borang pppbm.xlsx

Download BORANG pppbm.xlsx

Post on 18-Aug-2015

231 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 1 08/10/2015Nama Sekolah :Kod Sekolah :Nama Pegawai Penilai :awa!an :No" NAMA PEGAWAI DINILAI SK#R K#M#ETENSI $%&'(D) D* D+ D,PK) 0.00 0.00 0.00 0.00PK* 0.00 0.00 0.00 0.00PK+ 0.00 0.00 0.00 0.00GBK) 0.00 0.00 0.00 0.00GBK* 0.00 0.00 0.00 0.00A TING LING LING 18.98 7.50 8.75 54.33B CHANG NGIK CHAN 18.35 7.50 8.75 54.33- WONG CHUON YING 18.68 7.50 8.75 52.83D TING HUNG LING 18.93 7.50 8.75 54.33E CHIENG LEY FONG 19.10 8.50 8.75 54.33. IRENE TING AI LING 19.18 7.50 8.75 54.33G FOO CHAI KIANG 19.18 7.50 10.00 54.33H AARON CHUNG 19.10 9.00 7.50 52.83I LOW CHIN SIANG 18.35 7.50 7.50 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00K 0.00 0.00 0.00 0.00L 0.00 0.00 0.00 0.00M 0.00 0.00 0.00 0.00N 0.00 0.00 0.00 0.00# 0.00 0.00 0.00 0.00P 0.00 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00 0.00R 0.00 0.00 0.00 0.00S 0.00 0.00 0.00 0.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 2 08/10/2015Kod Sekolah :Nama Pegawai Penilai :awa!an :No" NAMA PEGAWAI DINILAI SK#R K#M#ETENSI $%&'(D) D* D+ D,T 0.00 0.00 0.00 0.00U 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 3 08/10/2015Kod Sekolah :Nama Pegawai Penilai :awa!an :No" NAMA PEGAWAI DINILAI SK#R K#M#ETENSI $%&'(D) D* D+ D,W 0.00 0.00 0.00 0.001 0.00 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.00 0.00AA 0.00 0.00 0.00 0.00AB 0.00 0.00 0.00 0.00A- 0.00 0.00 0.00 0.00AD 0.00 0.00 0.00 0.00AE 0.00 0.00 0.00 0.00A. 0.00 0.00 0.00 0.00AG 0.00 0.00 0.00 0.00AH 0.00 0.00 0.00 0.00AI 0.00 0.00 0.00 0.00A 0.00 0.00 0.00 0.00AK 0.00 0.00 0.00 0.00AL 0.00 0.00 0.00 0.00AM 0.00 0.00 0.00 0.00AN 0.00 0.00 0.00 0.00A# 0.00 0.00 0.00 0.00AP 0.00 0.00 0.00 0.00A/ 0.00 0.00 0.00 0.00AR 0.00 0.00 0.00 0.00AS 0.00 0.00 0.00 0.00AT 0.00 0.00 0.00 0.00AU 0.00 0.00 0.00 0.00A0 0.00 0.00 0.00 0.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 4 08/10/2015Kod Sekolah :Nama Pegawai Penilai :awa!an :No" NAMA PEGAWAI DINILAI SK#R K#M#ETENSI $%&'(D) D* D+ D,AW 0.00 0.00 0.00 0.00A1 0.00 0.00 0.00 0.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 5 08/10/2015Ke4e5ha6ilan 7mlah) * + ,0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.000.001 88.101 87.541 86.481 88.061 89.121 88.281 89.411 87.091 86.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 6 08/10/2015Ke4e5ha6ilan 7mlah) * + ,0.000.000.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 7 08/10/2015Ke4e5ha6ilan 7mlah) * + ,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00RUMUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANSULIT 8 08/10/2015Ke4e5ha6ilan 7mlah) * + ,0.000.00B#RANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN $PBPPP(Nama Sekolah :Nama Pegawai 2ang Dinilai :BIL DIMENSI 8 ELEMEN DAN ASPEKD)PR#.ESI#NALISMEE)NILAI PR#.ESI#NALA)")AMALAN ROFESIONALA)"*HU!UNGAN "ENGAN ELANGGANE*SAHSIAHA*")MENGUTAMAKAN ENCAAIANA*"*KEANTASAN !ERTIN"AKA*"+KEMATANGAN EMOSI # KEYAKINAN "IRIA*",!U"AYA KER$A SEASUKANA*"9!ERFOKUSKAN ELANGGANE+P#TENSIA+")KEIMINAN !ERWAWASAN "AN MEM!UAT KEUTUSANA+"*ENYESUAIAN ERU!AHANA+"+KEINGINAN MENIM!A ENGETAHUANA+",EMIKIRAN KREATIF "AN INO%ATIFE,KEILMUAN DAN PENGETAHUANA,")"ASAR&"ASAR KERA$AANA,"*ERATURAN "AN EKELILINGA,"+ENGUASAAN !I"ANG TUGASA,",TEKNOLOGI MAKLUMAT "AN KOMUNIKASI 'TMK(D*TUGASAN TAMBAHANE)HUBUNGAN LUARA)")$ALINAN "AN $ARINGAN 'NETWORKING AN" LINKAGES(E*TUGASAN SAMPINGANA*")TUGAS&TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKID+PENGLIBATANE)SUMBANGANA)")!IM!INGAN "AN MOTI%ASI 'COACHING AN" MENTORING(A)"*SUM!ANGAN ROFESIONAL "AN SOSIALD,KEMAHIRANE: KEIMPINAN INSTRUKSI#NALA:")ENCAAIAN MATLAMATA:"* ERANCANGAN "AN EM!ANGUNAN ENGA$ARANA:"+ ERKONGSIAN ENGETAHUAN "AN ENGALAMANA:", ENYELIAAN "AN EMANTAUANA:"9 EM!ELA$ARAN "AN ENGA$ARANE; PENGURUSANA;")!ERFOKUSKAN !I"ANG TUGASA;"* KEWANGANA;"+ EM!ANGUNAN FI)IKALA;", SUM!ER MANUSIAA;"9 MAKLUMATE% KEPIMPINAN #RGANISASIA%")ENGURUSAN ORGANISASIA%"* RO AKTIF "ALAM TIN"AKANINSTRUMEN KEBERHASILANKe4e5ha6ilanA)", ENINGKATAN ENCAAIAN SASARANUMLAH SK#R KESELURUHAN-a!a!an : Nama Pegawai Penilai : B#RANG MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN $PBPPP( Wa