bsmm uuka kk city chapter

Download BSMM UUKA KK city Chapter

If you can't read please download the document

Post on 29-Jun-2015

3.212 views

Category:

Documents

36 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide Pendidikan Palang Merah & UUKA Bulan sabit Merah. dari Cbg KK

TRANSCRIPT

  • 1. PENDIDIKAN PALANG MERAH /PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAHBULAN SABIT MERAH DANDAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSAUNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA ( UUKA )( UUKA )

2. Undang-Undang KemanusianUndang-Undang Kemanusian AntarabangsaAntarabangsa UUKA dikenali sebagai : Undang-undang Perang Undang-undang Konflik Bersenjata * undang-undang memberikan perlindungan sewajarnya kepada mangsa yang tidak berdaya. 2 3. Perjanjian-PerjanjianPerjanjian-Perjanjian Antarabangsa Dalam UUKAAntarabangsa Dalam UUKA Konvensyen 1954 mengenai Perlindungan Harta benda Warisan dalam Situasi Konflik Bersenjata serta kedua-dua protokolnya; Konvensyen Senjata Biologi 1972; Konvensyen Senjata Konvensional 1980 dan kelima-lima protokolnya; Konvensyen Senjata Kimia 1993; Konvesyen Ottawa 1997 mengenai Periuk Api; Protokol 2006 mengenai Saki Baki Bahan Letupan Selepas Perang (Explosive Remnants of War/ERW) 4. JEAN HENRY DUNANTJEAN HENRY DUNANT (May 8, 1828 October 30, 1910) 5. JEAN HENRY DUNANTJEAN HENRY DUNANT 08 Mei 1828 - -Beliau lahir di Rue Verdaline , satu bandar lama di Geneva, Switzerland. 1855 -Sebagai banker beliau mula aktif berniaga dan membantu menubuhkan satu organisasi di Switzerland. Perancis dan Belgium yang terkenal iaitu Young Men`s Christian Association (YMCA) dan pertubuhan ini telah berkembang di beberapa Negara Eropah dan Negara lain. 25 Jun 1859 -Beliau berada di medan perang di Solferino dan menyaksikan sendiri banyak kecederaan dalam perang Austria dengan Perancis. 1862 -Apabila beliau balik ke Geneva, beliau tidak boleh lupakan apa yang berlaku, dan beliau menulis sebuah buku berjudul Un Souvenir de Solferino (Kenangan di Solferino) 6. 9 Feb 1863 -Satu Jawatankuasa Antarabangsa untuk meningkatkan pendidikan anggota-anggota tentera darat yang sakit dan cedera di medan perang. Geneva Society Of Public Utility bersetuju dengan ideanya Okt 1863 -Pada 26-29 Oktober 1863 satu Mesyuarat Antarabangsa diadakan untuk menubuhkan Palang Merah Antarabangsa juga mengumumkan kepada semua delegasi bahawa mereka telah membuat logo Emblem Palang Merah di atas latar putih sebagai lambang rasmi pertubuhan ini. 1864 -Konvesyen Geneva Pertama (1) telah diadakan pada 22 Ogos 1864 dan 12 buah negara telah menandatangani konvensyen ini. Tujuan konvensyen ini adalah untuk melindungi dan menolong anggota tentera yang cedera dan sakit di medan perang 1867 -Persidangan Antarabangsa Palang Merah yang pertama . 9 kerajaan dan 16 Jawatankuasa ahli Kebangsaan (JPM) 1892 -Beliau dimasukkan ke Hospital di Heidden 7. 1899 -Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensyen Geneva 1864 kepada peperangan masa ini ( Konvensyen No. 111 of Rehague ) Dis 1901 -Menerima Penganugerah Hadiah Keamanan NOVEL yang Pertama. 1906 -Pada Julai 1906 Konvensyen Kedua (II) telah diadakan tujuannya adalah diantara seperti berikut:- Selain Konvensyen Geneva 1864, mereka bersetuju melansung dan menolong anggota tentera yang cedera, sakit serta mangsa kapal-kapal tentera karam. 1910 -Beliau meninggal dunia di Heidden pada 30 Oktober . Usianya 82 tahun. 