buku panduan 2013 baru

Download Buku Panduan 2013 Baru

If you can't read please download the document

Post on 11-Dec-2014

173 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

LOGO

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUNAK JAYAPengertian Logo 3 GELUNG BERANGKAI - Melahirkan masyarakat bersatu dan berintegriti melalui kegiatan sukan/kokurikulum dan kerjasama dengan pihak luar / masyarakat. - Menjana kecemerlangan sekolah melalui kerjasama tiga pihak iaitu pelajar, ibu bapa dan guru. BUKU - Budaya amalan membaca teras Pendidikan Sekolah. - Sekolah sebagai gedung menimba ilmu ke arah mencapai ketinggian intelektual dan kebijaksanaan RODA GEAR - Pencapaian dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. - Kedinamikan Pendidikan seiring dengan perkembangan dan perubahan Pendidikan global. BULAN SABIT - Agama Islam sebagai teras Pendidikan dan agama rasmi negara. - Lambang kesetiaan dan bersepadu warga sekolahterhadap raja, agama, bangsa dan negara. BULATAN BIRU Kesepaduan dan kesempurnaan dalam mencapai visi dan misi sekolah. Kesepakatan dan penggabungjalinan semua unsur yang menjadi teras pencapaian kecemerlangan sekolah. Kesempurnaan dan Zero Defect. MOTO SEKOLAH Ilmu, Amal, Bakti Ilmu yang dituntut sepanjang hayat dan menjadi orang yang berilmu. Mengamalkan sikap rajin, tolak ansur, kesungguhan dan ilmu yang dipelajari untuk kebaikan. Berbakti kepada sekolah, bangsa, agama dan negara. WARNA MERAH Berani, kental, iltizam dan berazam tinggi. Bersemangat dan berazam tinggi dalam menuntut ilmu. WARNA BIRU Perpaduan dan permuafakatan Ketenangan dalam menghadapi cabaran Berdisiplin dan berpotensi Budaya hidup harmoni WARNA KUNING Lambang kecemerlangan dan kegemilangan pencapaian akademik dan kokurikulum Nilai jujur, bersih dan amanah. Taat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara. WARNA PUTIH Ikhlas, jujur dan suci dalam menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan. 1

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

SLOGANSMK KUNAK JAYA, KUNAK

CEMERLANG DAN SENTIASA KE HADAPANSlogan digunakan untuk menghasilkan satu budaya serta usaha untuk memaju dan terus memajukan sekolah melalui sumbangan dalam apa jua bentuk mengikut peranan dan kapasiti masing-masing, sama ada sebagai pihak pengurusan, guru, kakitangan sokongan, pelajar, ibu bapa dan agensi luar.

VISISMK KUNAK JAYA, KUNAK

MENJANA KEUNGGULAN

MISISMK KUNAK JAYA, KUNAK

Melahirkan modal insan unggul menerusi proses pendidikan yang berkualiti. Melahirkan pelajar bersahsiah terpuji, memiliki daya saing dan daya tahan yang tinggi. Mewujudkan suasana pembelajaran dan prasarana yang unggul dan berkesan. Merancakkan kegiatan sukan dan kokurikulum ke arah pembentukan murid yang seimbang dan menyeluruh. Memastikan pendidik dan PIBG sentiasa berprestasi unggul dan komited ke arah kecemerlangan sekolah Melonjakkan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah

2

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

MATLAMAT Mewujudkan budaya, prasarana dan suasana yang kondusif untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti supaya menghasilkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, beketrampilan, berakhlak mulia, beramanah, bertanggungjawab serta percaya dan patuh kepada Tuhan. Melahirkan pelajar yang mempunyai kesejahteraan diri serta setia kepada keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF1. 2. 3. 4. 5. Mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, khususnya pada peringkat PMR, SPM dan STPM. Mencapai kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum dan 3K, khususnya pada peringkat Daerah dan Negeri. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dari segi keceriaan, kebersihan dan keselamatan demi meningkatkan keberkesanan proses pendidikan. Meningkatkan tahap disiplin dalam kalangan guru, staf sokongan dan pelajar. Mempertingkatkan imej sekolah sebagai institusi pendidikan cemerlang

PIAGAM PELANGGANBahawasanya kami warga SMK Kunak Jaya akan sentiasa komited dalam semua aspek untuk mencapai tahap kecemerlangan dan memastikan bahawa perkara-perkara berikut diberi perhatian; MURID Memberi pendidikan terbaik kepada semua murid Memberi keutamaan pembentukan generasi berilmu, peluang mengembangkan potensi diri dalam bidang kurikulum dan kokurikulum Memberi layanan dan perhatian yang adil kepada semua pelajar Melahirkan pelajar berdisiplin, berdikari, berilmu dan bertanggungjawab kepada keluarga, agama, bangsa dan negara MASYARAKAT Memberi layanan yang baik dan mesra kepada ibu bapa dan masyarakat semasa berurusan dengan pihak sekolah RAKAN SEJAWAT Mewujudkan suasana ceria sekolah dan pergaulan yang harmoni dalam kalangan warga sekolah Mencapai tahap perkhidmatan yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam kalangan warga sekolah Menyelesaikan urusan setiap pelanggan dalam tempoh 15 minit bagi menyiapkan sijil berhenti sekolah, permohonan pindah, surat sokongan, surat akuan dan lain-lain yang berkaitan.

