borders

10
Refleksi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Dijalankan. (Kurikulum & Ko Kurikulum)

Upload: aini-ban

Post on 20-Jun-2015

191 views

Category:

Art & Photos


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Borders

Refleksi Setiap Aktiviti/Tugas Yang

Dijalankan.(Kurikulum & Ko

Kurikulum)

Page 2: Borders

Hasil Kerja Harian Guru

Pelatih Sendiri

Page 3: Borders

Inovasi Baru

Page 4: Borders

Bukti-bukti / Dokumen yang

menunjukkan proses melaksanakan

sesuatu tugas

Page 5: Borders

Penilaian Pengajaran & Pembelajaran

Page 6: Borders

Salinan Borang Penyeliaan dan

Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing

Page 7: Borders

Penglibatan Dalam

Kokurikulum

Page 8: Borders

Salinan Borang Kehadiran Praktikum

Setiap Bulan