borang spkpk 1/2010 borang permohonan pinjaman 1 borang spkpk 1/2010 borang permohonan pinjaman...

Download Borang SPKPK 1/2010 BORANG PERMOHONAN PINJAMAN 1 borang spkpk 1/2010 borang permohonan pinjaman kerajaan

Post on 27-Oct-2019

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Borang SPKPK 1/2010

  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN KERAJAAN NEGERI PERAK (UNTUK KEGUNAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN/BADAN-BADAN BERKANUN)

  1. BUTIR-BUTIR PERMOHONAN 1.1 Peminjam :

  1.2 Nama Projek :

  1.3 Kod Setia :

  1.4 Jumlah Pinjaman Dipohon : RM

  1.5 Pinjaman (Tandakan (√) dalam petak berkenaan) : 1.6 Tujuan Pinjaman :

  1.7 Kedudukan Kewangan Peminjam : ( Sila Kemukakan Penyata Kewangan

  Negeri bagi tahun lalu (Audit/Belum Di Audit ) 2. PERUNTUKAN BELANJAWAN KERAJAAN NEGERI PERAK 2.1 Peruntukan Tahun Semasa (20__) Bagi Projek : 2.1.1 Pemberian Secara Langsung : RM 2.1.2 Pinjaman Kerajaan Negeri Perak : RM 2.1.3 Pinjaman Kerajaan Persekutuan : RM

  Jumlah : RM

  2.2 Peruntukan RMK RM

  Baru Tambahan

 • 2

  3. RINGKASAN PROJEK 3.1 Tujuan / Matlamat / Skop / Objektif Projek :

  3.2 Latar belakang Projek :

  3.3 Lokasi / Tapak / Keluasan : (Sila Lampirkan Peta Lakar Projek) Lokasi :

  Tapak :

  Keluasan :

  3.4 Pecahan Projek (Project Details) :

  3.5 Prestasi :

  3.6 Prospek :

  3.7 Peratus Air Untuk Kawasan Bandar dan Luar Bandar :

 • 3

  4. PELAKSANAAN PROJEK 4.1 Projek (Tandakan ( √ ) dalam petak berkenaan) : 4.2 Tahun Dijangka Mula : (Projek Baru)

  4.3 Tahun Dijangka Siap : (Projek Baru)

  4.4 Tahun Mula Sebenar : (Projek Sambungan)

  4.5 Tarikh Dijangka Siap : (Projek Sambungan)

  4.6 Perbelanjaan Sebenar Sehingga Akhir Bulan

  * Jun / Disember ................ :

  RM

  4.7 Kemajuan Fizikal Sehingga Akhir Bulan * Jun

  / Disember ................ :

  %

  5. KATEGORI PROJEK (Sila Tandakan ( √ ) dalam petak berkenaan) :

  Membasmi Kemiskinan Komersial

  Menyusun Semula Masyarakat Lain-lain (Nyatakan)

  (* Potong mana yang tidak berkenaan)

  Baru Sambungan

 • 4

  6. JUSTIFIKASI PROJEK (Sila kemukakan lampiran berasingan sekiranya ruang tidak mencukupi) 6.1 Dari Segi Kewangan : (Sila kemukakan perkiraannya)

  6.2 Dari Segi Sosioekonomi :

  6.3 Lain-lain justifikasi (Umpamanya atas arahan Jemaah Menteri, Majlis Tindakan

  Negara dan Sebagainya):

  7. KOS PROJEK 7.1 Jumlah Kos Projek Keseluruhan :

  7.2 Butir-Butir Dan Kos Projek Secara Terperinci :

  Butir-butir Kos (RM)

  Jumlah

  7.3 Kos Purata Seunit (mengikut ukuran yang sesuai) :

 • 5

  8. PEMBIAYAAN PROJEK 8.1 Sumber Pembiayaan Projek : 8.1.1 Pinjaman (a) Kerajaan Persekutuan : RM (b) Kerajaan Negeri : RM (c) Luar Negeri : RM (d) Bank : RM

  Jumlah : RM

  8.1.2 Pemberian Secara Langsung (a) Kerajaan Persekutuan : RM (b) Kerajaan Negeri : RM (c) Luar Negeri : RM (d) Bank : RM

