borang sihat

Download BORANG SIHAT

Post on 10-Aug-2015

186 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LAMPIRAN 6 (RBS 101) BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURID SEKOLAH KE PEJABAT KESIHATAN DAERAH/ KLINIK KESIHATAN (DIISI OLEH GURU) 1. Tahun: 2012 :SK PEKAN KINARUT : PS 622, 89600 PAPAR, SABAH : 4 DEDIKASI : SUZANA MAT SAMAN @ MUHAMMAD 2. Bulan: JUN

3. Nama Sekolah 4. Alamat Sekolah 5. Kelas / Tingkatan 6. Nama Guru

UkuranBil

Interpretasi (BMI-untuk- umur) Berlebihan Berat Badan 9 Obes (termasuk morbid obes) 10 Susut Teruk 11

Nama Murid

No. KP/ Sijil Kelahiran

Jantin a (L/P) 4

Umur (tahun)

Berat (kg) 6

Tinggi (m) 7 8

Untuk kegunaan Pegawai Pemakanan Tarikh hadir ke ceramah pemakanan 12

BMI (kg/m2)

1

2

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIMAN BIN MASZALAN BAHARIN BIN MATUSSIN FARHAN BIN HAMID JUWAIRIYAH BINTI LATIMAR MOHAMAD FIRDAUS BIN SAHARUDIN MOHAMAD SHAFIDIN BIN NORDIN MOHAMAD SHAWAL BIN TUJIMIN MOHAMAD SYAHRIL SUFI BIN BELEH MOHAMMAD ALLIE BIN RUSLI MOHAMMAD AMIR HAQIMI BIN THADSAH

L L L P L L L L L L

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jumlah20

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

1

LAMPIRAN 6 (RBS 101) BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURID SEKOLAH KE PEJABAT KESIHATAN DAERAH/ KLINIK KESIHATAN (DIISI OLEH GURU) 1. Tahun: 2012 :SK PEKAN KINARUT : PS 622, 89600 PAPAR, SABAH : 4 DEDIKASI : SUZANA MAT SAMAN @ MUHAMMAD 2. Bulan: JUN

3. Nama Sekolah 4. Alamat Sekolah 5. Kelas / Tingkatan 6. Nama Guru

UkuranBil

Interpretasi (BMI-untuk- umur) Berlebihan Berat Badan 9 Obes (termasuk morbid obes) 10 Susut Teruk 11

Nama Murid

No. KP/ Sijil Kelahiran

Jantin a (L/P) 4

Umur (tahun)

Berat (kg) 6

Tinggi (m) 7 8

Untuk kegunaan Pegawai Pemakanan Tarikh hadir ke ceramah pemakanan 12

BMI (kg/m2)

1

2

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIMAN BIN MASZALAN BAHARIN BIN MATUSSIN FARHAN BIN HAMID JUWAIRIYAH BINTI LATIMAR MOHAMAD FIRDAUS BIN SAHARUDIN MOHAMAD SHAFIDIN BIN NORDIN MOHAMAD SHAWAL BIN TUJIMIN MOHAMAD SYAHRIL SUFI BIN BELEH MOHAMMAD ALLIE BIN RUSLI MOHAMMAD AMIR HAQIMI BIN THADSAH

L L L P L L L L L L

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jumlah20

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

2

LAMPIRAN 6 (RBS 101) BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURID SEKOLAH KE PEJABAT KESIHATAN DAERAH/ KLINIK KESIHATAN (DIISI OLEH GURU) 1. Tahun: 2012 :SK PEKAN KINARUT : PS 622, 89600 PAPAR, SABAH : 4 DEDIKASI : SUZANA MAT SAMAN @ MUHAMMAD 2. Bulan: JUN

3. Nama Sekolah 4. Alamat Sekolah 5. Kelas / Tingkatan 6. Nama Guru

UkuranBil

Interpretasi (BMI-untuk- umur) Berlebihan Berat Badan 9 Obes (termasuk morbid obes) 10 Susut Teruk 11

