borang tbpr

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

190 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tuntutan PCG

TRANSCRIPT

Borang TBPRBorang TBP/RBORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAHBAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)Nama Sekolah:SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JUDAH (A)Alamat:42960 PULAU CAREYSELANGOR DARUL EHSANNo. Telefon:03-31032758No. Fax:-TIADA-AKAUN SEKOLAHAKAUN ASRAMANama Bank:CIMB BANK BANTINGNama Bank:-TIADA-No. Akaun:12020252751007No. Akaun:-TIADA-Tarikh Asas Tuntutan:1 OKTOBER 2011Harga Kontrak Makan:-TIADA-BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BIL.PCGBIL. MURID (orang)PERUNTUKAN* (RM)A.PCG PRASEKOLAH1.BIL. MURID PRASEKOLAH252,500.00B.PCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH1.MATA PELAJARAN TERAS1.1Sivik & Kewarganegaraan50800.001.2Lain-Lain1032,148.002.MATA PELAJARAN WAJIB1033,248.003.MATA PELAJARAN TAMBAHAN103206.00C.PCG BUKAN MATA PELAJARAN1.PUSAT SUMBER SEKOLAH1032,530.002.BIMBINGAN & KAUNSELING1031,030.003.LPBT/LPK SEKOLAH1037,500.00D.PCG ASRAMA1.LPBT/LPK ASRAMAJUMLAH KECIL ( 1 )19,962.00iBorang TBP/RBAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BIL.MATA PELAJARANBIL. MURID (orang)PERUNTUKAN (RM)1.MASALAH PENGLIHATANPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI1.1MATA PELAJARAN TERASi.Sivik & Kewarganegaraanii.Lain-Lain1.2MATA PELAJARAN WAJIB1.3MATA PELAJARAN TAMBAHANPCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI1.4PUSAT SUMBER SEKOLAH1.5BIMBINGAN & KAUNSELING1.6LPBT/LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL ( PK1 )0.002.MASALAH PENDENGARANPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI2.1MATA PELAJARAN TERASi.Sivik & Kewarganegaraanii.Lain-Lain2.2MATA PELAJARAN WAJIB2.3MATA PELAJARAN TAMBAHANPCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI2.4PUSAT SUMBER SEKOLAH2.5BIMBINGAN & KAUNSELING2.6LPBT/LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL ( PK2 )0.00iiBorang TBP/RBIL.MATA PELAJARANBIL. MURID (orang)PERUNTUKAN (RM)3.MASALAH PEMBELAJARANPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI3.1MATA PELAJARAN TERASi.Sivik & Kewarganegaraanii.Lain-Lain3.2MATA PELAJARAN WAJIB3.3MATA PELAJARAN TAMBAHANPCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI3.4PUSAT SUMBER SEKOLAH3.5BIMBINGAN & KAUNSELING3.6LPBT/LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL ( PK3 )0.00JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3)0.00iiiBorang TBP/RBAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BIL.JENIS BANTUANBIL. MURID (orang)PERUNTUKAN (RM)1.YURAN KHAS SEKOLAH (YKS)SEKOLAH RENDAH103463.50JUMLAH KECIL ( 3 )463.502.BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)BILANGAN MURID PRASEKOLAH25625.00JUMLAH KECIL ( 4 )625.003.BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)NORMAL1031,200.00PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI00.00JUMLAH KECIL ( 5 )1,200.004.BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA)BIL. PENGHUNI ASRAMAJUMLAH KECIL ( 6 )0.005.BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS)NORMAL103600.00PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI00.00JUMLAH KECIL ( 7 )600.006.BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAHBILANGAN MURID PRASEKOLAH259,000.00JUMLAH KECIL ( 8 )9,000.007.BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA)BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARIBIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARIBIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURANJUMLAH KECIL ( 9 )0.00ivBorang TBP/RBAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BUTIRAN TUNTUTANPERUNTUKAN (RM)JUMLAH KECIL ( 1 ) :TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, TAMBAHAN & BUKAN MATA PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA19,962.00JUMLAH KECIL ( 2 ) :TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI0.00JUMLAH KECIL ( 3 ) :YURAN KHAS SEKOLAH463.50JUMLAH KECIL ( 4 ) :BANTUAN KOKURIKULUM PRA SEKOLAH625.00JUMLAH KECIL ( 5 ) :BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH1,200.00JUMLAH KECIL ( 6 ) :BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA0.00JUMLAH KECIL ( 7 ) :BANTUAN SUKAN SEKOLAH600.00JUMLAH KECIL ( 8 ) :BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH9,000.00JUMLAH KECIL ( 9 ) :BANTUAN MAKANAN ASRAMA0.00JUMLAH KESELURUHAN31,850.50vBorang TBP/RBAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTANDisediakan Oleh:Saya dengan ini telak menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.( Tandatangan )( Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah )Nama:AMIRRUL ASHRAF BIN HAJI MOHD MISLANNama Pengurus Sekolah ::ABD RAHMAN BIN AHMADNo.KP:870630-xx-xxxxNo.KP:78090508516958xxxx-xx-xxxxJawatan:PEMBANTU TADBIR GRED N17Tarikh:12.03.201115.10.2011vi

SJKCCH:PERINGATAN !!!!!!!!!Permohonan selewat-lewatnya 31.Oktober.tahun sebelumnya kepada Ketua PTJ (JPS)