8. A Memory ofA Memory of Solferino pertamaSolferino pertama kali diterbitkan Padakali diterbitkan Pada Tahun 1862Tahun 1862 9. 4 Konvensyen4 Konvensyen KONVENSYEN GENEVA PERTAMA 1864 Melindungi mereka yang tidak terlibat dalam peperangan di daratan. -Dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi jantina, bangsa, kewarganegaraan, agama, fahaman politik dan aspek-aspek lain. -Tidak boleh dibunuh, dimusnah, diseksa atau untuk tujuan eksperimen biologikal. -Menerima rawatan yang mencukupi. -Dilindung daripada dirompak dan jangkitan penyakit. 10. 4 Konvensyen4 Konvensyen KONVENSYEN GENEVA KEDUA 1907 Melindungi mereka yang tidak terlibat dalam peperangan di daratan. -Dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi jantina, bangsa, kewarganegaraan, agama, fahaman politik dan aspek-aspek lain. -Tidak boleh dibunuh, dimusnah, diseksa atau untuk tujuan eksperimen biologikal. -Menerima rawatan yang mencukupi. -Dilindung daripada dirompak dan jangkitan penyakit. 11. 4 Konvensyen4 Konvensyen KONVENSYEN GENEVA KEDUA 1907 Melindungi askar-askar yang cedera dan sakit ketika di atas kapal atau di laut. -Mewajibkan pihak yang terlibat dalam peperangan mencari, mengumpul dan merawat mereka yang cedera, sakit dan terkaram di laut. -Pegawai agama, perubatan dan hospital yang berkhidmat di atas kapal perang harus dihormati dan dilindungi. -Kapal hospital tidak boleh digunakan untuk tujuan ketenteraan. Ia tidak boleh diserang atau ditahan. -Pengangkutan air berkecuali termasuk kapal saudagar dan kapal pesiar boleh mengumpul dan merawat mereka yang cedera, askit dan terkaram. Tidak boleh ditangkap selagi kekal berkecuali. 12. 4 Konvensyen4 Konvensyen KONVENSYEN GENEVA KETIGA 1929 Tahanan perang mesti dilayan dengan baik, disediakan tempat kediaman yang sempurna dan menerima bekalan pakaian yang mencukupi serta rawatan yang memadai., 13. 4 Konvensyen4 Konvensyen KONVENSYEN GENEVA KEEMPAT 1949 Melindungi orang awam yang berada dalam lingkungan konflik bersenjata dan pengganas Keselamatan, penghormatan, hak-hak keluarga, kelaziman agama, gaya hidup dan adat resam orang awam mesti dihormati. Orang awam tidak boleh dibuang negeri atau dikurung - kecuali ketika perintah berkurung atas keselamatan mereka. 14. PROTOKOL TAMBAHAN 1 -PROTOKOL TAMBAHAN 1 - 19771977 MELUNASKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENDUDUK AWAM, ASKAR-ASKAR DAN PEKERJA-PEKERJA PERUBATAN AWAM DALAM KONFLIK BERSENJATAANTARABANGSA * melarang serangan berbuta tuli yang dilakukan kepada penduduk awam dan pemusnahan sumber makanan, air dan bahan-bahan yang lain untuk hidup. Empangan-empangan, benteng-benteng, stesen pemancaran nuklear, objek- objek bersejarah dan tempat bersembahyang tidak boleh diserang. Perlindungan khas diberikan kepada wanita, kanak-kanak dan pegawai perubatan awam dan had perlindungan kepada wartawan dispesifikasikan. 14 15. Dilarang mengerah kanak-kanak di bawah umur 15 tahun untuk tujuan angkatan tentera. Penggunaan senjata api yang boleh menyebabkan kecederaan yang melampau dan penderitaan yang tidak perlu serta kemusnahan alam sekitar yang berpanjangan adalah dilarang. Penggunaan salah satu emblem (lambang) yang disahkan dalam Konvensyen Geneva untuk menipu pihak musuh atau menggunakan corak penipuan yang lain dikenali sebagai jenayah perang. 