  Jumlah : RM

  8.1.3 Sumber Kewangan Sendiri Projek : RM

  Jumlah Besar : RM

  8.2 Ramalan Pengeluaran Pinjaman Kerajaan Negeri Perak

  Bil Tarikh Jumlah Catitan

 • 6

  9. HASIL PROJEK 9.1 Cara Hasil Diperolehi (Sila nyatakan dengan terperinci) :

  9.2 Kadar Sewa Semeter Persegi (Jika Bangunan) :

  Tingkat

  Kadar Sewaan

  Semeter Persegi (RM)

  Keluasan

  Jumlah Hasil (RM)

  9.3 Harga Jualan Semeter Persegi (Jika Bangunan) :

  Tingkat

  Kadar Sewaan

  Semeter Persegi (RM)

  Keluasan

  Jumlah Hasil (RM)

  9.4 Harga Jualan Seunit (Jika Perumahan) :

  Tingkat

  Kadar Sewaan

  Semeter Persegi (RM)

  Keluasan

  Jumlah Hasil (RM)

 • 7

  9.5 Kadar Air Setiap 1,000 liter (Jika Bekalan Air) :

  Tahun

  Kadar Setiap

  1,000 Liter (RM)

  9.6 Pungutan (Jika Ladang Hutan Kompensatori) : 9.6.1 Premium Sehektar : RM 9.6.2 Royalti Seton Metrik : RM 9.6.3 Cess Seton Metrik : RM

  Jumlah : RM

  10. PENYATA RAMALAN ALIRAN WANG TUNAI PROJEK (Sila kemukakan penyata ramalan aliran tunai projek serta catatan andaian-andaian yang

  digunakan di kertas berasingan bagi tempoh jangka hayat projek) 10.1 Ulasan Ringkas Ke Atas Penyata Ramalan Aliran Wang Tunai Projek :

 • 8

  11. KEDUDUKAN KEWANGAN PEMINJAM 11.1 Penyata Ramalan Aliran Wang Tunai (Sila kemukakan penyata ramalan aliran

  wang tunai peminjam serta catatan andaian-andaian yang digunakan di kertas berasingan bagi tempoh 5 tahun KEHADAPAN)

  11.1.1 Ulasan Ringkas Ke Atas Penyata Aliran Wang Tunai Peminjam :

  11.2 Jumlah Tunggakan Terkumpul Pinjaman Dari Kerajaan Negeri :

  11.3 Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Tunggakan Di Perenggan 11.2 :

 • 9

  12. PINJAMAN KERAJAAN NEGERI PERAK YANG TERDAHULU UNTUK MEMBIAYAI

  PROJEK ( Yang berkaitan dengan permohonan pinjaman ini )

  Jumlah (RM)

  Tarikh Perjanjian

  Syarat-Syarat Perjanjian

  Pengeluran Pinjaman Sehingga

  Tunggak an

  Pada

  Baki Pokok Belum Selesai

  Kadar Faedah

  (RM)

  Tempoh Pinjaman (Tahun)

  Tempoh Pertangguhan

  (Tahun)

  Bayaran Balik

  Tarikh Annuiti

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 • 10

  13. PINJAMAN DARI SUMBER-SUMBER LAIN UNTUK MEMBIAYAI PROJEK ( Yang berkaitan dengan permohonan pinjaman ini )

  Sumber dan

  Jumlah (RM)

  Tarikh Perjanjian

  Syarat-Syarat Perjanjian

  Pengeluran Pinjaman Sehingga

  Tunggak an

  Pada

  Baki Pokok Belum Selesai

  Kadar Faedah

  (RM)

  Tempoh Pinjaman (Tahun)

  Tempoh Pertangguhan

  (Tahun)

  Bayaran Balik

  Tarikh Annuiti

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

  (RM)

  a)

  b)

  c)

  Pinjaman Yang Dijamin Oleh Kerajaan Negeri Perak

  Pinjaman Tanpa Jaminan Kerajaan Negeri Perak

  Pinjaman-Pinjaman Lain

 • 11

  14. PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PROJEK ( Sila kemukakan untuk tiga tahun KEBELAKANG dan ramalan untuk tiga tahun

  KEHADAPAN sebagai Lampiran ) 14.1 Ulasan Ringkas ke atas Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Projek :

  15. KERTAS KERJA PROJEK DAN / ATAU KAJIAN KEMUNGKINAN PROJEK ( Sila kemukakan bersama borang ini )

 • 12

  16. ULASAN MENYELURUH OLEH PEMOHON ( Umpamanya kedudukan kewangan pemohon, dayamaju projek, keupayaan membayar

  balik pinjaman dan sebagainya )

  Disediakan Oleh : Disahkan Oleh : Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh :

Recommended

View more >