-

-

3

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

KOD ETIKA SMK KUNAK JAYA1. (a) (b) (c) (d) (e) 2. (a) (b) (c) (d) (e) 3. (a) (b) (c) (d) 4. (a) (b) (c) (d) (e) (f) 5. (a) (b) (c) (d) PROFESIONALISMA Ciri-ciri: Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia menjalankan tugas Bertanggungjawab dan gigih setiap pekerjaan yang dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan disamping menjamin kualiti. Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta kemampuan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Integriti dari segi objektiviti, tidak bias dan tidak mementingkan diri. Mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, bermotivasi, berdayasaing dan akauntabiliti BERTINDAK SEBAGAI SATU PASUKAN Ciri-ciri: Bertindak ke arah satu visi Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti sekolah Berkongsi pengalaman , maklumat , ilmu dan pengetahuan. Sentiasa menjaga imej jabatan Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, berkerjasama dan saling hormat menghormati. KECEMERLANGAN DAN KEUNGGULAN Ciri-ciri: Berusaha untuk melakukan yang terbaik Sentiasa berusaha memperbaiki prestasi kerja Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan Keupayaan mempelajari pelbagai kemahiran (multiple skills) bagi menjalankan pelbagai tugas (multiple tasks) BERHEMAH DAN BERWIBAWA Ciri-ciri: Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan Bertimbangrasa, mesra, adil dan saksama Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan. Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi Bersedia mendengar teguran dan kritikan Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa PEMBELAJARAN BERTERUSAN Ciri-ciri Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain kearah penambahbaikan Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri Sentiasa menggalakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri Tidak segan untuk bertanya.

4

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

IKRAR GURU Bahawasanya kami Guru-guru negara Malaysia Dengan ini berikrar Mendukung terus cita-cita kami Terhadap tugas kami Dan menyatakan keyakinan kami Pada cita-cita murni pekerjaan kami Kami akan berbakti Kepada masyarakat Dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun Negara Pada setiap masa.

5

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

LAGU SEKOLAHSMK KUNAK JAYA

Berdiri dengan megah, Penuh cita-cita, Itulah sekolahku, SMK Kunak Jaya, Mencorak Peribadi, Bentuk nilai murni, Ke arah kejayaan, Ke arah kecemerlangan, Disiplin asas pembentukan, Kerjasama teras perpaduan, Jasa guru jadi sanjungan Pada setiap insan, Wawasan tunggak utama, Menuju puncak jaya, Marilah kita bersama, Beriring restu dan doa, Beriring restu dan doaPengubah lirik, lagu dan muzik: Ambrose Mudi Ghazali Sulaiman Ghani Abdul Rahman(Olahan Muzik Semula)

6

Buku Panduan Staf 2013, SMK Kunak Jaya, Kunak

PANDUAN AM UNTUK STAF SEKOLAH 1. Arahan Am 1.1. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut. 1.2. Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain. 1.3. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan/mata pencarian semata- mata. 1.4. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati Teras Perkhidmatan Cemerlang. 1.5. Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara. 1.6. Guru hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. 1.7. Guru bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah. 1.8. Guru dikehendaki sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. 1.9. Guru dikehendaki menjadi role-model kepada pelajar. 1.10. Semua guru dikehendaki menunjukkan kepimpinan melalui teladan. 1.11. Semua guru hendaklah menjalankan tugas dalam satu pasukan. Kedatangan 2.1 Jadual waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2.2 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah sebelum 6.30 pagi (Sidang Pagi) dan 12.00 tengah hari (Sidang Petang). Semua guru dan AKS hendaklah thumb print dan menandatangani Buku Kehadiran semasa sampai dan sewaktu balik sekolah. 2.3 Berdasarkan surat pekeliling Ikhtisas Bil. 2/81, semua pegawai perkhidmatan pendidikan dan kakitangan sekolah diwajibkan untuk menjaga dan mengekalkan amalan masa datang dan menghadirkan diri di sekolah pada masa yang ditetapkan. Mereka yang datang lewat perlu berjumpa dengan Pengetua / PK Petang dengan memberi sebab yang munasabah 2.4 Adalah tanggungjawab para guru untuk mengamalkan ketepatan masa sepanjang waktu bertugas di