Nama Murid

No. KP/ Sijil Kelahiran

Jantin a (L/P) 4

Umur (tahun)

Berat (kg) 6

Tinggi (m) 7 8

Untuk kegunaan Pegawai Pemakanan Tarikh hadir ke ceramah pemakanan 12

BMI (kg/m2)

1

2

3

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIMAN BIN MASZALAN BAHARIN BIN MATUSSIN FARHAN BIN HAMID JUWAIRIYAH BINTI LATIMAR MOHAMAD FIRDAUS BIN SAHARUDIN MOHAMAD SHAFIDIN BIN NORDIN MOHAMAD SHAWAL BIN TUJIMIN MOHAMAD SYAHRIL SUFI BIN BELEH MOHAMMAD ALLIE BIN RUSLI MOHAMMAD AMIR HAQIMI BIN THADSAH

L L L P L L L L L L

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jumlah20

GARIS PANDUAN MENGISI BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURID SEKOLAH KE PEJABAT KESIHATAN DAERAH/ KLINIK KESIHATAN (RBS 101)Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

3

Ruangan 1 2 3 4 5 6 7

Butiran Tahun Bulan Nama sekolah Alamat sekolah No tel/faks/e-mel sekolah Nama guru Bilangan

Penerangan Catat tahun semasa. Catat mengikut bulan semasa. Catatkan nama penuh sekolah. Catatkan alamat penuh sekolah. Catatkan nombor telefon, nombor faks serta alamat e-mel yang berkaitan. Catatkan nama penuh guru yang mengisi borang. Nombor bilangan murid yang dirujuk ke Klinik Kesihatan atau Pejabat Kesihatan Daerah. Nama penuh murid mengikut kad pengenalan/ sijil kelahiran dengan jelas. Catat tahun atau tingkatan murid berkenaan. Contoh : Tahun 3 Biru/ Tingkatan 4 Sains 1. Catat dengan lengkap nombor kad pengenalan/ sijil kelahiran atau nombor surat pengenalan diri yang sah. Sila isikan (L) untuk lelaki atau (P) untuk perempuan bagi jantina murid. Catatkan umur (dalam tahun) pada tahun semasa mengikut tarikh lahir di sijil kelahiran atau kad pengenalan. Catatkan ukuran berat badan (dalam unit kg) dan ketinggian (dalam unit meter) yang diambil mengikut kaedah yang betul. Catat BMI (kg/ m2) setelah dikira menggunakan formula yang tepat. BMI = berat (kg) [tinggi (m)] 2 Tandakan x pada ruangan yang berkaitan berdasarkan interpretasi BMI-untuk-umur (WHO 2007). Bagi ruangan Obes (ruangan 17), tandakan x bagi murid yang diinterpretasi sebagai obes (BMI-untuk-umur 2SD). Catatkan tarikh mengikut tarikh ceramah pemakanan yang telah diberikan kepada murid. Ini dikira sebagai kes baru. * Murid yang diklasifikasikan sebagai berlebihan berat badan tidak perlu direkod sebagai kes baru. Jumlah bilangan murid berlebihan berat badan, obes dan susut teruk yang telah ditandakan x.

8

Nama murid

9 10

Tahun/Tingkatan No. KP/ Sijil Kelahiran Jantina

11

12

Umur

1314

Ukuran

15

BMI

16-18

Interpretasi (BMI-untuk-umur)

19

Tarikh hadir ke ceramah pemakanan

20

Jumlah

LAMPIRAN 7 (RBS 102)

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

4

BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK MURID SEKOLAH KE KLINIK KESIHATAN OLEH PEGAWAI PEMAKANAN 1. Daerah : _________________ 2. Tahun : _________________ 4. Nama Sekolah 5. Alamat Sekolah 6. No. tel/faks/e-mel 3. Bulan: ______________

:......... : ......... : ...............................................................................................