15 16. PROTOKOL TAMBAHAN II -PROTOKOL TAMBAHAN II - 19771977 MENGHURAIKAN PERLINDUNGAN DIBERIKAN KEPADA MANGSA YANG TERTANGKAP DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAMAN YANG BERISIKO TINGGI SEPERTI PERANG SAUDARA TIDAK TERMASUK RUSUHAN, DEMONSTRASI ATAU KEGANASAN. Individu yang ditahan semasa konflik bersenjata mesti dilayan dengan baik seperti yang disyaratkan dalam Konvensyen Geneva. Individu yang tidak terlibat secara langsung atau berhenti terlibat dalam permusuhan patut diberikan penghormatan. Protokol II melarang keganasan atas kehidupan, kesihatan, fizikal atau mental seseorang individu. Kanak-kanak mesti dipindahkan ke tempat yang selamat jika perlu dan disatukan semula dengan ahli keluarganya. 16 17. Serangan tidak boleh dibuat atas penduduk awam dan objek-objek yang mustahak bagi penduduk untuk terus hidup seperti tanaman sistem pembuangan atau sumber minuman air, objek-objek bersejarah dan tempat bersembahyang. Ia menambahkan perlindungan kepada mereka yang cedera, sakit dan yang terkaram serta pegawai-pegawai perubatan dan ahli-ahli agama. 17 18. JAWATANKUASA BERLIMAJAWATANKUASA BERLIMA Pada awal tahun 1863, idea Henry Dunant telah menarik perhatian kepada empat (4) orang warga Geneva yang telah pun terlibat dalam kerja-kerja amal kepada orang miskin dan yang memerlukan. Jadilah satu Jawatankuasa Lima telah terbentuk di namakan Jawatankuasa Antarabangsa bagi bantuan kepada yang cedera. Jawatankuasa ini merupakan permulaan Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa. 19. Nama Jawatankuasa Berlima ini adalah:-Nama Jawatankuasa Berlima ini adalah:- Pada awal tahun 1863, idea Henry Dunant telah menarik perhatian kepada empat (4) orang warga Geneva yang telah pun terlibat dalam kerja-kerja amal kepada orang miskin dan yang memerlukan. Jadilah satu Jawatankuasa Lima telah terbentuk di namakan Jawatankuasa Antarabangsa bagi bantuan kepada yang cedera. 20. SEJARAH JAWATANKUASAANTARABANGSASEJARAH JAWATANKUASAANTARABANGSA PALANG MERAH JAPM (ICRC)PALANG MERAH JAPM (ICRC) Nama Jawatankuasa Antarabangsa PalangNama Jawatankuasa Antarabangsa Palang MerahMerah JAPM (ICRC)JAPM (ICRC) Ditubuhkan pada 19 Februari 1863Ditubuhkan pada 19 Februari 1863 Ibu Pejabat GenevaIbu Pejabat Geneva 21. PERGERAKAN PALANG MERAH ANTARABANGSAPERGERAKAN PALANG MERAH ANTARABANGSA 22. PERSEKUTUAN ANTARABANGSA PERSATUAN-PERSATUANPERSEKUTUAN ANTARABANGSA PERSATUAN-PERSATUAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAHPALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH Geneva, Switzerland: Ibu Pejabat Persekutuan Antarabangsa Persatuan-Geneva, Switzerland: Ibu Pejabat Persekutuan Antarabangsa Persatuan- persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. 23. KONVENSYENKONVENSYEN GENEVAGENEVA 24. PERSEKUTUANPERSEKUTUAN Nama : Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah dan Palang Merah. ( Dahulunya: Liga Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ) Ditubuhkan : 05hb Mei 1919, di Paris Pengasas : Henry Pomeroy Davison. Ahli-ahli : Persatuan-persatuan Palang Merah Amerika, England Pengasas Perancis, Itali dan Jepun. 25. PERGERAKAN PALANG MERAH/BULANPERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSASABIT MERAH ANTARABANGSA Pergerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah mengandungi tiga Komponen. 1. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (International Committee of Red Cross ICRC) 2 Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah (International Federation of RC/RC Socieities, IFRC). 3. Persatuan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Kebangsaan. 26. Ditubuhkan pada tahun 1863 Institusi berkecuali