TBPR LATESTBORANG TBP/RBORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH 2014BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH.(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)NAMA SEKOLAH:ALAMAT:NO. TELEFON:E-MAIL:KOD SEKOLAH:AKAUN SEKOLAHAKAUN ASRAMANAMA BANK:RHB BANK BERHADNAMA BANK:NO AKAUN BANK:21248839006366NO AKAUN BANK:TEMPOH KONTRAK MAKANAN 1 :HARGA : RM / HARITEMPOH KONTRAK MAKANAN 2 :HARGA : RM / HARITARIKH ASAS TUNTUTAN : 1 OKTOBER 2013BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN PCG SEKOLAH RENDAH / ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BILPCGBILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER 2013APCG PRASEKOLAHBILANGAN MURID PRASEKOLAHBPCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN ) SEKOLAH RENDAH1MATAPELAJARAN TERAS1.1. Sivik & Kewarganegaraan (THN. 4,5 & 6)1.2. Lain-lain2MATA PELAJARAN WAJIB3MATA PELAJARAN TAMBAHANBahasa Cina KomunikasiBahasa TamilBahasa Cina KomunikasiBahasa Tamil KomunikasiBahasa Arab KomunikasiBahasa IbanBahasa SemaiBahasa Kadazan DusunCPCG BUKAN MATA PELAJARANPUSAT SUMBER SEKOLAHBIMBINGAN & KAUNSELINGLPBT / LPK SEKOLAHDPCG ASRAMALPBT / LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL ( I )BORANG TBP/RBAHAGIAN III : TUNTUTAN BANTUAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM INTEGRASI)(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BILPCGBILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER 2013MASALAH PENGLIHATANAPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH RENDAH1MATAPELAJARAN TERAS1.1. Sivik & Kewarganegaraan (THN. 4,5 & 6)1.2. Lain-lain2MATA PELAJARAN WAJIB3MATA PELAJARAN TAMBAHAN- Literasi KomputerCPCG BUKAN MATA PELAJARANPUSAT SUMBER SEKOLAHBIMBINGAN & KAUNSELINGLPBT / LPK SEKOLAHDPCG ASRAMALPBT / LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL (PK 1)( 2 )BORANG TBP/RBILPCGBILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER 2013MASALAH PENDENGARANAPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH RENDAH1MATAPELAJARAN TERAS1.1. Sivik & Kewarganegaraan (THN. 4,5 & 6)1.2. Lain-lain2MATA PELAJARAN WAJIB3MATA PELAJARAN TAMBAHAN- Literasi Komputer- Komunikasi Seluruh/Komunikasi P&PCPCG BUKAN MATA PELAJARANPUSAT SUMBER SEKOLAHBIMBINGAN & KAUNSELINGLPBT / LPK SEKOLAHDPCG ASRAMALPBT / LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL (PK 2)( 3 )BORANG TBP/RBILPCGBILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER 2013MASALAH PEMBELAJARANAPCG MATA PELAJARAN SEKOLAH RENDAH1MATAPELAJARAN TERAS1.1. Sivik & Kewarganegaraan (THN. 4,5 & 6)1.2. Lain-lain2MATA PELAJARAN WAJIB3MATA PELAJARAN TAMBAHAN- Literasi Komputer- Komunikasi Seluruh/Komunikasi P&PCPCG BUKAN MATA PELAJARANPUSAT SUMBER SEKOLAHBIMBINGAN & KAUNSELINGLPBT / LPK SEKOLAHDPCG ASRAMALPBT / LPK SEKOLAHJUMLAH KECIL (PK 3)JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK 1+PK 2+PK 3)( 4 )BORANG TBP/RBAHAGIAN IV : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN / ASRAMA(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)BILPCGBILANGAN MURID PADA 1 OKTOBER 20131YURAN KHAS (YKS)2BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK)PRASEKOLAHNORMAL / INTERGRASI3BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS)PRASEKOLAHNORMAL / INTERGRASI4BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA)MURID PENGHUNI ASRAMA5BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)6BANTUAN MAKANAN ASRAMAPENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARIPENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARIPENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN7BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BTTP)7.1. Insurans Takaful Murid Prsekolah7.2. Lain-lain Bantuan Bayaran Tambahanpersekolahan (MSSM, Kokurikulum, Kertas Ujiandalaman, Sukan Tahunan Sekolah dan KegiatanPendidikan Islam / Pendidikan Moral)*BAGI MURID WARGANEGARA MALAYSIA SAHAJAJUMLAH BESARBAHAGIAN V : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTANDisediakan oleh :Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan iniadalah seperti di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.(Tandatangan)NamaNo. K/PJawatan(Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)Tarikh10/10/13Nama Pengurus SekolahNo. K/PTarikh10/10/13( 5 )

SENARAI SEMAKSENARAI SEMAKDOKUMEN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN 2014(SEKOLAH RENDAH)NAMA SEKOLAH:KOD SEKOLAH:BILBUTIRAN DOKUMENSILA TANDAKAN ( _/)1BORANG TBP/R2PENYATA BULANAN : (Seperti pada 01.10.2013)PSR 1PRORAM INTERGRASIPRA SEKOLAHPENYATA BILANGAN PENGHUNI ASRAMA (Jika Berkaitan)3PENYATA BANK :KUMPULAN WANG KERAJAANKUMPULAN WANG ASRAMA (Jika berkaitan)Disediakan oleh :Nama:Jawatan:PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N17Tarikh:10/10/13