7. Nama Pegawai Pemakanan :........... 8. No. tel. Pegawai Pemakanan : ..................................................................................Ukuran Tahun/ Bil Nama Murid Tingkatan No. KP/ Sijil Kelahiran(kg/m )

Interpretasi(BMI-untuk- umur)

BMI

Jantina (L/ P)

Umur

Berat (kg)

Tinggi (m)

2

Morbid Obes17 18

Susut Teruk19

9

10

11

12

13

14

15

16

Jumlah (20)

GARIS PANDUAN MENGISI BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK MURID SEKOLAH OLEH PEGAWAI PEMAKANAN (RBS 102)

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

5

Ruangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butiran Daerah Tahun Bulan Nama sekolah Alamat sekolah No. Tel/faks/e-mel Nama Pegawai Pemakanan No. Tel Pegawai Pemakanan Bilangan Nama Murid

Penerangan Catatkan nama daerah. Catatkan tahun semasa. Catatkan mengikut bulan semasa. Catatkan nama penuh sekolah. Catatkan alamat penuh sekolah. Catakan nombor telefon dan faks sekolah. Catatkan alamat e-mel sekolah. Catatkan nama penuh Pegawai Pemakanan. Catatkan nombor telefon Pegawai Pemakanan. Nombor bilangan murid yang dirujuk ke klinik kesihatan. Catat nama penuh murid mengikut kad pengenalan/ sijil kelahiran dengan jelas.

11 12

Tahun/ Tingkatan No. KP/ Sijil Kelahiran Jantina

Catatkan Tahun/ Tingkatan murid. Contoh : Tahun 3 Biru/ Tingkatan 4 Sains 1. Catat dengan lengkap nombor kad pengenalan, sijil kelahiran atau no. surat pengenalan diri yang sah. Sila isikan (L) untuk lelaki atau (P) untuk perempuan bagi jantina murid. Catatkan umur (dalam tahun) pada tahun semasa mengikut tarikh lahir di sijil kelahiran atau kad pengenalan. Catatkan ukuran berat badan (dalam unit kg) dan ketinggian (dalam unit meter) yang diambil mengikut kaedah yang betul. Catat BMI (kg/ m2) setelah dikira menggunakan formula yang tepat. BMI = berat (kg) [tinggi (m)] 2 Tandakan x pada ruangan yang berkaitan berdasarkan interpretasi BMI-untuk-umur (WHO 2007). Jumlahkan bilangan murid yang diinterpretasi sebagai morbid obes dan susut teruk.

13

14

Umur

15-16

Ukuran

17

BMI

18-19

Interpretasi (BMI-untuk-umur) Jumlah

20

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

6

LAMPIRAN 8 RBS 201

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Laporan Bulanan Pengendalian Murid Dengan Masalah Berat Badan di Bawah Program Pemakanan Sihat di Sekolah (PPSS) 1. Negeri:..Sekolah Rendah Bil. yang dirujuk oleh sekolah Daerah Berlebihan berat badan 4 5 Obes Kes ulangan Runding cara Berlebihan berat badan 13 Obes Kes ulangan Runding cara Bilangan murid obes Intervensi pemakanan murid obes (Bilangan murid) Bil. yang dirujuk oleh sekolah

2. Tahun: ..

3. Bulan:Sekolah Menengah Bilangan murid obes Intervensi pemakanan murid obes (Bilangan murid)

Kes baru

Jumlah

Ceramah

Lain-lain

Kes baru

Jumlah

Ceramah

Lain-lain

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

Jumlah (21)

Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Di Sekolah/280112

7

PANDUAN MENGISI LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN MURID DENGAN MASALAH BERAT BADAN (DI BAWAH PROGRAM PEMAKANAN SIHAT DI SEKOLAH) RBS 201

Ruangan 1 2 3 4

Butiran Negeri Tahun Bulan Daerah

Penerangan Catatkan nama negeri yang menghantar laporan. Catatkan tahun menghantar laporan. Catatkan bulan menghantar laporan. Catatkan nama daerah yang menghantar laporan.

Sekolah Rendah Bilangan yang dirujuk oleh sekolah 5 Ber