalakkan perasaan muhibah dan harmoni di antara pihak pengurusan dan pekerja. Fokus modul ini ialah menyelenggara dan memperbaiki suasana yang hadir di dalam organisasi di mana ia dapat membantu mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Di antara komponen yang membina dalam proses hubungan dengan pekerja ialah komunikasi, kepercayaan, etika, moral, keadilan, perasaan dan pengendalian konflik. Modul ini dibangunkan dengan mengambilkira kaedah best practice dalam pengurusan komunikasi dan tatatertib pekerja iaitu dengan adanya Polisi dan Prosedur yang bertulis, jelas dan dipraktikkan di mana maklumat di dalam polisi dan prosedur tersebut disalurkan dan dimaklumkan kepada semua. Satu lagi kaedah ialah mengiktiraf komunikasi dua hala. Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja terbahagi kepada tiga submodul iaitu:

  Submodul Pengurusan Perhubungan Majikan-Pekerja

  Submodul Psikologi & Kaunseling

  Submodul Pengurusan Tatatertib

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 5

  1.1 PENERANGAN RINGKAS MENGENAI SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING

  Submodul ini mengandungi proses di mana Pemilik Kompetensi boleh menjalani sesi kaunseling untuk membaiki kelakuan ataupun prestasi kerja samada melalui Kaunseling Sukarela, Kaunseling Rujukan ataupun Program Pembangunan Insan. Selain daripada itu, submodul ini juga menyediakan fungsi di mana Pentadbir Kaunselor boleh membuat laporan terperinci dengan usaha yang minimum.

  1.2 FAEDAH PENGUNAAN SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING

  Penggunaan Submodul Psikologi & Kaunseling memberi faedah kepada tiga peringkat di dalam organisasi iaitu:

  Faedah kepada Individu

  Pemantauan dan pengawasan sesi psikologi & kaunseling secara lebih berkesan dan mudah

  Faedah kepada Pengurusan Sumber Manusia

  Pemantauan dan pengawasan sesi psikologi & kaunseling secara lebih berkesan dan mudah

  Masa kitaran yang lebih pendek

  Perkongsian maklumat

  Faedah kepada Organisasi

  Persekitaran pekerjaan yang sesuai yang menggalakkan interaksi antara pihak pengurusan dan pekerja

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 6

  2.0 CARA PENGGUNAAN Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencapai Modul Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja (Menu Utama) dan Submodul Psikologi & Kaunseling.

  Rajah 1 : Paparan Skrin Laman Utama Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS)

  Rajah 2 : Paparan Skrin Laman Utama Menu Pengurusan Komunikasi

  dan Tatatertib Pekerja

  Langkah 1: Klik pada Modul Pengurusan Komunikasi & Tatatertib Pekerja

  Langkah 2: Klik pada Submodul Psikologi dan Kaunseling

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 7

  PERANAN SEBAGAI PEMILIK KOMPETENSI

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 8

  Langkah 3: Klik pada Kaunseling Sukarela / Kaunseling Rujukan

  Langkah 4:

  Klik pada Temujanji Kaunseling

  Rajah 3 : Paparan Skrin Laman Menu Psikologi dan Kaunseling

  Rajah 4 : Paparan Skrin Laman Menu Kaunseling Sukarela / Kaunseling

  Rujukan

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 9

  Langkah 5: Klik pada Membuat Temujanji Kaunseling

  Langkah 6: Terdapat 2 Jenis Temujanji dari senarai. Jika pilih: i) Kaunseling Rujukan (Rujuk Rajah 8) untuk pilihan Jenis Klien

  MEMBUAT TEMUJANJI KAUNSELING SUKARELA / RUJUKAN (AHLI KELUARGA)

  Rajah 5 : Paparan Skrin Laman Menu Temu janji Kaunseling

  Rajah 6 : Paparan Skrin Laman Membuat Temu janji Kaunseling

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terkini :26/09/2012

  Buku Kerja Peserta F1.0 Mukasurat 10

  Rajah 7 : Paparan Skrin Membuat Temu janji Kaunseling

  Rajah 8 : Sambungan Paparan Skrin Membuat Temu janji Kaunseling

  Langkah 7: Isikan maklumat Sebab Dirujuk dan klik butang Cari untuk memilih Jenis Masalah

  Gunakan bar tatal untuk melihat sambungan skrin

  Langkah 8: Klik pada butang Cari untuk memilih Kaunselor, Tarikh dan Masa temujanji yang sesuai

  Langkah 9: Pilih Jenis Klien 01-Ahli Keluarga

 • BUKU KERJA PESERTA PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Versi : F1.0

  PKTP SUBMODUL PSIKOLOGI & KAUNSELING Tarikh pengemaskinian terki

Recommended

View more >