borders

Download Borders

Post on 20-Jun-2015

171 views

Category:

Art & Photos

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Refleksi Setiap Aktiviti/TugasYang Dijalankan.(Kurikulum & KoKurikulum)

2. Hasil Kerja Harian GuruPelatih Sendiri 3. Inovasi Baru 4. Bukti-bukti /Dokumen yangmenunjukkanprosesmelaksanakansesuatu tugas 5. PenilaianPengajaran &Pembelajaran 6. Salinan Borang Penyeliaan dan BimbinganPensyarah & GuruPembimbing 7. Penglibatan DalamKokurikulum 8. Salinan Borang Kehadiran PraktikumSetiap Bulan